luns, 30 de setembro de 2013

A Lei Wert apuntala os seus puntos máis polémicos

Pasou case un ano desde que o ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentou o borrador do anteproxecto da Lei de Mellora da Calidade Educativa. Neste tempo, o Ministerio analizou a Lomce con diversas organizacións e axentes sociais e profesionais, e tamén foi estudada polo Consello de Estado. No Congreso dos Deputados presentáronse 770 emendas (11 delas á totalidade), das cales só foron aceptadas 42. A maioría do PP e pactadas con UPyD. No seu camiño a norma chegou mesmo á Comisión Europea, hai uns dez días, cando CC OO denunciou ante este organismo tres artigos que o sindicato considera que vulneran tratados comunitarios subscritos por España como estado membro.
Malia o descontento social xerado pola norma, que mobilizou toda a comunidade educativa, as emendas non limaron os aspectos máis polémicos, senón que os apuntalaron.

1. Axentes privados na educación pública 
A LOMCE xa incluía na súa definición a presenza de axentes privados na regulación da educación en España. As emendas inclúen ademais dúas novidades importantes respecto destes axentes privados. A primeira é que o grupo parlamentario propón que as probas de reválida que se realizan desde o Estado para poder pasar curso poderán ser corrixidas agora tamén por profesores de centros privados. Os sindicatos, mesmo ANPE, que é o único que comparte algúns puntos co actual goberno, cren que isto atenta contra as garantías no proceso.
O presidente de ANPE, Nicolás Fernández, explícao: "A función pública garante a obxectividade e independencia e por iso as probas externas de acceso ao sistema deben ser corrixidas por funcionarios docentes que superaron uns sistemas de acceso rigorosos. Se non, abrimos a porta á falta de obxectividade e a que empresas privadas ou centros presionen. É un perigo que entren axentes externos que poidan pervertir o proceso".
As probas de reválida poderán ser corrixidas agora tamén por profesores de centros privados

2. Profesores sen oposición
A outra vía de entrada de profesores que non sexan funcionarios e que indignou a comunidade educativa é a que permite a contratación de profesores nativos para linguas estranxeiras á marxe dos mecanismos dos accesos á función pública docente. Este é un dos aspectos que CCOO remitiu á Comisión Europea, xa que considera que "vulnera os principios de mérito e capacidade da función pública que regulan os procesos de acceso á función pública. É un agravio inadmisible para os funcionarios que teñen que acreditar a súa capacitación pedagóxica e estes docentes só terían que acreditar a súa capacitación lingüística", segundo explica a responsable de Política Educativa de CCOO, Montse Millán .

3. Solo regalado a empresas privadas
A nova lei de administracións locais contempla que os concellos deben ceder o solo para usos dotacionais. Agora, a emenda 754 ao artigo 116 da LOMCE engade que "as administracións educativas poderán convocar concursos públicos para a construción e xestión de centros concertados sobre solo público dotacional". Isto, que xa ocorría nalgunhas comunidades autónomas como Madrid, queda así institucionalizado e consolidado.
Isto tampouco gusta á comunidade educativa. "A educación é un servizo público esencial, que nunha lei digan que as administracións van liberar solo para regalárllelo a empresas privadas para que fagan o seu negocio non nos parece adecuado. Se se necesita un centro, que se faga público. Se non, o ensino público quedará só como a educación para os guetos nas zonas marxinais, onde as empresas privadas non ven o negocio", censura o presidente de ANPE.

4. Tratar as linguas cooficiais ao nivel que aos idomas estranxeiros
O novo formulado, non rebaixa en  nada oos polémicos postulados lingüísticos nos que se obrigaba á administración a garantir o ensino en español, mesmo en centros privados se fose necesario. Pola contra, a proposta de UPyD aceptouse a emenda 769 á disposición adicional 38. Esta contempla que o castelán figure como lingua vehicular do ensino en toda España. "Isto é incompatible cos modelos lingüísticos de inmersión, como o catalán. É outra volta máis no aspecto homoxeneizador da norma e nas trabas para que poidan subsistir os modelos lingüísticos de linguas cooficiais", explica Millán.
Acéptase a emenda de UPyD para que o castelán figure como lingua vehicular en todo o ensino no Estado
A outra parte da emenda propón cambiar un dos parágrafos da norma que di que poden existir sistemas onde se impartan as materias non lingüísticas en lingua cooficial, para introducir que estes modelos poidan estar tamén dispoñibles como "modelos de inmersión en calquera lingua estranxeira". Isto suporía que a lei consideraría ao mesmo nivel a lingua cooficial que unha lingua estranxeira. "Dá a sensación de que non se busca o ben común senón desprezar a lingua cooficial Como se pode montar un centro de inmersión en italiano, ruso ou chinés garantindo ademais o ensino en castelán?", engade a portavoz de CCOO.

5. Blindaxe á escolarización por sexos
Non se modificou no substancial nin se aceptou ningunha emenda respecto disto, aínda que este asunto tamén está a ser revisado pola Comisión Europea, xa que un tratado da Unión establece que non poden ser financiados con fondos públicos os centros escolares que exerzan a discriminación sexual.
O director do centro será avaliado segundo os resultados académicos dos seus alumnos

6. Notas aos directores polos resultados dos seus alumnos
Mantéñense os postulados do director como un responsable de RRHH, dun consello escolar desposuído das súas funcións decisorias, e acéptase a emenda de UPyD do artigo 136 da Lomce que permitiría renovar no seu cargo a un director tras unha avaliación previa que teña en conta as avaliacións dos seus alumnos nas probas externas.
"É un despropósito avaliar a un director polos resultados académicos dos seus alumnos. Hai centros nos que a excelencia para un director é que logre que un rapaz dunha familia desestructurada vaia a clase, e iso non se pode medir cun resultado académico. Cada día recupéranse a rapaces de situacións familiares desastrosas para incorporalos a un oficio nun Programa de Cualificación Profesional e iso non se ve nos resultados académicos? .

7. Educación en Valores, unha materia obrigatoria non obrigada
Aínda que varias emendas facían referencia a que a UE obriga a que os alumnos cursen os contidos da materia de Valores Sociais e Éticos (antiga Educación para a Cidadanía) a única emenda introducida respecto diso non o garante, senón que só contempla que os centros poidan ofertala. Tamén este aspecto foi denunciado por CCOO ante Europa.
A UE obriga a que os alumnes cursen a antiga Educación para a Cidadanía, pero a Lomce non o garante

8. Control dos contidos
Se a LOMCE insistía en garantir un maior control dos contidos comúns, a emenda 733 ao artigo 6 bis propón que se garanta que os títulos teñan validez no territorio estatal "co fin de asegurar unha formación común", cando o artigo xa o garantía. "Esta emenda é eminentemente ideolóxica, para darlle máis importancia aos contidos comúns, homoxéneos. Insiste na centralización, que trata de borrar a diferenza territorial e a pluralidade", conclúe Millán.

9. A educación, un servizo público?
Durante o proceso de negociación pelexouse por cambiar dúas denominacións do prefacio. A primeira era que o cidadán pasaba a ser "beneficiario" en lugar de "suxeito de dereito á educación". A segunda cuestión era que o que na anterior lei era "o servizo público da educación" nesta figurase como a "prestación de servizos educativos". Parece un matiz lingüístico, pero é fundamental, porque desde esa definición articularanse as decisións posteriores. "Non se trata de prestar un servizo de limpeza ou algo similar; é unha responsabilidade dos poderes públicos", explica Millán. Tras unha longa negociación, os "suxeitos de dereito" recibirían "o servizo público da educación".
Pero só durou ata que se aceptaron as diversas emendas do PP. Unha delas elimina a palabra "público" do texto e devolveron o parágrafo ao borrador orixinal. "É unha falta de respecto democrático que se comprometan con axentes sociais e organizacións a modificalo e cheguen ao Congreso e co atallo dunha emenda dean ao traste con algo que é fundamental para articular unha lei", protesta Millán.

10.  O profesor como autoridade pública
Outra das emendas aceptadas a proposta de UPyD contempla que se inclúa ao profesor como autoridade pública. Na práctica esta medida xa estaba implantada nalgunhas comunidades autónomas do PP como Madrid ou Cantabria, onde foi moi cuestionada. Critícase por xudicializar problemas de convivencia nas aulas resolvéndoos por decreto e sen atallar causas do problema. O presidente do sindicato ANPE, que leva pelexando 15 anos por esta consideración, laméntase de que este recoñecemento non chegase tras un diálogo cos actores implicados senón en forma de atallo como unha emenda. "Se se tramitou adecuadamente, xurdiría un debate social no que se poderían expor puntualizacións a como ese recoñecemento debía contemplarse, pero non se nos tivo en conta en ningún momento", asegura Fernández.

'Queremos ensino en galego p'ra que o noso idioma non sexa estranxeiro'

Este bocadiño dunha copla contra a LOMCE que escollemos para intitular resume o obxectivo da marcha a pé que centos de persoas realizaron neste sábado de chuvia en contra dunha lei "españolizadora, confesional, clasista, privatizadora, sexista e reaccionaria''. Convocado pola Plataforma galega en defensa do ensino público, o protesto ateigou a praza compostelá das Platerías.

"Hoxe o sitio faise pequeno", díxome un dos manifestantes namentres intentaba abrir camiño para el e para a súa crianza entre os centos de paraugas que cubrían a praza compostelá das Platerías. Pai e fillo vestían a camisola celeste que xa se converteu no uniforme oficial daquel@s que rexeita a chamada Lei orgánica de mellora da calidade educativa, a LOMCE, popularmente coñecida como a norma da 'Wertgoña'. Porén, comecemos polo principio.

Non queremos esta lei,
esta lei de educación
é por iso que berramos
non á LOMCE, LOMCE non.


Eran as dez e media da mañá cando os autobuses chegaron aos catro puntos de encontro nas aforas da capital galega desde os cales estaba convocada a saída cara á cidade.

A arroiada que está a caer este sábado non lles deu moita tregua, mais non conseguiu deter tampouco a mobilización.

