xoves, 17 de setembro de 2015

Novo curso, nova campaña de cobros aos colexios polo uso de material audiovisual

No último curso académico, os centros de ensino comezaron a recibir unha carta do director xeral en España de Motion Picture Licensing Company, na que a empresa xestoras de dereitos de filmes e outros materiais audiovisuais lles ofrecía “unha licenza anual para poder utilizar os contidos", cun custe de 1.25 euros por alumno/a, IVE non incluído. Era o prezo que a empresa acordara coa Consellaría de Educación, que previamente enviara unha circular na que se lles lembraba aos docentes a prohibición de proxectar filmes completos ou calquera outro material audiovisual na súa totalidade, segundo o previsto na Lei de Propiedade Intelectual.
Na circular, Educación advertía de que, no caso de que non se respectasen estes límites, as xestoras de dereitos poderían esixirlles aos centros autorización previa e mesmo poderían demandar compensacións económicas. Se todos os centros pagaran a cantidade acordada entre a Consellaría e a Motion Picture Licensing Company, esta empresa privada recibiría 325.000 euros anuais máis IVE.
Se todos os centros pagaran a cantidade acordada o pasado ano entre a Consellaría e a Motion Picture Licensing Company, esta empresa privada recibiría 325.000 euros anuais máis IVE
No comezo deste novo curso académico, os centros de ensino comezaron a recibir de novo estas cartas por parte da empresa, nas que unha vez máis lles ofrece unha licencia educativa para o uso nas aulas de materiais audiovisuais, lembrando a obrigatoriedade de cumprir co disposto na Lei de Propiedade Intelectual. Desta volta, as licenzas non teñen un prezo fixo por alumno e alumna, senón que se cobran por centro, en función do seu tamaño. A Motion Picture Licensing Company presenta unha oferta (dispoñible unicamente antes do 15 de outubro), que varía dende os 200 euros anuais (IVE incluído) para os centros de 300 alumnos e menos, 375 euros entre 301 e 600 alumnos, 550 euros entre 601 e 900 alumnos, 700 euros de 901 a 1200 alumnos, 850 euros de 1201 a 1500 alumnos e 995 euros para os centros con máis de 1500 rapaces e rapazas.
Ao igual que xa fixera o pasado curso, CIG-Ensino vén de esixirlle á Consellaría de Educación que "prohiba con carácter de urxencia o cobro e o negocio de empresas privadas nos centros educativos", así coma "o control que estas empresas pretenden realizar sobre a utilización de materiais audiovisuais" e que "garanta a total gratuidade da utilización destes recursos". O pasado ano o sondicato promoveu unha recollida de sinaturas que reclamaban que se garantise esta gratuidade "dos recursos audiovisuais como recurso pedagóxico e didáctico". Máis de 3986 profesores e profesoras apoiaron este escrito que lle foi entregado á Consellaría no mes de xuño. Ao mesmo tempo, a CIG-Ensino propúxolles aos centros que seguisen utilizando con normalidade e sen restricións os materiais audiovisuais.
O sindicato volve pedirlles aos centros e ao profesorado, "que non paguen ningún imposto por realizar o seu traballo e que continúen usando todo tipo de ferramentas que son necesarias"
CIG-Ensino denuncia que o Goberno galego "permite unha auténtica caza de bruxas" pois a empresa "pretende controlar o traballo dos centros", aos que lles demanda “se no seu centro non se están usando materiais audiovisuais, rogámoslle que igualmente o comunique”. O sindicato volve pedirlles aos centros e ao profesorado, ademais, "que non respondan as comunicacións recibidas, non paguen ningún imposto por realizar o seu traballo e que continúen usando todo tipo de ferramentas que son necesarias para realizar o seu traballo coa maior eficacia posíbel".
A Lei de Propiedade Intelectual permite que nas aulas se exhiban fragmentos de obras audiovisuais sempre que "tales actos se fagan unicamente para a ilustración das súas actividades educativas", que a difusión teña lugar no horario lectivo, "que se trate de obras xa divulgadas" e "que as obras non teñan a condición de libro de texto, manual universitario ou publicación asimilada".

Ningún comentario:

Publicar un comentario