venres, 28 de febreiro de 2014

Educación ordena retirar o castigo de redución de comida dos regulamentos que o contemplan

O xefe territorial pediu onte á Xunta de Directores que revisen os seus regulamentos e, se existen sancións desta índole, as eliminen - Pais de alumnos do colexio público silledense recollen firmas para esixir esta medida.

A polémica xerada na comunidade educativa do Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) de Silleda polo castigo aplicado a doce alumnos, que o pasado martes quedaron sen o segundo prato e a sobremesa, como medida correctora polo seu mal comportamento no comedor, provocou a inmediata reacción da Consellería de Cultura e Educación. Se o mércores, poucas horas despois de que transcendese o malestar dalgúns pais, Educación se apurou a comunicar ao centro que a medida non se axusta á lei, na mañá de onte o xefe territorial en Pontevedra, César Pérez Ares, ordenou aos responsables de todos os colexios da provincia de Pontevedra a revisión dos seus respectivos regulamentos e a retirada, se fose o caso, de sancións similares ás que contempla o do colexio público silledense.
O aviso realizouse nunha reunión da Xunta de Directores. Mentres, no propio centro trasdezano, Inspección educativa mantiña un encontro coa súa directora, Silvia Peña, e con profesores para abordar o sucedido. Tamén onte, a máxima responsable do centro atendeu a, polo menos, unha das nais dos nenos castigados, que asegurou que, tras aclarar con ela e con persoal do centro o que sucedera, a directora lle "pediu perdón", se ben insistiu en que non se excedeu das súas funcións e que unicamente se limitou a aplicar o regulamento interno do colexio, no que se recolle a posibilidade de sancionar coa retirada do segundo prato os usuarios que se porten mal, como parece que foi o caso. Educación confirmou onte que recibiron o castigo "doce estudantes de terceiro, cuarto e quinto de Primaria". Segundo comentaron o pasado martes varias nais, a directora explicoulles que levaban días tirando alimentos e desobedecendo ás monitoras, de aí a decisión de aplicar a medida correctora.
O conselleiro, Jesús Vázquez, tamén se pronunciou onte sobre a polémica. En declaracións aos medios en Pontevedra, agradeceu á directora e ao resto do equipo directivo do colexio a "inmediata solución", consistente en aceptar, como reclamaron varios pais, a retirada da devandita sanción da norma de funcionamento do comedor, un castigo que non permite a lei de convivencia en vigor. "Hai unha cantidade de regulamentos internos non adaptados", recoñeceu Vázquez, quen recordou que a norma é cuestión que aplica o colexio trasdezano é previa ao actual equipo directivo e, en todo caso, foi aprobada polo claustro e o conselo escolar. Manifestóusenos dende o centro que ningún neno quedou sen comer, engadiu o conselleiro.
Pola súa banda, a director declinou de novo onte facer declaracións. Aínda que nun principio a Consellería anunciou para onte a celebración dun consello escolar para analizar a situación e abordar a modificación do regulamento, finalmente este pospúxose para os próximos días. Entrementres, un grupo de pais iniciou unha recollida de firmas para esixir esa modificación da norma e para facer constar o seu malestar polo feito de que non se tivese avisado previamente os proxenitores dos nenos castigados do seu mal comportamento. O texto que acompaña ás rúbricas, e que será entregado a Educación, recolle que, en opinión dalgúns pais, a sanción foi "desproporcionada e non se ve nela ningún aspecto pedagóxico", reza textualmente.
Por outra parte, na tarde de onte varios pais mantiveron un encontro ao que asistiu a presidenta da Asociación de Pais e Nais (Anpa) do centro, Fina Barciela. A reunión serviu para escoitar a opinión dos proxenitores e intercambiar impresións sobre o sucedido. Non se descarta que se convoquen máis citas nas próximas xornadas.
 

O PSOE presentará en solitario e a próxima semana o seu recurso contra a LOMCE ante o TC

Remata o prazo de presentación do recurso.

O PSOE presentará finalmente en solitario e a próxima semana o seu recurso contra a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) ante o Tribunal Constitucional, unha normativa que foi aprobada no Congreso dos Deputados a finais de novembro de 2013 e que está en vigor dende o pasado 3 de xaneiro.
Así o confirmou o Grupo Socialista logo de que anunciase a semana pasada que abría a porta a outros grupos parlamentarios para presentar de forma conxunta o citado recurso contra a 'Lei Wert', durante a presentación dunha iniciativa conxunta da oposición para instar ao Goberno que derrogue a lei.
Entre outros puntos, este recurso de inconstitucionalidade denunciará a segregación por sexo que, ao seu xuízo, impón a LOMCE, así como o adianto dos itinerarios, a falta de participación nos consellos escolares dos pais, o tratamento que dá á Relixión ou a selección do alumnado por centros, segundo confirmaron as mesmas fontes.
A finais de xaneiro, o Grupo Socialista adiantou a súa intención de presentar ao longo do mes de febreiro o seu recurso de inconstitucionalidade contra a LOMCE a nivel estatal e, a nivel autonómico centrarase no ámbito competencial, dado que serán as comunidades autónomas con goberno do PSOE --Andalucía, Asturias e Canarias-- as que presenten o seu propio.
Para a presentación dun recurso de inconstitucionalidade é necesaria a firma de, polo menos, 50 deputados. O PSOE conta con 110. Ademais, o prazo para a presentación dun recurso destas características finaliza dous meses despois da entrada en vigor da normativa, que foi o pasado 3 de xaneiro.
As mesmas fontes sinalaron que finalmente non presentarán o recurso cos partidos nacionalistas posto que estes previsiblemente o presentarán nas súas respectivas comunidades autónomas.

 

A Valedora do pobo afirma que os recortes "pasaron factura" á educación

Pide recursos para implantar a LOMCE e profesores suficientes e ben formados.

A Valedora do pobo, Soledad Becerril, afirma que as restricións presupostarias "pasaron factura" ao sistema educativo en 2013 en todos os seus niveis: instalacións educativas, axudas a alumnos e familias, servizos complementarios de comedor e transporte, atención ás necesidades educativas especiais, entre outros.
No informe anual correspondente ao exercicio 2013 presentado este xoves no Congreso e Senado, este organismo indica que a situación do sistema educativo motivou actuacións por parte do Valedor do pobo en cuxa resolución final "se topou frecuentemente coas limitacións presupostarias".
Así mesmo, o documento alerta do incremento das queixas polos prezos públicos nas universidades, o endurecemento dos requisitos académicos para o acceso ás bolsas e axudas ao estudo ou os cambios no Programa Erasmus co curso xa empezado. Esta institución apunta que estas cuestións son tamén reflexo das restricións económicas, que "conviría aliviar" na medida que a evolución da economía o permita.
En canto á Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), a Valedora do pobo pide que se destinen recursos abondo, como condición "imprescindible" para que a reforma alcance os seus obxectivos. Así mesmo, advirte da necesidade de apostar polo servizo público educativo, adaptar as instalacións, refacer a programación académica e lectiva, renovar os materiais didácticos e dotar ao sistema de profesorado suficiente e axeitadamente formado.

BARRACÓNS, PAIS EN PARO Y ACOSO ESCOLAR 

De novo, no documento de 2013, a institución que dirixe Soledad Becerril advirte do uso de instalacións precarias ou barracóns nalgunhas autonomías, como Comunidade Valenciana ou Aragón. No primeiro dos casos, a institución advirte de que esta administración non achegou información que permita coñecer cando se van construír instalacións definitivas.
Ante esta situación, este organismo estuda a posible realización de novas actuacións de oficio para coñecer o grao de cumprimento polas administracións educativas das previsións que manifestaron en 2010 e 2011 para substituír os barracóns por aulas axeitadas.
En canto aos distintos sistemas de admisión de alumnos, a Valedora do pobo advirte de que na Comunidade de Madrid non se teña en conta a situación dos pais no paro no acceso dos nenos ao primeiro ciclo de Educación Infantil, o que levou aos cidadáns a formular numerosas queixas. A institución solicitou ao Goberno madrileño que modificase esta cuestión e a adaptase á situación social actual, pero este eludiu tal recomendación.
O informe detense este ano no acoso escolar, malia que non estea relacionado coa ordenación académica das ensinanzas. Tal e como advirte, rexistráronse queixas cuestionando a inexistencia de previsións que impidan o acceso de alumnos responsables de acoso aos consellos dos centros escolares. Tamén afirma que o tratamento destes episodios ten que estar dirixido a lograr que a violencia é "reprobable" e depara "consecuencias negativas" aos agresores.

RETROCESO EN AXUDAS A LIBROS DE TEXTO

Os datos achegados polas administracións educativas ao longo do ano 2013, permitiron ao Valedor do pobo constatar o "importante retroceso" experimentado nos fondos destinados á gratuidade dos libros de texto no ensino obrigatorio, así como no número de beneficiarios. As distintas medidas adoptadas polas CC.AA. levaron a Becerril a advertir de "diferenzas de trato que non parecen aceptables".
As Probas de Acceso á Universidade no curso 2013-2014 volveron presentar dificultades no informe de 2013, que xa se mencionaron nos anteriores, moitas delas ocasionadas pola mantida descoordinación, entre as distintas universidades, das datas nas que finalizan os procesos de selección respecto das do inicio do curso académico.
Estas dificultades agrávanse cando se trata do acceso a estudos de gran demanda, como os do grao de Medicina. Segundo datos chegados a esta Institución, algunhas universidades deron por concluído o procedemento de admisión a estes estudos e iniciaron o curso sen ofrecer todas as prazas vacantes aos numerosos estudantes que se encontraban en lista de espera.

"PREOCUPACIÓN" POLO NOVO SISTEMA DE BOLSAS 

A inclusión de requisitos académicos máis estritos nas convocatorias de bolsas e axudas estatais para realizar estudos postobrigatorios no curso 2012- 2013 respecto ás anteriores, e a "progresiva diminución" de axudas públicas para o estudo do ensino superior foron dúas cuestións repetidamente postas de manifesto en numerosas queixas presentadas en 2013, segundo o documento.
A Valedora do pobo expresou á Secretaría de Estado de Educación a súa "preocupación" sobre os efectos que as novas esixencias puidesen ter sobre os alumnos que accederon ás universidades, ou aspiraban a acceder, de acordo cos requisitos anteriores, tendo en conta que terían organizado os seus estudos para alcanzar uns obxectivos académicos que, de acordo coas novas regras, non lles darían dereito a obter bolsas para o próximo curso ou provocarían que se lles obrigase á devolución das xa obtidas.
A tramitación das solicitudes de bolsas e axudas ao estudo personalizadas foron obxecto un ano máis de queixas, pois nunha porcentaxe elevada de casos, se resolven ao longo dos cinco primeiros meses do ano posterior á convocatoria de bolsas, o que dá lugar a que as resolucións se produzan cando xa se encontra avanzado o curso para o que estas se conceden, "incumprindo, polo menos parcialmente, a finalidade protectora que as bolsas e axudas leva consigo", subliña o informe.

Educación levará á próxima Mesa Sectorial a Orde da convocatoria de oposicións do 2014

Consulta no interior da nova o borrador da orde 

A Consellaría de Educación ten previsto incluír na orde do día da próxima Mesa Sectorial Docente Non Universitaria o borrador da orde que vai regular as oposición do 2014 ás especialidades de Xeografía e Historia, Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés e Administración de Empresas. 