Centos de persoas chegaron até Platerías e, refuxiadas nos soportais ou debaixo dos paraugas, corearon con intensidade as coplas contra a LOMCE para deixar claro o seu rexeitamento a esta lei.

As estrofes foron incluídas nesta crónica. Para as cantar deben entoar a melodía de 'O galo cando canta é día'. Os cánticos chegaron após darlle leitura ao manifesto da Plataforma, que ben podería resumirse nestes cinco versos:

Queremos ensino en galego,
galego, galego,
queremos ensino en galego
p'ra que o noso idioma
non sexa estranxeiro.Con todo, non é o afán españolizador da lei de Wert --que obriga a pagar con fondos públicos o ensino en español nun centro privado-- o único punto que provoca rexeitamento na comunidade educativa galega. Varias voces foron pasando polo micro para apuntar aquelas cuestións que levan ao colectivo a cualificar a norma como "españolizadora, confesional, clasista, privatizadora, sexista e reaccionaria''.

Di a Plataforma que a LOMCE "afonda nas diferencias sociais" e invade as competencias que a consellaría de Educación ten na materia para redactar desde Madrid un currículo "que afaste totalmente o ensino da nosa realidade social, histórica, cultural e lingüística".

O texto da 'Wertgoña' blinda os concertos da Xunta co ensino privado, mesmo con aqueles centros en que o alumnado fica segregado en función do seu sexo. Reforza a confesionalidade nas aulas e concede á relixión a categoría de materia específica, polo que será impartida un máximo de tres horas e un mínimo de dúas. Aliás, elimina o Consello escolar como órgano de goberno para que a dirección dos centros sexan escollidos "a dedo" pola consellaría.

Queremos que mande o Consello,
o Consello, o Consello,
queremos que mande o Consello
e que non nos poñan
directora a dedo.


Hai máis. Permitirase a contratación de profesorado nativo para impartir as linguas estranxeiras vulnerando os mecanismos de acceso á función pública docente: non terán que facer oposicións.


A Plataforma denuncia, aliás, que a norma "desautoriza, desconfía e xerarquiza o profesorado".

Así mesmo, as probas de reválida que se realizan desde o Estado para poder pasar de curso poderán ser corrixidas por profesorado dos centros privados.

Esas mesmas reválidas "liquidan a igualdade de oportunidades ao impor barreiras para que só uns poucos alumnos cheguen a estudos postobrigatorios e universitarios".

Queremos aprobar a etapa,
etapa, etapa,
queremos aprobar a etapa
e que unha reválida
non nos dea a lata.


Se a chuvia non impediu que a acción reivindicativa se realizase, si que obrigou a suspender a actuación de Mini e Mero que estaba prevista. Foron as gaitas as que amenizaron coa súa música os animados cantares dos centos de gorxas.

A Plataforma denuncia tamén no seu manifesto que a LOMCE é "un anteproxecto de lei ao servizo da patronal do ensino privado concertado e da mercantilización da educación" asíque, antes de fechar esta crónica, unha última estrofe:

Queremos mandar un recado,
recado, recado,
queremos mandar un recado
que o alumnado noso
non é o seu mercado.


Lembramos que a lei da 'Wertgoña' trata a nosa lingua ao mesmo nível que os idiomas estranxeiros, após aprobar a emenda presentada por UPyD para que o español figure como lingua vehicular en todo o Estado.
Quen compón a Plataforma?
Compoñen a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público as seguintes entidades: AS-PG, CIG-Ensino, Comités, Liga Estudantil Galega, Federación Provincial de ANPAS de Lugo (FAPACEL), Federación de ANPAS de Compostela, Federación de ANPAS da Costa da Morte, a Federación de ANPAS de Ferrolterra (FEANPAS), Movemento Dezao en Defensa do Ensino Público, Sindicato de Estudantes, BNG e Galiza Nova.  Na mobilización estiveron presentes o voceiro nacional do Bloque, Xavier Vence, e o responsábel nacional da CIG, Xesús Seixo.

venres, 27 de setembro de 2013

Participa da marcha contra a LOMCE en Compostela

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, da cal forma parte a nosa organización, convoca unha marcha a Santiago este sábado, 28 de setembro, que terá como reivindicación fundamental a exixencia de que o Goberno central retire a LOMCE.
Para a Marcha, a Plataforma ofrece autobuses desde diferentes comarcas. Os puntos de saída (aos que chegarán os autobuses) son:
  •  A Ponte da Rocha
  • Inmediacións do CEIP Lamas de Abade
  • Polígono do Tambre (rúa Boisaca)
  • Monte do Gozo
Destes lugares sairase a pé ás 10:30 en dirección á Praza de Praterías, na que se fará ao final (cara  ás 12h) un acto reivindicativo.
Animamos ao estudantado e á cidadanía en xeral a participar desta marcha para amosar unha vez máis o rexeitamento do pobo galego á lei da Wertgoña.
*Podes botarlle un ollo ao manifesto da plataforma clicando aquí.

Digades filla

Dime, hija, hija mía lozana...
No remate dun verán máis no que nais e pais falaron do moito tempo sen escola que teñen os rapaces e rapazas, do número de cadernos que fixeron para repasar (obviamente de “lengua” (castelá), de inglés e de matemáticas, quedando a nosa lingua maioritariamente excluída tamén dos deberes de verán), xa toca empezar co tema do novo curso académico e dos libros de texto.
Nas vésperas de comezar o novo curso, un máis a sumar no proceso de desgaleguización do que vimos dando conta nestas Voces, non pensen, lectores e lectoras, que o tema deste artigo vai versar sobre os libros que a sociedade do futuro ten que engulir en inglés para aprender algo sobre o toxo -cada vez máis queimado- dos nosos montes. Este plurilingüismo, mal entendido e mal enfocado, xa claramente plasmado noutra “voz” por Mercedes Queixas, véndeselle ás familias como a panacea dunha modernidade que, na realidade, encobre o desleixo pola lingua propia de Galicia e pola súa promoción e normalización. Disto, máis ou menos, xa estamos ao tanto. Pero escápansenos detalles que, se cadra, por non viren orquestrados en Decretos, non lle damos a importancia que teñen, pero que -non fondo- teñen a intención de reducir a nosa cultura, non só ao tamaño bonsai, senón ao de gañota, despois de cortala polo pé.
Volvamos aos libros de texto. Nun deles, o de Lingua castelá e literatura de 2º ESO da editorial SM, hai un bo exemplo destes intentos. Na páxina 128 (unidade 6) fálase do xénero lírico e os e as discentes que traballan con este material, teñen unha mostra de como se tratou o amor na poesía nas diferentes épocas da literatura (castelá). O primeiro texto, pertencente á Idade Media, está tirado, segundo reza no pé, dunha “Antología de la poesía medieval” da editorial Ágora. E de que poema da “poesía medieval española” pensades que se trata? Pois un que empeza: “Dime, hija, hija mía lozana...”, que vén sendo a tradución da famosa cantiga de amigo escrita en galego-portugués (dato que non se cita en ningures, por suposto):

Digades filla, mia filla belida
por que tardastes na fontana fría
Os amores hei...

Mais o que o alumnado pode ver e ler é:

Dime, hija, hija mía lozana
por que tardaste en la fría fuente?
Amores tengo
-Tardé madre en la fuente fría
porque los ciervos del monte el agua revolvían
Amores tengo
Tardé madre mía en la fría fuente
porque los ciervos del monte revolvía el agua
Amores tengo
-Mientes, hija mía, mientes por tu amigo
Nunca viu un ciervo que revolviese el río
Amores tengo

Ademais de presentaren estes versos sen ritmo nin rima, os mesmo que montaron o escándalo pola cita do artigo 5.1 do noso Estatuto ... argumentarán que este é un libro dunha editorial estatal que tanto se vende en Murcia, en Salamanca ou na Coruña e que teñen que “entendelo”... O que non escoitei aínda foi a explicación que lle dan a que aínda neste curso que pasou se lles ensinase aos estudantes de secundaria que as cantigas galego-portuguesas e as jarchas formaban parte da literatura castelá medieval,.... E que o peor deste intento de usurpación da nosa brillante lírica medieval non é que nun libro apareza unha cantiga traducida, senón que o profesorado de castelán en Galicia explique, ratifique e reafirme tal cantiga “medieval castellana” diante do alumnado... A este paso aínda teremos que escoitar que a que aparece no libro de “gallego” é tradución, ou unha copia, da de castelán...
Ao lado dunha política lingüística autonómica que está triunfando no intento de arrincar o galego desde as escolas infantís ata o bacharelato, hai outras políticas máis “sibilinas” pero que cumpren a mesma función des-normalizadora para a cultura galega en xeral e para a lingua en particular. A intención é arrasar, pero con menos fume ca o que botan os montes, de aí que cause menos estupor social, mais mostra o nulo interese polo patrimonio propio: histórico, cultural, lingüístico e ecolóxico.

Programa de axudas de emerxencia social para familias 2013

A Fundación Barrié, en colaboración con Cáritas renova por quinto ano o Programa de Axudas de Emerxencia Social  dirixido a familias afectadas pola situación de “nova pobreza” xerada pola actual crise económica.

