mércores, 16 de setembro de 2015

Un millón de alumnos máis, 30.000 profesores menos

O número de alumnos por aula non poderá baixar este curso como anunciou Educación, segundo CC OO. UXT pide menos horas de clase para os docentes.


En 2012 houbo cambios significativos para as aulas escolares españolas. Só un de cada 10 docentes que se xubilaban podíase substituír pola redución da chamada taxa de reposición de funcionarios. Sumada a esa medida, o Ministerio de Educación cambiou a lei para que as comunidades autónomas puidesen aumentar ata un 20% o número de alumnos por aula. Quedou da seguinte maneira: un máximo de 30 estudantes por clase en primaria; 36 en secundaria e 42 en bacharelato.
O pasado agosto, o ministerio anunciou que ese cambio quedaba sen efecto porque a taxa de reposición volve ser do 100% desde 2016. Todos os docentes funcionarios que se vaian serán substituídos.
A partir deste curso, segundo Educación, podíanse recuperar as cocientes (número de alumnos por clase) previos ao recorte. É dicir, 25 alumnos en primaria, 30 en secundaria e 35 en bacharelato. Os docentes alertaron entón de que era imposible reducir ese número este curso cos persoais actuais. Algunhas comunidades, como Madrid, anunciaron que o estudarían a partir do curso que vén.

A federación de ensino de CC OO, que este martes presentou o seu informe anual de inicio de curso, engade que dar marcha atrás é “materialmente imposible” aínda que a partir de agora non se perda nin un só profesor. O alumnado dos centros públicos dos ensinos obrigatorios ha pasado de 5,8 millóns de alumnos no curso 2009-2010 a 6,9 o curso pasado. Son 1.036.000 estudantes máis, segundo as estatísticas do Ministerio de Educación que inclúe CC OO no seu informe. E dan clase con case 30.000 docentes menos, segundo as estatísticas oficiais.
O profesorado de centros públicos baixou de 507.709 a 477.778 nos ensinos obrigatorios, segundo datos do Ministerio de Facenda. “Recuperar a taxa de reposición de efectivos significa non perder empregos, pero ¿que pasa cos 30000 docentes perdidos ata agora?”, pregunta o responsable da federación de ensino de CC OO, Paco García. Todos os niveis educativos da escola pública– salvo o tramo de infantil para nenos de 0 a 2 anos de idade- aumentaron o número de alumnos por clase, segundo o informe de CC OO. “Habería que aumentar esa taxa ao 130% para recuperar ese emprego perdido”, considera García.

150 horas máis de clase ao ano que Finlandia

O decreto de 2012 que permitía subir as cocientes por aula eliminou ao mesmo tempo o límite máximo de horas de clase dos docentes. _Fixou un mínimo de 25 horas en primaria (ata entón leste era o máximo) e de 20 en secundaria (a pinza ía de 18 a 21). Ese punto mantense para este curso, aínda que os sindicatos docentes tamén pediron que se reduza.
O sindicato de ensino FETE-UXT pide que se reduza as horas de clase en primaria e secundaria e destínese máis tempo a outras actividades como avaliación, preparación de clases, correccións, formación ou titorías. O sindicato comparou o número de horas de clase anuais en España cos países da OCDE e da Unión Europea. O número de horas anuais en primaria (787) é un pouco menor que na OCDE (794) e está por encima da UE (768). Os docentes españois dan 100 horas máis de clase ao ano que Alemaña e 155 máis que Finlandia ou 77 horas menos que en Francia, segundo a comparativa de UXT, elaborada con datos da OCDE.
En secundaria a cifra é sensiblemente superior á media da OCDE e de Europa, con 1061 horas fronte a 905 e 882, respectivamente. Son 217 horas máis que Finlandia, 70 máis que Francia ou 195 máis que Alemaña, respectivamente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario