venres, 5 de decembro de 2014

A educación infantil, máis efectiva que os programas de apoio contra o abandono escolar, segundo un estudo


O investimento en educación infantil e a escolarización temperá son dúas das claves para reducir a desigualdade e o abandono escolar que sinala o estudo 'Aprendizaxe e ciclo vital. A desigualdade de oportunidades dende a educación preescolar ata a idade adulta' que presentou este xoves a Obra Social La Caixa.
O sociólogo Héctor Cebolla-Boado, coautor do estudo xunto con Leire Salazar e Jonas Radl, destacou o investimento nesta etapa como a "máis eficiente" e sinalaron que nos cursos superiores da educación "hai pouco espazo" para evitar o fracaso escolar, que se orixina en Infantil e Primaria.
O documento sinala que, dende a análise da "distribución do coñecemento" ao longo do ciclo vital da persoa, a achega directa da escola ao desenvolvemento dos estudantes durante as etapas medias de educación non supón máis que unha quinta parte (20%) dos seus coñecementos, mentres que un 80% depende da súa capacidade persoal, da situación familiar e, en particular, do nivel sociocultural dos seus pais, entre outros factores.
A liña de adquisición de coñecementos é "especialmente acentuada" durante os primeiros anos de vida, pero que, xa na educación secundaria, e especialmente na universitaria e na vida adulta, esta influencia tende a ser "practicamente inexistente", segundo o estudo
De feito, entre os estudantes cun contexto familiar de menor nivel sociocultural, a incidencia dos anos de escolarización infantil chega a ser un 100% superior á que ten esta etapa sobre os nenos que proveñen de familias cuxos pais teñen un nivel educativo superior e nos que as carencias durante esta etapa poden quedar compensadas pola achega da familia. A diferenza é maior cantos máis anos participen desta etapa, segundo indicaron os autores do informe.

NON HAI DIFERENZA ENTRE A ACHEGA DE PÚBLICA E PRIVADOS

Por outra parte, o documento sinala que a diferenza entre a achega dos distintos tipos de centros educativos (públicos e privados) á preparación, o futuro desenvolvemento e os resultados académicos dos nenos, é "practicamente inexistente".
Non obstante, Cebolla-Boado puntualizou que a tendencia á concentración de nenos provenientes de familias cun perfil sociocultural alto ou baixo "si inflúe", segundo o tipo de centro. "A diferenza non provén do centro senón pola composición do alumnado de cada un dos colexios", puntualizou.
Aínda así, incidiu en que a educación infantil "ten unha influencia positiva sobre todos os estudantes en España", aínda que destacou que, dende o punto de vista da capacidade de desenvolvemento da educación infantil "queda moito por percorrer".
Segundo explicou, o actual desempeño dos colexios no país "non" logra alterar as disfuncións que os estudantes traen de casa en función dos que son os seus pais". Tampouco logra un efecto positivo nin negativo sobre a desigualdade, como si acontece noutros países, segundo o informe. "A achega das escolas do 20% sería unha boa noticia se tivésemos un sistema educativo de calidade", sinalou Cebolla-Boado.
Por iso, os responsables do estudo subliñaron o desenvolvemento da educación infantil e, en menor medida, da educación primaria, como os dous "investimentos máis eficientes" de cara a reducir o abandono escolar temperán e a desigualdade, como froito dun déficit acumulado durante as primeiras etapas.
Así mesmo, recomendaron ampliar os recursos para garantir o acceso de todas as familias aos primeiros anos da educación non obrigatoria, dado que as familias con menos recursos e nivel sociocultural son as que máis se benefician da súa achega.
"É obvio que familias moi modestas ás veces optan por non mandar a súas fillos ao colexio ata os tres anos porque o gasto que teñen que afrontar é moi grande", indicou Radl, coautor do estudo.

A CRISE ACENTÚA O ABANDONO

Por outra parte, o informe presentado este mércores fai fincapé nos efectos que os períodos de crise económica teñen sobre a desigualdade da poboación en termos educativos.
"En España existe a crenza pupilar de que quere as crises impulsan a educación pola volta de persoas que saíran do sistema. En realidade nós chegamos á conclusión contraria, porque deprimen as expectativas de traxectoria educativa por parte dos estudantes," explicou Salazar.
A socióloga explicou que, en termos netos, a volta de poboación adulta e mozos ao sistema educativo en busca de ampliar as súas expectativas laborais non compensa o efecto "depresor" que exerce a crise, especialmente sobre os estudantes cun rendemento académico medio e, en particular, naqueles que proceden de fogares pobres.
Así, nun marco de crise no que todas as expectativas de futuro tenden a resentirse, mentres que naqueles estudantes que logran un rendemento académico baixo estas expectativas apenas difiren en función da súa orixe, no caso daqueles cun rendemento académico alto a diferenza de percepción do futuro entre estudantes de fogares "pobres" e os de fogares "non pobres" difiren en torno a un 40%, en detrimento daqueles.
Ademais, a franxa de estudantes que obteñen un rendemento académico medio presenta unha maior incidencia da crise sobre as súas expectativas de futuro que na de alto ou baixo rendemento e, dentro desta, particularmente pronunciado entre os estudantes de familias con menos recursos.
En todos os casos, a influencia da crise sobre os estudantes con menores recursos en termos de percepción do futuro é superior (nun sentido negativo) que nos estudantes que non viven carestía nos seus fogares, independentemente do seu rendemento académico.
Por todo iso, tendo en conta a curva de adquisición do coñecemento e que o abandono escolar se produce sobre todo nas últimas etapas da educación obrigatoria, os responsables do estudo manifestaron a importancia de desenvolver políticas que impulsen a educación infantil como medio de atacar a desigualdade de oportunidades e de rendemento académico dende as etapas onde a escola é máis efectiva.
Aínda así, explicaron que "non" son partidarios" de abandonar os programas dirixidos a recuperar ou a apoiar os estudantes que presentan problemas nas etapas superiores da educación obrigatoria, pero sinalaron que, a esas alturas "hai pouco espazo" para que poidan ter efectividade.
"A medida que os nenos van crecendo, a capacidade de intervención do sistema sobre eles tende a ser nula. Seguramente en Secundaria hai xa pouco espazo para rescatar o fracaso escolar, porque vén determinada por procesos que teñen orixe nas etapas temperás," asegurou Cebolla-Boado.
 

18 estabelecimentos compostelanos aderem a campanha 'pontos em galego, pontos de desconto'

O Projeto Pontos é umha iniciativa da comissom de língua da Gentalha do Pichel que pretende promover o consumo responsável a nível linguístico publicitando e promovendo o comércio em galego na nossa cidade.
Nestes momentos o “mapa” dos pontos em galego está composto por cerca de 50 estabelecimentos de todo o tipo e sem dúvida continuará a aumentar nos próximos meses.
Pontos em Galego / Pontos de desconto é umha nova iniciativa dentro do Projeto Pontos que consiste numha campanha de descontos em 18 negócios que fam parte dele. Estamos a distribuir um folheto com publicidades que se pode usar como bono de desconto nas lojas que aparecem publicitadas sempre que tiver o nome da pessoa utilizadora e que estiver carimbado pola Gentalha. Anima-te a desfrutar dos descontos!
Como se concretiza o desconto:
- Os folhetos publicitários levam impressos os descontos aplicáveis por cada loja.
- Para poder aplicar os descontos é necessário validar o folheto como bono desconto: escrever o nome e B.I. da pessoa portadora e passar polo C.S. O Pichel para carimbar o folheto.
- Os folhetos poderám ser utilizados por 100 pessoas como máximo (as primeiras 100 pessoas que validarem o folheto).
- A promoçom acabará a 1 de janeiro de 2015.
O PROJETO PONTOS. COMO FUNCIONA?
A avaliaçom de cada estabelecimento comercial foi feita pola comissom de Defesa da Língua da Gentalha do Pichel, mas podemos estar enganadas. No caso de observares algumha informaçom errada ou incompleta, envia-nos um comentário através do Facebook ou do nosso e-mail.
OS CRITÉRIOS DOS PONTOS
1. Atençom integral em galego
2. Percentagem relevante de imprensa, publicaçons ou música em galego
3. Administraçom interna em galego
4. Comunicaçom externa em galego
5. Compromisso ativo com a normalizaçom lingüística
A NOSSA PONTUAÇOM:
100% dos critérios: 3 pontos
50% (ou mais) dos critérios: 2 pontos
menos de 50% dos critérios: 1 ponto
assunçom do carácter internacional da nossa língua: +nh

“Feijóo búrlase do persoal público anunciando que creará unha 'hucha' para devolver os complementos” di a Área Pública da CIG

Denuncia que non está contemplado nos orzamentos e exixe a devolución do 100% das pagas extra destes anos.

A Área Pública da CIG cualificou de “burla” ás empregadas e empregados públicos galegos o anuncio que este mércores fixo o Presidente da Xunta de Galiza na sesión de control do Parlamento onde asegurou que se creará un fondo retributivo para a “recuperación paulatina” do complemento específico das dúas pagas extraordinarias. María Carme López Santamariña, portavoz da Área Pública denuncia que é “pura propaganda”, coa pretensión de “manipular á opinión pública” e reclama a reposición do 100% das pagas extra e o cumprimento das sentenzas xudiciais.
López Santamariña explicou que “paulatinamente” significa “de forma lenta e gradual” e lembrou que Feijóo, acompañando ese anunciou “coidouse moito de especificar canto de lenta e gradual será esa devolución”. 
Lembrou ademais que para facer calquera devolución ten que haber unha partida orzamentaria destinada a tal fin que “non está habilitada nos orzamentos para 2015” e que o único que está contemplado é a devolución do 25% da paga extra de 2012. “Devolución que nin sequera se fará efectiva ao completo en 2015 xa que a previsión do goberno, tal e como tamén anunciou Feijóo, é que se faga a prazos: unha parte no vindeiro ano e a outra en 2016”.
Ante isto, a portavoz da Área Pública da CIG, preguntouse en que momento comezará a facerse esa devolución “paulatina” e considerou unha “irresponsabilidade” e un “insulto” que se faga este anuncio cando “neste momento xa temos sentenzas que condenan a administración galega a devolver a parte correspondente da paga extra do ano 2012, comezaron a chegar tamén as sentenzas referidas á de 2013 e en 2015 teremos que presentar demandas polas pagas extra de 2014”.
Fronte a esta situación, López Santamariña reclamou a devolución do 100% das pagas extra e denunciou o “despropósito” do reintegro de 2012 en dúas anualidades, que aínda “non se sabe nin como se vai devolver exactamente”.
Segundo o Presidente da Xunta esta medida aprobarase mañá no Consello da Xunta e será incluída na “denostada” Lei de Emprego Público. A este respecto, María Carme López Santamariña explica que é nos complementos específicos onde ten capacidade de regulación a Xunta de Galiza porque as retribucións base e os trienios comúns están regulados polo Estado. Denunciou que “por iso en Galiza temos o 40% de recorte con respecto ás retribucións do goberno español e outras comunidades que si cobran as extra completas”.

