xoves, 15 de decembro de 2016

Un Campus pegado á Terra

Lugo é un exemplo de titulacións e investigación que traballan co tecido económico e social do país

Os campus universitarios de Galicia fan marca propia e especialízanse. Se Ferrol é o Campus Industria, Ourense promove o Campus Auga. Vigo aposta polo Campus do Mar, mentres Santiago consolida o Campus Vida. Pero, de entre todos, o máis achegado ao seu territorio é, sen dúbida, o Campus Terra da USC, que en Lugo forma e investiga en estreita relación co tecido social e económico da súa contorna.

SOGAMA lanza xogo en liña para difundir as vantaxes da compostaxe nos estudantes

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) vén de pór en marcha un xogo en liña dirixido ao alumnado de Secundaria que ten como finalidade divulgar as vantaxes de facer compostaxe na casa. Ou sexa, de aproveitar os refugallos orgánicos (tonas de froita e verdura, hortalizas, casca de ovo, sobras do café e das infusións, faragullas de pan e varreduras) para faceren fertilizante. A actividade, que se denomina Compostaxe doméstica. Experiencia Stop Motion, achega por unha banda explicacións sobre como facermos compost e que vantaxes ten e, pola outra, recursos prácticos para divulgalas.
O obxectivo é “que os alumnos constrúan unha historia que pode ser descargada en forma de vídeo a partir dos recursos que se poñen á súa disposición, tendo a opción de seleccionar os elementos, obxectos, personaxes e situacións que formarán parte da mesma”.
Ademais de ter a oportunidade de escoller a velocidade da película (6 ou 12 fotogramas por segundo) e a duración (10 ou 20 segundos), tamén poderán escoller a localización ou momento do día no que se desenvolverán os acontecementos, que se crean fotograma a fotograma. As personaxes e obxectos pódense mover dentro do escenario, cambiar de tamaño, rotar, distorsionar, etc.
O xogo, a disposición dos internautas na páxina www.compostaconsogama.gal e en www.sogama.es, funciona en dispositivos de sobremesa e portátiles, así como en dispositivos táctiles (tabletas).

O gasto en innovación tecnolóxica diminuíu un 1,2% en Galicia, ata os 461 millóns

O gasto en innovación tecnolóxica en Galicia no ano 2015 supuxo o 3,4% do total estatal, segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gasto en innovación tecnolóxica diminuíu un 1,2% en Galicia no ano 2015, ata os 461,17 millóns de euros, o que supón o 3,4% do total do gasto a nivel nacional, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Así mesmo, no período 2013-2015, Galicia contou cun 26,7% de empresas innovadoras de 10 ou máis asalariados, unha cifra lixeiramente inferior ao 28,5% da media estatal. Así, o 12,6% das empresas rexistraron innovacións tecnolóxicas, mentres que o 21,7% emprenderon innovacións non tecnolóxicas.
A nivel estatl, o gasto en innovación tecnolóxica alcanzou os 13.674 millóns de euros no ano 2015, o que supuxo un incremento do 5,5% respecto ao ano anterior. Esta cifra representou o 1,7% da cifra de negocios das empresas de 10 ou máis asalariados con gasto en innovación tecnolóxica.
Entre as actividades para a innovación destacaron as de I+D interna (que representaron o 48,4% do total do gasto en actividades para a innovación tecnolóxica), as de Adquisición de maquinaria, equipos, hardware ou software avanzados (19,8% do total) e as de I+D externa (17,2%).
Por sectores, o gasto aumentou un 8,3% nos servizos e un 3,4% na industria no ano 2015. Pola contra, diminuíu un 13,4% na construción e un 8,5% na agricultura. Por ramas de actividade, as empresas de servizos de I+D representaron a maior porcentaxe do total do gasto en innovación tecnolóxica (cun 13,0%), seguidas polas empresas de vehículos de motor (10,0%) e as de actividades financeiras e de seguros (9,6%).
COMUNIDADES
En canto ás comunidades autónomas, as que tiveron maior gasto foron a Comunidade de Madrid (38,0% do total nacional), Cataluña (24,3%) e País Vasco (9,5%). Pola contra, caeu deforma significativa en Extremadura, Castilla e León, Aragón, Ceuta e Melilla.
O 28,5% das empresas españolas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras no período 2013-2015 tendo en conta tanto as innovacións tecnolóxicas (de produto ou proceso), como as non tecnolóxicas (organizativas ou de comercialización). Por áreas de actividade, as que tiveron maior porcentaxe de empresas innovadoras no sector industria foron as industrias do petróleo (co 87,5%), farmacia (79,5%) e construción aeronáutica e espacial (68,4%).
No sector servizos destacaron as ramas de servizos de I+D (co 82,2% de empresas innovadoras), programación, consultoría e outras actividades informáticas (57,1%) e telecomunicacións (53,5%).
Respecto ás innovacións tecnolóxicas, o 12,8% das empresas españolas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras de produto ou proceso no período 2013-2015. Pola súa banda, as empresas con innovacións tecnolóxicas ou con innovacións tecnolóxicas en curso ou non exitosas (EIN) representaron o 14,9%.
INNOVACIÓN DE PRODUTO
A innovación de produto no período 2013-2015 representou o 35,4% das vendas das empresas innovadoras de produto en 2015. Esta porcentaxe analízase no 16,8% considerando os produtos que representaron unha novidade para o mercado e o 18,5% se se consideran os produtos que unicamente foron novidade para a empresa.
Pola súa banda, a cifra de negocios debida a produtos sen alterar ou lixeiramente modificados significou o 64,6% do total da cifra de negocios das empresas innovadoras de produto.
As ramas con maior porcentaxe de empresas innovadoras tecnoloxicamente no sector industrial foron industrias do petróleo (co 87,5%), farmacia (67,0%) e outro equipo de transporte (58,4%). Nos servizos, destacaron as áreas de servizos de I+D (67,9% de empresas tecnoloxicamente innovadoras), programación, consultoría e outras actividades informáticas (41,1%) e telecomunicacións (38,4%).
As comunidades autónomas que presentaron maiores porcentaxes de empresas con innovacións tecnolóxicas durante o período 2013-2015 foron País Vasco (un 20,1% das súas empresas introduciron innovacións tecnolóxicas no devandito período), La Rioja e Comunidade Foral de Navarra (ambas as dúas cun 16,6%).

Galicia perde 7.000 habitantes en seis meses tras caer os nacementos un 1,2%

A tendencia segue como estaba e só unha lixeira redución no número de falecementos consegue amortecela un chisco. Galicia perdeu case 7.000 habitantes entre xaneiro e xuño deste ano pola vía do movemento natural da poboación, isto é, pola diferenza entre nacementos e mortes. Segundo os datos provisionais do INE para o primeiro semestre de 2016 nese período naceron en Galicia 9.398 persoas, un 1,2% menos que no mesmo treito do ano anterior, e morreron algo máis de 16.300, unhas 700 menos que en 2015.
A combinación de ambos factores dá lugar a un saldo vexetativo de -6.951 persoas, lixeiramente menos negativo que o do mesmo período de 2015 (-7.511, segundo os datos definitivos dese ano) pero na liña dos rexistros de 2014, 2013 ou 2012. Estes datos van na liña dos xa avanzados polo Instituto Galego de Estatística para o primeiro trimestre do ano e rexístranse despois dun ano, 2015, no que a fenda entre nacementos e mortes foi no país a maior da serie histórica.

O devalo demográfico unido ao feito de que, cando menos polo momento, os datos de inmigración non compensan o baixo número de nacementos nin ás emigracións, debuxa un complexo panorama que dende o Goberno galego se deu en afrontar nos últimos tempos a través do seu Plan de Apoio á Natalidade (PAN). Entre as medidas máis publicitadas deste plan, aínda en desenvolvemento, figura o 'cheque bebé' da Tarxeta Benvida -unha tarxeta de 100 euros mensuais durante un ano- ou a alcumada como 'caixa finlandesa', o paquete de agasallos que Xunta e PP deron en equiparar aos amplos apoios á crianza que proporciona o Estado nese país nórdico. A estas medidas engádense outras como as "casas niño" -un programa semellante ao desaparecido Preescolar na Casa- que, di a Xunta, fan de Galicia "o mellor lugar para ser neno".

Os concellos que rachan coa tendencia

Á espera de coñecer os datos definitivos de 2016, a intensa crise demográfica de Galicia segue a amosar unhas poucas illas, apenas unha quincena de concellos nos que nace máis xente da que morre. O pasado ano eses municipios con crecemento vexetativo positivo foron tres no sur de Pontevedra (Gondomar, O Porriño e Salvaterra), tres na zona leste desa provincia (Soutomaior e Poio) e un máis ao norte, Pontecesures. Na Coruña destacan tres municipios da área metropolitana da capital da provincia (Arteixo, Culleredo e Oleiros), así como Narón e, á beira de Santiago, Ames e Ordes. Na Mariña lucense Burela resistiu co seu crecemento vexetativo e nesa ocasión o concello con menos poboación do país, Negueira de Muñiz, abandonou os números vermellos ao nacer tres persoas e morrer dúas.

"As formas rurais de estar no mundo foron subalternizadas ao que se entendeu como progreso"

Os investigadores Fran Quiroga (Paderne, 1982) e Andrea Olmedo (Chantada, 1986) traballan dende hai meses no proxecto Ruraldecolonizado, co-producido polo Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) e o Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Buscan visibilizar e poñer en valor as prácticas e relatos xerados no medio rural e propoñen un reencontro con esas comunidades, relacións coa natureza, afectos, cosmovisións e procesos de resistencia que ocorren nos espazos non urbanos. Queren, así mesmo, reflexionar como o medio rural sufriu un proceso de colonialidade ao redor dos seus saberes, e interésanse particularmente por atopar lugares nos que se evidencie un diálogo non-hexemónico entre o rural e o urbano.
Queren reflexionar como o medio rural sufriu un proceso de colonialidade ao redor dos seus saberes, e interésanse particularmente por atopar lugares nos que se evidencie un diálogo non-hexemónico entre o rural e o urbano
En xaneiro poñerán en común parte dos coñecementos xa adquiridos na súa investigación a través dunhas xornadas (inscrición aquí) que se desenvolverán en Compostela (día 13) e León (14). As xornadas seguirán unha metodoloxía semellante á que levan desenvolvendo nos últimos meses Quiroga e Olmedo: conversas camiñadas que no caso compostelán comezarán no CGAC para ir despois ás hortas de Belvís e ao Centro de Interpretación Ambiental de Compostela, para rematar no Matadoiro. En León partirán do MUSAC, pasando despois pola Fundación Sierra Pambley, o espazo de autoxestión Ateneo Varillas e rematando na Praza do Grano. "Queríamos fuxir dunha simple presentación de coñecementos ou de conclusións, e xogamos coa idea desas conversas camiñadas como metodoloxía, facendo un convite ao diálogo. A propia teoría decolonial di que temos que establecer convites ao diálogo, superando os esquemas nos que un experto establece unha sentencia e senta cátedra", explica Fran Quiroga.
Nos últimos meses os dous investigadores pasaron varias semanas visitando a zona sur de Ourense, a rexión portuguesa de Trás-Os-Montes e La Sobarriba, en León
Nos últimos meses os dous investigadores pasaron varias semanas visitando a zona sur de Ourense, a rexión portuguesa de Trás-Os-Montes e La Sobarriba, en León. "Como metodoloxía creo que a conversa camiñada é moi interesante. Vén desa idea do andar preguntando dos zapatistas e das derivas dos situacionistas do acto de andar. Creo que tamén serve para ir máis aló desa posición neutra que adoita tomar o saber académico e parte da arte contemporánea, que parte case sempre dun cuestionario previo. Queremos rachar con esa barreira que se abre entre investigador e investigado e tecer un lugar de encontro", di Quiroga, que engade que "tentamos que fose o menos invasivo posible e evitar ao máximo a posible artificialidade".
"As formas de estar no mundo do rural foron subalternizadas ao que se entendeu como progreso. Esa idea desarrollista entendeu eses saberes e prácticas como atraso"
Na súa investigación, que se compón de vídeos, textos e audios, Quiroga e Olmedo pregúntanse se as formas de vida en territorios non urbanos foron marxinalizadas polos centros de poder en favor da súa visión hexemónica, e interésanse polas relacións entre os ciclos da natureza e os ciclos humanos, as relacións de confianza e as prácticas comunitarias que se dan no rural. "As formas de estar no mundo do rural foron subalternizadas ao que se entendeu como progreso. Esa idea desarrollista entendeu eses saberes e prácticas como atraso", explica Quiroga.
De que prácticas e exemplos do medio rural pode beneficiarse o mundo urbano? "Creo que o mundo rural se caracteriza por unha maior diversidade de saberes, que racha coas visións máis uniformizadoras, universalizantes e homoxeneizantes. Esa diversidade epistémica enriquecería o mundo urbano", di Fran Quiroga, que tamén destaca as características máis ecoloxicamente sustentables dos hábitos tradicionais no mundo rural, dos seus tempos máis lentos e acompasados cos ciclos da natureza. De igual xeito, salienta os espazos e prácticas comunitarias que aínda perviven no mundo rural, coma as comunidades de montes galegas ou os baldíos portugueses, que dotan que máis autonomía aos seus habitantes ante o poder público ou privado.
"Somos investigadores, vimos de onde vimos, temos unha mochila. Andrea vive en Barcelona e eu en Compostela, pero somos de Chantada e de Paderne, con vínculos rurais nas nosas praxes e partimos da nosa situación, dos nosos coñecementos situados"
Existe o risco de que a investigación caia nos mesmas prácticas negativas que critica: a colonialidade do rural dende o mundo urbano, ou a tentación da ollada antropolóxica do investigador sobre o bo salvaxe? "Iso sempre está aí, e hai que vivir con ese conflito. É unha preocupación que sempre temos en mente e que tentamos evitar levando a cabo unha certa desaprendizaxe", recoñece Fran Quiroga, que explica que "co propio método das conversas camiñadas tentamos rachar con esa división xerárquica de investigador e investigado. Pero isto non elimina ese risco, que sempre vai estar aí. Hai que asumilo". "A teoría decolonial pon en valor a existencia dun suxeito enunciador. Nós si que nos situamos: somos investigadores, vimos de onde vimos, temos unha mochila. Andrea vive en Barcelona e eu en Compostela, pero somos de Chantada e de Paderne, con vínculos rurais nas nosas praxes e partimos da nosa situación, dos nosos coñecementos situados", engade.
O proxecto será convertido nunha instalación artística, cun repositorio web e tamén unha publicación en papel. "Gustaríanos que o resultado transitase tanto por museos de creación contemporánea coma por outros espazos, como asociacións e centros sociais, igualando estes outros espazos ante esa lexitimidade que teñen os museos ou a universidade", conclúe Fran Quiroga.

Um seminário sobre o Acordo Ortográfico, a Galiza e a língua portuguesa

Organizado pela Academia Galega da Língua Portuguesa, o seminário, ‘Galiza, Língua Portuguesa e Acordo Ortográfico’, decorrerá na terça-feira 20 de dezembro de 2016, dando início às 16.30h, na Casa da Língua Comum (Compostela)

A Casa da Língua Comum en Compostela acolhe a próxima terça-feira, 20 de dezembro, um seminário sobre o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa para dar a conhecer à comunidade académica e ao público em geral “aspectos pouco conhecidos e divulgados do Acordo, em que participou uma Delegação de Observadores da Galiza (1986 no Rio de Janeiro, e 1990 em Lisboa)”, e poder contribuir, deste modo, “a compreender algumas das polémicas produzidas durante a sua aplicação”.
O seminário, ‘Galiza, Língua Portuguesa e Acordo Ortográfico’, dará começo às 16.30h (entrada livre), e contará com a intervenção de “várias personalidades que participaram na organização e realização das reuniões conducentes ao Acordo de 1990”. Conformam este elenco “os professores Malaca Casteleiro e Fernando Cristóvão, da Academia das Ciências de Lisboa, e Isaac Estraviz e António Gil, da Academia Galega da Língua Portuguesa”.
A estes académicos “juntam-se o professor Rolf Kemmler, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Renato Epifânio, do Movimento Internacional Lusófono, e Ângelo Cristóvão e Joám Trilho, da Academia Galega da Língua Portuguesa”.
Através deste seminário a organização pretende também “divulgar aspectos significativos do relacionamento cultural luso-galaico, pôr em valor o papel histórico da Comissão Galega do Acordo Ortográfico e do seu presidente, José Luís Fontenla Rodrigues, nos Acordos Ortográficos de 1986 e 1990, bem como dar conhecimento do conteúdo da Doação Fontenla, património da cultura galega depositado na Fundação AGLP”.
Programa do Seminário ‘Galiza, Língua Portuguesa e Acordo Ortográfico’
PAINEL 1. Moderadora: Concha Rousia
16.30 João Malaca Casteleiro: «Coerência e irreversibilidade do Acordo Ortográfico de 1990 e a longa travessia da sua implantação»
16.50 Fernando Alves Cristóvão: «O contexto do Acordo Ortográfico em 1986»
17.10 Isaac Alonso Estraviz e António Gil Hernández: «A Delegação de Observadores da Galiza em 1986 (Rio de Janeiro) e 1990 (Lisboa)»
17.30 Debate
18.00 Pausa para café
PAINEL 2. Moderador: Joám Evans Pim
18.30 Rolf Kemmler: «A utopia de um aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990)»
18.50 Renato Epifânio: «O MIL, a Lusofonia e a Galiza | Apresentação da NOVA ÁGUIA 18»
19.10 Ângelo Cristóvão e Joám Trilho: «A Doação Fontenla e a Comissão Galega da Língua Portuguesa»
19.30 Debate
20.00 Encerramento do Seminário

Rexeitan perante Educación a redución a mínimos do galego no ensino

CIG-Ensino e a Mesa pola Normalización Lingüística concentráronse contra a redución do horario lectivo en galego na ESO provocado pola implantación da LOMCE. 

O 'decretazo', decreto de plurilingüismo, introudcñia unha redución da presenza do galego no ensino que vén de sofrer unha nova volta de porca da man das modificacións introducidas na carga lectiva de diferentes materias da ESO coa Lomce. O resultado: o galego, en mínimos. Esta é a denuncia que esta cuarta feira realizaron CIG-Ensino e A Mesa cunha concentración perante a Consellería de Educación. Anxo Louzao, secretario nacional da CIG-Ensino, explicou como as modificación introducidas na carga lectiva en materias da ESO incrementan a discriminación do galego respecto a xa contemplada no Decreto do Plurilingüismo pensado “para erradicar o galego como lingua vehicular no ensino”.
Así, o alumnado de ESO ten 31 horas en español fronte a 18 en galego se cursa ensinanzas aplicadas e  21 se cursa ensinanzas académicas. Trece horas menos de docencia en galego que en español na modalidade de ensinanzas aplicadas e 10 menos nas académicas. Os datos poñen de manifesto, segundo explicou Louzao, que estamos ante unha nova actuación de “agresión brutal e inasumible” cara o noso idioma por parte do Goberno galego.
O presidente da Mesa , Marcos Maceira, insistiu en que o obxectivo da Xunta é converter o galego nun “elemento accesorio”, “decorativo”, “prescindíbel”. Na actualidade, segundo os datos achegados pola CIG-Ensino, o uso do galego no ensino non chega ao 15%.

martes, 13 de decembro de 2016

A Xunta avanza unha oferta pública de emprego en ensino para 2017 "similar" á deste ano

A oposición afea que a suba do presuposto de Educación e Cultura "só" se corresponda coa recuperación do soldo do profesorado