Ligazón ao borrador da orde.

xoves, 27 de febreiro de 2014

Educación reprende o colexio de Silleda por reducir a comida varios nenos como castigo

A directora ordenou suprimir o segundo prato e a sobremesa do menú do pasado martes a un grupo de menores polo seu mal comportamento no comedor - Inspección ordena eliminar esta sanción do regulamento interno.

A decisión da directora do Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) de Silleda, Silvia Peña, de aplicar o regulamento interno para castigar un grupo de alumnos polo seu mal comportamento no comedor, suprimindo do menú o segundo prato e a sobremesa durante a comida do pasado martes, provocou as críticas dalgúns pais e a intervención inmediata da Consellería de Educación. Inspección educativa comunicou ao centro "que non pode tomar como medida a suspensión do segundo prato" para tratar de corrixir o comportamento dos menores, unha norma que o departamento autonómico que dirixe Jesús Vázquez recoñece "que estaba incluída no regulamento interno do comedor dende hai anos".
Varios proxenitores manifestaron nas últimas horas a súa indignación pola aplicación desta medida correctora que, explican, afectou a "uns doce alumnos de terceiro de Primaria" e cursos superiores. Menores que, segundo lles explicou a directora unha vez que foron coñecedores do castigo, "levaban portándose días mal" á hora da comida posto que tiraban o pan, o yoghurt e faltábanlle ao respecto" ás coordinadoras. Os proxenitores non discuten que os nenos merecesen ser reprendido, pero consideran que a pena que recibiron é desmedida e que, en todo caso, a directora tería que ter comunicado aos pais a actitude dos seus fillos. "Hai nenos que, nos tempos nos que estamos, ao mellor é a única comida que fan ao día", apunta a nai dun dos escolares do centro. Outra, incidiu onte no feito de que os pequenos amoestados tivesen que soportar "a burla" dalgúns dos seus compañeiros que si completaron a súa comida.
Recolléronlle os cubertos e estiveron a mirar como comían os outros", unha vez que tomaron o único prato que se lles permitiu: Caldo. "Algúns repetiron catro veces porque sabían que non ían comer o resto", comentou a nai dun dos castigados. "Hai un par de nenos que saíron chorando" do colexio, sostén outra proxenitora. "A min non me importa, porque o meu é mal comedor, pero hai nenos que van para casa e non teñen nin para un bocadillo", comentan. De aí a súa loita para que "non" se toque a comida" que realizan no centro educativo.
Algunhas nais acudiron onte ao colexio para falar coa directora, pedirlle explicacións e solicitarlle a modificación da norma para substituír a redución da comida "por outro tipo de castigo", como, por exemplo, deixar os menores sen recreo, ordenándolles que nese tempo copien as normas do comedor. Segundo aseguran, acordaron coa responsable do centro que se estudaría o cambio de normativa e, de feito, a Consellería informou da convocatoria dun consello escolar "hoxe (por onte) ou mañá (por hoxe) para mudar este regulamento interno e establecer nel medidas -que non sexa esa da suspensión dun prato- coas que poder corrixir os comportamentos non adecuados á hora da comida, como era o caso que se estaba a producir neste centro", apuntou onte o departamento de Vázquez.
Varios pais mostraron o seu apoio aos proxenitores dos menores castigados "ao meu neno non lle tocou, pero ao mellor poderíalle pasar en calquera momento; eu creo que deberían notificárllelo antes aos pais", comentaba onte unha nai.


Nin WhatsApp nin Telegram: Xa está aquí o Galegram

Se estabas pensando nunha aplicación de mensaxería instantánea alternativa a WhatsApp, e dubidabas entre Line e Telegram, dende agora podes escoller tamén Galegram, que emprega a estrutura de Telegram e é totalmente compatible con ela, e non só está en dispoñible en galego (Telegram xa foi traducida hai un par de semanas), senón que ademais incorpora unha personalización gráfica con elementos do país.
Galegram foi desenvolvida por Mc'Apps e pódese descargar de balde para calquera dispositivo que empregue Android. Para comezar a utilizar Galegram hai que desinstalar primeiro Telegram (se estivese instalado), o que permitirá -ao instalar o Galegram- conservar as conversas, contactos, etc, previos. Os seus desenvolvedores salientan que Galegram mellora as características de Telegram, ao permitir ocultar o estado en liña ou introducir o modo walkie-talkie. E engaden que "os teus contactos con Telegram non notarán ningunha diferenza", ao contar a aplicación con todas as restantes características da aplicación orixinal, coma a súa gratuidade, o encriptamento das mensaxes, o seu funcionamento baseado na nube (o que permite o envío de arquivos de gran tamaño) e a súa velocidade de envío.
Hai unhas semanas, ademais, anunciouse que un grupo de usuarios levara a cabo a tradución ao galego de Telegram na súa versión Android. En paralelo, Pablo Belay levara a cabo unha tradución ao galego da aplicación web non oficial, que se pode probar nos servidores de chuza.gl.

mércores, 26 de febreiro de 2014

Os sindicatos convocan novas folgas para os próximos 26 e 27 de marzo

As centrais preparan outras mobilizacións para os días previos ás xornadas de paro.

Os sindicatos con representación nos colexios concertados, coa excepción de LAB, decidiron convocar dúas novas xornadas de folga para os días 26 e 27 de marzo próximos en defensa do seu convenio, segundo informaron este martes representantes dela.
A central maioritaria, xunto a CCOO, STEE-EILAS e UGT, anunciaron recentemente a súa intención de retomar as mobilizacións no ensino concertado en demanda da aplicación do convenio sectorial vasco, cuxa vixencia foi recoñecida polos tribunais, e pola negociación dun novo sen recortes e con garantías de aplicación.
Os sindicatos reclaman tamén que se acorde o pagamento da débeda xerada polas cantidades detraídas das nóminas dos traballadores tras o recorte establecido no financiamento do Goberno vasco e cuxa devolución teñen, así mesmo, recoñecida por sentenza do Tribunal Supremo.
Nunha conferencia de prensa en Bilbao para tratar sobre a negociación colectiva nas ikastolas, o representante dela Xabier Irastorza concretou que as xornadas de folga que os sindicatos anunciaron para finais de marzo se desenvolverán os días 26 e 27 dese mes.
As centrais tamén preparan outras mobilizacións para os días previos ás devanditas xornadas de folga. Este conflito laboral afecta a uns 12.000 docentes de máis de 200 centros educativos da rede concertada vasca.

Euskadi recorre ao Constitucional a 'lei Wert' e outros dous textos normativos máis


O Goberno vasco aprobou hoxe unha nova quenda de recursos de inconstitucionalidade contra leis promovidas polo Goberno central. O de hoxe foi a quenda do recurso tantas veces anunciado en contra da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), o recurso contra a Lei de Garantía da Unidade de Mercado e contra a de Avaliación Ambiental, aprobadas en 2013. Todos eles se presentarán ante o Tribunal Constitucional e non se resolverán, tal e como recoñeceu a conselleira de Educación, Cristina Uriarte, en "anos".
O Executivo baseou a súa argumentación nos recursos -contra 19 artigos da lei Wert, 20 artigos e disposicións adicionais da do mercado e trece da de avaliación ambiental- maioritariamente en cuestións de invasión competencial, seguindo a estratexia que decidiron tomar cando o PNV recuperou o poder en decembro de 2012.
Uriarte recoñeceu que, malia o recurso no caso da LOMCE, Euskadi deberá aplicala porque a lei, que recibirá os recursos doutros Executivos autonómicos e do PSOE -tamén hai un compromiso de derrogala entre os grupos da oposición nas Cortes Xerais-, porque o Tribunal Constitucional non deixa sen efecto a normativa estatal recorrida polas comunidades autónomas. No sentido contrario, un recurso do Goberno central contra normativa autonómica, si supón unha suspensión temporal automática da vixencia da lei ou o decreto recorrido. A conselleira asegurou "que o currículo vasco que se inclúe no proxecto Heziberri 2020 que mañá presentará aos axentes educativos "non" é unha ferramenta contra a LOMCE".

A Xunta privatiza as revisións médicas do profesorado cunha suba de custos do 40%

As consellarías de Educación e Sanidade, rexentadas ambas as dúas polo PP, non foron quen de garantir que este dereito que o Tribunal Superior de Xustiza da Galiza recoñeceu ao persoal docente que depende da administración se asuma nos centros de saúde públicos. CIG-Ensino advirte dunha suba de custos do 40%.

 O Tribunal Superior de Xustiza da Galiza ditou máis un auto en que obriga á consellaría de Educación a ofrecer recoñecemento médico anual ao profesorado. O alto tribunal galego sinala no seu escrito que este servizo ten que se ofertar con carácter de urxencia e que, en caso de se externalizar, o concurso deberá saír publicado no Diario oficial da Galiza na primeira quincena de abril, para se adxudicar na primeira de xuño. 
Que os recoñecementos se realizasen nos centros de saúde públicos porque suporía unha redución dos custos do 40% (886.984€ fronte aos 2.217.461€ que suporía externalizar o servizo)
O primeiro auto do TSXG foille comunicado á consellaría o 16 de decembro de 2013, mais o departamento de Jesús Vázquez solicitou unha moratoria explicando que estaba a piques de asinar un acordo co Sergas para que os recoñecementos se realizasen nos centros de saúde públicos porque suporía unha redución dos custos do 40% (886.984 euros fronte aos 2.217.461 euros que suporía externalizar o servizo).
Na seguinte comparecencia fixada polo TSXG, o 10 de febreiro deste ano, a consellaría explicou que non foi posíbel asinar o acordo con Sanidade, polo que se contratará un servizo externo. Malia teren gañado o recurso en que se recoñece o dereito do profesorado ao recoñecemento médico, CIG-Ensino considera "inxustificado" e "vergoñento" que se privatice o servizo de prevención de riscos laborais.
Por tanto, a central nacionalista presentará unha queixa perante o Valedor do Pobo e levará unha pregunta ao Parlamento para que o presidente da Xunta explique as razóns polas que o acordo entre os departamentos de Jesús Vázquez e Rocío Mosquera non foi posíbel. Tamén o Tribunal Supremo obrigou a Xunta a garantir os recoñecementos médicos.

O PP oponse a levar a Lomce perante o Constitucional ao a ver "respectuosa" coas competencias da Xunta

"Non imos elevar a lícita diverxencia política a consideración xurídica", explicou o deputado conservador Román Rodríguez, a respeito dunha proposta defendida polo BNG e que contou co apoio dos outros tres grupos da oposición.

O PP voltou pasar o rodo da súa maioría absoluta no Parlamento galego para impor a súa vontade sobre unha proposición que tiña o apoio dos catro grupos da oposición.
Galiza non levará a Lomce perante o Tribunal Constitucional malia recortar as competencias dos territorios con lingua propia dun 45% a un 35% á hora de achegaren contidos ao currículo educativo porque, segundo o deputado conservador Román Rodríguez, a petición dos grupos "carece de fundamentación xurídica" porque a lei española encaixa na arquitectura competencial da Xunta.
Di Román Rodríguez (PP) que nengunha norma "tivo nunca tanto apoio" coma a Lomce, que foi aprobada só cos votos a favor do PP e co compromiso de practicamente todo o arco parlamentar do Congreso de a derrogaren
"Non imos elevar a lícita diverxencia política á consideración xurídica", espetou Rodríguez, nunha tentativa de lle explicar ao deputado do BNG Cosme Pombo --encargado de defender a proposta-- que "nengunha lei é totalitaria se está aprobada por unha maioría parlamentaria democrática".
Aliás, acrecentou que nengunha norma "tivo nunca tanto apoio" coma a Lomce, que foi aprobada só cos votos a favor do PP e co compromiso de practicamente todo o arco parlamentar do Congreso de derrogar a lei no momento en que a formación conservadora non conte con maioría parlamentaria. Segundo os dados que manexa Román Rodríguez, só en tres ocasións e "cando a autonomía era aínda incipiente" se aprobaron achegas en que o Parlamento galego interpuña un recurso de inconstitucionalidade, tal e como no pleno desta terza feira solicitaron todas as forzas da oposición.
Cosme Pombo (BNG) alega que a Lomce devolverá as escolas do País á "longa noite de pedra" descrita por Celso Emilio
Así, o primeiro en intervir na Cámara galega foi Pombo para defender o recurso de inconstitucionalidade dunha norma que, tal e como sinala a letra da proposición, "foi precedida dunha estratexia demagóxica e descualificadora do modelo educativo, conducindo a manipulacións á mantenta sobre o estado do sistema educativo para acometer unha reforma baseada non en necesidades reais, senón para atinxir obxectivos ideolóxicos e partidistas que nada teñen a ver coa mellora da calidade educativa".
Carmen Iglesias (Grupo Mixto) cualificou o texto de "profundamente antidemocrático"
Moi ao contrario, o nacionalista advertiu de que a Lomce devolverá as escolas do País á "longa noite de pedra" descrita polo bardo de Celanova Celso Emilio Ferreiro e enfatizou que se trata "dunha lei totalitaria" e que é "letal" para o ensino e para a lingua galega.
Após a intervención de Pombo, tomou a palabra Carmen Iglesias, deputada do Grupo Mixto, para denunciar que se trata dun texto "profundamente antidemocrático" pola concepción "mercantil" que translada a respeito da educación, mais tamén pola blindaxe que fai dos concertos relixiosos e privados que segregan o alumnado por razón de sexo.
Ramón Vázquez (AGE) pronunciou un "non alto, claro e cheo de carraxe" contra a lei
O seguinte deputado en se posicionar contra a Lomce foi Ramón Vázquez, parlamentar de AGE, quen enfatizou o "non alto, claro e cheo de carraxe" do seu grupo.
Para alén disto, Vázquez instou o grupo parlamentar que apoia o Goberno galego a "defender o seu marco de competencias" e mellorar a lei, tal e como solicita a comunidade educativa, mais facelo "cara ao ideal da escola pública".
Vicente Docasar (PSdG-PSOE) cualificou a Lomce coma "unha perversión carente de consenso"
Por derradeiro, o voceiro socialista de ensino, Vicente Docasar, rexeitou o "amplo consenso" do cal falou despois o deputado do PP sinalando que a baptizada coma Lei da Wertgoña naceu "carente de consenso" e é "unha perversión".
Recordou que o PSOE a vai derrogar cando a composición do Congreso o permita e adiantou que, polo de agora, van presentar un recurso amparado por outros grupos na cámara española. Porén, o rodo do PP voltou impedir que a vontade da maioría da Cámara galega chegara a termo.

martes, 25 de febreiro de 2014

Poemas de Rosalía en tempos de crise

O gran cantautor Amancio Prada non é o único que botou man, nos últimos 50 anos, dos poemas que nos legou Rosalía de Castro (1837-1885). Os Tamara, Astarot ou Narf son tres exemplos ben distintos de cál é o potencial dos versos rosalianos e das diferentes musicalidades que poden ter. Pero Rosalía de Castro é moderna non só polos ritmos dos seus poemas, senón tamén polos seus contidos. Isto quedou onte de manifesto nos múltiples actos que se celebraron en Deza e Tabeirós-Montes con motivo do 177 aniversario do seu nacemento.
"Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada, o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad". Con estes versos de Rosalía de Castro ilustrou onte o edil do BNG de Rodeiro, Alberto Lamazares, a situación pola que está pasando a muller e a sociedade, xusto no día en que se celebra o 177 aniversario do nacemento da poetisa do Sar. Demostrou, así, que moitas loitas de hai dous séculos aínda seguen sen resolverse hoxe en día. Foi o único recordo que se lle fixo á escritora desde Rodeiro, pero houbo bastantes máis no resto do Deza e en Tabeirós-Terra de Montes.
Silleda foi, sen lugar a dúbidas, o municipio dezao con maior dedicación ó Día de Rosalía. Ao longo da mañá, houbo sesións de contacontos para os alumnos dos tres colexios do municipio. Ademais, a ANPA Brincadeira, da Bandeira, organizou no punto de lectura un acto cun conto musicado de Uxía Senlle, Rosalía pequeniña. Os estudantes do IES Pintor Colmeiro realizaron montaxes no vestíbulo do centro e, en colaboración cos mozos do IES lalinense Aller Ulloa poñen en marcha a iniciativa Nós cantar, cantamos. Nela, ata o 21 de marzo, Día da Poesía, combinaránse os 36 poemas de Cantares Gallegos con 36 poemas doutras tantas escritoras galegas. Dende a Consellería de Cultura agasalláronse con chapas ós nenos participantes en todos os actos. Xa á noitiña, na Bandeira a asociación cultural Vista Alegre proyectou o documental Rosalía de Castro. Sombras sen sombra, dirixido por José Antonio Durán. Mentres, en Lalín o Día de Rosalía limitouse a unha ofrenda floral ante o seu monolito, no Parque de Loriga, aínda que os nenos do Sagrado Corazón leron poemas da escritora e repartiron composicións dela polas rúas.
Por outra banda, algúns centros escolares do Concello de A Estrada tamén quixeron recordar a poetisa de Padrón. Os alumnos do IES Nº1 contaron coa presenza da escritora Helena Villar Janeiro, antiga presidenta da Fundación Rosalía de Castro e tamén leron poesías e o manifesto da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Pola sua parte, o colexio de O Foxo, celebrou no seu salón de actos un recital de poemas por parte dos estudantes de infantil e primaria. O máis destacado foi o rap con versos de Rosalía interpretado polos alumnos de 6º de Primaria. Ademáis, o IES Chano Piñeiro de Forcarei interpretou o poema Silencio por parte dos estudantes de música. Por último, a Asociación Cultural Vagalumes celebrou unha homenaxe literaria coa lectura do Manifesto Rosalía 2014.

Tesoirada e polémicas reformas

Wert é o branco de todas as iras, mesmo algunhas dentro do PP

Mantense firme no seu posto co apoio de Rajoy

Os recortes nos presupostos públicos para escolas e universidades (máis de 7.300 millóns de euros entre 2010 e 2014, un 16% de baixada) e unha reforma educativa que levantou no seu contra a boa parte dos profesores, alumnos, pais e oposición parlamentaria (a Lomce, recén aprobada) conformaron a madeixa na que están envolvidos hoxe a política educativa e o ministro do ramo, José Ignacio Wert.
Branco de todas as iras (mesmo dalgunhas dende dentro do PP), Wert mantense firme no posto co apoio de Rajoy a pesar da súa delicada situación, agravada en varios momentos, sobre todo, por polémicas en torno ás bolsas: polo endurecemento dos requisitos para obter as axudas a alumnos con escasos ingresos e o recorte das bolsas Erasmus.
Agora, chega unha posta en marcha da lei que se prevé tamén espiñenta pola falta de diñeiro e o afán dos opositores de que non chegue a aplicarse. Os seguintes obxectivos do ministerio son a reforma universitaria e un estatuto que fixe unha carreira profesional para os profesores da escola pública que, sen dúbida, serán tamén polémicos, non só polo contido que poidan ter, senón pola situación de guerra aberta que vive hoxe a educación.

As familias piden que se manteñan os libros de texto


Representantes de 650 colexios da provincia de Alicante, así como os Concellos de L'Alfàs do Pi e Altea, reclamaron á Consellaría de Educación que considere unha moratoria na aplicación da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) na parte que implicaría "comprar novos libros de texto o próximo curso" cando a nova normativa "só modifica un 5% dos contidos académicos". A necesidade de aplicar unha moratoria á LOMCE xorde, segundo os pais e nais, da situación económica, da falta de "axudas para a adquisición de libros".
Esta norma obrigaría 60.000 alumnos de Alicante a comprar os libros de texto, ao igual que outros miles de escolares de Valencia e de Castelló. A petición foi entregada en man ao director territorial de Educación, José Antonio Rovira, por parte de Ramón López e Sonia Tirado, presidentes das federacións de asociacións de nais e pais de alumnos (AMPA) Gabriel Miró e Enric Valor, respectivamente, e polos representantes dos Concellos de L'Alfàs do Pi e Altea.
No escrito solicítase á consellaría que notifique aos centros que os actuais libros de Primaria son válidos, como se vai facer na Comunidade de Madrid, e que contemple a posibilidade de realizar todas aquelas xestións que fosen necesarias para a implantación do modelo Biblioteca de aula, no que sexa a Administración a que o próximo curso 2014-2015 adquira os libros de 1º, 3º e 5º de Primaria e ostente a súa titularidade, de forma que dun xeito paulatino se vaia estendendo ao resto de cursos e etapas.

luns, 24 de febreiro de 2014

A CIG-Ensino apoia a iniciativa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, AELG, para celebrar o día de Rosalía

Como en anos anteriores proponse o 24 de febreiro como data para a conmemoración.

Como en anos anteriores, a CIG-Ensino apoia a iniciativa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, AELG, para celebrar o día de Rosalía, e súmase á proposta de celebrar a data agasallando un libro en galego e unha flor. Por iso facemos un chamamento ao profesorado para que o 24 de febreiro desenvolva actividades nos centros relacionadas con algunha obra da escritora universal. Para a CIG-Ensino, segue sendo preciso que esta data teña o relevo que merece. Rosalía de Castro foi a primeira escritora en asumir a publicación dunha obra literaria integramente en galego, dando un paso adiante fundamental para o noso idioma, un paso sen o cal, talvez hoxe non teríamos nin sequera este presente cativo.
Rosalía Castro representa para todas e todos nós a defensa inquebrantábel do idioma, a entrega total para que un día sexa unha lingua plenamente normalizada. Esta visión de Rosalía debe ser tamén a que ten esta Administración galegófoba que se nega a que o seu día veña recollido no calendario escolar e que este ano retirou a data do calendario do libro e da lectura. Por que temen a Rosalía?
Nun curso en que a LOMCE entra en vigor, nada mellor que lermos a nosa poeta para termos presente todo o que esta lei nos quere negar.
Desde a CIG-Ensino seguiremos insistindo, cando sexamos convocados para tratar o calendario escolar, en que o 24 de febreiro se inclúa como unha conmemoración centrada no recoñecemento e difusión da autora que simboliza o Rexurdimento da nosa lingua e a nosa literatura. Os desprezos manifestos da Consellaría non nos farán calar e seguiremos a sinalar os seus prexuízos e o seu autoodio.
Finalmente, animámosvos a que participedes nas lecturas colectivas que a AELG celebra en todo o país o luns 24 de febreiro  e mesmo no acto nacional que se celebrará o domingo 23 no Pateón dos Galegos Ilustres.
Feliz día de Rosalía.