 

O reitor da UDC critica os graos de tres anos porque "elevarán o custe da formación universitaria para o estudantado"

O Claustro da Universidade da Coruña reuniuse este mércores para tratar varios asuntos de grande importancia para o funcionamento da institución e das restantes universidades galegas. Abriuse cun informe do reitor, Xosé Luís Armesto, sobre o proxecto de Real Decreto que modifica o RD 1393/2007 para cambiar a estrutura de graos e posgraos a un sistema de 3 anos a duración dos graos e de 2 os posgraos, e que se podería implantar a partir do curso 2016-17.
"Elevará o custe da formación universitaria para o estudantado porque os prezos de matrícula dos posgraos son superiores aos dos graos”
Armesto explicou que o borrador deste Real Decreto foilles presentado ao reitores nunha reunión do Consejo de Universidades o pasado mes de xullo, causando "inquietude unánime pola súa transcendencia e a súa inoportunidade nestes momentos en que aínda están saíndo as promocións dos novos graos e sen valorar o actual sistema universitario de catro anos". O reitor da UDC denunciou no Claustro que se trata dun "cambio precipitado e inoportuno porque aínda non tivemos tempo de avaliar os resultados da implantación dos graos e, sobre todo, elevará o custe da formación universitaria para o estudantado porque os prezos de matrícula dos posgraos son superiores aos dos graos”.
Na xuntanza do Claustro Xosé Luís Armesto tamén deu conta do informe desfavorable do Consello Galego de Universidades á proposta de autorización de dúas titulacións, Arquitectura e ADE, do Cesuga, entidade adscrita á universidade privada San Jorge de Zaragoza, autorizadas pola Xunta posteriormente. Os reitores das tres universidades públicas amosaron a súa negativa a que este centro privado impartise titulacións oficiais destacando, entre outros aspectos, que os plans de implantación e crecemento do Cesuga chocaban contra as intencións do propio Goberno galego de racionalizar o mapa de graos e evitar a duplicidade de títulos. O Cesuga aspira tamén a contar cos graos de Publicidade e Relacións Públicas e Tradución e Comunicación Intercultural.
O reitor da UDC rexeitou a posible implantación en Sada dunha universidade portuguesa, e deu conta da oposición á aterraxe en Galicia da universidade privada San Jorge de Zaragoza
Así mesmo, o reitor da UDC amosou o seu rexeitamento ante a posible implantación en Sada dunha universidade privada portuguesa para impartir titulacións que xa se ofertan nos campus da Coruña e Ferrol, Enfermaría e Fisioterapia. A Universidade Fernando Pessoa pretende ocupar o edificio dun hotel abandonado para impartir alí estas titulacións, e espera chegar aos 300 alumnos e alumnas no primeiro ano, e aos 700 en tres anos. O proxecto conta co apoio do Concello de Sada.

Financiamento

A vicerreitora de Planificación Económica manifestou a súa intención de "pelexar na mesa de negociación" do novo Plan de Financiamento
En canto á situación económica da universidade e ao financiamento, a vicerreitora de Planificación Económica e Infraestruturas, Amalia Blanco, sinalou que ante a conxelación dos ingresos por parte da Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña terá que botar man dos seu remanente de tesouraría, 2,3 millóns de euros, para equilibrar as contas. Blanco asegurou que a Universidade seguirá a priorizar o mantemento do persoal e as axudas e bolsas ao estudantado polo que haberá que facer máis axustes en gasto corrente e bens e servizos. A vicerreitora subliñou a suba substancial de ingresos de fondos conseguidos en convocatorias públicas competitivas de I+D+i tanto a nivel galego, como estatal e da Unión Europea.
Blanco adiantou as súas dúbidas de que unha posible mellora xeral da economía se traduza nunha mellora do financiamento das universidades por parte da Xunta. Denunciou que a Universidade da Coruña ten un dos financiamentos por alumno máis baixos no conxunto do Estado e manifestou a súa intención de "pelexar na mesa de negociación" do novo Plan de Financiamento para a reversión desta situación.

Galicia volve liderar a perda de poboación no Estado

Galicia segue a perder habitantes. E moitos. Durante o primeiro semestre de 2014, un total de 6.138. Con 9.750 nacementos e 15.888 falecementos, volve situarse na cabeza do ránking de comunidades autónomas con peor saldo vexetativo do Estado. Son as cifras que se tiran dos datos provisionais publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE), que reflicten que, aínda que os nacementos aumentaron un 0,5% con respecto ao primeiro semestre de 2013, as defuncións subiron un 1,4% no mesmo período. A desfeita demográfica que non para.
No primeiro semestre de 2014, en Galicia naceron 9.750 persoas pero morreron 15.888
En Galicia, o saldo vexetativo xa era negativo no primeiro semestre de 2013, cunha perda poboacional de 5.967 persoas na autonomía. Agora, son case 200 máis. Pola contra, e en paralelo a este descenso, no conxunto de España incrementouse o número de nacementos por primeira vez desde 2010, cunha suba do 1%, até os 209.482 persoas. Malia un aumento das defuncións dun 3,5%, cun total de 207.445 persoas falecidas en España entre xaneiro e xuño, o saldo vexetativo é positivo.
Con todo, o crecemento da poboación segue en caída e alcanza o 70,5% en relación aos números rexistrados no primeiros seis meses do pasado ano. Respecto disto, o INE explicou que os primeiros semestres de cada ano caracterízanse por ter maior mortalidade e menor natalidade que os segundos semestres, polo que o saldo vexetativo esperado para 2014 é aínda positivo (ao termo do ano pasado foi de 35.296 persoas).
Galicia presenta unha das taxas máis baixas de fecundidade e é unha das autonomías onde a maternidade chega máis tarde (32,3 anos)
Pero ademais, Galicia segue a presentar unha das taxas máis baixas de fecundidade do Estado, con 1,04 nenos por muller en idade féritil. Só é peor nas Canarias (0,99 fillos por muller) e Asturias (0,96). No mesmo sentido, o país tamén é unha das autonomías onde a maternidade chega máis tarde, aos 32,33 anos de media, segundo estes mesmos datos do INE.

Gaña a CIG, perde o conselleiro

Poucas veces como nestas eleccións no ensino non universitario é tan doado tirar conclusións e extraer titulares verbo dos resultados. Os dous elementos básicos son: vitoria da CIG e derrota do conselleiro. CIG e conselleiro, CIG e políticas privatizadoras/españolizadoras, son polos opostos. En certo modo as eleccións desta quinta feira 4 de decembro tiñan un aquel de referendo. Pois ben, o referendo perdeuno con estrépito o goberno galego. A inmensa maioría do profesorado -onte tiñan direito de voto 30.336 docentes e, segundo as estimacións provisorias, exercérono perto do 70%- votou contra as políticas que se están a seguir desde a Xunta do PP. E fixérono porque están en contra do modelo de ensino elitista, anti-galego, sexista e privatizador polo que pula a formación conservadora. E, se o pomos en positivo, están a favor do modelo de ensino galego, público, gratuíto, laico e coeducativo que postula a central sindical nacionalista.
 CIG-Ensino tiña perante si un desafío nada fácil. Subir cando estás na cimeira do outeiro é sempre o máis difícil. Conseguiuno
Non completariamos a fotografía axeitadamente se non nos referísemos a outro aspecto da cuestión. O profesorado non só xulgou a Xunta de Galiza, tamén submeteu a avaliación o traballo das distintas forzas sindicais que concorrían a este proceso. E aquí os resultados son tamén nidios: a CIG reforza a súa lideranza, mentres que CC OO e UGT baixan moi significativamente, até o ponto de cada unha delas perderen 6 delegados. Basicamente a escolla era entre un sindicalismo de clase e co centro de gravidade na Galiza como nación e un sindicalismo máis ben corporativista e de obediencia estatal, seguidista de dinámicas marcadas desde Madrid. O veredicto foi nidio: o profesorado galego quer dinámicas galegas, o profesorado galego está contra as políticas centralizadoras, o profesorado galego sintoniza coa necesidade de que, como defende a CIG, non só se derrogue a LOMCE, senón que o país se dote dunha Lei de Educación Propia.
Agora, cos resultados sobre a mesa, o conselleiro e a Xunta deberian tomar nota. Deberian entender que non é posíbel en democracia lexislar sobre o ensino contra o criterio da inmensa maioría do profesorado. Nen é lexítimo nen é eficiente para o sistema funcionar. O conselleiro -ou quen o substitúa, pois parece que Jesús Vázquez porá rumo cara á batalla eleitoral das municipais 2015- terá de se sentar a unha mesa a negociar cos representantes das traballadoras e dos traballadores cambios profundos no actual marco de relacións laborais e na orientación das políticas públicas en materia de ensino.
En síntese: CIG-Ensino tiña perante si un desafío nada fácil. Subir cando estás na cimeira do outeiro é sempre o máis difícil. Conseguiuno. Tiña razón esta quinta feira Anxo Louzao, o seu secretario nacional, cando cualificou os resultados, en conversa con Sermos Galiza, como extraordinarios. Sono.

CIG reforza a súa lideranza no ensino

A CIG non só gaña as eleccións sindicais no ensino non universitario, senón que mesmo racha o seu propio teito. Segundo o escrutinio provisorio, con arredor do 90% das papeletas computadas, a CIG superaría o 43% dos votos. Nas provincias de Pontevedra e A Coruña, a central nacionalista obtería a maioría absoluta. No conxunto da Galiza, CIG consegue 62 delegad@s, os mesmos que nas eleccións de 2010, embora desta volta se elixisen 6 representantes menos.