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, compareceu na Cámara galega para presentar os presupostos da súa carteira para 2017, que crecen "un 2,85 por cento" respecto aos do pasado ano ata alcanzar os 2.315,4 millóns de euros.
Este luns, o titular de Cultura e Educación defendeu as contas para o próximo ano da carteira que dirixe na Comisión 3ª do Parlamento galego. Alí, Rodríguez avanzou que os devanditos presupostos inclúen "a previsión dunha Oferta de Emprego Público en infantil, primaria e secundaria" en termos "similares aos do pasado ano".
A convocatoria e o número de prazas destinadas a esta actuación estarán determinadas pola taxa de reposición que se fixe dende o Goberno central, aínda que a Xunta expresou o seu "compromiso" de que se produza "nos termos máis amplos posibles".
O aumento de case un 3 por cento no presuposto da carteira que dirixe Román Rodríguez céntrase, como indicou o propio conselleiro, nas "persoas", xa que ese incremento se corresponde á "recuperación do salario" e programas "de formación" do profesorado, así como á atención das "necesidades específicas de atención educativa do alumnado".
CRÍTICAS DA OPOSICIÓN
Non obstante, a oposición criticou que a devandita suba "só" se corresponde coa recuperación do soldo dos profesores ao mesmo nivel que, como recordou a deputada do BNG Olalla Rodil, crece tamén "o salario de Feijóo e o seu goberno".
Rodil resaltou que, malia que as contas deste departamento subiran en 2016 e 2017, "non se recupera o perdido" nos últimos anos". Segundo a nacionalista, estas "navalladas" alcanzaron "os 159.000 millóns de euros", para logo censurar que se manteñan as mesmas axudas tanto á Cidade da Cultura como á Fundación Camilo José Cela mentres "desaparecen" as destinadas ao audiovisual.
Os representantes de En Marea, PSdeG e Bloque coincidiron en afear a actitude da Xunta, que cualifica os presuposto de "expansivos" cando o PP "recortou" dende o ano 2009 "un 64,7 por cento" as contas de Cultura e Educación. "Hoxe celebran subir un 2,87 por cento", apostilou a deputada de En Marea Luca Chao.
Pola súa banda, a parlamentaria socialista Concepción Burgo acusou de "decepcionantes" e "un exercicio de propaganda" as contas anunciadas por Rodríguez que, malia o anuncio da intención de convocar unha oferta pública de emprego, non resolve "a carencia de profesores brutal" existente en Galicia, que cifrou en 1.000 prazas.
Outros dos puntos coincidentes entre os grupos da posición foron as críticas cara ao mantemento das partidas destinadas á política de normalización lingüística ou a Cidade da Cultura, no primeiro caso por "manter o recorte" e no segundo porque permanece "intacto" o presuposto dun "elefante branco" que absorve "o 40 por cento" do total das contas da Consellería.
Pola súa banda, o deputado popular César Manuel Fernández Gil ha acusado á oposición de "pintar unha realidade diferente da que a cidadanía percibe" e valorou positivamente a política lingüística desenvolvida pola Xunta, que cree refrendenda no dato do grao de coñecemento da lingua galega na poboación "o máis elevado da serie histórica".
INFORME PISA
Román Rodríguez cre que a xestión do PP á fronte de Educación vese referendada polos "bos" datos do Informe PISA -publicado a pasada semana- , que sinalan que o sistema educativo galego "é o máis equitativo" dos países analizados, xa que garante "a igualdade de oportunidades".
Na súa quenda de réplica á oposición, Rodríguez negou as acusacións de "repartición arbitraria" ou "sectarismo" na concesión de axudas culturais dende a Administración galega, ao tempo que acusou ao BNG de estar obsesionado co "decreto do galego" e de "patrimonializar" a lingua, "que é de todos", remarcou.
Así, o conselleiro defendeu a "recuperación progresiva" do presuposto da súa carteira, que o pasado ano aumentou "un cinco por cento" e que, grazas ao incremento deste ano, permitirán poñer a Galicia nunha "senda que vai posibilitar que esa recuperación sexa factible".
OUTRAS PARTIDAS
O conselleiro, que estivo acompañado na súa comparecencia por boa parte do gabinete do seu Consellería, tamén expuxo outras actuacións que recollen os presupostos de Educación en materia de infraestrucutras.
En total, as costas de Cultura recollen unha partida de 27,6 millóns de euros para desenvolver obras en preto de dez centros educativos, os "gasto de funcionamento" das unidades de ensino e "servizos complementarios" como o transporte ou o comedor escolar, que aumenta un un por cento respecto a 2016.
En canto a Patrimonio, a contía presupostada chega aos 13 millóns de euros para o financiamento de "obras de conservación e restauración" nas catedrais de Ourense e Mondoñedo (Lugo), os mosteiros de Sobrado dous Monxes, Oseira ou a muralla de Lugo, entre outros.

Concurso: PGL sorteia #livrosporgosto

Entre os gostos recebidos a uma fotografia no Facebook

O Portal Galego da Língua, com a colaboração do seu correspondente brasileiro e da editora Kapulana, sorteia #livrosporgosto: três exemplares da obra O caso de Pedro e Inês, de Francisco Maciel Silveira. As pessoas ganhadoras receberão os livros, sem custo nenhum, no endereço físico que indicarem ao Portal.
o-caso-de-pedro-e-ines-livrosPara participar, basta «gostar» da página do PGL no Facebook e, a seguir, gostar de uma determinada fotografia lá publicada. As votações ficam abertas até 19 de dezembro, momento no qual a equipa do PGL fará um sorteio para designar as três pessoas ganhadoras, com as quais contatará, precisamente, através da página do Facebook para coordenar o envio dos livros.

O livro

No Brasil, a expressão «agora Inês é morta» é bem popular para expressar «agora é tarde» ou «não tem mais solução». O que poucos sabem é como surgiu essa expressão, trazida pelos portugueses durante a colonização do Brasil.
Para as novas gerações, a triste história de Inês de Castro ou mesmo os versos de Camões, são tão distantes da realidade como desconhecidos da maioria dos alunos brasileiros. Com objetivo de reverter essa situação e aproximar os mais jovens dos clássicos da Literatura e História, o professor de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo Francisco Maciel Silveira publicou na Editora Kapulana o livro O Caso de Pedro e Inês – Ines(quecível) até o fim do mundo, em formato de cordel.
Para contar a história de Pedro e Inês, Maciel chamou o ilustrador Dan Arsky e juntos criaram um envolvente livreto de cordel, mas com a estrutura da epopeia clássica, dividida em Invocação (para prender a atenção do leitor), Argumento (convencimento do leitor), Narração e Moral da história.

Agradecimentos

Do PGL agradecemos a gentileza da editora Kapulana por nos ter cedido os três exemplares do presente concurso, que aguardamos sejam do agrado das pessoas afortunadas.

O BNG súmase á petición para que se equiparen as horas lectivas en galego e castelán na ESO

O BNG sumouse á petición efectuada este luns pola CIG e A Mesa pola Normalización Lingüística á valedora do Pobo, Milagros Otero, para que inste á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a equiparar as horas lectivas en galego e en español durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

O BNG sumouse á petición efectuada este luns pola CIG e A Mesa pola Normalización Lingüística á valedora do Pobo, Milagros Otero, para que inste á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a equiparar as horas lectivas en galego e en español durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).
Con este obxectivo, segundo explicou a formación nacionalista nun comunicado, presentarán diversas iniciativas na Cámara autonómica orientadas a evitar a discriminación do galego no ensino secundario, tanto nas materias aplicadas coma nas académicas.
Segundo os datos facilitados polo sindicato CIG, esta "discriminación" tradúcese en "23 horas menos", datos que para a parlamentaria nacionalista Olaia Rodil reflicten o intento do PPdeG de "implantar unha lexislación lesiva para o galego" a que se suma "o incumprimento da Lei de Normalización Lingüística".
Por iso, demandou a derrogación do decreto 79/2010 que, conforme denunciou, "impide impartir en galego materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química" e esixiu á Xunta que cumpra co Plan de Normalización Lingüística.

A RAG clausurará en Vigo e A Coruña o ciclo dedicado ás Irmandades da Fala

A Real Academia Galega (RAG) clausurará en Vigo e A Coruña o ciclo dedicado ás Irmandades da Fala cunha mesa redonda o día 13 na cidade olívica sobre a poesía deste movemento e o día 20 outro encontro sobre narrativa na cidade herculina, segundo informa a institución académica.

A Real Academia Galega (RAG) clausurará en Vigo e A Coruña o ciclo dedicado ás Irmandades da Fala cunha mesa redonda o día 13 na cidade olívica sobre a poesía deste movemento e o día 20 outro encontro sobre narrativa na cidade herculina, segundo informa a institución académica.
En concreto, Vigo acollerá o martes un novo encontro do ciclo 'Non tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos', unha das iniciativas organizadas pola Real Academia Galega con motivo do centenario da fundación das Irmandades dá Fala.
O encontro contará coas achegas de Xosé Ramón Pena, Chus Nogueira e Miro Villar, que compartirán unha mesa de debate centrada na poesía das Irmandades, baixo o título 'Unha nova poética anovadora' e moderada polo académico Xosé Luís Axeitos.
O ciclo rematará o día 20 de decembro, na sede da RAG, coa xornada 'Novos vieiros para a narrativa', na que participarán Ramón Nicolás, Camiño Noia e Dolores Vilavedra e, como moderadora, a académica Fina Casalderrey.

A Lomce reduce ao mínimo a presenza no ensino do galego, minguada xa polo decreto

O decreto do plurilingüismo e agora a Lomce. O galego segue a perder presenza no ensino e as sucesivas normativas aplicables na educación non deixan de mingualo. Se ese polémico decreto 79/2010 xa limitou a un máximo o numero de materias a impartir en lingua propia e prohibiu expresamente a impartición en galego de Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química en Secundaria, a aplicación da denominada lei Wert supón aínda maiores atrancos para o idioma.
A aplicación da Lomce reduce aínda máis a presenza do galego en Secundaria: entre 18 e 21 horas semanais fronte a 31 en castelán
Así o veñen denunciando A Mesa pola Normalización Lingüística e CIG-Ensino, que este luns fixeron entrega dunha queixa dirixida á Valedora do Pobo na que se solicita que inste a Consellaría de Educación a asegurar "que en todos os cursos da ESO se garanta, como mínimo, o mesmo número de horas de ensino en galego que en español". Non só non se garantía xa antes en case ningún caso, senón que as modificacións introducidas na carga lectiva de diferentes materias fan imposible nin tan sequera ese mínimo.
"Non se cumpren nin os mínimos que marcaba o polémico decreto do plurilingüismo", denuncia A Mesa
"Non se cumpren nin os mínimos que marcaba o decreto do plurilingüismo que, dadas as circunstancias, pasou a ser unha opción de máximos cando o seu obxectivo xa era precario", ironiza Marcos Maceiras, presidente d'A Mesa, en conversa con Praza. O caso é que a normativa establecía as materias que se debían impartir en galego e en castelán na ESO, sendo un total nos catro cursos de 25 horas en español e 24 en lingua galega. Agora, o alumnado de Secundaria terá 31 horas en lingua castelá fronte a 18 en galego de cursaren ensinanzas aplicadas, e 21 con ensinanzas académicas.
En definitiva, 13 horas menos semanais de docencia en galego que en castelán no caso das ensinanzas aplicadas e dez menos no caso das académicas. "A Xunta ten agora a oportunidade de modificar o decreto e, se tivesen un mínimo de consideración faríano porque nin tan sequera están a cumprir o seu obxectivo", explica Maceiras. Ese era, como lembra, "equilibrar o uso das linguas e introducir o inglés". O equilibrio non existe e a discriminación segue a afectar o galego. Nin falar das recomendacións de reforzo positivo cara á lingua propia de numerosos organismos internacionais e expertos, da posición contraria das anpas ou dos sindicatos educativos ao decreto ou dos prexuízos que se instalaron contra o idioma propio.

Así, por exemplo en 2º da ESO o número de horas en castelán case multiplica por catro ás de galego, mentres que na rampa aplicada de 4º é de máis do dobre.
En 2º da ESO, o número de horas en castelán case multiplica por catro as que se imparten en galego
Por suposto, o actual decreto vixente xa ía contra as medidas do Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL) aprobado por unanimidade que prevé, como mínimo, unha oferta do 50% de ensino en galego para todos os ciclos educativos obrigatorios, así como ciclos formativos e Bacharelato.
Segundo denuncia CIG-Ensino, “nin sequera o 15% do ensino se imparte en lingua galega” na actualidade. "A imposición do decreto 79/2010 está dando os froitos previstos pola Consellaría, minorar o uso do noso idioma na procura da súa total substitución lingüística”, censura o secretario xeral do sindicato, Anxo Louzao. Desde A Mesa, Marcos Maceiras advirte que "aínda que todas as materias que non se imparten en castelán fosen en galego, o seu peso non chegaría nunca nin ao 50%". "A intención de 'igualar' o ensino das linguas manifestada no decretazo é falsa”, insiste. Coa aplicación da Lomce, a situación é aínda peor.
CIG-Ensino denuncia que o número de horas impartidas en galego non chega nin ao 15%
E todo isto logo de que organismos como o Consello de Europa censurasen en varias ocasións a política lingüística da Xunta no ensino ao ratificar o incumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais por parte da Administración. Así, o Comité de Expertos, hai agora case un ano, amosouse precisamente "preocupado pola redución gradual da presenza do galego no ensino medio".
"Coa introdución do modelo trilingüe, a proporción do galego viuse reducida no ensino primario e secundario", dicía o Consello de Europa nas súas conclusións sobre un informe que insistiu nos reproches que xa amosara no ditame de 2012 e cuxas críticas foran en moitos casos desdeñadas pola Xunta. O rexeitamento ao decreto fixo tamén que fose levado aos tribunais e que a Real Academia Galega continuase dando a batalla xurídica denunciándoo ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo.
O Consello de Europa xa denunciara a "redución gradual da presenza do galego no ensino medio"

Mobilizacións

O caso é que no verán de 2015, nunha imaxe inédita, todos os partidos galegos -incluído o PP- asinaron unha declaración impulsada pol'A Mesa na que se chama a impulsar a normalización do galego e a tomar como punto de partida os "acordos comúns e amplos" da Lei de Normalización Lingüística e tamén do PXNL. Nin unha  nin outro se cumpren e a aplicación da Lomce supón aínda un maior recorte ao ensino na lingua propia. “Se queren cumprir os acordos aos que se comprometeron teñen que facelo inmediatamente”, lembrou hoxe Maceiras.
Ante esta situación, e tras expresar a súa queixa á Valedora, A Mesa e a CIG xa anunciaron unha concentración para o día 14 de decembro diante da propia Consellería de Educación na que demandarán a inmediata derrogación do Decreto de Plurilingüismo, “por supor unha involución no marco xurídico e no uso do idioma” e a elaboración dunha nova norma que camiñe  cara á plena normalización lingüística no ensino.
Os últimos estudos estatísticos certifican o devalo constante do galego na mocidade e no ensino
Alén disto, A Mesa xa anunciou que aproveitará a súa presenza no Foro Europeo da Diversidade Lingüística que se celebra en Donosti esta mesma semana para "volver denunciar a discriminación que sofre o galego" diante de importantes organismos internacionais. Ademais, o BNG anunciou que se suma "ás demandas da comunidade educativa" e reclama "equiparar as horas lectivas en galego coas que se imparten en castelán" a través de varias iniciativas que defenderá no Parlamento e co obxectivo de "evitar a discriminación da lingua propia no ensino secundario".
Mentres, os últimos estudos estadísticos do IGE sobre o galego indican que tres de cada catro rapaces e rapazas de menos de 15 anos é castelanfalante, o mesmo de dúas de cada tres persoas entre 15 e 29 anos. O galego xa só é maioritario entre os maiores de 50 anos.
Ademais, e en canto ao galego no ensino, en 2008 o 14,3% dos e das estudantes afirmaban recibir "todas as clases" en galego, mentres que en 2013 esa porcentaxe xa caía ata o 2,15%, moi lonxe tamén dos datos de 2003 (8,32%). A categoría que máis creceu é a daqueles que recibiron "maioritariamente" a súa formación en castelán, que pasaron do 32,78% en 2008 ao 51,08% en 2013

Menos patentes e empresas innovadoras: A I+D+i galega, en crise

Os indicadores galegos relacionados coa I+D+i amosan dende hai anos cifran moi preocupantes, que revelan que -coincidindo coa crise económico- a innovación galega, tanto nas universidades e outros organismos públicos coma nas empresas privadas, freou en seco, comprometendo o seu desenvolvemento futuro e a capacidade de Galicia para competir. A situación é moi preocupante no capítulo de persoal, sobre todo nas institucións públicas: O persoal investigador público reduciuse un 20% en Galicia dende 2009. Pero tamén o é noutros ámbitos.
Por exemplo no das patentes e os modelos de utilidade, como destaca Diego Sande Veiga nun artigo de opinión publicado este luns en Praza. Despois de acadar un máximo no ano 2010 (194 patentes), o seu número descendeu nos catro anos seguintes, ata situarse nas 146 en 2014, dato semellante ao de 2006. O mesmo sucedeu cos modelos de utilidade (creacións técnicas que inciden na forma, estrutura ou constitución de produtos usuais e frecuentes que atribúen ao produto conformado unha maior utilidade da que tiña antes de impoñerlle esa forma nova), que tiveron o seu máximo no 2011 (194) para caer en 2014 ata os 91, inferior ao que se rexistraba unha década antes.

Outros indicadores amosan un panorama semellante. O número de empresas galegas con actividades innovadoras, en ascenso ata o 2008 (cando chegaron a ser 1.930), descendeu nos seis anos seguintes, ata ficar nas 973 de 2014. Os datos das empresas con innovacións en curso (EIN) e das empresas tecnoloxicamente innovadoras son semellantes. De igual xeito, a estatística relativa á intensidade de innovación (cociente entre o gasto en actividades innovadoras e a cifra de negocios) tamén segue unha traxectoria descendente, dende os 1,21 puntos de 2008 ata os 0,77 de 2014.
No seu artigo, Diego Sande Veiga salienta que "no período 2008-2014 e coincidindo coa crise a porcentaxe de investimento público en I+D caeu do 1,00% ao 0,87%", o que explicaría boa parte das tendencias apuntadas. Sande alerta de que no período 2014-2020 Galicia estará entre os territorios da UE que menos recursos percibirá para innovación, "precipitándose cara o baleiro ao repetir o erro procíclico anterior e impedindo o achegamento ás rexións máis desenvolvidas".
"Como se pretende reverter a precaria situación da innovación empresarial na nosa terra con estas políticas? Ou é que realmente xa non se pretende? Que acontece co necesario cambio estrutural que debemos afrontar para ofrecer a Galicia e aos seus cidadáns perspectivas de benestar e viabilidade económica futura a través de actividades que xeren maior valor engadido?", pregúntase, advertindo que o futuro da innovación empresarial non se pode deixar á vontade da "man invisible", e demandando unha política pública de apoio á I+D+i.

Piden á Valedora que inste a Xunta a garantir, no mínimo, o mesmo número de horas de ensino en galego que en español

CIG-Ensino e A Mesa entregaron unha queixa dirixida á Valedora. “Coa Lomce empeora a situación de discriminación e marxinación que xa provocou a aprobación do decretazo”.

Entrega dun escrito con queixas do CIG-Ensino e A Mesa perante a Valedora

CIG-Ensino e A Mesa pola Normalización Lingüística presentaron unha queixa na Valedora do Pobo solicitándolle que inste a Consellaría de Educación a garantir que en todos os cursos da ESO se garanta, “como mínimo”, o mesmo número de horas de ensino en galego que en español.
https://youtu.be/IhGFQZyUnaE

luns, 12 de decembro de 2016

A Universidade de Santiago estrea o seu Campus da Cidadanía

A Universidade de Santiago de Compostela presenta este martes 13 o seu proxecto de Campus da Cidadanía (CdC), no que se integran as diferentes áreas de coñecemento das Ciencias Sociais e Xurídicas, as Artes e as Humanidades nos campus universitarios de Compostela e Lugo.
A presentación terá lugar ás 18:00 horas na Facultade de Filosofía da USC co lema A utopía no horizonte da cidadanía, aproveitando os cincocentos anos da primeira edición, en Lovaina, da obra Utopía, de Tomás Moro. O acto comezará coa intervención do reitor Juan Viaño, do comisionado da USC para o CdC, José Antonio Caride, e do decano da Facultade de Filosofía, José Miguel Sagüillo, que explicarán as liñas de actuación que se veñen promovendo nos últimos meses arredor do Campus.
A continuación desenvolverase unha conversa-coloquio sobre as utopías, celebrando a primeira edición desa obra en 1516 e tomando como pretexto a editada en galego en 2011 polo Servizo de Publicacións e Intercambio científico da USC en colaboración coa Fundación BBVA. A sesión moderaraa o profesor Juan M. Monterroso e nela intervirán o director do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, Juan L. Blanco; o autor do prólogo á obra en galego, Torres Queiruga; a tradutora da obra ao galego, Helena de Carlos; a profesora da Facultade de Humanidades de Lugo Carmen Blanco; e o catedrático de Historia da Educación Antón Costa.
O acto rematará coa interpretación musical de pezas alusivas á utopía por un cuarteto de corda dirixido por Mario Diz e a inauguración dunha exposición sobre a ‘utopía’ nos fondos documentais da USC, en colaboración coa Biblioteca Xeral.

Internet convértese no segundo medio de comunicación de Galicia

A última onda do EGM deixa datos negativos para case toda a prensa escrita do país e unha recuperación das cabeceiras estatais.

Internet convértase por vez primeira o segundo medio de comunicación máis popular en Galicia. Así o confirma a ultima onda do Estudio General de Medios (EGM), a terceira e última de 2016.
Datos por soportes
Así, o 63,1% dos enquisados respondeu que consultaba a Internet, fronte ao 60,6 por cento que escoita a radio. Por vez primeira a audiencia do ciberespazo supera as ondas hertzianas no país. Con todo, tamén hai que valorar que parte do público das radios está migrar a escoita a través da web, por exemplo mediante podcasts.
Con todo, respecto a onda anterior, de xullo deste ano, a Rede é o único medio que medra significativamente en termos interanuais. Iso si, a televisión segue a ser a raíña da audiencia en Galicia. Case o 90% dos galegos confesan que a ven. Moi importante tamén é o crecemento da porcentaxe de galegos que di recibir impactos a través dos soportes de publicidade exterior, máis dun 80%.
Prensa escrita galega
No referido a prensa escrita editada no país,os resultados son moi dispares. Dende a última onda, retroceden case todos: La Voz (1,4%), Faro (-0,8%) El Progreso (-3,1%), La Opinión (-8,6%), El Correo Gallego (-1,5%), ABC (-6,3%) e Atlántico Diario (-12%). Especialmente preocupante é a evolución dos diarios do Grupo Capital.
Datos do EGM por diarios impresos en Galicia na última onda de 2016
Datos do EGM por diarios impresos en Galicia na última onda de 2016 | Fonte: Prisa Labs
Se ben El Ideal se mantén respecto a última onda, o certo é que a cabeceira herculina perdeu case a metade da súa audiencia dende 2013, agora anda os 16.000 lectores cando daquela tiña 31.000.  Unha situación similar a de Diario de Ferrol (anda polos 14.000 agora cando hai tres anos tiña 31.000) e Diario de Arousa (ten uns 7.000 e en 2013 tiña 12.000)
La Voz cae algo, pero segue a liderar o mercado con moita avantaxa sobre o resto. O diario de Santiago Rey anda polos 556.000 lectores fronte aos 264.000 do seu máis próximo competidor, Faro de Vigo. Con todo, hai que ter en conta que en 2012, La Voz andaba no EGM polos 638.000 lectores en 2012 e en 2013 polos 580.000. Polo tanto, retrocedeu case un 5% nos últimos tres anos. Pola súa banda, Faro tiña 259.000 lectores en 2013, polo que o seu avance nos últimos tres anos é de case un 2%.
Prensa escrita española
Deste EGM tamén destaca o crecemento dos dous principais xornais de ámbito estatal respecto a onda de hai tres meses. El aAís recupera até os 91.000 lectores galegos e El Mundo até os 48.000. Son crecementos importantes (11% e 23% respectivamente) pero hai que ter en conta que no prazo de tres anos o diario de Prisa acumula unha perda do 45% e El Mundo dun 33%.
Datos do EGM por soportes en Galicia na última onda de 2016
Datos do EGM por soportes en Galicia na última onda de 2016 | Fonte: Avante Medios

Denuncian que a Xunta paga un concurso no que o galego está ausente e a SXPL négao

ProLingua recórdalle ao secretario xeral de Política Lingüística que o seu departamento ten como función a normalización da lingua galega. Valentín García nega “rotundamente” ningunha axuda de Cultura e do seu departamento ao premio da Orden del Camino.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) asinou un convenio coa Orden del Camino de Santiago para custear un premio de 12.000 € máis a edición dun libro nun certame anual de novela de temática xacobea. Un premio no que o galego só será optativo, polo que poderá resultar gañadora dun premio dotado con cartos para o galego unha novela en castelán.
Esta foi a denuncia que fixo este mércores Prolingua e que o departamento que dirixe Valentín García negou “rotundamente”. “Nin a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, nin a Secretaría Xeral de Política Lingüística subvencionan con ningunha cantidade económica o Premio de Novela Camiño de Santiago convocado pola Academia Xacobea – Fundación Orde do Camiño de Santiago”, apuntou nun comunicado.
Ademais, este departamento salientou que a dotación económica do premio é achegada “integramente” pola fundación a través dos seus propios medios ou por convenios que realicen con outras entidades non pertencentes á Xunta de Galicia.
A SXPL destaca que convenio asinado entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Orde do Camiño de Santiago, establece que a colaboración farase respecto á “constitución do xurado, prestación de apoio institucional, difusión do premio e outras accións que no seu caso se poidan acordar expresamente”. “Como se pode comprobar, ningunha delas ten asociada cantidade ningunha para a súa realización”, engade.
Redución dos orzamentos da SXPL
Desde Prolingua lembran que a SXPL é o órgano da Xunta encargado da promoción do galego e de planificar e poñer en marcha as políticas relativas á lingua galega. “Supoñamos que alguén pretendense que a SXPL lle subvencionase un proxecto para, poñamos por caso, a protección do Geomaculacus maculosus (un tipo de lesma) nas Fragas do Eume. Pensariamos, con razón, que esa persoa non rexe ben porque a conservación dos moluscos non entra dentro das competencias asignadas á SXPL. Se, así e todo, a SXPL subvencionase este proxecto, estaría cometendo unha fraude por desviar a outros fins partidas orzamentarias que debían destinarse a medidas normalizadoras da lingua galega”, apunta esta entidade nun comunicado.
Ademais, suliña que os orzamentos para a política lingüística reducíronse nun 70% e levan neste nivel seis anos. “Secasí, recortáronse  nesta mesma proporción as partidas para os ENDL dos centros de ensino; os programas de axuda aos SNL dos concellos foron aniquilados; practicóuselle a eutanasia aos Celga etc. Se do cada vez máis cativeiro orzamento para a SXPL desbotamos os gastos de mantemento, só nos quedarán para investir en accións normalizadoras unha media 0,73 € por persoa. Un insulto”, di esta entidade.
Liñas de “promoción” do galego
“A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia dirixe todas as súas liñas de actuación a promover o uso do idioma galego en todos os ámbitos sociais e, baixo ningún concepto, está a destinar nin destinará as súas partidas orzamentarias ao financiamento de proxectos de calquera clase ou natureza que non compartan este obxectivo”, responden desde o departamento de Valentín García.
Prolingua insiste en que denuncian este premio porque “xa non se trata xa de que o que se vaia subvencionar non teña nada que ver coa promoción do galego, senón que vai na súa contra”.  “Se ademais atendemos ao contexto en que se produce esta agresión, veremos multiplicada a súa gravidade”, engade.

Os cambios nas 'reválidas' da LOMCE entran en vigor este domingo

Durarán ata que se aplique unha nova lei resultante do pacto educativo

O real decreto lei que modifica o calendario de aplicación da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) para introducir cambios nas avaliacións finais, entra en vigor este domingo 11 de decembro. O Goberno elimina así os efectos académicos das probas, a de Primaria e ISO pasa a ser mostral e a de Bacharelato só a realizarán os que queiran acceder a Universidade.
Así o establece o texto publicado este sábado 10 de decembro no Boletín Oficial do Estado, que recolle Europa Press, despois de que o Consello de Ministros o aprobase un día antes. Con este real decreto-lei, non só cambia a disposición final quinta da LOMCE, relativa ao seu calendario de implantación, senón que tamén modifica tres reais decretos -o que regula os currículos de ISO e Bacharelato e os dous de avaliacións finais-.
Segundo indicou o ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, esta nova normativa deberá ser convalidada polo Congreso dos Deputados. No Parlamento, os grupos políticos poderán solicitar que o texto se tramite como proxecto de Lei para poder introducir cambios neste.
Así mesmo, o Executivo sinala na norma que os cambios nas chamadas 'reválidas' permanecerán "ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado Social e Político pola Educación".
PRINCIPAIS CAMBIOS
A avaliación de 6º de Primaria será mostral e non censal, de maneira que as comunidades autónomas elixirán unha serie de centros para facer esta proba e non terán que realizala todos os alumnos obrigatoriamente como o curso pasado cando se realizou por primeira vez. Non obstante, o decreto-lei sinala que isto non impide para que se algunha administración autonómica quere someter a todos os seus estudantes á avaliación, o poida facer.
A avaliación final da ESO tamén será mostral, participando unicamente nela o alumnado matriculado en 4º que fose seleccionado pola Administración educativa; limitarase ás materias troncais xerais do último curso e non ás de toda a etapa, non terá efectos académicos nin os resultados constarán no expediente académico do alumno examinado.
A 'reválida' de 2º Bacharelato só a terán que realizar os alumnos que queiran ir á Universidade porque esta proba substitúe á antiga Selectividade. Non terá outros efectos académicos que os do acceso ás ensinanzas de Grao e limitarase ás materias troncais xerais do último curso e as materias troncais de opción para subir nota, e non ás de 1º e 2º como establece a LOMCE.
A NOVA SELECTIVIDADE
As características, datas e contidos destas probas regularanse a través dunha orde ministerial, que se atopa en fase de borrador, o contido do cal o debaterá a próxima semana a comunidade educativa no Consello Escolar do Estado, órgano consultivo polo que ten que pasar toda a normativa en materia de ensino.
Non obstante, este decreto inclúe algúns aspectos da 'reválida' de Bacharelato. A cualificación obtida na proba que realicen os alumnos que queiran acceder á universidade será a media aritmética das cualificacións numéricas de cada unha das materias xerais do bloque de materias troncais expresada nunha escala de 0 a 10 con dúas cifras decimais e redondeada á centésima. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos, para que poida ser tida en conta no acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.
A cualificación para o acceso a estudios universitarios deste alumnado calcularase ponderando, como ata agora, un 40% a cualificación da proba sinalada no parágrafo anterior e un 60% a cualificación final da etapa. O resultado desta ponderación ten que ser igual ou superior a 5 puntos para entrar á Universidade.
A cualificación obtida en cada unha das materias de opción do bloque de materias troncais da proba sinalada anteriormente poderá ser tida en conta para a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao cando teña lugar un procedemento de concorrencia competitiva.
As administracións educativas, en colaboración coas Universidades, que asumirán as mesmas funcións e responsabilidades que tiñan en relación coas Probas de Acceso á Universidade, organizarán a realización material da proba sinalada no parágrafo anterior para o acceso á Universidade. Non obstante, cada administración educativa poderá delimitar o alcance da colaboración das súas universidades na realización da proba.
TÍTULOS DISO E BACHARELATO DENDE FP E FP BÁSICA
O decreto tamén regula outro dos acordos alcanzados entre o Ministerio de Educación e as comunidades autónomas relativos aos títulos diso e Bacharelato. Así, establece que os alumnos que se atopen en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Superior de Formación Profesional ou de Técnico das Ensinanzas Profesionais de Música ou de Danza poderán obter o título de Bacharel cursando e superando as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de Bacharelato que o alumno elixa.
Ademais, os alumnos que obteñan un título de Formación Profesional Básica poderán obter o título de Educación Secundaria Obrigatoria, sempre que, na avaliación final do ciclo formativo, o equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria e adquiriron as competencias correspondentes.