Outra resposta estudantil á Lomce e aos recortes no ensino público

O estudantado galego volveu saír ás rúas nunha xornada de folga polo ensino público e contra a Lomce e os recortes que na educación está levando a cabo o Goberno do PP. Convocados por Liga Estudantil, Comités e Agir -e apoiados pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público- o alumnado de institutos e universidades volveu amosar o seu rexeitamento ás políticas educativas da dereita nun paro cun seguimento notable pero desigual, moito maior na ensinanza secundaria que nas facultades, aínda que as organizacións falan de "éxito" tras paralizarse case totalmente a actividade en centros como o de Xornalismo ou Filoloxía en Compostela.
As organizacións convocantes falan de "éxito" pero dun seguimento desigual do paro
Nunha xornada de folga apoiada tamén polo nacionalismo político e sindical -BNG e Anova amosaron o seu apoio-, foron máis de vinte as manifestacións e concentracións que se celebraron por toda Galicia, nas sete cidades e en moitas máis vilas, algunhas delas pasadas por auga. As mobilizacións non conseguiron o éxito de anteriores convocatorias, pero si milleiros de estudantes saíron ás rúas ao berro de Non aos recortes en educación, Feijóo escoita o ensino está en loita ou contra a Lomce.
En varias das cidades rexistráronse algúns incidentes. En Compostela, algún manifestante rompeu a cristaleira do Banco Santander na praza de Galicia e outros lanzaron ovos e pintura a algún caixeiro e provocaron desperfectos nunha tenda de Adolfo Domínguez. Antes, na facultade de Químicas, houbo un desaloxo por parte dos bombeiros logo de que escachasen botes con material perigoso nos laboratorios.
O BNG amosou o seu "apoio" á manifestación estudantil convocada contra a Lei Wert en Santiago pero expresaou a súa "máis enérxica condena aos actos vandálicos cometidos por unha minoría que non teñen xustificación ningunha". "Eses actos vandálicos, ademais de inxustificables, supoñen unha falta de respecto e de intolerancia coa inmensa maioría dos estudantes e do resto dos participantes na manifestación que, dun xeito pacífico, expresaban o seu desacordo" coas políticas educativas do PP. Galiza Nova tamén condenou as "accións violentas" dunha "minoría".
Cristaleiras dalgún banco e caixeiros sufriron danos en Compostela, mentres que a policía cargou contra estudantes en Vigo
Ademais, en Vigo, e segundo testemuñas da manifestación, produciuse algunha carga por parte dos antidisturbios, que terían respondido ao lanzamento dunha pedra cara a zona onde se situaban os axentes antidisturbios. En Pontevedra, dous rapaces menores de idade foron trasladados á comisaría ao non presentar o DNI a requirimento das forzas de seguridade. Na cidade olívica, produciuse unha detención e houbo máis dunha ducia de identificacións nuns disturbios que as forzas de seguridade atribúen a unha minoría organizada.
O estudantado foi o protagonista nunha protesta "contra o españolismo, a privatización e o patriarcado no ensino". As tres organizacións estudantís denunciaron nun comunicado conxunto "os innumerábeis recortes e reformas impostas é educacións pública", entre as que se inclúen o descenso e a supresión de bolsas, a suba das taxas universitarias, a redución nos comedores públicos ou a minimización do límite de prazas. Todo, segundo advirten, sobre o pretexto dunha crise económica "na que, paradoxalmente, aumentan as ganancias das grandes elites económicas e invístese diñeiro público en rescatar bancos ou manter iniciativas privadas".
As tres organizacións, e tal e como denuncian tamén asociacións de pais, sindicatos ou plataformas contra a lei Wert, cren que a Lomce "reforza un programa ideolóxico sustentado na sumisión da muller ao home" ao dar maior importancia á relixión católica na educación e ao "aumentar o número de profesoras nesta materia". Ademais, "promove as asimetrías entre os xéneros ao financiar con diñeiro público os centros que segregan por sexo".
Os convocantes das mobilizacións advirten tamén de que xa están deseñados os bosquexos dos futuros programas educativos, todos eles de "marcado carácter retrógrado e promotor do capitalismo extremo e da mercantilización das mozas", din, e citan como exemplo a materia de Iniciativas Emprendedoras.

venres, 21 de febreiro de 2014

A folga tivo un alto seguimento nas aulas da comarca

A protesta contra a Lomce deixouse sentir en ciclos e BAC.

A xornada de folga de onte foi secundada de forma maioritaria na zona polos alumnos de Bacharelato e ciclos, dúas das ensinanzas onde se dan as porcentaxes máis altas de seguimento. Outra cousa foi en terceiro e cuarto da ESO, onde o número de estudantes que faltaron a clase, aínda que con excepcións, foi moito menor. No Ramón María Aller de Lalín non foron a centro ao redor de 300 estudantes, dun total de 500, aínda que hai que ter en conta de que os primeiro e segundo non podían faltar sen permiso dos seus pais.
No Pintor Colmeiro de Silleda o seguimento foi do cen por cento entre os alumnos de ciclos e de en torno a un 65% no resto das ensinanzas. No Laxeiro de Lalín, as ausencias foron do 87,85% en ciclos e do 64,5% en BAC diúrno, ao que se suma o 64,30% de estudantes en terceiro e cuarto da ESO
Na Estrada, no instituto Losada Diéguez, cifran nun 90% o seguimento da xornada de folga por parte dos alumnos de ciclos e entre os estudantes de primeiro e segundo de BAC, mentres que na ESO, a incidencia foi moi escasa.
No número 1, estradense, onde só se imparte a ESO, entre estudantes enfermos e en folga, contabilizáronse unhas corenta faltas de 208 alumnos. No García Barros, en cambio, as cifras de seguimento situáronse, segundo o centro, entre un 40 e un 50%. No IES Marco do Camballón de Vila de Cruces dos 164 alumnos con dereito a folga (restando os de primeiro e segundo da ESO) faltaron a clase hoxe 120.
Máis información Selección realizada automaticamente

Os alumnos de BAC e ciclos da zona secundaron maioritariamente a folga
A segunda xornada de folga nos institutos rexistrou unha maior incidencia que chegou nalgúns centros ao 70%
Un total de 2.400 alumnos de ESO e BAC volven ás aulas
Seguimento desigual do primeiro día de paro de alumnos de Secundaria
Escasa incidencia da folga en Primaria e desigual en Secundaria
Segundo día de folga de alumnos cunha menor incidencia
Seguimento moi desigual nos institutos do primeiro día de folga
No IES de Cruces presumen das notas do selectivo
Desigual seguimento da folga nos institutos de Deza-Tabeirós
A folga baleira as clases de BAC e ciclos formativos

As organizacións estudantís cifran no 75% o seguimento da folga contra a Lomce

Comités, Liga e Agir enfatizan que a participación do estudantado foi maior que na última convocatoria, o 24 de Outubro de 2013.

Un seguimento do 75%. É o balanzo que fan as organizacións estudantís convocantes (Comités, Liga e Agir) da participación que o alumnado chamado á folga tivo neste 20-F, máis unha xornada de loita contra a xa coñecida coma Lei da Wergoña. Aseguran que esta primeira greve do ano foi "un éxito" e que a chamada ás rúas foi secundada dunha maneira máis contundente que a derradeira de 2013, realizada o 24 de Outubro.
Xa no concreto, as máis concorridas foron as mobilizacións que percorreron as cidades de Vigo e Compostela, onde as organizacións contabilizaron 2.000 manifestantes. En Pontevedra e na Coruña foron por volta dun milleiro @s que rexeitaron a Lomce asistindo aos protestos; e en Lugo e Ferrol as cifras falan de 500 persoas. Son algúns dos dados de participación, mais cómpre lembrar que foron en total 20 as marchas en que o estudantado galego respostou, máis unha vez, contra a Lomce.

xoves, 20 de febreiro de 2014

A federación de Anpas convoca a segunda edición do certame de ´ Relato Curto ´

Poden concorrer os estudantes e adultos que convivan con eles.

A Federación de Asociacións de Pais e Nais (Anpa) da provincia de Pontevedra, Fanpa, convoca tras o éxito de participación da edición anterior o segundo Certame de Relato Curto. O prazo de inscrición está aberta ata o próximo día 28. Poderá participar alumnado de primaria, secundaria e bacharelato dos distintos centros públicos da provincia, así como os adultos que conviven con eles.
Os traballos gañadores e os finalistas serán publicados nun libro pola editorial Kalandraka. Os premios en cada categoría serán: Un libro con todos os relatos vencedores e finalistas; un vale de 200 euros; un lote de libros da citada editorial; e unha lámina dixital autenticada polo ilustrador da publicación. Este certame organízase coa intención de fomentar a creatividade entre o alumnado e potenciar a súa expresión e comprensión lectora. Impulsar o uso da lingua galega e facilitar as posibilidades de publicación de novos creadores son outras das intencións.

Transformar a educación

 • Na era das redes sociais, o profesor non pode limitarse a transmitir coñecemento