A CIG continúa a ser a forza sindical con máis apoio no profesorado galego, segundo se tira do escrutinio provisorio das eleccións no ensino non universitario realizadas esta quinta feira. A estas horas (22:15), foi escrutado arredor do 90% dos votos. A CIG incrementaría a súa porcentaxe a respeito dos comicios de 2010, con máis do 43% dos sufraxios. En Pontevedra, escrutado o 100%, a CIG obtén 21 dos 41 delegad@s en xogo. As estimacións sobre a participación indican que arredor do 70% dos 30.336 docentes exerceron o seu dereito ao voto.
O profesorado galego respaldou, mais unha vez, o sindicalismo nacionalista como primeira forza nas aulas do país. A vitoria da CIG haina que interpretar tamén en termos de claro castigo ás políticas da Consellaría de Educación. CIG-Ensino foi referente durante os últimos catro anos do combate contra as medidas privatizadoras, elitistas, españolistas e sexistas do departamento dirixido por Jesús Vázquez. O veredicto das urnas non deixa lugar a dúbidas a respeito de que esta política de oposición á Consellaría atopa un claro apoio por parte da maioría das persoas docentes.
Cos dados provisionais que se coñecen a esta altura da noite, a CIG obtería a maioría absoluta na provincia de Pontevedra, co 100% escrutado, e tamén na provincia de A Coruña, co 76% das papeletas computadas, mentres que sería primeira forza en Ourense e Lugo.
Se compararmos os resultados cos rexistados nos comicios de 2010, o reforzamento da maioría da CIG contrasta coa caída de CC OO e UXT -ambas centrais rexistran a mesma queda: 6 delegad@s menos-, mentres que o STEG mantería as súas posicións, o CSIF incrementaría significativamente a súa representación (de 3 a 10). ANPE, a lista afín ao PP, ficaría con 18, 1 menos.
 A CIG obtería a maioría absoluta na provincia de Pontevedra, co 100% escrutado, e sería primeira forza en Ourense, Lugo e A Coruña
En declaracións a Sermos Galiza, o secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, cualificou os resultados da central nacionalista de “extraordinarios” e un “aval” ao labor desta central, ben como unha mostra do claro “rexeitamento” que produce entre o profesorado a política da Xunta de Galiza.
“O conselleiro ten que tomar nota e abrir unha negociación coas traballadores e os traballadores do ensino, visando obxectivos concretos, entre eles a restitución dos direitos laborais e salariais do profesorado, o despregamento duns cadros de persoal amplos nos centros, a redución do alumnado por aula, a elaboración dun estatuto galego do profesorado”, di Louzao.
Aliás, argumenta o secretario nacional da CIG-Ensino, no horizonte estaría a aprobación dunha Lei Galega de Educación que a efeitos práticos derrogue a LOMCE  e resulte na galeguización do ensino, na eliminación dos concertos educativos e na conquista dun ensino público totalmente gratuíto e equitativo para o cal, acha a central nacionalista, compriría destinar á educación non menos do 7% do PIB galego.
Nun comunicado de valoración dos resultados, a central nacionalista entenden que estas eleccións “reafirman e fortalecen a CIG-Ensino como a organización sindical maioritaria e de referencia no ensino público, grazas ao apoio amplamente maioritario do profesorado”,
CIG-Ensino quer agradecer “publicamente” a “confianza e apoio” que profesoras e profesores “veñen de aosar co seu voto maioritario” a esta opción nacionalista, para a cal “estes resultados afianzan o modelo sindical galego de clase, plural, democrático e participativo, próximo ao profesorado e que aposta por un ensino público, galego, gratuíto, laico e coeducativo”.
Número de delegad@s segundo os resultados provisorios (dados facilitados pola CIG)


CIG
ANPE
CCOO
UGT
CSIF
STEG
A CORUÑA
(76%)
23
4
7
3
3
5
PONTEVEDRA
(100%)
21
3
5
5
3
4
OURENSE (90%)
8
5
7
4
0
3
LUGO
(99%)
10
5
2
4
4
2
TOTAIS
62
17
21
16
10
14
 

xoves, 4 de decembro de 2014

Ponse en marcha unha campaña de microfinanciamento co obxectivo de consolidar dous medios en galego

"O idioma é un herdo/ patrimonio do pobo/ maxicamente vello/ eternamente novo". Dos versos de Manuel María xorde Herdo Novo, unha campaña de microfinanciamento impulsada por Radiofusión e Irmandade TV co obxectivo de consolidar economicamente estas dúas alternativas de radio e televisión en galego.
"Parecíanos que ao ser dous medios audiovisuais as posibilidades de colaboración eran moitas", sinala Henrique Sanfiz, director de Radiofusión, que sinala que "o único obxectivo polo de agora é buscar esta vía de financiamento conxunto", pero que "non desbotamos que a colaboración vaia máis alá".
O funcionamento da campaña é moi sinxelo e emprega a ferramenta de micromecenado Teaming. Todas as persoas que se inscriban comprométense a achegar 1 euros todos os meses, de forma ininterrompida. O obxectivo é chegar ás dúas mil doazóns dun euro (2.000 euros mensuais) antes do 31 de decembro. A campaña acaba de comezar e chegou aos 43 doantes. "Esta é unha campaña de captación de recursos innovadora nese senso. Cremos que é un tipo de microfinanciamento asumible por todo o mundo e que que pode ser sostido no tempo", di Sanfiz.
"Partindo do poema de Manuel María e do concepto de herdanza, de que o idioma é un herdo, queremos transmitir a idea de que se as actuais xeracións lles queren deixar en herdanza aos seus fillos ou netos un idioma vivo, un idioma falado en ámbitos urbanos, son precisos medios audiovisuais", destaca Sanfiz, que sinala tamén as coincidencias de ambos os dous medios: "Somos medios cun compromiso coa sociedade, un compromiso que se traduce na defensa da sanidade e da educación pública, dos servizos sociais, nunha defensa do medio ambiente e do patrimonio e unha defensa, por suposto, da lingua e da cultura galegas".
Información tirada de Praza Pública.
 

Os novos internautas mostran maior interese por temas culturais que pola política, segundo un estudo de Beevoz

Os novos internautas mostran un maior interese pola cultura e as tendencias, fronte á política, a economía ou os deportes á hora de escribir, segundo os datos recollidos pola plataforma de comunicación colaboradora 'Beevoz' de Universia, sobre o comportamento dos seus usuarios online.
Así, o estudo apunta que o 34 por cento dos seus internautas escriben sobre música, cine, teatro, fotografía; e o 25 por cento, céntrase en temas que son tendencia; seguidos dun 15 por cento de usuarios aos que lles interesa os temas relacionados coas Ciencias e a Saúde; e un 9 por cento, que prefire escribir sobre Tecnoloxía.
No lado oposto, a política, a economía (co 6 por cento) ou o deporte (5 por cento) sitúanse como os temas sobre os que menos escriben os usuarios de 'Beevoz'.
A plataforma subliñou que os internautas "te ganas de escribir e o fan con asiduidade", tal e como demostran os máis de 10.000 artigos xerados durante o primeiro ano de vida de 'Beevoz', con presenza en 22 países.
Outra das características que revela o estudo é que o 40 por cento dos internautas acceden á plataforma, consumen e comparten o contido a través das redes sociais e, principalmente, mediante teléfonos móbiles e tablets, dende os que procede o 45 por cento do tráfico que recibe 'Beevoz'.

Denunciados a metade dos transportes escolares controlados na campaña da DXT

Un total de 2.376 transportes escolares foron denunciados, principalmente por irregularidades administrativas, durante a campaña de vixilancia dos mesmos da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) entre os pasados días 24 e 30 de novembro, case a metade dos 5.379 vehículos controlados. A falta de autorización especial de transporte escolar e do seguro de responsabilidade ilimitado seguen sendo as irregularidades máis numerosas.

A DXT destaca que nesta campaña, na que aumentou un 22% o número de vehículos controlados respecto da anterior, un condutor de transporte escolar deu positivo na proba de alcoholemia e outro en drogas. A persoa que deu positivo en alcol era un condutor dun autobús que transportaba a 66 menores na provincia de Murcia. Os feitos ocorreron á primeira hora da mañá do luns 24 de novembro cando axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil estableceron un control e apreciaron que o condutor mostraba síntomas externos de inxerir bebidas alcohólicas.

Por iso fóronlle practicadas as probas de alcoholemia, que arroxaron un resultado de 0,34 e 0,32 miligramos de alcol por litro de sangue expirado, superando en máis do dobre a taxa máxima permitida para este tipo de condutores, fixada legalmente en 0,15. O vehículo foi inmobilizado e o condutor denunciado por unha infracción que leva aparellada unha sanción de mil euros e a perda de seis puntos do carné de conducir.

Ademais, outro condutor de transporte escolar foi imputado por levar o vehículo sen puntos no carné e foi posto a disposición xudicial. Por outra banda, seis condutores foron denunciados por circular a velocidade superior á permitida.

Respecto ao cinto de seguridade, nas inspeccións realizadas polos axentes constatouse que vinte e seis vehículos que dispuñan destes sistemas de retención presentaban anomalías no seu funcionamento, mentres que vinte e oito circulaban sen a inspección técnica en regra. As irregularidades administrativas son as que maior número de denuncias xeraron.

Por exemplo, non dispor da autorización especial para realizar transporte escolar supuxo a denuncia a 1.784 condutores e non ter subscrito un seguro de responsabilidade ilimitado, como esixe a lei, deu lugar a 363 denuncias. Os axentes tamén comprobaron que 187 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias nas portas de servizo e urxencias así como nos seus dispositivos para accionar.

Ademais, 51 condutores foron denunciados por exceso de tempo de condución ou minoración do descanso e outros 78 por non levar no autocar a unha persoa encargada do coidado dos menores cando así procedía. A DXT comenta que a súa preocupación para que o transporte de menores se realice de forma segura leva aos axentes a realizar permanentemente controis neste tipo de vehículos.