Proxecto de orde ministerial para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade


Para o seu debate no Consejo Escolar do Estado 

Accede no interior ao Proxecto de orde ministerial polo que se determinan as características, o deseño, o contido, o marco xeral da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificación obtidas para o curso 2016-2017.

http://www.cig-ensino.gal/descargas/Enmienda%20al%20Proyecto%20de%20las%20evaluacions%20finales%202016%202017.pdf

Os sindicatos rexeitan o triunfalismo da Xunta polos resultados de PISA

Esta semana coñecéronse os resultados dunha nova entrega das probas PISA, correspondentes a 2015 e realizadas con anterioridade á implantación da LOMCE. O alumnado galego de 15 anos mellorou notablemente en matemáticas e en lectura e mantivo o seu nivel en ciencias. Uns bos datos que se produciron, en paralelo, cunha mellora das posicións globais de España, grazas sobre todo á redución das notas acadadas noutros países e a incorporación de novos Estados, que fixeron descender as medias.
Para UGT a mellora "é debida ao esforzo e compromiso do profesorado e non das medidas educativas impostas desde a administración do Goberno que só serviron de atranco para o labor docente"
O Goberno galego reaccionou con euforia, sinalando que "os datos confirman que o sistema educativo galego é o máis equitativo dos países que participan no estudo", unha valoración que repetiu nun informe debatido no Consello da Xunta celebrado este venres. Os sindicatos educativos tamén destacaron o carácter favorable dos resultados para Galicia, pero evitaron caer neste triunfalismo amosado tanto polo Executivo autonómico coma polo Ministerio de Educación. Ademais, case todas as centrais sindicais subliñaron que os datos son en todo resultado da aplicación da LOE, tan criticada polo PP, e previos á LOMCE. De igual xeito, fixeron fincapé no papel desenvolvido polo profesorados, ao que responsabilizan dunha parte da mellora nun tempo marcado igualmente polos recortes.
Por exemplo FeSP-UGT congratulouse da mellora, pero sinalou que esta mellora "é debida ao esforzo e compromiso do profesorado e non das medidas educativas impostas desde a administración do Goberno Popular que só serviron de atranco para o labor docente". "Diminuíu o gasto público en educación -cunha perda de 7.300 millóns de euros nos últimos anos-, recortáronse os cadros de persoal docente, recortáronse os salarios, cargouse aos docentes con máis tarefas burocráticas e organizativas, non se puxeron os medios necesarios para a atención ao alumnado con necesidades educativas especiais e aínda así melloraron os resultados. Isto só pode ser debido ao gran compromiso educativo que a inmensa maioría dos docentes teñen cos seus alumnos e os seus centros, o que pon de manifesto que é fundamental que o Goberno conte co profesorado para o deseño de políticas educativas máis eficaces", salientou o sindicato.
A CIG atribuíu ao esforzo do profesorado a mellora das competencias en comprensión lectora e matemáticas en Galicia. Porén, o sindicato nacionalista afirmou que "non se poden botar as campás a voar" e pediu a derrogación da LOMCE
Ademais, UGT subliñou que "non é certo que as medidas educativas impostas polo goberno do Partido Popular sexan xustas e equitativas, como o demostra que os nenos de familias acomodadas teñan en ciencias unha media de 533 puntos, as de clase media 511 e as de clase social baixa 492 puntos. Se 30 puntos, segundo os  parámetros PISA, equivalen a un curso, quere dicir que entre ricos e pobres hai unha brecha de máis dun curso".
De igual xeito, a CIG atribuíu ao esforzo do profesorado a mellora das competencias en comprensión lectora e matemáticas en Galicia. Porén, o sindicato nacionalista afirmou que "non se poden botar as campás a voar" e pediu a derrogación da LOMCE e a súa substitución por un modelo consensuado entre a comunidades educativa.
Para ANPE, "a situación do sistema educativo español mídese mellor con outros estándares máis obxectivos, por exemplo, os índices de fracaso e abandono escolar"
Tamén ANPE-GALICIA resaltou "o labor do profesorado galego" como responsable da mellora dos datos. Porén o sindicato salienta que "a situación do sistema educativo español mídese mellor con outros estándares máis obxectivos, por exemplo, os índices de fracaso e abandono escolar". E afirma que o informe "mostra que os países que apostaron por mellorar a situación do profesorado e o seu recoñecemento laboral e profesional obtiveron os mellores resultados", en referencia sobre todo a Portugal.
CC.OO. lembra que "todas as avaliacións sinalan que as diferenzas territoriais están a reducirse dende que as CCAA asumiron as competencias en educación"
CC.OO. subliña, pola súa banda, que "en España as diferenzas territoriais medidas por PISA son menores que noutros países coa educación máis centralizada, o que pon de manifesto que a descentralización da educación non repercute en perda de dereitos" e que "todas as avaliacións sinalan que as diferenzas territoriais están a reducirse dende que as CCAA asumiron as competencias en educación". Porén, alerta de que "esa redución foi freada polo goberno de España ao suprimirse dende o inicio da anterior lexislatura os fondos de cooperación e compensación territorial en educación que danaron especialmente as zonas con menor desenvolvemento de España".
O sindicato rexeita a valoración realizada polo Ministerio de Educación "pois despois de manifestar durante toda a etapa Wert que o noso sistema educativo era un desastre, agora se argumenta que obtemos uns resultados históricos sen que PISA mostre variacións substanciais". Rexeita así mesmo "o triunfalismo amosado pola Consellería polos resultados que se refiren a Galicia, dado que se está a vincular a mellora no ámbito científico matemático a accións no sistema educativo que aínda non teñen a vixencia para ser avaliadas". Ademais, denuncia "o sometemento da administración galega aos ditados de PISA ao deseñar a formación do profesorado e as medidas para a mellora do sistema educativo galego en función dos resultados nos ámbitos PISA esquecendo elementos como a atención a diversidade e a eliminación dos elementos descompensadores na educación".
CONFAPA alerta de que "os resultados dependen directamente do que suceda en casa, condicionando o éxito do alumnado ao nivel sociocultural e económico das súas familias e ao apoio que estas poidan dar aos seus fillos e fillas"
Pola súa banda, a Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos (CONFAPA) criticou o "triunfalismo" tanto do Ministerio de Educación coma da Xunta de Galicia: "Non deberían sacar peito dos datos porque non lles corresponden. Se estamos a sufrir recortes desde fai xa case unha década, como se explican os datos actuais? Sinxelo, os centros educativos e, de xeito moi especial, as familias, estamos compensando os efectos deses recortes", destaca. Alerta de que "os resultados dependen directamente do que suceda en casa, condicionando o éxito do alumnado ao nivel sociocultural e económico das súas familias e ao apoio que estas poidan dar aos seus fillos e fillas. Se este apoio non pode darse, ou non é suficiente para compensar o que a escola non fai, o alumnado ten todas as papeletas para descolgarse no seu progreso educativo e fracasar".
Confapa conclúe que "é urxente que cambiemos o sistema educativo, pero non para manter a LOMCE e que os seus efectos perversos cheguen de todo ao sistema educativo, senón para camiñar en sentido contrario e avanzar cara a un modelo educativo que poña no centro do sistema ao alumnado e as súas necesidades".

luns, 5 de decembro de 2016

A RAG busca xa a palabra deste ano

Abre o prazo de presentación de candidaturas á Palabra do Ano 2016. As propostas porán facerse ata as doce da noite do 14 de decembro. As máis populares pasarán á segunda fase.

O Portal das Palabras acaba de abrir o prazo de presentación de propostas para elixir a Palabra do Ano, unha iniciativa que busca a implicación cidadá para escoller o termo que mellor resuma os últimos doce meses.
A corrupción foi a Palabra do Ano 2015 escollida pola RAG
A corrupción foi a Palabra do Ano 2015 escollida pola RAG
Ao longo das dúas primeiras semanas de decembro, ata as doce da noite do día 14, recolleranse as suxestións das persoas que se animen a participar a través de http://portaldaspalabras.gal/palabradoano/. As máis populares e cun maior peso de significado entrarán posteriormente nunha fase de votación na que se decidirá cal é a Palabra do Ano 2016. Na edición de 2015 a escollida foi refuxiados e na de 2014, corrupción.
O Portal das Palabras é un proxecto da Real Academia Galega e a Fundación Barrié para a modernización do traballo lexicográfico e a difusión da nosa lingua. O traballo conxunto entre ambas as dúas institucións permitiu tamén levar a cabo as últimas actualizacións do Dicionario da Academia, que permiten un uso máis personalizado e interactivo, e o desenvolvemento de aplicacións para empregalo desde teléfonos móbiles e tabletas con sistemas iOS e Android.

A normalización lingüística é a área de xestión da Xunta que máis orzamento perdeu con Feijóo

A Xunta disporá, de media, dun 5% máis de fondos para gastar durante o ano 2017. No entanto, esta suba non se distribúe de xeito homoxéneo entre as partidas dos Orzamentos Xerais entregados este sábado polo Goberno no Parlamento de Galicia. Da trintena de funcións -grandes áreas en que se dividen as contas públicas- do orzamento só cinco diminúen a respecto de 2016 e as demais incrementan a súa dotación, coa área de desenvolvemento empresarial á fronte, dotada con case un 30% máis. Entre as que soben, a maioría, e as cinco que baixan, fica unha practicamente en plano, a normalización da lingua galega. Non en van, esta función dos Orzamentos Xerais foi, entre as áreas xestionadas pola Xunta, a máis recortada porcentualmente dende o ano 2009.
Mentres que unha ampla maioría das áreas do Orzamento presentan signo positivo con relación a 2016, o panorama é ben diferente en comparación coa situación que atopou Alberto Núñez Feijóo ao chegar á Presidencia. Así, en comparación coas derradeiras contas públicas do Executivo de coalición de PSdeG e BNG, só cinco áreas teñen máis dotación orzamentaria. Entre elas destaca a función de débeda pública, cun crecemento superior ao 300%.
A función do orzamento que máis medrou dende 2009 foi a da débeda pública, cun crecemento superior ao 300%
Na banda contraria están as transferencias ás entidades locais, isto é, a participación de concellos e deputación nos fondos autonómicos, cuxa dotación caeu case un 90%. Xunto a este orzamento, xestionado en última instancia polas Administracións municipais e provinciais, a área máis prexudicada polos axustes orzamentarios dos últimos anos é a normalización lingüística, cunha caída acumulada próxima ao 70%.