Obxectivos e recursos

A Fundación Barrié, no marco da súa actuación en servizos sociais destinou dende o ano 2009 1.500.000 euros a este programa, dos cales 300.000 corresponden ao ano 2013, que como os anteriores xestionan as Cáritas Diocesanas de Galicia, baixo a coordinación de Cáritas Española.
En virtude dun convenio de colaboración, asinado entre a Fundación Barrié e Cáritas Española, a Fundación márcase como obxectivo axudar ás familias afectadas pola crise económica. Pola súa banda, Cáritas achega os seus recursos humanos e infraestruturas para a xestión e concesión destas axudas.
Toda a información en Fundación Barrié de La Maza

A lei fará do castelán lingua vehicular nas escolas de toda España

O Grupo Popular no Congreso aceptou varias emendas transaccionais de UPyD ao proxecto de reforma educativa (Lomce). Entre elas, unha que di: "As Administracións educativas garantirán o dereito dos alumnos a recibir as ensinanzas en castelán, lingua oficial do Estado, e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos territorios. O castelán é lingua vehicular do ensino en todo o Estado e as linguas cooficiais sono tamén nas respectivas comunidades autónomas, de acordo cos seus estatutos e normativa aplicable,".
Á primeira parte da frase, que estaba xa na redacción do proxecto, engádese esa segunda parte, que insiste, con máis concreción, na mesma idea, introducindo o concepto de "lingua vehicular". Parécenos importante establecer que o castelán non pode quedar excluído en ningunha parte de España, quedando como marxinal no ensino, como aconteceu en Cataluña, asegura Carlos Martínez Gorriarán, voceiro de Educación de UPyD. E engade: "Non nos parece suficiente, pero é un pequeno paso adiante".
O ensino en castelán en Cataluña é unha das grandes polémicas do proxecto de lei que se está a tramitar no Congreso, pois a futura Lomce establece que a Generalitat deberá pagar un colexio privado en castelán aos pais que o esixan se non hai oferta dese tipo na escola pública nin na concertada. O Tribunal Supremo ditaminou en varias sentenzas que o Goberno catalán debe ofrecer a posibilidade de estudar en castelán como lingua vehicular nunha "proporción razoable" de materias, pero non dixo cal é esa proporción, que haberá de fixar a Generalitat. Actualmente, o modelo escolar é o de inmersión lingüística, co catalán como lingua principal de ensino para todos os alumnos.
O Grupo Popular, coas 12 emendas transaccionais acordadas con UPyD (e unha aceptada integramente), aumenta a decena inicial que aceptara das 727 presentadas pola oposición á Lomce. Outra delas di: "O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte promoverá o préstamo gratuíto de libros de texto e outros materiais curriculares para educación básica nos centros sostidos con fondos públicos, no seo da Conferencia de Educación,".
Á parte deste achegamento a UPyD, a reforma educativa, que chegará ao Pleno do Congreso previsiblemente o 10 de outubro, avanza sen o máis mínimo asomo de achegamento entre o PP e a maioría da oposición. Os grupos de PSOE, IU, CiU, BNG e PNV ratificáronse esta semana hoxe na súa intención de rematar coa futura lei en canto cambie a maioría parlamentaria, porque consideran que a norma "ataca a igualdade de oportunidades, supón un retroceso na calidade educativa e leva consigo unha transgresión das competencias autonómicas". Unha vez aprobado o día 10, o texto será enviado ao Senado, onde se introducirán os cambios que crean necesarios antes de mandalo de volta ao congreso para a súa ratificación definitiva.

Galicia perdeu 1.200 docentes no ensino público en catro anos

As cifras dos recortes en educación veñen sendo unha constante no inicio de cada curso escolar dende o inicio da crise económica. Entre elas, unhas das máis dispares en función da fonte son as dos recortes de profesorado. Alén das versións de parte, unha ollada aos datos oficiais recollidos pola Dirección Xeral de Centros da Consellería de Educación permite concluír que dende o curso 2009-2010, o primeiro iniciado con Alberto Núñez Feijóo na Presidencia da Xunta, as aulas públicas do país perderon 1.201 docentes, unha cifra que se sitúa nos 1.221 ao engadir a redución correspondente ao ensino concertado.
O primeiro período escolar tras o retorno do PP a San Caetano supuxo, segundo esa mesma fonte oficial, un cambio de tendencia que se mantén dende entón. Ata ese momento o Goberno galego, tanto co PP como co bipartito, viña sumando paulatinamente profesores e profesoras á educación pública. Así, por exemplo, no derradeiro curso xestionado pola Administración de Manuel Fraga traballaron nos colexios e institutos públicos 30.238 profesores e profesoras e 7.556 fixérono nos concertados. O crecemento continuou ata o curso 2008-2009, cando se contaban 31.375 docentes na pública e 7.696 na concertada. O curso seguinte, o primeiro co PP, o profesorado da pública mantívose e o da concertada aumentou en 53 persoas.
A partir dese punto de inflexión tanto o ensino público como o concertado perdeu docentes, aínda que nunha proporción dispar. Así, a caída na escola pública foi dun 3,25% neste período, sempre segundo os datos da Consellería. Mentres, os 20 docentes menos da concertada tradúcense nun decenso do 0,37%. Pola súa banda, os centros educativos privados contan na actualidade con 7.678 profesores e profesoras en Galicia, 71 menos que no curso 2009-2010 -un descenso do 0,91%- e 122 máis que hai unha década.
O corpo docente aumentou ata o curso 2009-2010, dende o que descendeu un 3,25% no ensino público
Este descenso do corpo docente prodúcese nun período no que o alumnado do ensino obrigatorio aumentou no país un 1,90%, pasando de 282.797 alumnas e alumnos no curso 2009-2010 a 288.183 no curso que vén de comezar. Fronte a este aumento no ensino obrigatorio, especialmente no primario, sitúase o descenso do alumnado no Bacharelato, que era cursado por 32.180 persoas no período escolar 2009-2010 e que, segundo os datos de Educación, ten 30.854 matrículas no 2013-2014.

O conselleiro e a "normalidade"

Estas cifras son, entre outras, o pano de fondo co que este martes acudía ao Parlamento o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, para dar conta da "normalidade" coa que comezou o novo curso escolar. Malia estar sobre a mesa asuntos candentes como o denominado decreto do plurilingüismo, as subvencións a centros segregacionistas ou o propio recorte de docentes Vázquez subiu á tribuna para instar a oposición a "deixar á marxe a confrontación política" e sumarse á interpretación dun inicio de curso normal. "A sociedade non quere políticas, quere resultados", sentenza o conselleiro.
Jesús Vázquez apela a "deixar á marxe a confrontación política"
A oposición, acusa Vázquez, tenta "confundir a opinión pública, cada día cun dato máis terxiversado" ou "contando contos". Pero o certo, asegura, é que Galicia ten un "número de profesores semellante ao do ano pasado", mantendo as ratios de alumnado por docente en cifras inferiores á media do Estado. Eses alumnos e alumnas, di, benefícianase do "esforzo" para "compensar a baixada de fondos do Ministerio de Educación" en ámbitos como as axudas para a compra de libros de texto, a denominada "gratuidade solidaria" que substituíu o programa de préstamo do bipartito e que agora, engade, tamén pode ser empregada para pagar material escolar. Este sistema, defende, é "máis xusto e equitativo, pagan as familias que poden para que non paguen as que non poden".
O conselleiro de Educación acusa a oposición de defender o "café para todos" nas axudas escolares
Neste contexto, o conselleiro rexeita ademais que o seu departamento beneficie o ensino privado e concertado fronte ao público. "Son fillo de xente moi humilde e tiven que facer moito esforzo para manter a bolsa", reivindica, tanto para defender as axudas parciais para libros como para xustificar o novo copagamento nos comedores. A oposición, acusa, fai "bandeira de cuestións que non se corresponden coa realidade, pero o modelo educativo do PP é "máis xusto e equitativo". Os outros grupos "reivindican o café para todos" pero a igualdade consiste en "darlle a cada un o que merece" e non "en que os fillos dos deputados poidan ir de balde ao comedor escolar" ou "darlles os libros á xente que pode pagalos".

Reclámanlle á Xunta que actúe ante a supresión de aulas de galego no Bierzo

A Junta de Castela e León está a suprimir aulas de galego no Bierzo, incumprindo o convenio asinado coa Xunta de Galiza para a promoción da lingua na comarca. Tanto a Academia Galega como o Consello Escolar do IES de Cacabelos -un dos afectados- diríxense ao goberno galego para que faga cumprir o acordo subscrito polas dúas institucións. 

Quer a Academia quer o Consello Escolar do Instituto de Cacabelos -no que se suprimen aulas de galego co alumnado xa matriculado- dirixen as súas protestas á Xunta de Galiza para que faga cumprir o convenio entre as dúas administracións, de modo a manter as aulas da nosa lingua na comarca. A Academia Galega, a través do seu correspondente na comarca, solicítalle á Secretaría Xeral de Política Lingüística que exerza o “control lóxico” sobre o cumprimento do Programa de Promoción do Galego asinado por ambas institucións.
Os recortes no ensino público en Castela e León están a atinxir o Programa de Promoción do galego nos centros da comarca do Bierzo e xa son varios centros os que ficaron sen docencia da nosa lingua no curso académico que vén de comezar. A Real Academia Galega dirixiuse á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta manifestando a súa preocupación pola situación. Aliás, tamén se puxo en conta coa Administración de Castela e León, á que lle reclama que “non haxa ningún alumno/a e ningunha familia berciana que, desexando voluntariamente recibir clase de galego, a través do programa existente, sexa obrigada a escoller outras optativas”. A situación de recorte de profesorado agrávase co cambio do corpo docente de Primaria que até agora estaba encargado de impartir as aulas de galego 
A través dunha carta do académico correspondente no Bierzo, Héctor M. Silveiro Fernández sinálase o éxito dos doce anos de existencia do Programa apoiado por máis de mil familias bercianas, malia ser unha proposta “de mínimos ou de baixo perfil”. 
“Solicitamos que no presente curso non se aborde ningún cambio que altere as condicións nas que se viña desenvolvendo o mesmo e que, de querer introducir calquera tipo de modificación, por leve que esta sexa nos próximos cursos, debería ser previamente debatida e sopesada pola entidades habitualmente consultadas”, defende, citando de maneira especial á Xunta de Galiza e a Junta de Castela e León, asinantes do protocolo e tamén á propia comunidade educativa.
O programa naceu por acordo unánime aprobado no Parlamento español que logo se concretou no Estatuto de Castela e León, visando protexer e promover o galego nas comarcas do Bierzo ou as Portelas de Zamora. “Tamén a Xunta de Galicia ten e debe exercer un control lóxico, pois o seu Estatuto así o determina”, apunta Héctor M. Silveiro alertando tamén de que o Bierz

o é o territorio onde se está a producir un maior descenso no número de falantes.
“Manifestamos a nosa máis enérxica negativa sobre todo a que se supriman certas horas de galego nas aulas dos nosos centros porque os bercianos teñen dado mostras do seu interese por introducilo no sistema educativo da Comarca, conscientes de que é unha lingua histórica e de cultura que lle outorga personalidade ao Bierzo”, engade, destacando o valor cultural e tamén as oportunidades que outorga o coñecemento do galego, xa que o alumnado remata o Bacharelato co título do CELGA III.
O Consello Escolar de Cacabelos diríxese á Xunta
Despois de que a Junta de Castela e León teña eliminado o galego como optativa no IES de Cacabelos co alumnado xa matriculado, o Consello Escolar do centro vén de rexeitar a solución da consellería de Educación que, antes as protestas, propuña agrupar alumnado de distintos niveis para a docencia de galego. O consello escolar do centro vai denunciar diante da Xunta o incumprimento por parte do goberno de Castela e León do convenio de colaboración que asinaron en 2001 as dúas administracións e que comprometen a promoción do galego no territorio bercián.
A Asociación de Nais e Pais non descarta organizar mobilizacións na defensa das aulas de galego, entre outras razóns, polos prexuízos ocasionados ao alumnado que até o momento cursaba a materia co fin de obter o CELGA III no seu remate. A Junta anunciou a supresión do galego en Cacabelos tan só un día antes do inicio do curso a través dunha carta remitida á dirección do IES por parte da Consellería de Educación.

xoves, 26 de setembro de 2013

O Congreso aprobará este xoves a reforma educativa. O castelán será a lingua vehicular no ensino en toda España: así o decidiron PP e UPyD


A Comisión de Educación do Congreso dos Deputados aprobará previsiblemente este xoves a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) reforzando no seu articulado a idea de que o castelán sexa a lingua vehicular en todo o Estado e coa promesa da maioría da oposición de derrogala en canto lles sexa posible.
Esta comisión iniciou onte martes as súas reunións en aberto para tratar os distintos bloques da lei e deixar listo o texto para a súa aprobación en comisión este xoves e en Pleno o próximo 10 de outubro, ao tratarse dunha lei de carácter orgánico.
Nas negociacións, PP e UPyD selaron este mércores ata 13 transaccionais entre as que destaca a que concreta o papel do castelán no ensino e reforza o seu carácter de lingua vehicular, xa que a disposición obxecto de modificación (38) se limitaba establecer que as administracións educativas garantisen "o dereito dos alumnos a recibir as ensinanzas en castelán, lingua oficial do Estado, e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos territorios".
Concretamente, o texto acordado recolle que: "As administracións educativas garantirán o dereito dos alumnos a recibir as ensinanzas en castelán, lingua oficial do Estado, e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos territorios. O castelán é lingua vehicular do ensino en todo o Estado e as linguas cooficiais sono tamén nas respectivas comunidades autónomas, de acordo cos seus estatutos e normativa aplicable,".
Este acordo entre PP e UPyD suscitou unha pequena lea este xoves entre o PP e CiU, cuxo voceiro na materia, Martí Barberà considera que esta emenda acordada supón un ataque ao modelo educativo catalán, así como á lingua catalá, mentres que dende o lado 'popular', tanto o seu voceiro no Congreso, coma o histórico voceiro en Educación Eugenio Nasarre, quen sinalou esta tarde que "os feitos son moi testans" e o castelán está "marxinado" como lingua vehicular no ensino en Cataluña.
"O conxunto da sociedade catalá ten un problema con isto e todas as situacións de anomalía se superaron e pídolles que abandonen a posición de intransixencia que manteñen", sentenciou.

REXEITAMENTO DA MAIORÍA DA OPOSICIÓN

Por outro lado e, tal e como onte sucedeu ao inicio de cada unha das súas intervencións, os voceiros de PSOE, CiU, PNV e a Esquerda Plural (IU-ICV-CHA) leron o mesmo texto que consensuaron no Senado en xullo en contra da LOMCE e comprometéndose con que a derrogarán en canto lles sexa posible.
Ademais, criticaron que o PP non lles ofrecese ningún texto para pactar, nin se lles aceptasen apenas algunha emenda parcial, a falta dunha votación final este xoves. Dende o PSOE, Mario Bedera criticou en declaracións aos medios ao final da comisión que non foi "un debate limpo", ao terse decatado dos pactos entre PP e UPyD a través da prensa, uns textos que ao seu xuízo insisten na vía da españolización "que poñen a Wert".
Ata a data, tanto no trámite de relatorio coma durante estas sesións parlamentarias, incluíronse ao texto presentado polo Goberno tres emendas parciais de UPN, tres de BNG, tres de Foro de Asturias, 13 emendas pactadas con UPyD, e outras catro transadas con Foro de Asturias.
Segundo explicou aos medios o propio voceiro de Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, estas últimas emendas pactadas especifican que son as adminsitraciones educativas as que poden programar horas de reforzo ou afondamento, de apoio pedagóxico, a aqueles alumnos que teñan "déficits escolares importantes" en materias troncais ou específicas, así como outro texto acordado para reforzar a concienciación no ensino contra a violencia de xénero.
Ademais, asegurou que se alcanzou outra transacción entre PP, Foro de Asturias e Coalición Canaria para favorecer programas especiais para as escolas rurais e aquelas que se encontren en territorios con descenso demográfico ou singularidades específicas como a insularidade.

EQUIDADE NA EDUCACIÓN E AUTONOMÍA DE CENTROS

No debate desta tarde tratáronse os bloques da LOMCE referentes á equidade na educación ou a autonomía dos centros. Dende o PP, Piar Marco resaltou que esta futura normativa "se preocupa" polos alumnos con problemas e aproveita ao máximo" a educación dos nenos con altas capacidades intelectuais, unha das emendas incorporadas por UPN ao texto.
Mentres, Federico Buyolo, do PSOE, criticou neste bloque que o texto da lei reserve unhas prazas para os alumnos excelentes e sexan os centros os que poidan elixir e non os que teñen dificultades, á vez que reprochou ao PP que con este Goberno se rompeu a equidade educativa eliminando bolsas, poñendo máis dificultades para que os alumnos poidan seguir cos seus estudos, romper coa igualdade de oportunidades e eliminar a educación como un servizo pública.
Sobre educación diferenciada, rexeita que se teña que financiar con fondos públicos e este ministro "modifique o texto da lei para favorecer a uns centros". Chámase política á carta, sentenciou.
Por parte do BNG, Rosana Pérez sinala que con esta futura normativa se vai empeorar a equidade na educación porque considera que a LOMCE non é equitativa no acceso á educación en igualdade de condicións a todo o alumnado, e conduce ao fracaso e á exclusión ao alumnado con maiores dificultades e favorece á educación privada fronte á pública.

FORMACIÓN PROFESIONAL

O voceiro adxunto de Educación do PP no Congreso, Francisco Cabrera, sinalou que unha debilidade do sistema educativo español é o descrédito cara á FP, que a LOMCE quere mellorar fomentando as pasarelas que non imposibilitan a educación superior, ou eliminando a rixidez no tránsito entre os diferentes itinerarios.
O voceiro de CiU na materia, Martí Barberà, criticou que esta reforma educativa volve á adopción de que a FP só a elixen os alumnos que non serven para estudar, a pesar de que a FP mellorase os índices de fracaso rexistrados en anos anteriores.
Dende a Esquerda Plural (IU-ICV-CHA), Caridade García Álvarez, avisou de que imitar a Alemaña coa FP é "un erro" posto que o tecido produtivo español está composto nun 90 por cento por pemes, a diferenza de Alemaña.
A xuízo da voceira do PNV de Educación, Isabel Sánchez Robles, o tratamento que fai a LOMCE sobre a FP "cae polo seu propio peso" e encóntrase "de fronte co modelo de éxito vasco", e por iso considera que a mellor forma para mellorar a FP sería extrapolar o modelo vasco ao resto do territorio.O TSXG ten que obrigar máis unha vez á consellaría de Educación a cumprir unha sentenza, sobre dereitos do profesorado

O departamento que dirixe Jesús Vázquez non acatou a obriga ditada polo Tribunal Supremo en xullo de 2012 e seguiu a negar a revisión médica anual para @s 30.000 docentes que traballan no ensino público. Este dereito está recoñecido para o conxunto d@s traballador@s desde 1995.

En menos dunha semana, o Tribunal superior de xustiza de Galiza viuse na obriga de lle comunicar á consellaría de Educación que dispón do prazo "improrrogábel" dun mes para acatar dúas sentenzas: a primeira sobre o decreto que regula a presenza do galego no ensino e a segunda sobre os dereitos do profesorado.

Foi o sindicato CIG-Ensino quen denunciou o departamento que dirixe Jesús Vázquez porque estaba a lles negar o dereito á revisión médica anual ás e aos 33.000 docentes que traballaban no ensino público no momento de presentar a demanda. Hoxe, após os recortes practicados por esta mesma consellaría, reduce até @s 30.000 o número de profesionais que imparten aulas nas escolas públicas.

As revisións médicas están recoñecidas para os e as traballadoras na Lei de prevención de riscos laborais, que data de 1995. A central nacionalista exixiu en diversas ocasións que a consellaría cumprise a lei. En 2008 presentaron unha queixa perante o Valedor do Pobo que a Xunta respondeu. Dixo estar a avaliar os custes e a catalogar os riscos, mais pasaron tres anos e o profesorado galego seguiu sen dereito á revisión médica.

Daquela, CIG-Ensino presentou perante a sala do Social do TSXG unha demanda de conflito colectivo. A sentenza deu a razón ao sindicato, mais a Xunta presentou recurso de casación perante o Tribunal Supremo. O Alto tribunal volveu recoñecer o dereito d@s docentes da pública ás revisións médicas anuais, incluíndo o ano 2012, mais a consellaría de Educación seguiu sen as realizar.