Concurso escolar 'Conhecendo o Apalpador' já está em andamento

Com o fim de continuar a promover o conhecimento da figura do Apalpador entre as crianças galegas, a Fundaçom Artábria convoca o III Concurso Escolar "Conhecendo o Apalpador".
Eis as bases do concurso
1.- Haverá três categorias. Umha primeira para crianças entre 3 e 5 anos. A segunda para crianças com idades entre 6 e 8. A terceira categoria será para crianças entre 9 e 12 anos.
2.- Para poder participar no concurso, cada criança deverá apresentar um desenho original, com qualquer material ou técnica, relativo à figura do Apalpador. O desenho será apresentado numha folha de papel de tamanho A4.
3.- Estabelecem-se 3 prémios por categoria, que consistirám num lote de produtos relacionados com a figura deste mítico personagem da mitologia galega. O júri poderá concender as mençons honoríficas que considerar oportuno, assim como declarar deserto qualquer um dos prémios.
4.- Os trabalhos candidatos aos prémios terám que ser enviados antes do 23 de dezembro de 2014 ao seguinte endereço: Fundaçom Artábria, Travessa de Batalhons nº 7, baixo. Ferrol.
5.- Para identificar os trabalhos, os debuxos deverám levar um envelope em cujo exterior se faga constar "Concurso conhecendo ao Apalpador" com os dados do curso onde está matriculad@ o concursante, e em cujo interior deve figurar o nome e apelidos, idade, curso, e centro onde está matriculado, além dumha autorizaçom do pai, mae ou tutor/a para participar no concurso.
6.- O juri será composto por 2 pessoas da Diretiva da Fundaçom Artábria e o próprio Apalpador. A decisom do júri será inapelável e dará-se a conhecer na sexta-feira 28 de dezembro de 2014 , mediante a publicaçom no nosso web: www.artabria.net
7.- Os prémios serám entregues polo Apalpador no dia 3 de janeiro no nosso Centro Social.
8.- A participaçom no concurso supom a autorizaçom expressa para a difusom das imagens.
9.- A participaçom no concurso supom a aceitaçom de todas e cada umha das presentes bases, assim como o criterio da Fundaçom Artábria na resoluçom de qualquer questom nom prevista nestas bases.

A CIG-Ensino denuncia que a Consellaría de Educación non está a realizar as substitucións de orientación

A CIG-Ensino denuncia que a Consellaría de Educación non está a realizar as substitucións de orientación.

A CIG-Ensino puido comprobar que a Consellaría está eliminando da páxina web as peticións de substitución realizadas polos centros en que o profesorado de orientación está de baixa ou permiso. Faino para aforrar unha contratación, escusándose en que o persoal de orientación non ten docencia directa.
Deste xeito a Consellaría impide a realización do traballo de orientación e seguimento do alumnado e deixa en evidencia cal é o seu pensamento sobre este labor, fundamental nos centros e necesario para reducir o fracaso escolar, algo que xa vén quedando patente cando a Consellaría incrementa o número de unidades e centros que dependen de cada departamento de orientación e recorta tanto o número de orientadores e orientadoras como de profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.
A non cobertura das substitucións de orientación implica que se vai deixar de realizar un importante labor durante as avaliacións que se están a realizar neste mes e nas que o departamento de orientación ten o cometido de facer o seguimento do alumnado e propor as medidas de reforzo necesarias. Ademais,  implica que non se poderá facer o seguimento que precisa o alumnado con máis necesidades de atención educativa.
Por outro lado a decisión da Consellaría impide que o profesorado substituto demandante de emprego poida acceder a un posto de traballo temporalmente vacante.
A CIG-Ensino denuncia esta actitude da Consellaría e esixe que se cubran todas as baixas desde o primeiro día e en todos os casos.

Só o 26% dos mestres e mestras galegas teñen menos de 40 anos

Tan só o 26,37% das mestras e mestres galegos de centros públicos de ensino non universitario teñen menos de 40 anos, exactamente 7.979 no curso 2012-13, últimos datos oficiais ofrecidos polo Ministerio de Educación. E só un 3,91% teñen menos de 30 anos (1.184), dun total de 30.255 mestras e mestres. Pola contra, o 41,49% conta con máis de 50 anos. Son algúns dos datos que, a partir de estatísticas oficiais, destaca CC.OO. no seu informe O envellecemento do profesorado en España: un estudo comparado.
O sindicato salienta que o taxa de reposición provocou xa a desaparición dun mínimo de 46.496 prazas no ensino público e que nos vindeiros dez anos 200.000 docentes deberán ser reemprazados. Se extrapolamos os datos aos centros galegos, que suman o 6,4% do total de prazas, atopamos que a taxa de reposición afectou a unhas tres mil prazas nos últimos anos, que foron amortizadas e que poderían ter sido ocupadas por novas e novos profesionais. CC.OO. calcula, ademais, que na vindeira década serán necesarios 200 mil novas mestras e mestres en todo o Estado para cubrir as prazas que deixará o persoal que chegue á idade de xubilación. En Galicia serán necesarios, para manter o actual ratio, ao redor de 13 mil mestras e mestres.
CC.OO. indica, ademais, que o peso relativo do profesorado menor de 30 anos reduciuse nun 38% entre os cursos 2005/06 e 2012/13. A OCDE considera que o resultado de dividir o número de docentes menores de 30 anos entre o número de docentes maiores de 50 debe ser igual a 0,5. Porén, a ratio en España é de 0,17, a terceira parte. En Galicia, a situación é moito máis grave: a ratio é de 0,09, a metade da española e máis de cinco veces por debaixo do recomendado.
  Menos de 30 30-39 40-49 50-59 60-64 Máis de 65
Galicia 3,91 22,46 32,07 34,76 5,45 1,28
España 5,05 26,05 27,62 28,28 2,46 0,33
% de profesorado por treitos de idade nos centros públicos de primaria e secundaria no curso 2012-13
Os datos galegos son moi negativos, tanto se os comparamos cos das restantes comunidades autónomas coma se os poñemos en perspectiva coa situación existente hai uns anos. Por exemplo, a porcentaxe de mestras e mestres menores de 30 anos (3,91%) é inferior á medida española (5,05%) e sitúase entre as máis baixas por territorios, só mellorando as de Asturias, Estremadura, Murcia e Canarias. Se analizamos todo o profesorado menor de 40 anos e que en Galicia representa o 26,37%, este dato aínda de afasta máis da media estatal (31,1%), mellorando unicamente o dato canario e asturiano. Pola contra, o 41,49% conta con máis de 50 anos, fronte ao 31,07% no conxunto do Estado (cómpre sinalar que nos datos estatais faltan os correspondentes á Comunidade Valenciana, que figuran como non consta).
O 41,49% conta con máis de 50 anos, hai unha década esta porcentaxe era do 36,05%
A situación é hoxe distinta á que se daba en Galicia hai unha década, no curso 2004-05. Naquel ano, dos 28.796 docentes nos centros de ensino público, en primaria e secundaria, o 4,37% (1.257) tiñan menos de 30 anos, e un 27,22% (7.837) tiñan menos de 40 anos. E, se hoxe o o 41,49% conta con máis de 50 anos, hai unha década esta porcentaxe era do 36,05%. Naquel ano, o devandito ratio proposto pola OCDE era algo mellor (0,12).
O sindicato sinala nas conclusións do seu estudo que os cadros de persoal, actualmente moi limitados, "condicionan a procura de solucións non axeitadas, coma a ampliación de materias alleas ás áreas de competencia do profesorado e a sobrecarga de tarefas administrativas". "O problema debe paliarse coa creación directa de emprego docente", destacan. Tamén defende que "é preciso mellorar as condicións laborais como mecanismo para facer máis atractiva a profesión docente". E advirte de que "a cronificación dos recortes aumenta as dúbidas sobre a calidade presente e futura do ensino e da aprendizaxe".

Distribución do profesorado por idades

mércores, 3 de decembro de 2014

Radio ECCA ofrece preparación para a proba libre de ESO para adultos

Radio ECCA mantén aberta a matrícula en Lalín para a preparación da proba libre para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria (ESO) para Adultos. Poden matricularse todas as persoas que o desexen maiores de 18 anos. A entidade aplica a metodoloxía semipresencial con material didáctico propio e tutorías que se celebran os luns e martes pola mañá ou pola tarde no seu local de de o edificio da UNED, no polígono Lalín 2000.
A preparación da proba libre para a obtención do título de ESO organízase sobre o convenio establecido entre Radio ECCA e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de Lalín. Outra formación ofrecida por Radio ECCA é o bacharelato en liña e cursos como manipulador de alimentos, Celga, inglés, francés ou alemán. O seu teléfono en Lalín é 645 91 02 18 e o correo electrónico, lalin@radioecca.net.

CC.OO. reclama incorporar 44.448 docentes menores de 30 anos para frear o envellecemento do profesorado


A Federación de Ensino de CC.OO. cifra en 44.448 o número de profesores menores de 30 anos que é necesario incorporar o sistema educativo español para frear o envellecemento do profesorado, segundo un informe presentado o sindicato este martes.
O documento sinala que máis alá do "gran valor" que supoñen os docentes de maior idade pola súa "experiencia acumulada", a "sobrecarga de tarefas docentes" e á falta de "formación continuada" no profesorado "aumenta as dúbidas sobre a calidade presente e futura do ensino e da aprendizaxe".
Neste sentido, recorda que, dende o curso 2005-2006 ao curso 2012-2013, o volume de estudantes nos colexios de ensino público se incrementou en 800.000 persoas.
De forma paralela, asegura que, na próxima década, se xubilarán "case o 35 por cento" dos profesionais da educación que se encontran actualmente en activo, un total de 147.000 profesores, polo que a falta de docentes se sumará ás prazas que, segundo o sindicato, se "amortizaron" polos recortes e a falta de reposición de persoal.
En conxunto, sumadas as prazas que desapareceron durante os últimos anos como froito dos recortes (que o sindicato cifra en 46.492 profesores) e as que requirirán ser ocupadas durante a próxima década, o estudo estima que, no prazo de dez anos, será necesario substituír 200.000 docentes.
Neste sentido, o documento recorda que a fórmula recomendada pola OCDE para manter o equilibrio na idade media dos profesores é que o resultado de dividir o número de docentes menores de 30 anos entre os maiores de 50 sexa a cifra de 0,5. En cambio, o índice actual de España é de 0,17, segundo o sindicato.
"Para conseguir o equilibrio desexado faría falta incorporar ao sistema educativo 44.448 novos docentes menores de 30 anos, sen ter en conta os que están actualmente en activo", sinala o informe.