 • Ten que instruír sobre como encontrar, compartir ou redistribuír a información


Durante séculos eran poucos os elixidos que aprendían a ler e escribir e recibían esta instrución na súa casa a cargo de titores. Ata que chegou a revolución industrial e xurdiron as primeiras escolas. Facía falta ensinar polo menos os rudimentos básicos do cálculo e a escritura aos traballadores das fábricas ou dos mercados. Dende entón, e pasaron máis de 200 anos, o mundo globalizouse e os avances técnicos son meteóricos, pero as clases séguense impartindo no mesmo espazo co mesmo método que entón: o mestre ou profesor dita unha lección e os alumnos toman apuntamentos e, de cando en vez, preguntan. Así que toca voltear o sistema de arriba abaixo, dende a escola infantil ata a universidade.
Non queda outra opción que transformar a educación para non perder camba nun mundo en constante cambio. O escenario formúlao moi ben Cristóbal Cobo, investigador da Universidade de Oxford: "Se ao longo do ano pasamos case tres meses conectados a Internet e preto de catro durmidos, quédanos moi pouco tempo para pensar". Por iso considera que non hai que intentar competir coas máquinas, senón "desenvolver a capacidade de encontrar, de compartir ou redistribuír esa información,". E para iso necesítase botar man da última tecnoloxía. Segundo un estudo do banco de investimento Ibis Capital, a industria do e-learning (contidos, plataformas, portais de aprendizaxe) moveu en 2012 máis de 66.400 millóns de euros en todo o mundo, e a expectativa de crecemento é do 23% ata 2017.
COMUNICACIÓN E TECNOLOXÍA
Xavier Prats Monné, o novo director de Educación da Comisión Europea, vai máis alá e opina que por primeira vez os alumnos son os que lideran o cambio educativo. " Por que? Porque traducen na escola e a universidade a súa experiencia diaria: están afeitos a colaborar grazas a Internet e a que as súas amizades non dependan da súa situación geográca", explicaba recentemente nunha entrevista neste diario. E comparábase con eles: "Para a miña xeración, a diferenza entre comunicarse fisicamente ou virtualmente por Skype é moi forte; pero para a dos meus fillos, a comunicación é algo moito máis sosticado porque a tecnoloxía é parte natural da súa experiencia cotiá".
"Internet ten ventás en todas as partes e a función do profesor debe ser a de cribar. Igual que ata agora elixía lecturas", di un catedrático
"Houbo un tempo no que a escola tiña garantida esa opción de ver mundo. Pero hoxe non ten ningún sentido que existan mestres marabillosos como o da película La lingua das bolboretas, que marabillaba os seus alumnos contando historias asombrosas sobre cousas que acontecían fóra do pobo," sostén Mariano Fernández-Enguita, catedrático de Socioloxía na Universidade Complutense de Madrid. "Internet ten ventás a todas partes e a función do profesor, máis que impartir coñecemento, debe ser a de cribar. Igual que ata agora elixía as lecturas". Nos campus universitarios repítese a mesma situación. Non ten sentido que nun aulario enorme os alumnos de Medicina vexan catro ósos arredor do profesor. Para iso están os vídeos", subliña Josep Valor, profesor de Sistemas de Información da escola de negocios IESE.
"Hai quen asegura que o problema da educación coas novas tecnoloxías é o mesmo que o dos fabricantes de xeo cando xurdiron as neveiras. Pero nós non ofrecemos xeo, senón frío. Nós, os educadores, ensinamos a aprender", precisou Cobo no foro Educar para transformar da Universidade Europea de Madrid. Bruxelas deixou claros os países da UE que os seus alumnos deben aprender estas ferramentas imprescindibles para ser capaces de desenvolverse na vida e usar a tecnoloxía. Os profesores deben, polo tanto, ensinar doutro xeito para que os seus pupilos aprendan mellor. Pero a aprendizaxe non remata aí. "É un asunto dos políticos, a comunidade educativa e os pais. A min sorprendíame ir pola rúa e que a xente me dixese: ' Que mal ten vostede a educación! ", ironizaba recentemente Anxo Gabilondo, o último ministro socialista.
Fernández-Enguita, máis extremista que case todos os expertos educativos, están seguro de que o docente dentro dunha aula "non" morreu nin vai morrer" porque a educación ata os 16 anos é obrigatoria e ten unha función de custodia para os máis pequenos, pero que se non o faría. Moitos expertos cren que canta maior é a información que se pode consumir, menor é a nosa concentración en algo concreto. "O alumno pregúntase: ' Por que teño que atender a iso e non estou a facer outras cousas? '. É difícil captar o seu interese. Por iso subiron as taxas de décit de hiperactividade", subliña Fernández-Enguita.
Imos, pensa este sociólogo, cara a unha educación na Rede na que non queda claro quen ensina e quen aprende e sen límites de espazo e tempo. Unha idea na que tamén afonda Cobo: "A tecnoloxía diluíu as barreiras entre distintas disciplinas. Rompe coa idea dunha aula, un docente e uns contidos". E ao establecer un novo paradigma, "a aprendizaxe é a Rede e "fainos entender a sociedade como algo en permanente evolución". Este desfase actual entre os avances tecnolóxicos e un ensino nos centros ancorado no século XVIII provocou en Estados Unidos un aumento dos nenos que reciben clase na casa (home schooling).
"Hai que adaptar a aprendizaxe ás necesidades. Fálase moito do cambio de currículo, pero non das aplicacións", observa Pierre-Antoine Ullmo, á fronte da empresa PAU Education. "Nos últimos dous anos houbo unha irrupción de tecnoloxía máis accesible para os alumnos e formadores". Ullmo dirixe un ambicioso proxecto, Open Education Challenge, apadriñado pola Unión Europea, que pretende crear unha incubadora que promova a creación de novas empresas (start-ups) relacionadas coa innovación, o desenvolvemento de tecnoloxías e o deseño web.
Detrás deste programa hai investidores habituados a arriscar o seu diñeiro na Bolsa e sectores punteiros. Porque nesta nova era, a educación, pensan moitos, debe deixar de ser vista como un campo acoutado ao Estado e perder o medo á súa mercantilización, como acontece xa en Estados Unidos ou Israel. "Se a xente compra xogos para o seu portátil, por que non produtos educativos? O maior erro é pensar que a educación está disputada coa diversión", reexionó o director de Educación da Comisión Europea no PAÍS.
Cada vez faltan menos medios nas clases. O 86,7% das aulas habituais teñen conexión a Internet en colexios e institutos e baixa a proporción de alumnos que comparten ordenador (o curso pasado, 3,2; no caso de centros públicos, 2,8). Na universidade é outro cantar. As diferenzas entre campus son abismais. Así, mentres que na Pompeu Fabra ou La Rioja hai unha computado­ra para cada estudante, na Politécnica de Madrid a ratio é dunha por cada 189 alumnos. E repartidos en distintas modalidades. Na de Murcia hai un servizo de préstamo de portátiles, por exemplo.
Segundo os expertos, os docentes cun nivel de usuario de informática están preparados para adaptar as súas clases á tecnoloxía cun curso de dous ou tres meses. Antes da crise, as consellarías de Educación ofertaban moitos cursos de formación gratuítos. Xa non son tantos, e quedan aínda moitos profesores reticentes ao cambio. Outro problema engadido son as avarías que inhabilitan moitos ordenadores por tempo.
EDUCACIÓN CREATIVA
Neste novo modelo adaptado aos tempos, o crecemento persoal desempeña un papel clave. "Nos países anglosaxons e nórdicos, a educación é máis creativa e está baseada no xogo. Mentres, nos mediterráneos como España hai un achegamento á educación á francesa, máis intelectual," pensa Christopher Clouder. O director da Plataforma para a Innovación en Educación -un programa da Fundación Botín nos colexios- está convencido de que os alumnos que logo teñen éxito na vida son os que se senten respectados polo profesor, que os apoia, que os coñece ben e non busca resultados, senón sacar o mellor deles". Para iso sostén que na aula hai que crear un microcosmos do que é o mundo, no que sociabilicen e aprendan a ser tolerantes". E fronte á polémica en España sobre a ratio de alumnos por clase -que creceu- é permisivo: Pódense ter 30 ou 35 alumnos se o profesor os coñece ben".
Esta necesidade de Clouder pode chocar co uso constante da tecnoloxía a ollos de Tomás de Andrés Tripero, profesor da Facultade de Educación da Universidade Complutense. Recorda que en Silicon Valley, o lugar con máis expertos en informática por metro cadrado do mundo, os nenos non teñen móbil nin ordenador ata pasados os 10 anos. "Os pais queren que os seus fillos desenvolvan a estabilidade emocional e se sociabilicen, e as tecnoloxías illan", asegura Tripero. E alerta sobre o uso continuado que fan nenos case bebés dos comprimidos, porque o cerebro non está adaptado para eses estímulos perceptivos. Iso lévao a preguntarse: " Como van conducir de maiores só a 120 quilómetros por hora se o seu sistema nervioso se adaptou á rapidez? ". Verémolo nun mundo sen xices, nin mapas de plástico, nin proxectores de diapositivas.

Un profesor no portátil

Cando a crise afoga case toda posibilidade de encontrar emprego, reciclarse e estar á última é vital. A esta necesidade responden cada vez con máis forza en todo o mundo os MOOC (cursos masivos online e abertos, nas súas siglas en inglés). Moitos son gratuítos (algúns cobran por emitir un título) e están en fase experimental, pero con moita proxección por diante. Os españois incorporáronse a esta modalidade de aprendizaxe con ímpeto, ata o punto de ser a sétima comunidade de estudantes máis grande da plataforma edX, da que forma parte o MIT.
A demanda é enorme -ao primeiro curso dos seus creadores, dous profesores de Stanford, apuntáronse 120.000 persoas en 2008-, pero tamén o desapego. Un 95% abandona e aínda así manéxanse unhas cifras desorbitadas. Por exemplo, case 60.000 estudantes de 90 países apuntáronse ao primeiro curso gratuíto da escola de negocios IE, Critical perspectives on management, que remata agora. Non temos aínda datos, pero aínda que a taxa de abandono fose do 90% rematarían 6.000 persoas, que son máis que as que temos na Negocio School", explica a vicedecana Didina González. "A nosa idea é chegar á xente dos cinco continentes para que nos coñeza cunha transmisión de coñecemento de forma desinteresada", prosegue, e "experimentar metodoloxías e dinámicas" que empregarán nos seus cursos online de pagamento. "Aos MOOC fáltalles calor humana, interacción social. Porque para que haxa intervención, debate, non pode haber máis de 35 alumnos".
O IE non é o único que se lanzou a esta nova vía de profesores do século XXI. Tamén o IESE, cun curso de globalización das empresas. Dispón de conferencias online de entre 10 e 20 minutos, foros de discusión, e os alumnos teñen que presentar un proxecto final. "Esta tecnoloxía está pensada para un curso curto, nunca un longo. E permíteche coñecer os profesores e os alumnos. Unha mercadotecnia que che permite ensinar que estás aquí", explica Josep Valor, profesor de Sistemas de Información.
Á plataforma edX apuntáronse 37.000 estudantes españois (o 2,3% do total) e expediron 5.400 certificados (o 5,6% do total), o que demostra que son máis fieis aos cursos que a media mundial. "Pero é importante recoñecer que só arredor do 25% dos nosos alumnos pretenden obter o certificado cando se inscriben no programa", explica Dan O'Connell, director asociado de comunicación de edX. Interesan en especial aos españois os cursos de computación e saúde pública.

Presentación do novo corpus dixital do ‘Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués’

O proxecto internacional 'Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués’ traballa dende o ano 2007 no rexistro e integración nun único banco de datos dun amplo número de repertorios léxicos galegos, portugueses e brasileiros con referenciación xeográfica concreta das voces contidas neles. Agora, esta iniciativa vaise poñer a disposición das persoas interesadas de xeito libro e gratuíto nun corpus dixital que se presentará este xoves 20.
 
A presentación das particularidades e característica deste proxecto celebrarase nunha rolda de prensa na que participarán o vicerreitor de Investigación e Innovación, Francisco González, a coordinadora do proxecto, Rosario Álvarez Blanco, e o director do Instituto da Lingua Galega da USC (ILG), Ernesto González Seoane. 
 
O traballo conta coa colaboración, ademais dos investigadores do ILG, de equipos de varias universidades de Brasil e Portugal.

O estudantado galego volve á folga e ás rúas este 20F contra a Lomce e os recortes

"En pé por un ensino público galego!". Con este lema, as organizacións estudantís galegas Comités, Liga Estudantil Galega e Agir convocan para este xoves 20 unha folga no ensino contra a Lomce e os recortes no sistema educativo que irá acompañada de mobilizacións nas sete cidades, así como en quince vilas máis do país. BNG, Anova e o nacionalismo político e sindical, así como a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público apoian tamén un paro para o que este último colectivo pide a centros e profesorado que faciliten a participación dos alumnos.
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público apoia o paro estudantil convocado por Comités, Liga e Agir
Como xa fixeran para anteriores folgas, como a do pasado 24 de outubro, as organizacións estudantís nacionalistas fan fronte común contra a Lomce e únense nunha xornada de mobilización a nivel galego. Hai catro meses, as protestas baleiraron as aulas e sacaron milleiros de persoas ás rúas galegas contra as rúas nunha convocatoria que era global e que incluía todo o espectro político progresista, así como o profesorado e as asociacións de pais e nais.
Desta vez, o estudantado é o protagonista nunha protesta "contra o españolismo, a privatización e o patriarcado no ensino". As tres organizacións estudantís denuncian "os innumerábeis recortes e reformas impostas é educacións pública", entre as que se inclúen o descenso e a supresión de bolsas, a suba das taxas universitarias, a redución nos comedores públicos ou a minimización do límite de prazas. Todo, segundo advirten, sobre o pretexto dunha crise económica "na que, paradoxalmente, aumentan as ganancias das grandes elites económicas e invístese diñeiro público en rescatar bancos ou manter iniciativas privadas".
Os convocantes denuncian "os innumerábeis recortes na educación pública" e unha Lomce "españolizadora, privatizadora e patriarcal"
Segundo o manifesto das tres organizacións, e tal e como denuncian tamén asociacións de pais, sindicatos ou plataformas contra a lei Wert, a Lomce "reforza un programa ideolóxico sustentado na sumisión da muller ao home" ao dar maior importancia á relixión católica na educación e ao "aumentar o número de profesoras nesta materia". Ademais, "promove as asimetrías entre os xéneros ao financiar con diñeiro público os centros que segregan por sexo".
Os convocantes das mobilizacións advirten tamén de que xa están deseñados os bosquexos dos futuros programas educativos, todos eles de "marcado carácter retrógrado e promotor do capitalismo extremo e da mercantilización das mozas", din, e citan como exemplo a materia de Iniciativas Emprendedoras.
Agir, Liga e Comités denuncian tamén a "represión" sufrida por mozos en anteriores marchas contra os recortes en educación e cren que é "o estudantado da esquerda nacionalista" o que "debe tomar a iniciativa e continuar coas dinámicas mobilizadoras, combatendo a quen quere privar a clase traballadora e ás mulleres de acceder á educación de calidade e plantando cara a quen nos pretende asimilar como pobo".
O BNG apoia a folga estudantil deste xoves 20 contra unha Lomce que cualifica de “clasista, privatizadora e inconstitucional” e reclama á Xunta que leve ante o Tribunal Constitucional a norma por inconstitucional, xa que "invade as competencias do Estatuto de Autonomía, as competencias plenas que temos en materia de educación".
Anova, pola súa banda, di apoiar as mobilizacións e sumarse a elas xa que "os mozos e mozas deste país" non poden "permitir que o PP siga exercendo de verdugo dos estudantes".