CIG-Ensino reclama o cesamento e inhabilitación de Jesús Vázquez

Non só iso, senón que en marzo deste ano sacou a concurso este servizo unicamente para o persoal dependente do departamento de Vázquez que non traballaba na docencia. Desde CIG-Ensino, que esta cuarta feira realizou unha rolda de imprensa para dar conta do novo auto do Superior galego, o seu secretario xeral, Anxo Louzao, remarcou a actitude "de prepotencia, arrogancia e impunidade" con que o conselleiro actúa a respeito das resolucións xudiciais.

Insistíu Louzao en pedir o seu cesamento, mais desta volta reclamou tamén que sexa inhabilitado para o exercicio de cargos públicos ao ter "a insubmisión como norma de actuación". A Xunta dispón dun prazo de tres días para presentar recurso contra este novo auto que a obriga á execución forzosa dunha resolución xudicial.

mércores, 25 de setembro de 2013

A Marea Verde convoca unha consulta cidadá pola Educación Pública

A Plataforma Estatal pola Escola pública espera que a acollida sexa "masiva" por parte da cidadanía e que se mostre así o "rexeitamento" da sociedade aos recortes e políticas educativas do Partido Popular.

A Plataforma Estatal pola Escola Pública puxo en marcha este luns a 'Consulta Cidadá Por la Educación'. Esta campaña, que durará ata o próximo 13 de outubro, espera recoller "millóns de firmas" da cidadanía para impedir que se "impoñan" o proxecto de Lei de Mellora da Calidade do Ensino (LOMCE), o decreto de bolsas e os recortes en Educación promovidos polo ministro de Educación, José Ignacio Wert.
A Plataforma, integrada por FETE-UGT, CEAPA, Sindicato de Estudantes, MRP, CGT, EAPA, FAEST e FE-CC.OO, pretende demostrar "o rexeitamento masivo da cidadanía" ás políticas educativas despregadas polo Goberno de España. Así o explicou o voceiro da Federación de Ensino de CCOO, Francisco García, quen declarou que nas dúas primeiras horas por Internet (www.consultaciudadanaporlaeducación.org) xa houbo máis de 2.000 firmas e se espera que "a participación sexa masiva".
Da mesma forma que xa fixera a Marea Branca pola defensa da Sanidade Pública, a Marea Verde pide que o Goberno "retire os recortes educativos e o anteproxecto de lei inxusta que é a LOMCE", ademais, pretenden que "de marcha atrás" no decreto de bolsas. De feito, varias asociacións xa recorreron esta medida ante o Tribunal Supremo e, en palabras do voceiro de UGT, "outras vano facer nos próximos días".
Poden votar todas aquelas persoas maiores de 14 anos ata o próximo 13 de outubro
A Plataforma colocará mesas en barrios e colexios para que todos aquelas persoas maiores de 14 anos poidan votar se apoian ou rexeitan os recortes educativos ou se apoian ou rexeitan as políticas educativas do Partido Popular. Unicamente será necesario un número de identificación e ter ou ser maior desa idade establecida.
A partir dos 14 anos, na Educación Secundaria Obrigatoria, "os rapaces e rapazas que están nos institutos están a ver como lles faltan profesores, que non se cubriron as substitucións, que empezaron o curso e non teñen profesor polo tanto poden opinar de primeira man de cuales son as consecuencias destas políticas educativas", explicou Francisco García.
Todos os representantes das diferentes organizacións e sindicatos tiveron palabras para o ministro de Educación. Segundo o vicepresidente de CEAPA, Jesús Salido, Wert "non" é un interlocutor válido e non ten formas nin modais para ocupar o cargo que ocupa" polo que " non é un bo exemplo para ter a carteira de Educación no Goberno español". Para a Secretaria Xeral do Sindicato de Estudantes, Ana García, o ministro "non" pode dar un paso nun centro público sen que haxa protestas o que reflicte o fondo malestar desta sociedade".
"Wert non pode saír do despacho sen ser increpado", expresou Francisco García
Respecto á non aparición do ministro na inauguración do curso universitario en Aragón, Francisco García declarou que "Wert xa non pode saír do despacho sen ser increpado polos cidadáns deste país". Ademais, confirmou que o tiñan preparada "unha festa de aniversario desas que lle gustan tanto". Esas palabras do representante de CCOO refírense ao cualificativo que o propio ministro lle proferiu ás protestas dos cidadáns nas rúas españolas.
A representante do Sindicato de Estudantes, declarou que "hai que responder ás provocacións deste ministro como cando dixo que en Chile e en México as protestas son moito máis masivas e que as nosas lle dan ganas de rir". Segundo Ana García, " se está demostrando na práctica que non é así" e que, dende o seu sindicato poñerán os medios necesarios para facer unha "folga á chilena se é o que é ministro quere".
A campaña de recollida de firmas irá seguida doutras accións, ademais da Folga Xeral convocada para o próximo mes de outubro e a marcha por Madrid do mes de novembro. Así mesmo, o compromiso da Plataforma é que, unha vez recollidas as papeletas, sexan entregadas ao propio presidente do Goberno, Mariano Rajoy, no Pazo da Moncloa. A organización explicou que pedirán audiencia a Rajoy e, se este non lles recibise, buscarían outras fórmulas para que cheguen ao Executivo.

Un inicio de curso "normal"?

  • Educación sostén que arranca un curso normal con comedores máis xustos.
  • A argumentación do conselleiro de Educación parte de que outras comunidades recortaron aínda máis que Galicia.

Por primeira vez en 40 anos, nenos que se desprazan á escola en bus pagarán o comedor escolar. Os tres reitores galegos denunciaron os recortes e a perda de autonomía da Universidade. Colectivos de investigadores sosteñen que a súa única saída é o exilio. "Un arranque de curso normal", insistiu onte unha e outra vez o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, durante a súa comparecencia a petición propia no Parlamento galego. A argumentación da Xunta parte de que outras comunidades recortaron aínda máis nesa carteira, de que Galicia mantén unha ratio de profesores por alumno só por debaixo de Asturias (que o actual Goberno herdou do bipartito) e, sobre todo, de que este ano se incrementa o numero de prazas de comedores nos colexios.
Que a maior parte delas vaian ser de pagamento, porque mesmo os pais mileuritas terán que aboar o prezo das comidas dos seus fillos, é para o responsable de Educación da Xunta a proba de que o sistema que este curso se pon en marcha é "máis xusto" e razoable que o que imperou durante as últimas catro décadas en Galicia. O cambio é substancial: ata este ano todos os nenos que ían en autobús dispoñían de comedor gratis, agora só os que dispoñen de rendas máis baixas. A cambio, tamén algunhas familias máis pobres das cidades poderán acceder sen pagar este servizo. O resultado é que 20.000 nenos máis terán que aboar o comedor con distintos tramos de prezos que van ata os 4,5 euros diarios. Vázquez recorreu a exemplos extremos para negar que os "fillos de altos cargos" ou de familias de rendas altas que viven en urbanizacións aos arredores das cidades teñan acceso gratis a ese servizo e que, en cambio, se lle negue a parados das cidades. O PSdeG, a través do seu deputado Vicente Docasar, replicou que para a redistribución están os impostos, onde deben pagar máis os que máis teñen, e reiterou que o seu partido recorrerá o decreto de Educación nos tribunais. A resposta de Vázquez foi recordarlle que Andalucía utiliza unha fórmula parecida e que se a Xunta pode disociar o comedor gratuíto do transporte é porque o Goberno de Zapateiro modificou a lei para facultar ás autonomías a facelo. O resto de intervencións foi unha chuvia de paus sobre a Xunta e o PP. Tanto o deputado de AGE Ramón Vázquez coma o do BNG Cosme Pombo arremeteron contra "os ataques aos servizos públicos" que, na súa opinión, progaoniza a dereita. Todos recordaron que tamén os recortes en crise son ideolóxicos porque os tres millóns de euros en axudas (ilegais, segundo distintas sentenzas do Tribunal Superior e o Supremo) que reciben os colexios concertados vinculados ao Opus Dei (e polos que adoitan decantarse familias de rendas altas) mantéñense intactos.
Unánimes por parte da oposición foron as críticas á Xunta por demorarse no cumprimento da sentenza do Tribunal Superior que impide ter en conta as enquisas aos pais para elixir o idioma. Eses ataques levaron o conselleiro a pedir que "se deixe a política de lado na educación para formar a sociedade no día de mañá". A bancada popular recibiu a declaración cun aplauso.
En todas as intervencións dos deputados do PSdeG, AGE e Bloque se esixiu ao conselleiro que rectificase unhas declaracións a este xornal nas que acusaba de antidemócratas aos colectivos que se opoñían ao decreto do plurilingüismo e mesmo se deslizaba unha suposta conivencia co terrorismo. Vázquez mostrou a súa disposición a desdicirse e asegurou que se refería a plataformas que "manipulan as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia". Non chegou a pedir perdón, pero tampouco se ratificou nas súas afirmacións.