CANARIAS E EXTREMADURA, AS MÁIS ENVELLECIDAS

Os comunidades autónomas onde o envellecemento do profesorado do ensino público é máis acentuado, aplicando a fórmula da OCDE, son Canarias (0,04), Extremadura e Ceuta (ambas as dúas 0,8), Asturias e Galicia (ambas as dúas 0,09) e País Vasco (0,1).
No extremo oposto da lista encóntranse Navarra (0,34), Cataluña (0,26), La Rioja (0,25) e Madrid (0,24), aínda que todas elas se encontran por debaixo do 0,5 recomendado pola organización internacional.
Ademais, as comunidades con máis profesores maiores de 65 anos impartindo clase nas súas aulas son Galicia (387 profesores), Madrid (248) e Andalucía (235).
O sindicato sinalou a falta de reposición dos mestres e profesores e os recortes económicos en materia de educación e equipos de persoal como dúas das causas da "busca de solucións inadecuadas" para dar resposta ás necesidades de persoal dos centros, entre as que sinalou "a ampliaciónde materias alleas ás áreas de competencia do profesorado recollidas no borrador de Real Decreto de Especialidades e a sobrecarga de tarefas administrativas".
"O problema debe paliarse coa creación directa de emprego docente --insistiron os reponsables de ensino de CC.OO.-- e mellorar as condicións laborais como mecanismo para facer máis atractiva a profesión".
 

España perde polo menos 19.601 profesores de ensino público en 4 anos e os alumnos aumentan un 5,4%, segundo CSI-F


España perdeu polo menos 19.601 profesores do ensino público nos últimos catro anos como consecuencia da redución das Ofertas de Emprego Público, segundo un estudo da Central Sindical Independente de Funcionarios (CSI-F).
Non obstante, se se compara o censo do colectivo profesional de 2010 co de 2014, ambos os dous elaborados para as eleccións sindicais, a cifra de docentes redúcese en 24.182 traballadores durante este período, un volume equivalente ao total de profesores de Castela-A Mancha, segundo os responsables do estudo.
O documento recorda que, no prazo de catro anos, o número de alumnos que estudan nos colexios públicos aumentou un 5,4 por cento, o que supón un incremento de 289.266, respecto a 2010.
Ademais, sinala a perda de centros de estudos que, segundo os datos da organización, se produciu "de forma xeneralizada" en todas as rexións españolas e que en Andalucía (un 11 por cento de escolas menos), Madrid (un 10 por cento menos) e Cataluña (un 8 por cento menos), son especialmente pronunciadas.

REDUCIÓN SALARIAL E PRESUPOSTARIA

No mesmo marco temporal, os presupostos para educación por parte das Comunidades Autónomas minguaron en 5.500 millóns de euros e, por parte da Administración do Estado, en 914 millóns de euros, malia que, segundo o presidente de Ensino da organización sindical, Adrian Vivas, "o ministerio só ten que atender Ceuta, Melilla e a educación no exterio,".
Como consecuencia da redución presupostaria, os profesores do Corpo de Mestres en Educación Primaria viron reducida a súa retribución salarial unha media de 17.163 euros (calculados sobre un docente medio con 15 anos de experiencia, segundo datos achegados polo MECD), e unha media de 21.465,68 euros anuais no caso do Corpo de Profesores dos cursos de ensino media.
Os datos salariais proceden dos publicados no BOE e polas administracións estatais e rexionais e teñen en conta o valor total neto da retribución, tendo en conta a suba do IRPF e os recortes na Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE). "Ningunha administración pode contestar estes datos", aseguraron os responsables do estudo.
Neste sentido, Vivas ten asegurado que a medida de "devolver parte da paga extra" aos funcionarios, que supoñerá un ingreso por valor de 356 euros para o corpo de mestres e de 380 euros para o ensino media, "non" é "suficiente".
Así mesmo, suprimiuse o 92 por cento dos presupostos para educación compensatoria, orixinalmente ideados para financiar programas de apoio educativo a alumnos con dificultades, reduciuse un 13,9 por cento o gasto en formación permanente do profesorado e a educación no exterior ten experiemntado un recorte do 4 por cento, segundo os datos presentados polo colectivo sindical.
Por outra parte, Vivas sinalou que o incremento do presuposto total de Educación para 2015, contemplado nos PGE, continuará na liña de recorte presupostario porque, segundo indicou o aumento é menor que os 142,6 millóns de euros que leva consigo a implantación da LOMCE. "O que realmente se produce é unha perda de 44,6 millóns de euros", explicou.
"O dano estase a facer agora pero sufrirano as próximas xeracións. A educación cambiou moito, non ten nada coa educación de hai 30 anos pero tampouco coa que se aveciña", subliñou o presidente de Ensino do colectivo.
Ademais, insistiron en que "diga o que diga o ministerio o gasto en educación si inflúe nos resultados académicos" e recordaron que comunidades autónomas como País Vasco ou La Rioja obtiveron resultados superiores aos da media da OCDE no último informe nacional, malia que os do conxunto dos estudantes españois son inferiores á media, segundo indicaron.

INFLUENCIA DA CRISE NAS AULAS

Por outra parte, o sindicato presentou o testemuño dalgúns docentes que apuntan á falta de recursos, de formación e o aumento do número de alumnos por aula como unha agravante do aumento da tensión nos centros.
A xuízo da organización, as reformas uniuse a un contexto de crise económica que, ademais de aumentar a tensión, se sumou á crecente desestruturación familiar e o "mal uso" que, segundo indicou, fan os menores das redes sociais.
"A sociedade española é agora máis violenta. Cando as familias teñen problemas económicos os adolescentes están alterados e transmíteno chamando a atención", explicou unha docente do colectivo sindical. Ademais, recordou que "os profesores son os que teñen que xestionar os conflitos emocionais entre os adolescentes" para o que "necesitan a formación axeitada", ademais de que "se lles recoñeza o traballo".
"As reformas fanse nos despachos e nós estamos no campo de batalla. É moi distinto", insistiu.
Por iso, Vivas ten pedido que se impulse a "necesaria protección xurídica e a cobertura de responsabilidade civil" dos profesores, o impulso ao Estatuto Docente, que, segundo indicou, "era un dos obxectivos do Executivo" "para esta lexislatura" e a retirada dos Reais Decretos "conxunturais" elaborados no marco da crise.
"Se os datos son favorables en economía, como o están a ser, que se retiren os Reais Decretos conxunturais que se aprobaron e que se inicie canto antes ano desenvolvemento do Estatuto Docente," reclamou.
 

CEIVAR começa campanha de segurança informática

No Organismo Popular Anti-repressivo CEIVAR estamos sempre prontos para responder à repressom e mitigar os seus efeitos pessoais e políticos... mas preferimos que nom chegue a acontecer! Para isso cumpre agir com as devidas precauçons, levando sempre em conta que nom vivemos numha democracia senom num estado de exceçom cada vez menos dissimulado. Especialmente aqueles que nos dedicamos à luita política. Hoje em dia as ferramentas de Espanha para nos controlar e punir som mais ofegantes que nunca. Felizmente, também temos novos recursos para as combater. Todo consiste em saber empregá-las. Umha parte da vantagem do Estado é a nossa insuportável transparêcia à sua olhada. Resultado da enorme penetraçom das tecnologias nas nossas relaçons sociais, quase toda a nossa vida pessoal e atividade política pode ser monitorizada por um simples computador. Sabemos que este processo nom tem volta atrás para a maioria de nós: nom vamos deixar de usar internet, nem os telemóveis, nem as redes sociais. Isso significa que os nossos inimigos vam ter muito mais fácil seguir-nos a pista que aos nossos pais e maes, ou aos nossos avós. Mas há maneiras de contra-restar parcialmente essa “nudez”: meios informáticos que nos restituem algo da opacidade perdida.
Nos últimos anos a espionagem por parte dos Estados tem saído à luz, ao menos em parte. Os programas da NSA para revisar todos os correios eletrónicos e telefonemas, a entrega indiscriminada de dados por parte de Google, Facebook, Microsoft e outras corporaçons... Ninguém pode fingir ignorar que está sendo escuitado cada vez que escreve um correio, fala por telefone ou escreve numha rede social.
Para quem luita, para quem se converte em inimigo dos serviços de inteligência, a necessidade de privacidade é urgente. Dela dependem, muitas vezes, as possibilidades de eludir a repressom.
Como contribuiçom aos esforços por manter a privacidade dos galegos e galegas, o organismo popular anti-repressivo Ceivar começa agora umha campanha de formaçom e difusom de várias ferramentas informáticas para a proteçom das comunicaçons. Esta campanha consistirá nas seguintes atividades:
1. Publicaçom em internet de vídeo-tutoriais para o uso seguro de computadores e telefones.
2. Abertura de umha “oficina de atençom” por e-mail para resolver dúvidas relativas a estes temas.
3. Convocatória de obradoiros abertos e públicos.
4. Assesoramento a organizaçons e coletivos.
Vídeo-tutoriais
Vamos explicar polo miúdo, de forma singela e acessível, como se conseguem os seguintes objetivos:
-Cifrar o computador, tanto o disco rígido completo, como pastas, ou arquivos. Desta maneira garante-se que um computador (ou um arquivo) roubado, extraviado ou requisado nom pode ser aberto por terceiras pessoas.
-Instalar programas corta-lumes e antivírus, que impedem a outras pessoas entrar no nosso computador sem que demos por isso.
-Empregar a rede Tor, que permite umha navegaçom anónima e segura na internet.
-Cifrar os correios eletrónicos, para que só os poda ler a pessoa destinatária
-Empregar ferramentas para chat, telefone e vídeo-conferência de forma cifrada e anónima.
Oficina de atençom
Qualquer pessoa que tenha dificuldades na instalaçom dos programas referidos nos tutoriais, ou que tenha dúvidas sobre a segurança em geral, pode fazer consultas anónimas no correio informatica_ceivar@riseup.net. Umha equipa de militantes de Ceivar tentará resolver essas dúvidas.
Obradoiros
Nas próximas semanas e meses convocaremos obradoiros abertos nas cidades, aos que qualquer pessoa poderá assistir com o seu computador ou telefone, e nos que se instalarám os programas necessários e se ensinará a empregá-los.
Assesoramento
Oferta às organizaçons populares de todo tipo para impartir formaçom neste tema. Qualquer organizaçom poderá pedir assistência a Ceivar, que se compromete a dá-la com total discreçom, seja na realizaçom de obradoiros internos, seja formando alguns dos seus membros para que eles mesmos se ocupem da segurança informática interna e da ensinança aos membros do seu coletivo.
Opçom auto-didata
-WINDOWS
introduçom: https://vimeo.com/99999852
cortalumes e antivírus:  https://vimeo.com/99999858
cifrado do disco rígido: https://vimeo.com/99999859
tor: https://vimeo.com/100022722
email cifrados: https://vimeo.com/102396278
chat, telefonia, vídeo-conferências: https://vimeo.com/102677135