Os fondos desta partida do Goberno non só son moitos menos que na etapa do bipartito, senón que tamén continúan notablemente por baixo dos últimos orzamentos dos gobernos de Manuel Fraga. Así, nas derradeiras contas públicas do Executivo que dirixía o fundador do PP, con Feijóo como vicepresidente, a promoción do idioma propio levaba un investimento público un chisco superior aos 20 millóns de euros.
A promoción da lingua pasou de 21 millóns a menos de 7 en apenas cinco anos
A liña ascendente iniciada con Fraga continuou con socialistas e nacionalistas ata 2008, cando superou os 23 millóns de euros. No ano 2009 perdera xa uns 2 millóns de euros e a partir de 2010, nos primeiros orzamentos tras o regreso do PP á Xunta, iniciou un rápido devalo ata 2015, ano no que estaba dotada cuns 6,7 millóns de euros. Dende ese ano o orzamento de normalización lingüística permaneceu practicamente invariable na contorna dos 6,8 millóns.

venres, 2 de decembro de 2016

A LOMCE non é só as reválidas. A loita continúa

No día de onte coñecemos, á fin, unha boa noticia respecto á educación. Despois de pasar anos enfrontándose a docentes, familias, alumnado e, incluso á propia realidade, o Ministerio de Educación deulle peche ao episodio das reválidas. Ben é certo que é un peche en falso, xa que segue mantendo, aínda que con carácter mostral as probas en 3º e 6º de primaria e en 4º da ESO, pero conquistamos varias reivindicacións que toda a comunidade viña esixindo dende hai anos.
Non podemos ocultar a nosa satisfacción por estes logros, e a convicción de que se conseguiron grazas á loita de toda a comunidade educativa. Pero no STEG non queremos durmirnos nos laureis, porque somos conscientes de que a loita continúa. Non debemos deixar que esta loita centralizada nas reválidas nos últimos cursos eclipse as numerosas inxustizas e despropósitos que seguen en vigor coa LOMCE:
-a relixión debería estar fóra da escola pública, pois entendemos que a escola debe respectar e promover o dereito á liberdade de conciencia, o coñecemento empírico da realidade a través da racionalidade e do empirismo, así como evitar a discriminación de xénero ou contra a diversidade sexual (moi presente, por contra, na doctrina católica). Maís aínda, se a Relixión nesta lei se sitúa ao mesmo nivel que o resto das materias en canto á nota media; unha materia onde para subir nota o alumnado ten que crer no que di o docente, e que, sospeitosamente, obtén sempre calificacións moito máis altas có alumnado que se matricula na súa alternativa.
- a penosa e atropelada implantación da FP básica, que segue sendo unha educación completamente precaria, en que remata caendo o alumnado con máis dificultades ou nunha situación socioeconómica máis vulnerábel, con aulas masificadas e que nin sequera pode cursar todas as materias no mesmo centro educativo, polo que resulta totalmente insuficiente para as necesidades educativas do mesmo.
- a Lingua Galega segue véndose discriminada por esta lei que non é quen de garantir que o alumnado remate a súa educación obrigatoria con plenas competencias na mesma, detraendo horas de impartición en favor dun plurilingüismo que xa é evidente que non serve para aprender mellor a lingua estranxeira, se non para deixar de adquirir outras competencias e contidos básicos.
- o sistema de elección das direccións segue sendo totalmente antidemocrático, facultando a Administración a colocar nos centros educativos persoas totalmente alleas aos centros, ou o que é peor, persoas que teñen todo o claustro na súa contra, convertindo as direccións e moitos casos (tal e coma denunciamos que podería suceder) en comisariados políticos ás ordes directas da aministración, que fan e desfán ao seu antollo no relativo aos horarios do profesorado, materias afíns que se imparten con especialidades que non teñen nada que ver entre sí e restrinxindo o funcionamento democrático dos centros.
- o tratamento marxinal que recibe a atención á diversidade e o espírito último da LOMCE, que segue a ter un claro afán privatizador, entendendo que o ensino público debe servir soamente para o éxito académico, polo que favorece o ensino privado e concertado onde, aínda dándolle facilidades para seleccionar o alumnado e desfacerse das crianzas que a priori teñen máis dificultades, se demostrou en repetidos estudos que, correxindo este sesgo de poboación, teñen peores resultados cós centros públicos.
E os recortes que se derivaron da aplicación da LOMCE, tanto na diminución do persoal docente (sobre todo o profesorado de apoio), coma o aumento das ratios de alumnos, coma a presenza anecdótica no currículo das humanidades e as ensinanzas artísticas, fainos seguir en pé de guerra contra esta lei.
Por todo isto, no STEG non imos descansar ata que esta lei se derrogue, dando paso a outra que conte coa participación de toda a comunidade educativa, fóra de pactos políticos que só pretenden un lavado de cara desta infame LOMCE.

O alumnado galego luciu técnica e creatividade no certame Mecano de robótica

O Campus Industrial de Ferrol (na Facultade de Humanidades e Documentación) acolleu este martes 29 a gran final certame de robótica Mecano, logo dun mes de obradoiros e de competición en si mesma. No concurso participaron máis de 120 alumnos de segundo curso de Bacharelato de cinco centros galegos: IES Fene, IES Otero Pedrayo, de Ourense; IES Lucus Augusti, de Lugo; IES Francisco Asorey, de Cambados e IES A Pinguela, de Monforte de Lemos. Segundo lembra a Universidade da Coruña, o concurso incluíu nas semanas previas diversos obradoiros impartidos por técnicos do Campus Industrial, actividades que serviron para introducir ao alumnado na vertente técnica e software da robótica e da tecnolóxica. O obxectivo: axudar aos estudantes a preparar un proxecto baseado na construción e deseño dun robot e na definición das potenciais utilidades que pode ofrecer o mesmo. Os robot resultantes foron o miolo da recta final do concurso.
Segundo nos conta a organización, os días 22 e 28 de novembro comezou a competición propiamente dita a través da páxina oficial do concurso en Facebook, onde os diferentes institutos penduraron un miúdo vídeo explicativo do seu proxecto presentando o seu enxeño tecnolóxico e facendo unha pequena demostración das súas funcionalidades.
Nesta primeira fase do concurso achegouse puntuación tendo en conta os gústame que os seareiros do certame deron aos diferentes vídeos, un total de 3.751 likes, sendo o IES Fene o que máis apoios tivo, seguido do IES Francisco Asorey, de Cambados, do IES Otero Pedrayo, de Ourense, o IES Lucus Augusti, de Lugo e do IES A Pinguela, de Monforte. O alcance obtido a través de Facebook foi de 96.844 usuarios, con máis de 22.517 interaccións, xerando máis de 36.000 reproducións entre todos os vídeos.
Todo devandito (formación, enxeños, puntuacións obtidas) constituíu o alicerce da gran final deste martes, na que os diferentes presentaron os seus proxectos ante o xurado. O IES Fene deu a coñecer o seu robot baseado en servizos humanitarios e sociais. O IES Francisco Asorey fixo o propio cun enxeño para recoller e servir menús de comida. O IES Otero Pedrayo, pola súa banda, amosou o seu “robot espía anti-crime” e o IES Lucus Augusti unha tecnoloxía avanzada para recoller neve. O IES A Pinguela expuxo o seu proxecto baseado no bufet libre para comensais.
Finalmente, e logo dun proceso moi igualado que amosou, en palabras da organización “un alto nivel técnico e creativo”, o ES Fene fíxose coa primeira edición do Concurso Mecano, seguido moi de preto polo resto dos centros galegos.
Concurso Mecano
O concurso Mecano é unha actividade promovida polo Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña que ten como obxecto estimular a creatividade, o traballo en equipo e achegar o mundo da enxeñaría e a tecnoloxía aos estudantes do último ano dos institutos galegos a través da construción e a programación dun robot. Esta iniciativa forma parte da estratexia de aproximación do Campus Industrial de Ferrol para que o alumnado de Bacharelato de Galicia teña unha visión “máis próxima das potencialidades da oferta académica universitaria, desde a perspectiva da tecnoloxía e a enxeñaría”.

CEAPA considera unha boa noticia a retirada do borrador da Orde Ministerial das reválidas

CEAPA considera unha boa noticia a retirada do borrador da Orde Ministerial das reválidas e o anuncio de que se elaborará un novo borrador que, no caso de segundo de Bacharelato, devolveranos ao escenario da selectividade, recuperando algo do sentido común perdido.

CEAPA considera que, tras a reunión da Conferencia Sectorial celebrada na tarde do pasado luns 28, a decisión de retirar o borrador de Orde Ministerial que regularía as reválidas, segundo as deseño a LOMCE, era a única que se debía tomar e así foi.
CEAPA móstrase satisfeita coa retirada do borrador da devandita Orde Ministerial, así como coa confirmación de que se aprobará un Real Decreto Lei que modificará a base legal sobre a que se sustentan as reválidas na LOMCE e tamén algúns Reais Decretos de desenvolvemento da mesma, entre eles o 310/2016 que foi aprobado o 29 de xullo e que xerou todo este descomunal e absurdo conflito, xunto co resto da LOMCE.
CEAPA está segura de que as reválidas morren antes de nacer do todo como consecuencia das mobilizacións e actuacións realizadas contra as mesmas, realizadas por toda a Comunidade Educativa, entre as cales tivo, non pode obviarse, un papel transcendental a espectacular folga estatal que se fixo o pasado 26 de outubro polo alumnado e as familias, á que se sumou
unha parte do profesorado nalgunhas Comunidades Autónomas. Queremos aproveitar esta nota de prensa para agradecer ás familias que atendesen a chamada de CEAPA para realizar a devandita folga e para felicitar a todas as que participaron na mesma porque, sen dúbida, as familias fomos actores principais na loita contra as reválidas e é momento de reiterar que os dereitos se conquistan e deféndense. Defensa que non se pode facer deixando que sexan outros os que se movan e loiten.
Con todo, en CEAPA non nos fiamos dos anuncios, tendo en conta o sucedido nos últimos anos. Aínda que hai motivos para pensar que esta vez as declaracións dos responsables do Ministerio de Educación pódense corresponder coa realidade, sen dúbida porque ven obrigados a iso, ata que non coñezamos oficialmente o contido do Real Decreto Lei, do novo Real Decreto e da nova Orde Ministerial, e que todo iso sexa correcto e estea publicado no BOE, non poderemos celebrar de verdade a eliminación das reválidas, porque xa asistimos a moitos anuncios que se quedaron só niso.
E avisamos, non aceptaremos que as reválidas se convertan en probas muestrales pero con liberdade para que as Comunidades Autónomas fáganas censales, porque xa sabemos o que sucederá en moitas delas. Esa posibilidade non debe incluírse no Real Decreto Lei.
CEAPA reitera que, se o Goberno quere que nos creamos que busca un pacto educativo de verdade, xa sabe que esiximos que retire a súa ameaza contra o Congreso de acudir ao Tribunal Constitucional se non se retira a Proposición de Lei sobre a LOMCE aprobada nos pasados días. Pola contra, será o Goberno o que demostrará que non quere o pacto e dinamitaría calquera posibilidade de conseguilo. En Democracia non se poden consentir as ameazas.