Moitos pais e profesores non están preparados para a evolución 3.0


A aula Cemit de Lalín acolle esta tarde, de 16.00 a 20.00 horas, un curso polo sistema de videoconferencia que tratará sobre as "solucións educativas 3.0". O seminario, dirixido a directores, xerentes, xerentes ou responsables TIC de colexios e aulas de formación, intenta mostrar aos responsables destes centros solucións tecnolóxicas innovadoras que permitan achegarlles ao alumnado os contidos educativos dun xeito máis eficaz, seguro e motivador. Alberto Viz é o coordinador da aula Cemit del Concello de Lalín.
-Cal é o sistema utilizado para este novo curso da aula Cemit de Lalín?
-A videoconferencia permite levar a cabo este tipo de seminarios onde contaremos cunha fiscal, un comandante do departamento de delitos informáticos da Garda Civil e un representante dunha das redes sociais máis estendidas por todo o mundo. Hai que recordar, tamén, que segue aberto o prazo de inscrición do seminario que terá lugar o xoves, 26 de setembro, de 16:00 a 20:00 horas, tamén na aula Cemit, sobre o uso de internet e redes sociais para menores.
-Espera que o curso cumpra co seu obxectivo previsto?
-Búscase concienciar pais e titores non só sobre o uso indebido das redes sociais de internet por parte dos pequenos, se non tamén dos perigos inherentes a todos estes dispositivos tipo videoconsolas e demais que tanto gustan aos nenos de hoxe en día. Ao meu formáronme na aula durante unhas 20 horas e o problema é que os pais, ás veces, non se decatan que calquera dispositivo é un risco para os seus fillos.
-É partidario dun control estrito por parte dos pais para evitar problemas dos seus fillos en internet ou coa utilización das redes sociais?
-Non creo que a cuestión sexa tanto controlar ou restrinxir o tempo aos fillos coma saber en que están e a que idade empezaron, por exemplo, en Facebook, Twitter ou Tuenti, por exemplo. Hai unha frase que me quedou gravada ao respecto que di que actúes nas redes sociais coma se tiveses a túa nai agregada como amiga.
-Non cre que esta revolución tecnolóxica se nos pode ir das mans nun futuro?
-Eu compároo un pouco co que pasou coa droga, que cando a xente se informou diminuíron o número de adictos á heroína. Agora fai falta moita información porque moitos pais e profesores non están preparados para esta evolución tecnolóxica 3.0, e iso si que é un problema.
-Non deberían incrementar a vixilancia, tamén, os propios responsables do negocio das redes sociais mundiais?
-Melloraron moito porque, por exemplo, Tuenti é pioneira niso e está en contacto permanente coa Garda Civil. O que pasa é que é imposible chegar a todas as partes. Temos tamén o problemas dos pederastas en internet ou o ciberacoso que os propios nenos efectúan a través da rede que son moi difíciles de atallar. Ten en conta que as pegadas non se eliminan e, no caso das fotos, quedan sempre aí.

O BNG emprenderá accións xudiciais contra o conselleiro de Educación se non retira as súas "inxurias"

Asi o anunciou o portavoz do BNG no Parlamento, Francisco Jorquera, após solicitar recurso de amparo á presidenta da Cámara, Pilar Rojo. O Bloque denuncia que Jesús Vázquez acusara aos grupos da oposición e colectivos en defensa do idioma de "apoiar a terroristas".

O Pleno ordinario que acolle o Pazo do Hórreo esta terza feira comezou convulso. Após a publicación dunha entrevista ao conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, en El País, o portavoz parlamentar do BNG, Francisco Jorquera, solicitou á presidencia da Cámara un recurso de amparo.
Vázquez asegurou na súa conversa coa edición galega do xornal español que os grupos da oposición e colectivos na defensa do idioma non eran democráticos ao non apoiaren o decreto do plurilingüismo e mesmo os acusou de "apoiar a terroristas".
Para o voceiro do Bloque na Cámara tales aseveracións supoñen unha falta de "respecto" e unha agresión "ao decoro" d@s parlamentares polo que exixiu a "inmediata" rectificación do conselleiro e o apoio da máxima instancia parlamentar aos grupos da oposición. Aliás, anunciou Francisco Jorquera, de non ser así o BNG "emprenderá accións xudiciais" contra Jesús Vázquez polas súas declaracións na imprensa.
O conselleiro, presente no hemiciclo, declinou pronunciarse a respecto das súas afirmacións
O conselleiro de Educación, presente no Pleno da Cámara, non solicitou a palabra para se pronunciar ao respecto e mesmo abandonou o salón ao comezo do debate parlamentar.
"Están fóra do sistema democrático os sindicatos do ensino?", inquiriu a deputada do BNG, Ana Pontón, "os traballadores de normalización lingüística, o comité de expertos do Parlamento europeo... son terroristas?", continuou a nacionalista na súa quenda de intervención para defender a toma en consideración da Proposición lexislativa presentada polo Bloque en materia de normalización lingüística.
"Cal é o seu concepto de democracia? Os principios do movemento?" sinalou Pontón, "quen está fóra da lei é vostede, o seu decreto e a súa política lingüística". "As maiorías", acrecentou a deputada do BNG en relación ás afirmacións vertidas polo conselleiro "non dan patente de corso aos gobernos para pisotearen dereitos" e lembrou ao representante da Xunta en materia de Educación que continuarán pola vía xudicial se non retira as súas acusacións.

martes, 24 de setembro de 2013

Nova folga no ensino para o 24 de outubro

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público convoca folga e manifestacións contra o LOMCE. Haberá unha Marcha a pé a Santiago o 28 de setembro remata ás 12 horas na Praza de Praterías.

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público convoca folga contra a LOMCE para o 24 de outubro en todo  sistema educativa galego. Así o  anunciaron este luns 23 de outubro representantes da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público nunha rolda de prensa na que fixeron un chamamento a secundar a folga e  participar de xeito masivo nas mobilizacións que se van realizar ese día ás 11:30 horas da mañá nas sete cidades, na Mariña, Cee, Carballo, Lalín e Vilagarcía.  Ademais da Marcha a Santiago contra a LOMCE -prevista para este sábado 28 de outubro- a Plataforma Galega fixo público un novo calendario de mobilizacións que inclúe a realización dunha acción o 16 de outubro diante da Consellaría de Educación, promover unha manifesto da cultura galega contra a LOMCE e reeditar o formato de actos comarcais  con música e letras contra a LOMCE en todo o país o 13 de novembro.
 
A  Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público decidiu convocar folga o 24 de outubro porque considera prioritario facer un último esforzo para evitar a aprobación da lei. Non obstante Anxo Louzao, da CIG-Ensino, organización sindical maioritaria entre o profesorado galego e integrante da Plataforma Galega, explicou que, como xa aconteceu coa folga do 9 de maio,  a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público coñeceu a convocatoria desta nova folga a nivel de Estado polos medios de comunicación. “Prodúcese unha desconsideración permanente aos galegos e galegas. A Plataforma Galega nucleou durante o último ano toda a oposición á LOMCE en Galiza, pero non se conta con ela e a convocatoria fíxose desde Madrid”, explicou Louzao que lembrou tamén que a Plataforma Galega constituíuse en réxime de autoconvocatoria, aberta todas as organizacións que queiran participar dela. 
 
Fernando Lacaci, presidente da Federación de ANPAS de Santiago de Compostela, exerceu como portavoz das familias e subliñou que os pais e as nais están a ser unha parte importante na pelexa contra a LOMCE. “Queremos que sexa unha lei que naza morta”, dixo diante da previsible aprobación da LOMCE debido á maioría parlamentaria coa que conta o PP. “Unímonos á repulsa de todos os colectivos sociais e seguiremos pelexando, cos medios que teñamos, contra esta lei que atenta contra os nosos fillos e fillas, contra a xente que xa está estudando … e contra a sociedade no seu conxunto ao facela clasista e separada por motivos económicos no futuro”, explicou. Mónica Martínez dos Comités, púxolle voz ao estudantado e animou a a participar na folga porque “xogan co noso futuro” e esta lei vai deixar fóra do sistema educativo a estudantes con menos recursos”.
 
Para a primeira das mobilizacións previstas pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, a Marcha a Santiago o 28 de setembro, sairán autobuses desde as diferentes comarcas que chegarán, en Compostela, a catro puntos diferentes: Rúa de Boisaca (polígono do Tambre), Monte do Gozo, diante do CEIP Lamas de Abade e Ponte da Rocha.  Desde eses lugares sairán, ás 10:30 horas, catro marchas a pé que confluirán nun acto reivindicativo en Praterías ás doce horas.

CC.OO. recorre ante o Supremo o decreto de bolsas por vulnerar a igualdade e por abritrariedade

Dáo a coñecer en Zaragoza, onde este luns o ministro Wert ía inaugurar oficialmente o curso universitario 2013-2014.

A Federación de Ensino de Comisións Obreiras (CC.OO.) interpuxo este luns, 23 de setembro, un recurso contra o Real Decreto de bolsas do Ministerio de Educación ante a Sala Terceira do Contencioso-administrativo do Tribunal Supremo (TS) por considerar que vulnera o principio de igualdade e non discriminación e o dereito á educación que recolle a Constitución española, ao limitar o acceso ao estudo a aqueles que carecen de rendas abondo, así como por entender que existe arbitrariedade.
Así quíxoo dar a coñecer esta organización nunha rolda de prensa na capital aragonesa, onde este luns o ministro de Educación, Cultura e Deporte, José Ignacio Wert, ía participar na inauguración oficial do curso universitario 2013-2014, acto que foi suspendido a semana pasada pola Universidade de Zaragoza ante a posibilidade de que se producisen incidentes.
A responsable do gabinete xurídico da Federación de Ensino de CC.OO., Carmen Perona, informou de que tamén pediron a suspensión preventiva do real decreto para evitar o dano "irremediable" que supoñería a aplicación desta normativa para os estudantes que deixasen de acceder aos seus estudos por non ter unha bolsa no tempo que tarde en pronunciarse o TS sobre o fondo da cuestión. Estimou que a decisión sobre a suspensión preventiva se producirá nun ou dous meses.
Pola súa banda, o secretario xeral da Federación Estatal de Ensino de CC.OO., Francisco García, ten subliñado que o real decreto "endurece" os requisitos que afectan ao 80 por cento do gasto en bolsas --as axudas por desprazamento e para residencia--, elevando do 5 a entre un 6 e 6,5 a nota esixida para acceder a elas no caso da universidade, algo "inxusto, arbitrario, que rompe o principio de igualdade" e que pretende "unha universidade clasista".
A responsable do gabinete xurídico da Federación de Ensino de CC.OO. argumentou que este incremento da nota media "limita a quen non ten medios económicos" porque quen si contan con eles poderá acceder aos estudos cun 5. A organización apuntou que se ben é difícil obter unha cifra de alumnos prexudicados de aplicarse o real decreto, polo menos 30.000 universitarios quedarían sen bolsa este curso respecto ao pasado.
Perona aconsellou aos estudantes presentar a súa solicitude de bolsa, aínda que cos criterios actuais lles vaia ser denegada, para ter despois a posibilidade de recorrer. "É un xeito de protexerse, se se declara nulo o real decreto," apuntou.