-LINUX
introduçom: https://vimeo.com/102479393
cortalumes: https://vimeo.com/102479394
cifrado de pastas: https://vimeo.com/102479397
tor: https://vimeo.com/102480593
correios eletrónicos cifrados e anónimos: https://vimeo.com/103608446

Dinheiro público para empresas que desprezam o galego

O presidente da Mesa, Marcos Maceira, e o alcaide de Carnota, Ramón Noceda, explicam que depois de uma auditoria, a Mancomunidade Serra do Barbança detetou «irregularidades e incumprimentos» das condições da adjudicaçom do serviço. Por esta razom, a Mancomunidade iniciou o processo para revogar a concessom.
A empresa FCC reagiu exigindo a traduçom ao castelhano das mais de 2.000 páginas que compõem o expediente da Mancomunidade. Da Mesa assinalam que a FCC fundamentou o seu pedido num suposto «desconhecimento» da língua galega, porém, esta empresa espanhola assinou durante anos toda a documentaçom referente ao serviço, a qual estava na nossa língua, «chegando mesmo a emitir a FCC documentaçom em galego». Da Mesa acreditam que uma empresa que exibe este tipo de atitudes «nom deveria ter nenhum tipo de adjudicaçom pública na Galiza».

Discriminaçom no serviço de águas

Antes da FCC, no próprio Portal Galego da Língua referenciamos outros casos de discriminaçom. Em 2011, um leitor denunciava ter sido discriminado por Aqualia, que aliás pertence ao grupo FCC. Neste caso, Aqualia é uma sociedade especializada na gestom da água e gere este serviço em vários concelhos da Galiza, entre eles o de Vigo, a maior cidade do País.
Contava na altura o leitor do PGL que ligou para o número de avarias de Aqualia após ficar sem serviço na sua vivenda, em Vigo. Depois de se identificar e de contar muito por cima o que lhe acontecia, a pessoa que o atendeu perguntou «¿me puedes hablar en castellano?». O nosso leitor, e cliente da empresa, negou-se, pois ligando para um telefone que começa por 986, «supunha que estava a falar com alguém da província de Ponte Vedra» e, além do mais, «o meu idioma é o galego», polo que rejeitou mudar de língua. Devido a isto, obtivo como resposta que um comercial o ligaria de novo.
Contudo, essa suposta chamada nunca se produziu, polo que ligou para o número de atendimento ao cliente. Voltou ser atendido em castelhano, mas desta vez a pessoa ao outro lado da linha «em nenhum caso me ‘solicitou’ que mudasse de idioma».

A Junta desconhece as suas obrigaçons

Há quatro anos, o próprio Governo da Galiza demonstrou desconhecer por inteiro as suas obrigas em matéria lingüística com as empresas fornecedoras de serviços. Naquela altura, a Junta justificava o envio de comunicações em castelhano do Instituto Galego de Consumo a determinadas empresas alegando que «as notificaçoes à empresa vam em espanhol, pois a imensa maioria som empresas de fora». Assim lho fizera saber o Governo ao ex-parlamentar do BNG Bieito Lobeira, quem tinha perguntado por este comportamento lesivo aos direitos lingüísticos do povo galego.Com essa resposta, a Junta reconhecia implicitamente desconhecer que mercê ao quadro legal vigorante, nom tinha nenhuma razom para o envio das comunicações em espanhol, pois ao serem empresas que forneciam serviços na Galiza, tinham a obriga de conhecer o galego.

Unión Fenosa: «A mí me habla en español, que yo soy española»

Nem só as concessionárias públicas som notícia por atitudes galegófobas: também forncedoras de serviços em geral, embora tenham Administrações entre a sua clientela. Graças ao PGL foi muito conhecido há uns anos a deriva galegófoba da empresa ex-galega Unión Fenosa, primeiro comprada por capital madrileno e, posteriormente, catalão —após a absorçom por Gas Natural—. Mais uma vez, graças a um leitor pudemos conhecer uma conversa telefónica em que um cidadão exigia a reparaçom de uma falha no subministro elétrico. Após vários minutos sem que a soluçom fosse satisfatória, o cliente pediu informaçons sobre como obter uma cópia da gravaçom da conversa e segundos depois corta-se a comunicaçom. A conversa tinha sido na íntegra em galego por parte do cliente e castelhano pola pessoa que o atendeu.
Num novo telefonema, o cliente pede informações sobre como ter cópia da conversa anterior. Novamente, o diálogo desenvolve-se como no caso precedente.
Os problemas continuam no terceiro intento. O cliente começa a conversa em castelhano, mas finalmente passa para o galego sem que isso suponha qualquer problema na normal comunicaçom.
A situaçom muda, porém, quando o cliente reiteradamente e em exercício dos seus direitos, exige a informaçom devida para poder ter cópia da primeira conversa. Nesse momento a interlocutora espeta-lhe um «a mí me habla en español, si no le importa, porque yo soy española, ¿de acuerdo? Muy amable». O galego nega-se à coaçom e a interlocutora reitera a ameaça: «me habla en castellano o acabamos la conversación». O cidadão recrimina essa atitude lembrando que «até o de agora entendeu-me», e exige falar com um superior, ao qual se nega a operadora. Instantes mais tarde a comunicaçom interrompe-se.

Regime legal

A parir do momento em que uma empresa resulta adjudicatária de uma concessom pública, tem de respeitar o regime de oficialidade lingüística. A legislaçom vigorante obriga as empresas concessionárias de serviços públicos nom apenas a respeitar a oficialidade do galego, mas promover o uso normal do galego oralmente e por escrito na prestaçom dos seus serviços, ademais de garantir que os galegos e galegas se podam relacionar com elas e aceder aos seus serviços no idioma da Galiza.
Estas obrigas fundamentam-se em várias leis, começando polo Estatuto de Autonomia da Galiza e a Lei de normalizaçom lingüística, que assenta a oficialidade do galego e o caráter como língua própria do País. A estas cumpre somar a Lei 5/1988, de uso do galego como língua oficial polas entidades locais e a Lei 5/1997, de 22 de julho, da Administraçom local da Galiza, que considera o galego como como língua própria da Galiza e da Administraçom local, exigindo também que «todos os atos de caráter público ou administrativo que se realizem por escrito no nome das corporações locais, redigirám-se em língua galega».
Já a Lei 4/2006, de 30 de junho, de transparência e de boas práticas na Administraçom pública galega. Esta norma estabelece que as concessionárias de serviços públicos na Galiza deverám «promover o uso normal do galego, oralmente ou por escrito, nas relações com a cidadania». Mais recente, e também mais adequada para o caso é a Lei 1/2010, de 11 de fevereiro, relativa aos serviços no mercado interior: «os fornecedores de serviços que operem no território da Comunidade Autónoma de Galiza deverám respeitar o quadro legal vigente em matéria lingüística», e reconhece que «para estes efeitos, favorecerám a normalizaçom progresiva do uso do galego na prestaçom dos seus serviços e deverám oferecer aos seus destinatários a possibilidade de manterem a comunicaçom oral e escrita em língua galega»
Por último, a Carta Europeia das Línguas Linguas Rexionais e Minoritarias, ratificada polo Estado espanhol, assinala nos parágrafos 3º e 4º do seu artigo 10 que se deve garantir o uso do galego nos serviços públicos, tanto se estám proporcionados polas autoridades administrativas como por outras pessoas físicas ou jurídicas.

O dominio .gal principia hoxe a súa fase aberta

O pasado xoves a Asociación PuntoGal celebraba en Vigo un acto no que daban conta do remate da Fase de Lanzamento do dominio .gal, e anunciaba que o dominio para a sociedade galega abriría o seu rexistro ao público durante a xornada de hoxe, de xeito que ao longo da mañá puidemos ver como, por unha banda, calquera persoa podía rexistrar un dominio .gal a través dunha serie de axentes rexistradores, e por outra, activábanse preto dun milleiro de dominios .gal procedentes da fase de rexistro anterior.
Temos así toda unha xornada histórica na que centos de dominios co sufixo .gal, entre os que se atopa codigocero.gal, entraron en funcionamento, de xeito que nas vindeiras semanas veremos como numerosas institucións e servizos da nosa terra mudarán os seus nomes na Internet, comezando a dar prioridade ao indicador galego á hora abrirse ao mundo.

JPEG - 175 KB
O dominio codigocero.gal entrou en funcionamento esta mesma mañá
Estes días tamén se solucionaron os problemas técnicos que impedían a activación de certos dominios do Programa Pioneiros, que resultaban bastante representativos, de xeito que finalmente a Compañía da Radio Televisión de Galicia xa pode empregar efectivamente o dominio crtvg.gal, e incluso o operador de telecomunicacións R pode gozar dun nome de dominio moito máis claro que o actual, e presumir dun identificación na Rede tan rechamante como r.gal.
JPEG - 162.8 KB
Dende hoxe é posible rexistrar directamente dominios .gal a través dunha serie de axentes rexistradores como a empresa compostelá Dinahosting
Dentro destes nomes de dominio tamén se espera a pronta posta en funcionamento de xunta.gal e cultur.gal, e precisamente sobre este último cómpre destacar que o evento non só estreará tan representativo dominio, senón que tamén contará coa presenza da directora xeral da Asociación PuntoGal, Edita de Lorenzo, o vindeiro venres ás 19:00 no Espazo Foro, onde dará conta da situación actual do dominio .gal e do seu valor para a dinamización da cultura galega.
A partires de hoxe os dominios .gal pasan a comportarse como practicamente calquera outro dominio da Internet, de xeito que calquera pode proceder ao seu rexistro, sempre que logo se faga un uso do mesmo que se adapte á normativa do propio dominio (con condicións como ter contidos en galego ou dirixidos á sociedade galega).