Lugares e horarios das manifestacións
Santiago de Compostela: Alameda, ás 12.00
A Coruña: Praza de Vigo, ás 12.00
Lugo: Edificio Intercentros, ás 11.30, e na Horta do Seminario, ás 12.00
Ferrol: Praza de España, ás 12.00
Ourense: Rúa do Concello (diante da Xefatura Territorial de Educación), ás 12.00
Pontevedra: Praza da Peregrina, ás 12.00
Vigo: Praza América, ás 12.00
Carballo: Praza do Concello, ás 12.00
Cee: Praza 8 de Marzo, ás 12.00
Ribeira: diante da estación de autobuses, ás 12.00
Moaña: diante do edificio do Concello, ás 12.00
Noia: Diante do IES Virxe do Mar, ás 12 00
Ponteareas: Rúa Feliciano Barrera, ás 12.00
Pontedeume: porta do I.E.S. Breamo, (ás 10.00)
Ribadeo: diante do IES de Ribadeo, ás 12.00
Sarria: Praza da Vila, ás 12.00
Verín: Avda. de Portugal-Diante IES Xesús Taboada Chivite, ás 12.00
Vilalba: Praza da Constitución, ás 12.00
Vilagarcía: Praza de Galicia, ás 12.00

Profesorado e alumnado do IES Poeta Díaz Castro ofrecen actividades para conmemorar o centenario con toda a comunidade educativa

O 19 de febreiro conmemórase o centenario do poeta Xosé María Díaz Castro e desde o centro educativo que leva seu nome no seu Guitiriz natal poñen ao dispor da comunidade educativa diversos materiais para compartir a festa de aniversario. Profesorado e alumando elaboraron actividades, un documental, propostas de xogos... para convidar a toda a comunidade a celebrar unha xornada poética. 

Desde o IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz animan a toda a comunidade educativa a conmemorar a festa de aniversario do autor a quen a Academia decidiu dedicar este ano o Día das Letras Galegas. Con este fin, comparten diversos materiais para que o nome de Díaz Castro resoe e que a festa que desde Guitiriz promoven sexa simultanea en todos os centros educativos do país que queiran sumarse á celebración do aniversario.
Propoñen, entre outras cousas, que nos centros educativos se proxecte o documental que elaborou o propio alumnado do IES de Guitiriz "A lus do mundo. Redescubrindo ao poeta Díaz Castro" (en colaboración con Pasen y Vean Comunicación: http://www.pasenyveancomunicacion.com/).
Convidan tamén a partillar unha proposta de actividade de 50 minutos que inclúe xogos sobre a poesía, exercicios arredor do documental elaborados pola profesora María Miragaya a partir dun obradoiro da especialista Chus Otero ( http://www.chusotero.es/).  A música ten tamén presenza no programa que o centro propón, da man da profesora Sandra Tenreiro. 
Os distintos materiais están dispoñíbeis nos enlaces:
http://www.alusdomundo.com
http://biblodiazcastro.blogspot.com.es/
http://www.edu.xunta.es/centros/iesdiazcastro/
A cambio da xenerosa oferta, desde o Poeta Díaz Castro solicitan que os centros que se sumen á festa lles remitan fotos e documentación da celebración compartida ao enderezo documentaldiazcastro@gmail.com para compartir tamén nas redes sociais.

mércores, 19 de febreiro de 2014

A oposición no Congreso, salvo UPyD, Foro de Asturias e UPN, presentan unha nova iniciativa para derrogar a LOMCE

O PSOE, CiU, Esquerda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria-Nova Canarias, Geroa Bai, e Compromís teñen presentando este martes no Congreso dos Deputados unha proposición non de lei pola que instan o Goberno unha vez máis a derrogar a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), a sétima lei da democracia española, que foi aprobada de forma definitiva na Cámara Baixa pouco antes do Nadal, para a súa posta en marcha no curso 2014-2015.
Coa presentación este martes da proposición non de lei, "os grupos da oposición plasman nunha iniciativa parlamentaria o acordo asinado o pasado mes de xullo para derrogar a Lei Wert. Esta iniciativa foi presentada para o seu debate no Pleno do Congreso.

DOUS PUNTOS

Así, a iniciativa consta de dous puntos. O primeiro deles insta o Goberno a "impulsar urxentemente" as iniciativas necesarias para derrogar a LOMCE, así como para paralizar de forma inmediata a súa aplicación.
No segundo, os grupos da oposición piden ao Executivo que proceda á apertura dun proceso de negociación e "diálogo real" coas administracións e a comunidade educativa, os interlocutores sociais e as forzas políticas para abordar co máximo consenso as medidas que se consideren necesarias para a mellora do sistema educativo.
O voceiro de Educación do PSOE no Congreso, Mario Bedera, confirmou que o obxectivo desta iniciativa é paralizar de "forma inmediata" a aplicación da Lei, impulsar as iniciativas necesarias para derrogala, e abrir un proceso de diálogo para abordar "co máximo consenso" as medidas necesarias para a mellora do sistema educativo. "Reafirmar que a Lei Wert non teña máis recorrido que o Goberno do PP", sentenciou.
Mentres, Joan Tardà, de ERC, puxo en valor que forzas políticas "con tantas diferenzas" dende o primeiro día permanezan unidas para "encarar o problema enorme" que, ao seu xuízo, supón esta normativa.
De igual forma que o voceiro de Educación de CiU no Congreso, Martí Barberà, o deputado republicano catalán recordou que Cataluña conta coa súa propia Lei de Educación; unha norma que contou co respaldo do 85 por cento da Cámara catalá, segundo precisou Barberà. Este aposta á súa vez por manter o diálogo para alcanzar un "madeiro común" en materia educativa, "o consenso" para a mellora da calidade da educación.
Barberà incidiu tamén en que a LOMCE "supón un ataque ao Estatut e ao modelo lingüístico catalán". "Se cambian ao ministro esperamos que haxa un Pacto de Estado pola Educación", subliñou.
Caridade García Álvarez, da Esquerda Plural (IU-ICV-CHA), cre que é necesario que todas as formacións políticas actúen de forma conxunta, máis se cabe no recurso de inconstitucionalidade contra esta normativa. "É unha lei que destrúe o sistema educativo, que é mellorable," puntualizou.
Mentres, Isabel Sánchez, do PNV, criticou a "obstinación" do responsable de Educación, José Ignacio Wert, coa normativa que ao seu xuízo se mostra igualmente na "chapuza" que está a supoñer o desenvolvemento regulamentario da LOMCE xa que, a falta de catro meses para finalizar o presente curso escolar, "a día de hoxe só existen borradores".
Por outro lado, insistiu en que no País Vasco non vai poñerse en marcha o novo sistema de FP que propón a normativa porque "de facto ' é imposible" e en Euskadi é un "modelo de éxito".
En opinión do deputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, o Goberno é "irresponsable" ao "agravar" o sistema educativo con esta normativa. Mentres, a deputada do BNG, Rosana Pérez, resaltou que a nova Lei de Educación supón unha "imposición ideolóxica" dun Goberno que "ataca dereitos" conseguidos dende hai anos.
Pedro Quevedo, de Coalición Canaria-Nova Canarias, remarcou que esta iniciativa é a consecuencia de "impoñer" unha lei "segregadora", así como "unha garantía" de que esta normativa estará vixente cando cambie a maioría na Cámara. Finalmente, Jon Iñarritu, de Amaiur, insistiu en que esta normativa non se poñerá en marcha e reclamou "un modelo propio" de educación para Euskadi.

UN ACORDO ALCANZADO EN XULLO

Se trata do acordo que alcanzaron o pasado 17 de xullo os grupos da oposición no Congreso, salvo UPyD, UPN e Foro de Asturias, que selaron un documento de compromiso para derrogar a Lei "na próxima lexislatura", cando cambie a maioría no Congreso".
"Os grupos parlamentarios abaixo asinantes acordan que no primeiro período de sesións da próxima lexislatura procederán a derrogar a LOMCE e paralizar de forma inmediata a súa aplicación, e traballarán para elaborar unha lei que conte co máximo consenso parlamentario e da comunidade educativa", reza o texto consensuado entre os grupos da oposición antes mencionados.
En concreto, o documento consta de dous compromisos, o primeiro deles derrogar a LOMCE o antes posible para, posteriormente, abrir un proceso de reflexión para buscar un consenso entre os distintos partidos políticos e a comunidade educativa sobre unha nova lei educativa.
Igualmente, este texto vai acompañado de catro parágrafos xustificativos de por que a oposición se compromete a derrogar a reforma educativa que lidera o ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Segundo confirmaron a Europa Press en fontes parlamentarias, tanto UPyD e Foro de Asturias, que votaron en contra da lei, coma UPN, socio electoral do PP, desmarcáronse desta iniciativa conxunta para retirar xa a normativa que liderou José Ignacio Wert.
Naquel momento, UPyD non asinou o documento ao ter "grandes diferenzas" cos asinantes deste pacto, entre os que se encontraban Amaiur, ERC, CiU ou PNV. Tampouco quixeron asinalo porque non compartían nin o fondo nin a forma deste. "É un futurible con pouca solidez e UPyD xa demostrou onte o seu rexeitamento á LOMCE" "coa súa emenda de totalidade", sinalaron a Europa Press fontes da formación que lidera Rosa Díez.
A lei contou o día da súa aprobación definitiva no Congreso, o pasado 28 de novembro, co único apoio do PP, mentres que PSOE, CiU, a Esquerda Plural, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís-Equo, Geroa Bai e Foro Asturias votaron en contra, mentres que UPN se abstivo.

Alumnos dos IES da zona súmanse á folga contra a Lei Wert

Os institutos de Deza e Tabeirós-Montes reciben onte e hoxe as notificacións dos alumnos que mañá secundarán a folga contra a Lei Wert. As organizacións estudantís nacionalistas Agir, Liga Estudantil Galega e Comités convocan este paro que, como os anteriores, incidirá nos recortes que traerá consigo a nova lei educativa. Leranse manifestos nas catro capitais galegas así como nas principais cidades.

