mércores, 30 de setembro de 2015

O Observatorio da Cultura salienta un medre do ebook nos nosos fogares do 70%

Seguimos a falar do “cousas electrónicas” e da súa presenza nos nosos fogares e hábitos logo de darmos conta esta mañá do último informe ao respecto do Ministerio de Industria. Os datos dos que imos informar agora cóllennos máis de preto en todos os sentidos e, polo tanto, revístense dunha importancia moito maior: son datos extraidos do máis recente documento de traballo do Observatorio da Cultura Galega (DT-OCG), o estudo As TIC, redes e cultura, unha investigación que avalía en detalle a nosa relación (a das galegas/os) coas novas tecnoloxías como mediadoras e canalizadoras do noso achegamento aos libros, á música ou ao audiovisual. O libro electrónico é o gran protagonista do informe: ascendeu un 70% no último ano, en parte grazas ao mellor equipamento tecnolóxico dos nosos fogares, en parte por mor dun uso máis frecuente do mesmo (máis contidos para subir, máis redes sociais, máis blogs).
Do estudo despréndese que a maior presenza destes hábitos culturais é consecuencia e complemento lóxico doutras cifras complementarias que non deixan de medrar. Por exemplo, o número ordenadores nos nosos domicilios, que se incrementou en 4,2 puntos en 2014 con respecto ao ano anterior (con tendencia á alza), ficando agora nun 72,6%. Ademais, a televisión está no 99,3% das nosas casas e só a radio retrocede tres puntos ao rexistrar un 77,3% de usuarios en 2014. Consecuencia de todo isto e dun afianzamento máis claro e fortalecido das actividades diarias en liña é o crecemento do libro electrónico cunha suba do 70% e unha presenza nas nosas vidas do 16,5%, unha cifra que, malia ser salientábel, anda lonxe “do que acontece en Madrid e no Euskadi, onte teñen unha cota de uso dun 33,1% e dun 27,5% respectivamente”, explica o Observatorio.
O informe, con todo, vai alén de todo isto e serve como análise do emprego que a cidadanía galega fai das tecnoloxías. Entre as máis usadas atópanse as seguintes: a busca de información sobre bens e servizos a través de Internet e o uso do correo electrónico, seguidos da lectura e descarga de novas, xornais e revistas de actualidade na Rede. Neste último servizo, as e os galegos superan a media estatal en 10 puntos porcentuais, un 87,3% fronte a un 77,6%. Así mesmo, cada vez son máis as persoas que manexan os servizos da banca electrónica, é dicir, un 50,5% dos usuarios galegos e un 49,1% do total de España.
O DT-OCG tamén constata que a idade segue a ser un factor decisivo no emprego da Rede: todas as persoas novas tira partido dela, taxa que vai caendo a medida que a idade aumenta (en 2014, só o 25% dos que teñen máis de 65 anos declaran unha utilización frecuente da Internet).
Polo que atinxe aos indicadores de comercio electrónico por parte dos galegos e galegas, en 2014 medraron en case 270.000 as persoas que mercaron por Internet con respecto a 2013. “O uso máis frecuente”, explícase, “é para mercar entradas de concertos ou espectáculos, feito que compartimos coa media estatal; séguelle a compra de equipamentos electrónicos e informáticos, libros (incluídos os electrónicos), revistas e xornais”. Porén, na nosa terra caeu de forma salientábel a merca de filmes e música, que pasan dun 23,3% en 2013 a un 16,4% en 2014,
No informe tamén se indica que a cidadanía galega manexa as redes sociais en primeiro lugar para “relacionarse” e, en segundo lugar, “para estar informada”. As máis empregadas son Facebook, Twitter, Google +, Instagram e LinkedIn. No tocante á navegación, as páxinas galegas máis visitadas polos internautas en 2014 foron lavozdegalicia.es, mundo-r.com, farodevigo.es, meteogalicia.es e xunta.es. No que concirne ao servizo de mensaxería, o WhatsApp segue a ser “o servizo preferido”, cun 92,4% de usuarios, que medra 6,8 puntos con respecto ao ano anterior. Facebook Messenger e Skype tamén soben, pero dun xeito máis limitado.
A investigación conclúe que tanto en Galicia coma no conxunto de España, as cinco actividades principais dos internautas son: ler novas de actualidade, visualizar vídeos en liña, consultar previsións meteorolóxicas e mapas e escoitar música.

Ningún comentario:

Publicar un comentario