A CIG-Ensino gaña as sentenzas contra o recorte da paga extra

As primeira sentenzas contra o recorte da paga extra do ano 2013 son a favor da CIG-Ensino e obrigan a consellaría a pagar os xuros desde que se apresentou a  reclamación en vía administrativa. 

O Contencioso Administrativo da Coruña ditaminou a favor da CIG-Ensino no contencioso contra o recorte da paga extra ao profesorado do ano 2013. Os dous xulgados recollen no seu ditame a obriga da Consellaría de pagar os xuros legais desde que se presentou a reclamación en vía administrativa.
As primeiras sentenzas que se ditaminan en Galiza seguen na liña das que recoñeceran o pagamento dunha parte da extra de Nadal de 2012, referíndose neste caso á extra de xuño de 2013. Para o sindicato nacionalista, trátase dun “comportamento absolutamente antidemocrático e irrespectuoso da Xunta co seu persoal, toda vez que o goberno galego era plenamente consciente de que a xustiza ía recoñecer o mesmo dereito que vén recoñecendo para a paga do 2012”.
A CIG reclamara xa na Mesa Xeral de Función Pública á Xunta que aportase a parte da paga extra de xuño de 2013, unha vez que a xustiza xa recoñecera a obriga de pagar a parte proporcional da extra de Nadal do ano anterior. “É unha auténtica irresponsabilidade e unha burla ao profesorado que cando xa existen sentenzas claras que condenan a administración galega a facer fronte ao pagamento dunha parte da paga extra, o goberno mire cara outro lado para prolongar todo o posíbel no tempo un pagamento que finalmente terá que efectuar”, valoran desde o sindicato nacionalista que tamén promoverá reclamacións contra os recortes das extras de 2014.

martes, 2 de decembro de 2014

A Mesa anima a apoiar a iniciativa "Herdo novo"

Por só un euro ao mes podemos contribuír a afortalar Irmandade.tv e Radiofusión, medios 100% en galego que pulan polo espallamento da lingua e da cultura galega.
 
Irmandade TV e Radiofusión están a impulsar unha iniciativa chamada "Herdo novo" que ten a ver coa investigación e difusión do noso pasado como pobo. Queren poñer o seu grao de area para que as actuais xeracións deixen de herdanza a fillos e netos (o herdo novo) unha lingua viva, un idioma forte e falado tamén en ámbitos urbanos. Para iso, lanzan esta campaña de busqueda de recursos para mellorar o equipo técnico de Irmandade Tv e mais para facer fronte aos gastos de persoal de Radiofusión.

Están a buscar 2000 colaboradores que acepten aboar un euro mensual para esta causa. Para se dar de alta hai que pór o número do Documento de Identidade e mais o número de conta, autorizando a que che saquen un euro mensual. Non hai comisións bancarias e vai todo para Irmandade Tv e Radiofusión.

Desde A Mesa apoiamos totalmente esta iniciativa e chamamos máis unha vez á implicación cidadá para afortalar os medios de comunicación en galego.

Tedes máis información desta campaña aquí:
  https://www.teaming.net/herdonovo

O plan estrela educativo de Wert pica nas autonomías do PP

Unha de cada catro prazas da FP básica, prevista para frear o abandono escolar, queda sen cubrir.

A Formación Profesional básica, primeira proposta estrela da reforma educativa do Goberno como medida contra o abandono escolar, non cubriu as expectativas. O 27% das prazas ofertadas -14.305 de 52.875- están baleiras no seu primeiro ano de implantación, que foi máis baixa sobre todo nas comunidades gobernadas polo Partido Popular (PP).
O Ministerio de Educación defendeu os cambios previstos na FP básica argumentando que é unha ferramenta para loitar contra o abandono escolar, que rexistra unha porcentaxe do 22,7%, que deixa España á cola de Europa. O sistema substitúe os Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), deseñados para os alumnos máis demorados e con dificultades para rematar o ensino obrigatorio. Teñen dous anos de duración a partir de terceiro de á Educación Secundaria obrigatoria (ESO) ou, en caso excepcional, despois de segundo.
En setembro arrancou o primeiro curso despois de que a maioría das comunidades autónomas aprobasen os contidos do currículo a toda présa durante o verán. Tres meses despois, as taxas máis baixas de ocupación rexístranse en Asturias (PSOE) e na maioría das comunidades gobernadas polo PP (Galicia, Cantabria, Madrid, Castela- La Mancha, Castela e León, Baleares, Comunidade Valenciana e Extremadura). En todos estes casos a porcentaxe de vacantes supera o 25% (ver gráfico).
Os datos oficiais das autonomías solicitados polo PAÍS difiren dos que ofreceu o 25 de novembro no Senado o ministro de Educación. José Ignacio Wert asegurou que estaba "satisfeito" pola taxa de matriculación. Ao día seguinte, agradeceu no Congreso dos Deputados, a "extraordinaria dilixencia" e un "extraordinario compromiso" da "inmensa maioría" das comunidades autónomas para a implantación da FP básica. Segundo os datos que ofreceu publicamente, ofertáronse unhas 45.000 prazas das que se cubriron o 85%. Iso significa un 15% de prazas baleiras, case a metade da porcentaxe recollida polo PAÍS. Un voceiro do ministerio sinalou onte que Educación "manexa datos oficiais facilitados polas comunidades autónomas" (igual que fixo este xornal) sen aclarar por que a súa previsión de vacantes é máis baixa.
Cataluña e País Vasco non implantaron a reforma
A FP Básica non se comezou a impartir en Cataluña nin no País Vasco. O departamento de Ensino catalán (CiU) creou os programas de formación e inserción que substituíron os programas de cualificación profesional inicial. As diferenzas radican en que son alumnos máis maiores (entre os 16 e 21 anos) e os cursos duran un ano.

Pais e directores en contra

A federación de asociacións de pais e nais da escola pública (Ceapa) recomendou ás familias que non matriculasen os seus fillos en FP básica alegando falta de planificación. A Federación de Asociacións de Directores de Instituto (Fedadi) considera que esta reforma foi "precipitada", sen un desenvolvemento das normativas autonómicas necesarias e con "falta de recursos". Educación destinou 42 millóns de euros para todas as comunidades autónomas. "En moitas comunidades a preinscrición e as matrículas só puidéronse formalizar despois do verán, polo que as familias non recibiron a información axeitada para elixila, explica Alberto Arriazu, presidente de Fedadi, que sinala que abundan os estudantes que preferiron quedarse nos institutos "repetindo cursos" da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Arriazu engade que non é contrario á proposta do Executivo. Considera que pode funcionar, pero entende que necesita máis tempo para ser avaliada igual que o tería necesitado para botar andar da forma axeitada. Para o ano que vén está prevista a implantación do segundo curso do ciclo. Arriazu cre que seguirán faltando "instalacións axeitadas pola falta de presuposto".
O País Vasco (PNV) aprazou tamén a aplicación e mantén unha fórmula similar aos antigos programas de cualificación, con 2.500 prazas ofertadas e 2.117 ocupadas. Un voceiro do Goberno vasco sinala que están a desenvolver unha normativa propia e aínda non pecharon se o seu modelo será un calco do nacional ou terá matices.
En Andalucía, onde o 20% das prazas quedaron baleiras, o Goberno rexional (PSOE/IU), o conselleiro de Educación, Luciano Alonso, sinalou que "as familias non confiaron" no "milagre da FP Básica".
Un voceiro da Xunta sinala que en Galicia (PP) influíu a dispersión territorial. As aulas, con 20 prazas, mantéñense se se cobren 12 vacantes en institutos urbanos pero só necesítanse oito nas zonas rurais. É o mesmo argumento que esgrimen dende Castela e León.
O ministro agradeceu o "compromiso" das comunidades
O Goberno de Asturias (PSOE) sinala que o seu Goberno aposta por manter o maior tempo posible aos alumnos nas etapas obrigatorias e recorda que estes son derivados por un consello orientador, é dicir, correspóndelles a decisión última corresponde a cada centro. Un voceiro da Comunidade de Madrid (PP) recorda tamén que son os orientadores os que valoran a idoneidade de derivar os alumnos de secundaria a FP básica, pero engade que a cobertura de prazas -unha de cada tres quedaron libres- está por debaixo das súas previsións iniciais.

Con información de Camilo S. Baquero (Barcelona), Manuel Planelles (Sevilla), Juanma Játiva (Valencia) e Elisa Silió (Madrid).