CIG-Ensino chama os centros a adoptaren medidas para non aplicaren a Lomce

Medidas coma impartir todas as aulas en galego e procurar materiais alternativos aos libros de texto, difundir entre o alumnado as materias Valores Sociais e Cívicos na primaria e Valores Éticos na secundaria como alternativas a Relixión.

Contestar a Lomce "de maneira activa" con propostas de carácter colectivo e mesmo "boicoteándoa se houber apoio suficiente". É o chamamento que esta terza feira realizou o secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, nunha rolda de imprensa en que presentou as propostas para que o profesorado e os centros poidan traballar na non-aplicación da norma española. 

Así as cousas, a central nacionalista chama o profesorado a impartir as súas aulas en galego e a non esixir novos libros de texto, procurando empregar materiais didácticos ou cos libros que xa hai no centro para evitar un desembolso económico para as familias, mais tamén para "manter a galeguidade que non imos atopar nos novos currículos".
Para alén diso, CIG-Ensino pide que nos centros se divulguen as materias Valores Sociais e Cívicos na primaria e Valores Éticos na secundaria como alternativas a Relixión "para que o adoutrinamento non teña cabida" e a través de medidas como equiparar as cualificacións ás que o profesorado dá en Relixión.
''Facer o indecíbel'' contra Iniciación á Actividade Emprendedora

O profesorado que queira sumarse a este combate contra a imposición da Lomce no ensino deberá pular tamén por que se imparta a maior cantidade de horas lectivas posíbel das materias que permiten unha educación integral e forman cidadanía crítica, como poden ser Filosofía ou Educación Artística. Con todo, Anxo Louzao pregou "facer o indecíbel" para que a materia Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial non se imparta nas aulas da Galiza.
Pensada para o alumnado da ESO, os seus contidos meten "a ideoloxía neoliberal" nas escolas "e son dificilmente atraentes". Por isto, o secretario nacional da CIG-Ensino convida os centros a non ofertar esta materia para non reducir tampouco a carga horaria doutros contidos.
Negarse a avaliar as reválidas
Para manter a xestión democrática dos centros fronte a unha dirección nomeada a dedo pola consellaría, quen se presente ao cargo deberá facelo co apoio maoritario do Consello Escolar e o profesorado deberá rexeitar, por derradeiro, facer parte das equipas avaliadoras das reválidas que se fagan noutros centros, tal e como ordena a Lomce cando estabelece que estas probas "serán aplicadas e cualificadas por profesorado externo ao centro". 
"o combate contra a LOMCE continúa mentres non se derrogue a lei. Estas medidas  comportarían un ataque práctico a importantes aspectos da lei, manterían o seu combate e serían a mellor credencial para que se derrogue no momento en que se conforme un goberno diferente no Estado", sinalou Louzao.

 

En primeira persoa contra a Lomce

Doce estudantes galegos de distintos níveis educativos expoñen as súas motivacións para secundar a folga á cal están chamad@s este 20 de febreiro.


Bolsas de estudo que van minguando; materias en que a educación se concebía como unha ferramenta política para o cambio e que foron desaparecendo; a teima en garantir o ensino en español e uns contidos de corte confesional católico por riba das linguas propias; e a blindaxe dos concertos con colexios que practican un ensino sexista. Son algúns dos puntos que toca a Lei orgánica de mellora da calidade educativa, Lomce, e que levarán á folga o estudantado galego de todos os níveis a partir de 3º da ESO.
martes, 18 de febreiro de 2014

As organizacións estudantís galegas convocan folga no ensino para o 20 de febrero contra a LOMCE e os recortes

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público fai un chamamento a apoiar e facilitar a participación na folga.

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, da que a CIG-Ensino forma parte, fai un chamamento aos centros e ao profesorado para que faciliten a participación do estudantado na folga do 20 de febreiro convocada polas organizacións estudantís galegas.
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público  fai un chamamento aos centros e ao profesorado para que faciliten a participación do estudantado na folga do 20 de febreiro convocada polas organizacións estudantís galegas. Esta folga ten como obxectivo denunciar os recortes na educación e as consecuencias que traerá consigo a aplicación da LOMCE, polo que ten de privatizadora, clasista, confesional, españolizadora e uniformizadora, e de desmantelamento do ensino público galego.A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público anima ao profesorado a que, na medida das súas posibilidades, tamén participe nas mobilizacións convocadas.
Ligazón ao manifesto e mobilizacións convocadas:
- Santiago de Compostela: Alameda
- A Coruña: Praza de Vigo
- Lugo: Edificio Intercentros ás 11:30 e na Horta do Seminario ás 12:00
- Ferrol: Praza de España
- Ourense: Rúa do Concello (diante da Xefatura Territorial de Educación)
- Pontevedra: Praza da Peregrina
- Vigo: Praza América
- Carballo: Praza do Concello
- Cee: Praza 8 de Marzo
- Ribeira: diante da estación de autobuses
- Moaña: diante do edificio do Concello
- Noia: Diante do IES Virxe do Mar
- Ponteareas: Rúa Feliciano Barrera
- Pontedeume: porta do I.E.S. Breamo (ás 10h)
- Ribadeo: diante do IES de Ribadeo
- Sarria: Praza da Vila
- Verín: Avda. de Portugal-Diante IES Xesús Taboada Chivite
- Vilalba: Praza da Constitución
- Vilagarcía: Praza de Galiza

Aprender a compartir libros antes que a mercalos

Hai xa case cinco anos que a Xunta decidiu acabar co sistema de préstamo de libros de texto. En aras da consabida austeridade o Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo eliminou o modelo de manuais escolares de balde para substituílo pola denominada Gratuidade Solidaria, o sistema de subvencións parciais que cada vez chega a menos alumnado mentres aumenta o seu custo, chegando a ser máis caro que o propio préstamo. Este é o escenario no que a Confederación de Anpas Galegas decidiu intensificar unha reivindicación que non cesa na escola pública do país dende 2009: a volta ao sistema de préstamo.
Segundo vén de acordar a súa xunta directiva, a Confederación buscará unha "reivindicación conxunta" en toda a comunidade educativa galega. Así, cada federación de Anpas reimitirá "un escrito de reivindicación" a cada asociación de nais e país, que á súa vez a trasladará a todas as súas asociadas e asociados. Trátase, explica o presidente da Confederación, Javier Sánchez, de que esta sexa visualizada como o que é, unha "demanda de base" que regresará á Confederación para ser trasladada á Consellería de Educación.
A Confederación de Anpas inicia unha campaña a prol do préstamo de libros de texto
Esta recollida de apoios e outros actos reivindicativos serán a base dunha campaña baseada, explica Sánchez en conversa con Praza, na necesidade de que o ensino público sexa gratuíto tamén no ámbito do material. "Non só o cremos nós", sinala, remitíndose a un recente informe da Defensora del Pueblo no que "di que non se entende a gratuidade do ensino se non se facilitan todos os medios". A comisionada, sinala, avoga por varios modelos de para os libros de texto e "nós cremos que o préstamo é o ideal". Non en van, lembra, nos últimos anos son as propias Anpas as que estań a "subtituír á Administración", organizando bancos de libros para evitar que as familias teñan que pasar por caixa cada comezo de curso.

A LOMCE, unha dificultade engadida

Esta nova campaña ten como horizonte o curso 2014-2015, o primeiro coa LOMCE en vigor. Os cambios curriculares que introduce a coñecida como Lei Wert implicarań tamén un "gasto extraordinario" en libros, sinala Javier Sánchez, xa que os cambios de contidos invalidan boa parte dos manuais que manexan os devanditos bancos de libros. Non obstante, advirte, "aínda que a LOMCE non mudase os currículos reivindicaríamos o mesmo", máis aínda agora, que "xa se poden botar números" e chegar á conclusión de que o modelo da Xunta do PP é "moito máis caro" que o anterior.
"É moito máis pedagóxico ensinar a compartir que a ter cada un a súa propiedade"
A consellería de Jesús Vázquez, lembra a Confederación, eliminou o préstamo e implantou as subvencións parciais apelando ao aforro e nun primeiro momento "foi máis barato, porque aínda se reutilizaban libros que había nos centros", que se renovaban cada catro anos. "Pero agora hai que mercar todos os libros cada ano", polo que xa desapareceu o aforro de cartos e tamén "o aforro material e ecolóxico" que supuña ter que utilizar menos manuais, advirte.
Neste sentido, Sánchez dubida tamén da apelación pedagóxica na que se apoiou a Xunta para defender que cada estudante teña os seus propios libros: a creación dunha caste de "biblioteca" en cada fogar. "O material de texto haino nas bibliotecas públicas", evidencia o presidente da Confederación, en cuxa opinión hoxe en día habería, ademais, que tender a "métodos de ensino" que xa non están centrados no libro. ter manuais escolares non é "pedagóxico nin necesario", toda vez que é "moito máis pedagóxico ensinar a compartir e a reciclar que a ter cada un a súa propiedade".