“Cultura, comunidade e futuro”, cerna do Culturgal 2016

Chega o Culturgal 2016. A novena edición da feira galega das industrias culturais celebrarase no Pazo da Cultura de Pontevedra entre o venres 2 e o domingo 4 de decembro, en horario ininterrompido de 11 a 21 horas (o domingo de 11 a 20). Haberá 80 stands dedicados a libro, música, teatro, audiovisual, infantil, tecnoloxía e moito máis e levaranse a cabo máis de 120 actividades, dende concertos a espectáculos familiares, pasando por encontros con escritores, estreas de filmes ou demostracións científicas. E, coma sempre, co impulso e a organización da Asociación Culturgal, integrada pola Asociación Galega de Editores, Escena Galega, Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) e EGANET (Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet e as Novas Tecnoloxías).
A entrada xeral por día ten un prezo de 2 euros e a entrada para os tres días custa 3 euros.  Mentres, nenas e nenos ata 12 anos (incluídos) pagan 1 euro por día e 2 euros polo bono
Ao igual que nos últimos anos, haberá que pagar unha mínima cantidade para poder acceder ao recinto, polo carácter de "proxecto colectivo onde o público contribúe á sostibilidade" que ten o Culturgal. A entrada xeral por día ten un prezo de 2 euros e a entrada para os tres días custa 3 euros.  Mentres, nenas e nenos ata 12 anos (incluídos) pagan 1 euro por día e 2 euros polo bono. Os e as menores de 3 anos non pagan entrada. En todos os casos entrégase unha pulseira que permite entrar e saír en calquera momento. Ademais, ofrécense descontos ás visitas colectivas organizadas por escolas, asociacións ou entidades sen ánimo de lucro.
No 2015 un total de 14.500 persoas pasaron polo recinto nos tres días que durou o evento, apreciándose como o domingo vai desprazando progresivamente ao sábado como o día de maior afluencia da feira
A organización espera repetir o éxito acadado en edicións anteriores. No 2015 un total de 14.500 persoas pasaron polo recinto nos tres días que durou o evento, apreciándose como o domingo vai desprazando progresivamente ao sábado como o día de maior afluencia da feira. "Culturgal aposta por constituírse en espazo de mediación, de encontro entre sectores empresariais, institucións e públicos, razón pola que non pode conformarse. Cos pés ben chantados sobre os seus alicerces, cada edición debe continuar mellorando, innovando e sorprendendo”, salientaba daquela Manuel Bragado, presidente da asociación Culturgal.
O lema de Culturgal 2016 é “Cultura, comunidade, futuro”, incidindo na importancia que xogan e deben xogar as iniciativas novas e impulsadas por xeracións mozas no impulso da cultura galega e das súas apostas empresariais. Resulta difícil salientar apenas unhas poucas citas entre a moi completa programación do evento. As presentacións literarias e os encontros con autores e autoras son sempre un dos pratos fortes da feira, o mesmo que a música, as actividades para os máis pequenos e pequenas da casa e tamén as proxeccións de produtos audiovisuais, filmes e clips. A través da web cultur.gal poden seguirse en directo algunhas das actividades do programa da Feira 2016.

O Festival Agrogay da Ulloa, premio do público

O lema de Culturgal 2016 é “Cultura, comunidade, futuro”, incidindo na importancia que xogan e deben xogar as iniciativas novas e impulsadas por xeracións mozas no impulso da cultura galega e das súas apostas empresariais
A organización do Culturgal sinalou hai algunhas semanas tres candidaturas para gañar o premio do público: Gciencia, NUMAX Cooperativa e o Festival Agrogay da Ulloa, "tres proxectos que botaron a andar no último lustro en Galicia que, porén, xa gozan de prestixio e solidez", destacábase. Finalmente, o gañador foi o Festival Agrogay da Ulloa, recibindo un total de 2.153 votos a través da web, superando por moi pouco a NUMAX (2.149) e ficando GCiencia en terceira posición, con 1.229. O galardón entregarase o vindeiro domingo 4 de decembro ás 18 horas. Nas edicións anteriores o público recoñecera o labor do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra (2013), do Diario Cultural da Radio Galega (2014) e do Festival de Cine Curtocircuíto (2015).

As grandes industrias seguen a aumentar a súa contaminación en Galicia

Unha vez máis os datos confirman a elevada contaminación que as grandes industrias galegas provocan. Como antes fixera o estudo de Ecoloxistas en Acción, desta vez é un informe oficial da Administración o que confirma non só o sabido, senón o aumento en Galicia das emisións contaminantes destas grandes firmas industriais. Tanto que o país sobe do cuarto ao segundo posto no Estado.
Esa é a posición na que se sitúa Galicia segundo os datos do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes (PRTR-España) publicado o pasado 15 de novembro de 2016 e que mostra cifras máis preocupantes que as do estudo anterior, que data de 2012.
Galicia ocupa o segundo lugar no ránking de emisións contaminantes por autonomías no Estado
Así o destaca Adega nun completo artigo do ex-presidente da entidade ecoloxista, Ramón Varela Díaz, doutor en Bioloxía e experto en contaminación atmosférica. E outra vez, coma sempre, son as grandes industrias instaladas en Galicia as principais responsables dese nada desexado lugar no podio do rexistro de emisións contaminantes. As centrais térmicas das Pontes e Meirama, Alúmina-Aluminio de Alcoa, PSA-Citroën, as madereiras Ence, Finsa ou Intasa ou as factorías de ferroaliaxe de Ferroatlántica.
O país é responsábel do 15% do total das emisións contaminantes á atmosfera por parte do Estado
Así, e segundo o documento, Galicia é responsábel do 15% do total das emisións a atmosfera de España, con 14.284.312 toneladas por ano, fronte ao 12% de 2012. Pero ademais, é a primeira en emisións de flúor, mercurio e perfluorocarburos e a segunda en emitir dióxido de carbono, gases de efecto invernadoiro, dióxido de xofre, cloro e substancias acidificantes/precursoras de ozono. Ao tempo, sitúase como o terceiro territorio na emisión á atmosfera partículas (PM10), monóxido de carbono, compostos orgánicos volátiles non metano (covmn), metano, arsénico e cromo. En canto a emisións de óxidos de nitróxeno e metais pesados en conxunto, posiciónase no cuarto lugar.
Galicia é responsábel do 15% do total das emisións contaminantes á atmosfera por parte do Estado
Tampouco son moito mellor os datos no que ten que ver coa contaminación da auga. Segundo o informe, os vertidos contaminantes á auga de Galicia supoñen o 10,5% do total do Estado, con 84.814 toneladas por ano, sendo así a cuarta comunidade autónoma neste ránking.
O país é primeiro en emisións de flúor, mercurio e perfluorocarburos e o segundo en dióxido de carbono e gases de efecto invernadoiro
O máis destacable é que, sendo alta ou moi alta a contaminación, son poucos os focos contaminantes, apenas algo máis de dez agás no caso do amoníaco. Así, dos 14,2 millóns de toneladas de dióxido de carbono emitidos, 10,5 millóns corresponden ás centrais térmicas das Pontes e Meirama (o 74%) e 1,16 millóns a refinería de Repsol na Coruña, o restante 2,5 millóns de toneladas  repartanse entre once grandes industrias (Alúmina Aluminio, Alcoa Inespal, tres fábricas de Ferroatlántica, Bioetanol, Magnesitas, Finsa, Forestal del Atlántico e Air Liquide), tal e como destaca Adega. As emisións de flúor, nas que Galicia está á cabeza por emisión no Estado, están relacionadas só con cinco empresas: Meirama, As Pontes, Ferroatlántica de Sabón, Aluminio Español -filial de Alcoa- e Alcoa Inespal. As emisións de mercurio á atmosfera e á auga débense a once complexos: centrais térmicas, Ence, Elnosa ,PSA, Alumina, Unemsa, Intasa e varios complexos de Finsa.
As térmicas das Pontes e Meirama emiten o 74% do total de dióxido de carbono

 

Emisións "extremadamente elevadas"

Malia ter Galicia só o 4,45% do total dos complexos con información pública no Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes, é responsable de, por exemplo, o 80,5% dos perfluorocarburos; do 36,6% do flúor; ou do 30,5% de mercurio, entre outros compostos. Son, como destaca Adega, emisións "extremadamente elevadas" tendo en conta o número e tamaño da industria de Galicia, o número de habitantes, a extensión xeográfica, o PIB ou o nivel de vida. E, ademais, aumentan respecto a 2012 e, tamén respecto ao 2007.
Mentres o dióxido de carbono no 2015 representa o 15,1% do total do Estado, hai tan só tres anos representaba o 12%. E escollidos 32 contaminantes considerados como os mais importantes, no ano 2015 vinte e un deles tiñan valores superiores aos do ano 2010 e aínda máis 14 superaban os valores que tiñan no ano 2007, tal e como se pode ver nesta táboa.

Cadro-contam-2012-15
Táboa de comparación de contaminantes atmosféricos / Adega

A Organización Mundial da Saúde (OMS), tal e como lembra Adega, recoñece que a contaminación do aire representa un importante risco para a saúde. "Debemos polo tanto preocuparnos polas altas emisións e buscar solucións xa que estes gases e partículas están implicados directa ou indirectamente en problemas de saúde e aumento de morbilidade e mortalidade", remata.