Medios para a lingua, a lingua como herdanza

"O idioma é un herdo/ patrimonio do pobo/ maxicamente vello/ eternamente novo". Dos versos de Manuel María xorde Herdo Novo, unha campaña de microfinanciamento impulsada por Radiofusión e Irmandade TV co obxectivo de consolidar economicamente estas dúas alternativas de radio e televisión en galego.
"Parecíanos que ao ser dous medios audiovisuais as posibilidades de colaboración eran moitas", sinala Henrique Sanfiz, director de Radiofusión, que sinala que "o único obxectivo polo de agora é buscar esta vía de financiamento conxunto", pero que "non desbotamos que a colaboración vaia máis alá".
"Se as actuais xeracións lle queren deixar en herdanza aos seus fillos ou netos un idioma vivo, un idioma falado en ámbitos urbanos, son precisos medios audiovisuais"
O funcionamento da campaña é moi sinxelo e emprega ua ferramenta de micromecenado Teaming. Todas as persoas que se inscriban comprométense a achegar 1 euros todos os meses, de forma ininterrunpida. O obxectiva é chegar ás dúas mil doazóns dun euro (2.000 euros mensuais) antes do 31 de decembro. A campaña vén de comezar e chegou aos 43 doantes. "Esta é unha campaña de captación de recursos novidosa nese senso. Cremos que é tipo de microfinanciamento asumible por todo o mundo e que que pode ser sostido no tempo", di Sanfiz.
"Partindo do poema de Manuel María e do concepto de herdanza, de que o idioma é un herdo, queremos transmitir a idea de que se as actuais xeracións lle queren deixar en herdanza aos seus fillos ou netos un idioma vivo, un idioma falado en ámbitos urbanos, son precisos medios audiovisuais", destaca Sanfiz, que sinala tamén as coincidencias de ambos os dous medios: "Somos medios cun compromiso coa sociedade, un compromiso que se traduce na defensa da sanidade e da educación pública, dos servizos sociais, nunha defensa do medios ambiente e do patrimonio e unha defensa por suposto da lingua e da cultura galegas"

A Xunta inxecta os primeiros 160.000 euros para a súa versión de Preescolar na Casa

A finais de 2012 a Xunta sentenciaba definitivamente a Preescolar na Casa. Despois de apostar, no seu programa electoral de 2009, polo "apoio" a este proxecto educativo que, afirmaban daquela, estaba sendo "afogado" polo bipartito, o Executivo de Alberto Núñez Feijóo abocouno ao peche. Fíxoo cunha retirada de axudas que si continuaban chegando dende o Goberno central e a Deputación de Lugo e ratificouno ao rexeitar no Parlamento a iniciativa lexislativa popular que pretendía salvar o proxecto fundado polo sacerdote Antonio Gandoy en 1977. Dous anos despois o gabinete de Feijóo fai circular as primeiras achegas económicas para o que podería ser considerada a súa propia versión de Preescolar na Casa, as denominadas casas niño, que comezan recibindo uns 160.000 euros.
Incluídas no cuestionado Plan de Dinamización Demográfica -tramitado no Parlamento en apenas catro horas-, as casas niño son, segundo a Xunta, unha "nova fórmula para a conciliación no medio rural" cunha vocación, a priori, puramente asistencial, toda vez que consiste no acollemento de nenos e nenas de 0 a 3 anos durante determinadas horas "no propio domicilio" das persoas que se inclúan no proxecto, obviando en boa medida, polo tanto, a dimensión comunitaria ou pedagóxica. Con este obxectivo a Consellería de Benestar vén de iniciar os trámites para contratar unha empresa privada que imparta formación para "futuros profesionais das casas niño".
Benestar disponse a organizar catro cursos para que persoas de Lugo e Ourense coiden nenos e nenas dende os seus domicilios
O que a Xunta se dispón a contratar son, concretamente, dous cursos na provincia de Lugo e outros tantos na de Ourense. As accións formativas terán que ser impartidas por persoas tituladas en pedagoxía, psicoloxía, mestres ou técnicos en educación infantil, persoas licenciadas ou diplomadas "no ámbito sa nitario" ou persoas cunha licenciatura ou diplomatura "no ámbito da xestión e administración de empresas", así como con experiencia profesional en atención á infancia ou a docencia. No entanto, o alumnado, que será seleccionado "a través das oficinas de emprego", só terá que ter rematada a ESO e "estar en disposición de crear unha Casa Niño  no seu fogar", no caso do curso de capacitación integral. No de capacitación complementaria si terán que esta titulados en educación infantil, pedagoxía, psicopedagoxía, psicoloxía ou equivalente.
Ambos curso inclúen contidos como saúde infantil, desenvolvemento cognitivo e motor, habilidades sociais, xogo ou autoemprego. O primeiro terá unha duración de 400 horas e o segundo, 175. As persoas que os realicen poderán recibir nenos e nenas nas súas casas se no seu ámbito de influencia non hai unha escola infantil ou un punto de atención á infancia.
A Xunta e o PP defenderon e favoreceron a desaparición de Preescolar na Casa argumentando que o seu labor ficara obsoleto
Esta formulación da atención á domicilio contrasta co argumentario ofrecido dende o PP e dende o propio Goberno para defender a liquidación de Preescolar na Casa. "O rural de hoxe non ten nada que ver co de hai tres ou trinta e catro anos", defendía Beatriz Mato a finais de 2012, argumentando ademais que "son moitos anos como para saber autoxestionarse" sen "dependencia de ningunha administración". Na mesma liña, a parlamentaria Marisol Piñeiro considerou que Preescolar na Casa xa non era necesario, toda vez que a súa existencia só se xustificaba no contexto dun rural sen "rede viaria", sen escolas infantís ou cun acceso "moi limitado aos medios de comunicación".
Mentres o Goberno se dispón a financiar estas casas, persoal e persoas achegadas a Preescolar na Casa tentan manter vivo o proxecto e o espírito do traballo feito durante tres décadas a través da asociación socioeducativa Antonio Gandoy. Dende esta nova entidade preservan o labor desenvolvido e desenvolven novas accións socioeducativas. Paralelamente, a propia Consellería de Benestar reclámalle á desaparecida Fundación Preescolar na Casa a devolución dunha axuda de 422 euros.

22.918 asinan a ILP que defende o profesorado e o ensino público

A Comisión Promotora da ILP entregou esta segunda feira 22.918 sinaturas en defensa do profesorado e do ensino público. O profesorado "asumiu como propia" a iniciativa, sinala Anxo Louzao. 

Case 23.000 persoas apoian a Iniciativa Lexislativa Popular de medidas para restituír os dereitos laborais, profesionais e retributivos do profesorado e mellorar a calidade do ensino en Galiza. Unha representación da Comisión Promotora entregou o conxunto de apoios, recollidos maiormente entre docentes, na Xunta Electoral de Galiza, das que foron validadas 21.589.
Máis de 1.000 asembleas desenvolvidas nos centros de ensino no primeiro trimestre do curso constataron, segundo o secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao que o profesorado “asumiu como propia” a campaña e a recollida de sinaturas.  “Esta ILP quere trasladar ao Parlamento a voz do profesorado e está centrada en restituír os dereitos laborais, salariais e profesionais arrebatados polo Partido Popular durante estes anos. Condensa e recolle unha serie de propostas e medidas para crear emprego e pór en valor o ensino público como único garante da igualdade de oportunidades”, explicou Anxo Louzao no acto de entrega das sinaturas na mañá desta segunda feira.
Xuntanzas cos grupos parlamentares
A partir de agora, a Comisión Promotora iniciará un proceso de xuntanzas cos grupos parlamentares para lles presentar o contido da ILP. “Existe a posibilidade de que o  PP pase o pisón aínda así, o compromiso que manifesten o resto das forzas políticas coa ILP poderá sentar as bases para a aprobación, si se produce un cambio de goberno, dunha nova lei para o sistema educativo galego”, advertiu o secretario nacional da CIG-Ensino.
A ILP esixe a derrogación da LOMCE e demanda un ensino laico e a eliminación dos concertos educativos, de maneira especial nos centros que segregan por xénero. Reclama no seu articulado a elaboración por parte do Goberno galego dunha lei de educación que responda ás necesidades e intereses galegos, que garanta a escolarización gratuíta de 0 a 18 anos e que contemple o ensino como “un elemento de cohesión fundamental”.
Polos dereitos do profesorado
En canto aos dereitos laborais e profesionais do profesorado, demanda a recuperación dos salarios e pagas extras completas, a creación de emprego coa supresión da taxa de reposición, a redución do horario lectivo ademais do dereito á formación permanente e á xubilación anticipada. En vésperas de que se desenvolva a xornada de votación o vindeiro día 4, a ILP reclama un sistema de elección sindicais por centro escolar.
O modelo recollido na ILP defende un ensino público como “garante da igualdade de oportunidades, con medidas concretas que supoñan a mellora da calidade como a redución das ratios, dotación aos centros de profesorado suficiente, un plan para reducir o fracaso escolar, substitución das baixas  de profesorado ou gratuidade dos libros de texto, entre outras”.
A presenza da lingua galega no ensino é tamén tema da ILP que demanda a galeguización do ensino  con medidas que inclúen a galeguización dos contidos educativos ou o plan de formación do profesorado, ademais da derrogación do Decreto do Plurilingüismo que veta o uso das nosas linguas en materias como Matemáticas, Tecnoloxía, Física e Química.

luns, 1 de decembro de 2014

PuntoGal abre dende o 2 de decembro a fase pública para solicitar dominios '.gal'

O presidente da Asociación PuntoGal, Manuel González, e a súa directora xeral, Edita de Lorenzo, presentaron onte xoves esta nova fase na Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións de Vigo, nunha rolda de prensa na que tamén participou o reitor da Universidade de Vigo, Salusitano Mato.
Así, a partir do martes poderanse rexistrar os dominios de forma aberta, que serán concedidos por orde de petición. Ademais, será ese mesmo día cando se activarán todos os dominios solicitados nas fases previas, recollidas baixo os nomes de 'Abrente' e 'Carreira', que se sumarán ás case 90 webs pioneiras que xa foron activadas o pasado 25 de xullo.
Segundo destacaron, o dominio '.gal' é "o escaparate de Galicia e das comunidades galegas", e servirá para que os interesados poidan "promover a súa marca, destacar o valor engadido do seu produto, promover a cultura galega ou destacarse". Así as cousas, a asociación vai poñer en marcha unha campaña para publicitar o dominio, baixo o lema 'Os galegos temos un punto'.
"Chegou a hora da verdade, é hora de ser consecuentes coa nosa identidade, coa nosa historia, coa nosa realidade social, coa nosa vontade de seguir vivindo e permanecer no futuro,", manifestou o presidente de PuntoGal, que asegurou que este dominio tamén ofrece "unha oportunidade" aos emigrantes para que poidan facer explícita "a súa condición de galegos".
Entre os dominios que xa foron activados atópanse a Xunta de Galicia, a Real Academia Galega, A Mesa pola Normalización Lingüística, a Axencia Tributaria de Galicia, partidos coma o BNG, PPdeG e PSdeG, o Valedor do Pobo, Gadisa Retail S.L.U., e as tres universidades galegas; ademais, entre os que se activarán este martes atópanse Google, Facebook, Wordpress, La Caixa, Gas Natural Fenosa, Televés, Xabarín e Illas Cíes.
Máis información en Galicia Hoxe e Galicia Confidencial.