ARGUMENTACIÓN XURÍDICA

A Federación de Ensino de CC.OO. argumenta no seu recurso contra o Real Decreto 609/2013, do 2 de agosto, de bolsas, que se vulnera o principio de igualdade e non discriminación do artigo 14 da Constitución española por negar a posibilidade igualitaria de alcanzar unha educación e estudos a quen non chegue ao albor académico establecido no real decreto, beneficiando a aqueles que sen alcanzar esta nota teñan medios económicos para poder seguir os seus estudos.
Ademais, o recurso considera que se vulnera o dereito á educación, segundo o recollido nos artigos 27 e 103.3 da Carta Magna, ao esixir unha nota excesiva para o acceso á axuda ou bolsa e limitar o acceso ao estudo a aqueles que carecen de rendas abondo para pagar a universidade. Para CC.OO., isto dá lugar a situacións "inxustas e desproporcionadas" xa que se valora "sobremanera o expediente académico".
Igualmente, esta organización refírese ao "impacto social" para as familias que non alcanzan os albores de renda establecidos da norma, que ao seu entender, "non" foi valorado "axeitadamente", vulnerando o artigo 103 da Constitución, segundo o cal "as Administracións públicas ten que actuar de acordo co ordenamento xurídico e o dereito", explicou Carmen Perona.

ARBITRARIEDADE

O recurso de CC.OO. tamén sinala que se vulnera o principio de interdición da arbitrariedade que supón, segundo a sentenza do Tribunal Supremo do 16 de xuño de 2003 (RC 647/2000), a necesidade de que o contido da norma non apareza carente de fundamentación obxectiva, non resulte incongruente ou contraditorio coa realidade que se pretende regular, nin coa natureza das cousas ou a esencia das institucións.
Ao respecto, a responsable do gabinete xurídico da Federación de Ensino de CC.OO. evidenciou que se ben a exposición de motivos do real decreto xustifica o cambio para favorecer a igualdade de oportunidades, esta última non se alcanza cos requisitos que se marcan, unha "incongruencia" e "arbitrariedade do poder público" que pode declarar nula" esta normativa, ademais da cal supón que o ministro "está enganando".
Igualmente, o responsable de Universidade da Federación de Ensino de CC.OO., Julio Serrano, sostivo que o real decreto "non" incentivará o rendemento académico", como, segundo a súa exposición de motivos pretende, senón que xerará "un efecto contrario" xa que a algúns alumnos pode resultarlles máis beneficioso non se presentar ou suspender determinadas materias que aprobalas cunha nota baixa xa que isto último implicaría non alcanzar a media esixida.
Por outra parte, Serrano explicou que, ademais da diminución de bolsas para "reducir o gasto", na universidade española se perderon 5.976 empregos entre xaneiro de 2012 e de 2013 - -4.321 de docentes e investigadores e 1.655 de persoal de administración e servizos--, mentres que a non convocatoria de prazas novas fai que os profesores axudantes doutores que finalizan o seu contrato se vaian ao estranxeiro.

VOLVER AO SÉCULO PASADO

O secretario xeral da Federación Estatal de Ensino de CC.OO., Francisco García, opinou que o ministro de Educación quere "retrotraer este país á situación dos anos 60 do século pasado", condicionando o acceso á universidade "en función da renda das familias".
Así mesmo, comentou que se lle preparara o ministro este luns, en Zaragoza, con motivo da súa asistencia á inauguración do curso universitario, "unha festa de aniversario das que lle gustan a el", para considerar que Wert "xa non pode saír do despacho" posto que "cada vez que o fai é increpado porque os cidadáns entenderon que non fai outra cousa que socavar a educación a través dos recortes".
Igualmente, criticou que o ministro "se xactou de empezar o curso escolar no ensino non universitario con 80.000 alumnos máis e 19.000 docentes menos", cifra que segundo o anuario estatístico do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas é de 24.957 profesores menos, agregou.
Ademais, García manifestou que as reformas educativas impulsadas por el "non" van resolver o problema", senón que vai haber "máis repetidores, máis abandono temperán" polo que "nos vai deixar sen futuro", tanto en termos de cohesión social, como económicos "porque se non se aposta polo capital humano," se pode ser competitivo.
Por todo isto, considerou que Wert "non" merece seguir sendo ministro" porque tirou a educación pola pendente dos recortes" e a "deteriorou".
Finalmente, recalcou que a súa organización, xunto co resto de integrantes da Plataforma Estatal en defensa da Escola Pública, vai seguir "pelexando" contra a política educativa do Goberno e recordou a campaña iniciada de recollida de firmas neste sentido e a folga xeral no sector convocada o próximo 24 de outubro en toda España.

A escola aínda non é dixital

O encerado dixital interactivo substituíu xa en numerosos centros educativos o vello encerado cos seus xices e borradores, pero o curso escolar 2013-14 que vén de comezar aínda non fala en formato electrónico. Segundo a Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), apenas un 1% dos colexios españois teñen todo o seu material adaptado ás novas tecnoloxías e só entre un 20% e un 30% estaría a utilizar diversas aplicacións como recursos complementarios ao libro de texto.
Apenas un 1% dos colexios españois teñen todo o seu material adaptado ás novas tecnoloxías e só entre un 20% e un 30% estaría a utilizar diversas aplicacións como recursos complementarios ao libro de texto
Nin sequera as librarías, como confirma o presidente de CEGAL, Juan Manuel Cruz, están a notar unha baixada en facturación por este motivo: “Os libros dixitais, por exemplo, só están presentes en 1.500 colexios de Andalucía, o cal é insignificante. Hai outros factores que inflúen como as axudas á compra ou as vendas directas por parte das asociacións de nais e pais, pero non porque se substitúa o material en papel polo dixital”.
Unha recente enquisa de Nielsen sinalaba que en EEUU até un 50% dos nenos e adolescentes utilizan xa dispositivos móbiles para a súa formación académica
De feito, España aínda está moi lonxe -unha vez máis- das cifras que se manexan nos países anglosaxóns. Unha recente enquisa de Nielsen sinalaba que en EEUU até un 50% dos nenos e adolescentes utilizan xa dispositivos móbiles para a súa formación académica. En España, como confirma Óscar Fajardo, responsable do mercado dixital da editorial SM, “imos a distintas velocidades, hai moi poucos centros que se adaptaron completamente, outros as están descubrindo agora e a maioría segue co papel”.
Hai varios motivos que explican a escasa aposta tecnolóxica. A principal, tal e como sinalan desde Anaya, Santillana e Cuadernos Rubio é o factor crise económica, que frea os investimentos e tamén a compra das tabletas e demais dispositivos por parte dos pais, que son os encargados de facelo, como até agora fixeron dos libros de texto.
Hai varios motivos que explican a escasa aposta tecnolóxica. A principal, tal e como sinalan desde Anaya, Santillana e Cuadernos Rubio é o factor crise económica, que frea os investimentos e tamén a compra das tabletas
A segunda é que aínda non hai un desenvolvemento completo de aplicacións educativas e libros online adaptados ao curso escolar. De feito, só este curso a Comunidade Valenciana puxo en marcha un programa piloto para adaptar as aulas ás novas tecnoloxías.
É certo, no entanto, que xa existen propostas. Por exemplo, en Santillana, onde levan cinco anos traballando neste tema, desenvolveron a aplicación Pupitre para iPad que propón diversas actividades, aínda que como sosteñen Marta Bonet, xerente de contidos, e David García Vergara, responsable de produtos de mobilidade, “non é tanto un substituto como un complemento” ao material xa existente. En SM desenvolveron un ebook online, pero “é un modelo que combina papel e dixital”, afirma Fajardo. En Anaya están a dixitalizar todo o seu catálogo, porque como recoñece Carlos San José, responsable de contidos dixitais, si é evidente que a tendencia é a que  haxa “máis libros dixitais, máis recursos dixitais e unha contorna virtual de aprendizaxe”, pero aínda esta era non se instalou completamente. E nos míticos Cuadernos Rubio, a pesar de pór en marcha unha serie de aplicacións dispoñibles en sistema iOS (iPad) e Android (até dentro de dous meses só para Samsung) e Windows (Windows 8), séguese apostando polo papel, xa que “para nós é o futuro. A clase poderás dala en dixital, pero os recursos ao chegar a casa teñen que seguir sendo en papel”, engade Vicente Zacarés, responsable de contidos desta editorial.

O problema das licenzas

As licenzas de acceso aos contidos educativos dixitais requiridos polo centro escolar só teñen validez durante un ano
Outro dos temas a debate nesta inmersión dixital ten que ver coas licenzas dos contidos educativos, o que abre o interrogante sobre se o material electrónico pode ser máis rendible para os pais que o actual. Até a data, son os pais os que teñen que comprar o dispositivo, cando este se requira (unha tableta ten un prezo de 300 euros, aproximadamente), e despois pagar unha licenza de acceso aos contidos educativos dixitais requiridos polo centro escolar, pero que só ten validez durante un ano, despois, desaparece, non como ocorre cos libros de texto que unha vez comprado é da túa propiedade (e mesmo se pode prestar). Neste sentido están a establecerse diferentes packs para tentar equilibrar a oferta e paliar as desvantaxes. Por exemplo, en Santillana por 30 euros pódense obter todas as materias. “É verdade que as licenzas online son máis baratas, o que ocorre é que o investimento no dispositivo segue sendo grande”, confirma Fajardo.
Por aí pódese abrir unha porta, a da desigualdade, que tentaron atallar en Cuadernos Rubio, xa que as súas aplicacións non teñen límite de uso. “Esa é a política que están a adoptar as editoriais, pero no noso caso decidimos que pervivan. Unha vez que a teñas é para sempre”, sinala Zacarés, para quen este sistema “desde logo si é moito máis rendible para os pais que o desembolso que teñen que facer agora”.