A falta de apoio obriga a pechar a escola infantil en galego de Ferrolterra

O pasado mes de outubro, e despois de varios anos de enorme esforzo, a sociedade cooperativa Avoaescola poñía a andar a súa primeira escola infantil en galego para nenos de até 3 anos. Abría así en Ferrolterra un centro educativo que pretendía -e pretende- ser a primeira peza dunha rede dentro dun proxecto educativo "laico, pluralista, democrático, en valores e de calidade" que busca espallarse por todo o país.
Apenas catro meses despois, e logo de ter "materializado o proxecto", a iniciativa viuse obrigada a suspender a actividade ata o vindeiro curso 2014-15 "por problemas económicos" derivados da falta de apoios, especialmente de moitos cos que xa contaban. Así o vén de comunicar a cooperativa Galiza co Galego, promotora destas novas galescolas, á cidadanía que entre 2009 e 2011 comprometeu a súa mediante sinaturas a través da Rede. Foron 3.173 as persoas que amosaron o seu compromiso, pero tan só unha minoría colaborou economicamente cunha rede de escolas infantís que inaugurou a primeira e que xa tivo que pechar.
Avoaescola tivo que suspender a actividade ata o vindeiro curso "por problemas económicos" derivados da falta de apoios
Agora, e "para superar estas circunstancias e poder abrir con perspectivas de futuro", o proxecto Avoaescola precisa 15.000 euros. Xa que logo, e como lembran os promotores, abondaría con que os máis de 3.000 apoios achegasen cinco euros cada un. "Sabemos que vivimos nun tempo moi solidario debido precisamente á situación actual, mais tamén sabemos que entre todas e todos o esforzo é menor", aseguran.
O proxecto precisa 15.000 euros para abrir "con perspectivas de futuro" e abondaría con que os apoios comprometidos puxesen cinco euros cada un
Para lograr agora ese primeiro obxectivo e retomar as clases, Avoaescola pide apoio que se pode facer efectivo cun ingreso na conta de Galiza co Galego (Caixa Rural Galega 3070-0044-58- 6085308424) ou colaborando coa campaña de crowdfunding que a iniciativa abriu na plataforma Verkami e que estará activa até o vindeiro 25 de marzo.
"Aquí non hai ideoloxía; só buscamos xente que queira que o seu rapaz fale e entenda o galego, como algo normal. Que queira que o pequeno poida ir xogar a un parque e falar en galego e cambiar ao castelán sen problema, con toda a naturalidade", aeguraba Francisco López, presidente da sociedade cooperativa e director da Avoaescola de Ferrolterra, ao definir o proxecto. Pero tamén advertia de posibles problemas que finalmente se cumpriron.
"Está todo por facer", aclara Francisco López, que advertía das dificultades para sacar adiante ao proxecto. Por iso, facía un chamamento á sociedade para que colabore facéndose socio do proxecto, así como ás familias interesadas nunha escola infantil con prezos máis que asequibles. "Fáltanos un impulso informativo e máis achegas porque o difícil xa non é abrir a escola, senón asentar o proxecto e conseguir unha base económica que nos permita seguir espallando as escolas por outros puntos de Galicia", insiste. "Os apoios de agora servirán para fortalecer a iniciativa e ter capacidade para afrontar outras iniciativas", explicaba.
"O problema de Galiza co Galego é que moitísima xente que reivindica o galego ao final fai moi pouco por el", queixábase o director da escola hai meses
Antes, nunha entrevista en Praza, López debullaba unha problemática que vía máis fonda. "O problema de Galiza co Galego é que moitísima xente que reivindica o galego ao final fai moi pouco por el. Todo o mundo apoia o proxecto e di que é marabilloso, pero ao final moitos son os que non colaboran e aos que lles costa dar o paso", aseguraba.
"Facerse socio supón unha cota mensual de dez euros, pero hai xente á que non lle importa viaxar a Compostela tres veces ao ano para manifestarse a prol da lingua cando igual iso xa supón gastar cen euros. Tamén nos lamentamos moito cando asinamos algunha petición a prol da lingua e nos flaxelamos porque nola botan atrás no Parlamento, pero non apostamos por proxectos efectivos e reais como este", dicía quen tamén lembraba que dos máis de 3.000 apoios "non se concretizaron todos economicamente, nin moito menos". "Á hora de asinar comprometeuse moita xente, pero parece como se tivesen medo a apostar de verdade. Entre os socios non temos ningún persoeiro e, que eu saiba, non hai ningún político tampouco, a pesar de que todos coñecen a idea".
"Facerse socio supón unha cota mensual de dez euros, pero hai xente á que non lle importa viaxar a Compostela tres veces ao ano para manifestarse a prol da lingua"
"Temos socios que nos apoian desde Majadahonda, Bélxica e o Reino Unido. A última persoa que se fixo socia do proxecto foi un empresario de Suíza. Creo que ese dato é máis que significativo", remataba daquela.
 

Vence pide a retirada da LOMCE por "inconstitucional"

O portavoz da organización frontista demanda á Xunta que presente un recurso de inconstitucionalidade pola invasión competencial da Lei Wert nun acto no que o Bloque amosou o seu apoio á folga estudantil do 20-F.

O líder do BNG, Xavier Vence, pediu esta segunda feira que a Xunta de Galiza presente un recurso de inconstitucionalidade contra a LOMCE porque, sinalou, "invade as competencias do noso Estatuto de Autonomía, as competencias plenas que temos en materia de Educación". Da mesma maneira, o portavoz nacional da organización frontista avanzou que o grupo parlamentar do Bloque presentará unha proposición na Cámara galega para que o poder lexislativo "se pronuncie no mesmo sentido".
As declaracións de Vence producíronse nun acto desenvolvido polo BNG ás portas da Biblioteca Concepción Arenal (USC) no que estivo acompañado polo secretario xeral de Galiza Nova, Alberte Mera, e a responsábel de Ensino da organización xuvenil, Alba Castanedo, e no que o voceiro do Bloque amosou o apoio da fronte nacionalista á folga estudantil convocada para esta quinta feira (20 de febreiro).
Unha lei "clasista, privatizadora e inconstitucional"
Para @s nacionalistas, a Lei Wert é “clasista, privatizadora e inconstitucional” polo que debe ser retirada. Segundo Vence, a LOMCE "destrúe moitas das conquistas dunha educación igualitaria e pública, porque é privatizadora e porque representa un paso atrás que non podemos consentir". Así é que o BNG apoiará a xornada de loita convocada polas organizacións estudantís e secundará as mobilizacións que terán lugar por todo o país ás 12.00 horas.
Pola súa banda, o secretario xeral de Galiza Nova, Alberte Mera, lanzou un chamamento á mocidade galega para secundar a folga porque "desde o sofá non hai solución", denunciou, "hai que erguerse polos dereitos porque se deixamos que se destrúa o ensino público nunca máis será recuperábel". Así mesmo, Alba Castanedo salientou algunhas das consecuencias que terá a reforma educativa para o estudantado, entre elas, “os recortes das bolsas e das axudas universitarias” e a mudanza dun "dereito" como o ensino "nun privilexio".

20-F: 20 razóns para máis un 'non' á Lomce

A dous días da primeira xornada de loita estudantil contra a Lei da Wertgoña de 2014, debullamos os motivos para a contestación social. Á folga está chamado o estudantado de todos os níveis educativos, a partir de 3º da ESO.

O 17 de Maio, namentres na Galiza celebrabamos o Día da Lingua e das Letras, en Madrid o ministro Wert presentaba o seu proxecto para reformar a lexislación educativa. Seis meses despois o texto recibía o visto e prace do Congreso cos votos do PP, de UPyD, de UPN e de Foro Asturias.

Os gobernos de Catalunya e Euskadi revolvéronse e declaráronse insubmisos porque recorta nun 10% as competencias dos territorios con lingua propia e porque supón un ataque contra estas.

Que aconteceu na Galiza? A Xunta calou e o seu silencio traduciuse nunha contundente resposta nas rúas. Este 20-F, na primeira manifestación do ano convocada pola Plataforma en defensa do ensino público, a escena volverase repetir: o estudantado galego non quere a Lomce. Por que?
 
 1. Porque, malia o nome, esta lei non mellora a calidade educativa: os centros de ensino van ser analizados polos resultados do seu alumnado e non pola contorna socio-económica da cal proceden ou as necesidades específicas que expliquen os maos resultados. A comprensividade rebáixase dos 16 aos 14 anos, mesma idade en que estaba coa Lei Xeral de Educación, de 1970, na ditadura.
   
 2. Porque a única xustificación achegada polo Goberno español para xustificar esta reforma educativa foron "comparacións internacionais" que fai a OCDE: o coñecido coma 'Informe Pisa'. Porén, o obxectivo desa organización é único: promover o desenvolvemento económico.
   
 3. Porque os protestos fixeron mudar a introdución da norma mais o articulado quedou igual. Mudouse o termo 'competitividade' por outros do tipo "persoas autónomas, críticas e con pensamento propio" ao tempo que Wert anunciaba que os "contidos conflitivos" non aparecerían nos libros de texto.
   
 4. Porque non só naceu co rexeitamento de toda a comunidade educativa senón tamén dos grupos políticos da oposició --todos agás UPyD, UPN e Foro Asturias--, que asinaron o compromiso de a derrogar no momento en que a maioría parlamentar o permita. É dicir, cando non goberne o PP.

  Lingua
   
 5. Porque as linguas propias fican relegadas á categoría de idiomas de segunda. O galego, o catalán e o euskera deixan de ser consideradas materias troncais para seren 'de especialización opcional'. A materia 'Lingua castelá e Literatura' será troncal.
   
 6. Porque abre a porta a que se financie con diñeiro público un ensino integramente en español impartido en centros privados. O artigo 1.9 recoñece a posibilidade de que se impartan todas as materias non lingüísticas no idioma co-oficial do territorio. Porén, recoñece tamén o "dereito" de nais e pais a escolarizaren as crianzas en español cunha oferta docente "razoábel". En caso contrario, o Ministerio pagará a matrícula na privada.
   
 7. Porque, sen asumir que o español é un Estado plurinacional, enfatiza a importancia dun pseudo-plurilingüismo onde o alumnado de Madrid poderá estudar inglés e francés mais non catalán nen galego. Aliás, a mensaxe que se lanza con esta lei é que os territorios que non teñen lingua propia xogan con vantaxe, pois poderán dedicar máis horas lectivas á aprendizaxe do inglés.

  Relixión
   
 8. Porque vulnera o principio de aconfesionalidade do Estado ao permitir concertos con colexios privados en mans de organizacións relixiosas coma La Salle, Hermanos Maristas ou Esclavas de María. A presenza da Igrexa católica está presente tamén no mundo das editoriais: SM e PPC pertencen aos Maristas; Edebé aos Salesianos; Bruño a La Salle.
   
 9. Porque a materia Relixión goza de máis importancia que as linguas propias. Até no Bacharelato, tanto en 1º coma en 2º, fai parte das materias específicas optativas.
   
 10. Porque se lle volve dar plena validez académica: computará no expediente e, por tanto, contabilizaránse as cualificacións obtidas á hora de pedir unha bolsa de estudos.
   
 11. Porque blinda os concertos cos centros de ensino privados que segregan o alumnado por razóns de xénero, tal e como dispón o artigo 1.61. Aválase, por tanto, unha educación sexista nunha rede de centros en mans de organizacións relixiosas coma os Legionarios de Cristo ou os Centros de Fomento, abertamente declarados do Opus Dei.

  Currículos
   
 12. Porque concede maior importancia ás materias troncais deseñadas desde Madrid. É dicir, a historia será a Historia de España. O artigo 1.5 dispón que corresponde ao Ministerio determinar os contidos das materias troncais namentres os territorios poderán unicamente "complementar" os contidos.
   
 13. Porque a educación entendida coma unha das patas dun proceso político de transformación social non existe na lei. Materias coma Filosofía, que apostan no debate e nun ensino crítico, foron 'purgadas' dos currículos educativos ao tempo que se introduciron outras máis acordes ás esixencias de Pisa, coma Educación Financeira.
   
 14. Porque a materia Fundamentos da Arte, correspondente ao currículo escolar do Bacharelato artístico, incluirá no temario o tratamento da "eclosión da moda como fenómeno de masas" e o das "supermodelos" como "substitutas das actrices no ideal de beleza colectivo".
   
 15. Porque a materia Ética muda de nome. E non só. Valores Éticos pasa a ser unha alternativa á relixión --na ESO-- e nela o alumnado deberá "aprender a mostrar respecto pola Constitución española de 1978".

  Bolsas
   
 16. Porque 85.000 estudantes van ficar sen bolsa do ministerio neste ano académico.
   
 17. Porque suprimiron as bolsas Séneca para a mobilidade dentro do Estado e porque as bolsas Erasmus fican limitadas a un cuadrimestre e se reduce o seu importe. Tamén se endurecen os requisitos, esixindo 60 créditos superados no curso anterior e un nível B2 de inglés, malia que o obxectivo do programa Erasmus é tamén aprender idiomas.
   
 18. Porque as oportunidades para investigar quedaron polo camiño na redacción da Lomce: as bolsas Isidro Parga Pondal desapareceron e as FPU do ministerio non foron convocadas todos os anos. Para alén disto, tamén se reduciron en número (20% menos) e en cuantía (30% menos).

  Roles de xénero
   
 19. Porque a educación afectivo-emocional-sexual non está contemplada en ningún dos artigos e disposicións da norma malia ser necesaria para rachar tabús e formar unha mocidade responsábel, con capacidade de decidir sobre os seus corpos. E malia ser necesaria tamén para reducir o número de abortos na medida en que se reducirían tamén os embarazos non desexados.
   
 20. Porque a perspectiva de xénero debera ser transversal a todos os contidos e a todos os níveis educativos.