As vantaxes pedagóxicas

“Isto axuda a que a súa integración nas aulas sexa moito máis sinxela que os computadores de sobremesa ou calquera portátil"
A pesar dos obstáculos á entrada das novas tecnoloxías, os profesores e expertos en educación si recoñecen as súas vantaxes na pedagoxía. Segundo Almudena Castellanos, doutora en Ciencias da Educación e profesora de Tecnoloxía Educativa da Universidade Internacional de La Rioja, as tabletas son dispositivos moi intuitivos que permiten que cun só dedo abramos cartafol ou agrandemos imaxes: “Isto axuda a que a súa integración nas aulas sexa moito máis sinxela que os computadores de sobremesa ou calquera portátil. Doutra banda, a mobilidade permite que os alumnos as leven á biblioteca, ao laboratorio ou á aula ordinaria, e a posibilidade de traballar sen cables fai que moitos perigos desaparezan. Estamos a educar nenos e nenas que traballarán con estas ferramentas no seu futuro profesional polo que é indispensable ensinarlles a manexalas con fins positivos”, afirma.
“As novas tecnoloxías permiten atraer moito máis a atención do neno. Fan que a clase sexa máis interactiva, visual, práctica e plasmas os contidos dunha forma máis concreta”
“As novas tecnoloxías permiten atraer moito máis a atención do neno. Fan que a clase sexa máis interactiva, visual, práctica e plasmas os contidos dunha forma máis concreta”, sostén Zacarés, para quen, por outra banda, son os profesores os que teñen que empezar a ver as vantaxes: “Desde logo, o 100% dos que traballan con elas xa non volven ás formas tradicionais”. Aínda así, iso chegará noutros cursos. De momento, o que agora comeza segue sendo analóxico.

A Plataforma en defensa do ensino público anuncia máis protestos para que a LOMCE ''naza morta''

Dando por feito que as matemáticas son unha ciencia exacta, a maioría absoluta con que o PP saca adiante as súas leis no Congreso español fará que a Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa sexa, finalmente aprobada. Porén, na Galiza, a comunidade educativa quere facerse ouvir e facer, ao tempo, un "último esforzo" que deixe claro o rexeitamento a esta norma.

Unha marcha polo ensino público o 28 de setembro, que arrincará ás 10.30 horas desde catro puntos dos arredores de Compostela e confluirá ás 12h na praza das Praterías; unha mobilización diante da consellaría de Educación o 16 de outubro; un manifesto da Cultura galega; greve en todo o sistema educativo o 24 de outubro, con manifestacións nas sete cidades e en Vilagarcía, Cee, Carballo, Lalín e A Mariña; e unha xornada de música e textos o 13 de novembro nas sete cidades.

Son estas as accións de protesta que a Plataforma galega en defensa do ensino público anunciou, enmarcadas todas elas na "loita" contra a LOMCE, unha lei que o secretario xeral da CIG-Ensino, Anxo Louzao, cualificou de "letal e prexudicial para o sistema educativo galego". Canda el estiveron presentes na rolda de imprensa Carme Romero (AS-PG), Alberte Mera (Galiza Nova), Mónica Martínez (Comités), Fernando Lacaci (Federación ANPAS Compostela) e Elvira Lombao (Federación ANPAS Lugo), en representación dalgúns dos colectivos que fan parte desta plataforma.

"Xa que vai nacer, queremos que naza morta", enfatizou a respeito da lei Fernando Lacaci, quen garantiu o apoio das asociacións de nais e pais a todas as accións citadas, así como o chamamento de cara á greve xeral que o 24 de outuro baleirará as aulas de todo o Estado. "A nós ninguén nos convocou; soubemos do paro pola imprensa", explicou Louzao ao lle preguntar polos contactos con outras forzas sindicais e/ou sociais que preparan mobilizacións a este respecto.

Louzao lamentou que a Plataforma non fose tida en conta "malia ter organizado as manifestacións máis exitosas e a meirande parte dos actos na Galiza". Con todo, sinalou a pertinencia de confluír na mesma xornada de greve "aínda que os motivos de rexeitamento da LOMCE sexan distintos e, nalgúns casos, até antitéticos". O secretario xeral da CIG-Ensino enumerou a exixencia de "galeguización do ensino" e a "laicidade" como dúas reclamacións que se fan desde a Galiza e que evidencian "distintas perspectivas de organización" das mobilizacións en prol do ensino público.

A situación particular do noso País fica reflectida neste novo curso académico, que arrincou con 3.000 docentes menos nas aulas, a aplicación do decreto do plurilingüismo, a destrución de unidades de infantil e primaria nomeadamente no rural, o mantemento dos convenios con centros privados que segregan o alumnado por razóns de sexo. Decisións todas elas estabelecidas desde a consellaría de Educación e que "adiantan a LOMCE e son diferentes ao resto do Estado".
Así as cousas, como voceira das organizacións estudantís, Mónica Martínez, mostrou o apoio ás accións reivindicativas anunciadas e acusou o ministro de Educación, José Ignacio Wert, de "xogar co noso ensino, porque nos están a privar del". Concluíu Martínez sinalando que "non imos permitir que esta norma se aprobe sen que se escoite o noso rexeitamento".

''Quen se opón ao decreto do galego non é demócrata e apoia grupos terroristas''

Díxoo o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, que definiu as multitudinarias mobilizacións en contra desta norma como ''unha minoría que se agocha detrás dunha faixa''. A Mesa pola Normalización rexeitou as súas palabras e reclamou outro decreto, ''xuridicamente forte e pedagoxicamente eficaz".

"Quen se opón á enquisa ás familias está fóra do sistema democrático". Díxoo o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, nunha entrevista concedida ao diario El País ao lle preguntar por que a Xunta mantén a consulta que o Tribunal Superior de Xustiza da Galiza declarou ilegal en até cinco ocasións. 
Vázquez foi máis aló e sinalou que o Bloque "e as súas ramificacións, que no fondo son todos o mesmo grupo" son os que se acusan a si propios de non ser demócratas "cando apoian a grupos terroristas, e remítome ás probas". En resumidas contas, quen non está a favor do varrido do galego que o PPdG está a practicar nas aulas "non é demócrata" e apoia "o terrorismo".
Malia as multitudinarias mobilizacións en contra que recibiu o decreto do plurilingüismo desde que foi anunciado, en 2009, para o conselleiro de Educación eses milleiros representan "unha minoría que se agocha detrás dunha faixa" e "non teñen cabida no sistema público escolar" por "insultar e mentir". Segundo entende Vázquez, foi o que fixeron todos os colectivos que denunciaron perante o TSXG o 'decretazo' e que despois volveron pedir amparo deste tribunal ao ver como o Goberno galego non acataba as sentenzas.
A Mesa reclama un decreto ''xuridicamente forte e pedagoxicamente eficaz''
Ao fío, tanto a CIG-Ensino como a Mesa pola Normalización exixiron que se acaten os últimos ditames do Superior galego, e que dan a razón a estas dúas organizacións, e sinalaron a derrogación do decreto do PP como única vía para lles dar cumprimento a ditas resolucións.

Aínda nesta segunda feira, a asociación que preside Carlos Callón reclamou para o ensino público galego unha norma que regule a presenza da nosa lingua nas aulas que sexa "xuridicamente forte e pedagoxicamente eficaz".
Manifestouno após a terceira das resolucións do TSXG, emitida a respeito do recurso presentado por Queremos Galego e na cal resolve que a consulta pode continuar a se realizar porque xa non é vinculante após unha orde enviada aos centros educativos desde a consellaría de Educación.

"Só o feito de que os mesmos maxistrados emitan ditames con formulacións diferentes ante as mesmas peticións xa supón unha boa mostra da enorme debilidade xurídica" da devandita norma.
Malia cinco sentenzas en contra, Educación non vai mudar a norma

"Aínda que teñan formulacións diferentes", continuou Callón, todos estes ditames apuntan a un mesmo sentido fundamental: non pode haber unha pregunta vinculante para varrer o galego da educación infantil”, e esta pregunta “non pode ser determinante de iure, mais tampouco de facto, como pretendía a Xunta".
Porén, na mesma entrevista Jesús Vázquez deixa claro que non vai mudar o decreto porque considera que "aos únicos que non contenta é aos que mentiron, á sociedade galega si, como demostraron nas últimas eleccións cunha maioría aplastante". Cómpre lembrar neste punto que o PPdG recibiu unicamente un de cada catro votos do censo, malia que a fórmula D'Hont lle outorgue a maioría absoluta no Parlamento galego.

luns, 23 de setembro de 2013

Socialistas, sindicatos e pais ven unha "regresión sen precedentes": A LOMCE "ADELGAZA" O DEREITO Á EDUCACIÓN

Dirixentes socialistas, voceiros en educación dos sindicatos UGT e CCOO e das asociacións de pais e nais de alumnos criticaron a reforma educativa a través da LOMCE, que supón un "adelgazamento" do dereito á educación ao tempo que implica unha "regresión sen precedentes" en España.
A nova lei vai ter "efectos desvastadores", segundo advertiron estes colectivos durante a súa intervención no 'Diálogo' sobre educación que o PSOE celebra este sábado en Santander, dentro do proceso da Conferencia Política que se celebrará en novembro. Tras a inauguración da conferencia educativa desenvolveuse a primeira mesa redonda, que versou sobre os retos educativos da estratexia europea 2020 ante a LOMCE e os recortes presupostarios.
O debate estivo moderado pola eurodeputada Eider Gardiazábal, quen afirmou que se ben España é o "alumno avantaxado" ao seguir as recomendacións da Comisión Europea en materia de recortes, subas de impostos ou reforma laboral, non o é cando dende Bruxelas se aconsellan medidas para, por exemplo, previr e rematar co abandono escolar, recomendacións que o noso país debería seguir "a pés juntillas".
Na mesa interviñeron o presidente de CEAPA (Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos), Jesús María Sánchez, para quen a LOMCE supón un "adelgazamento" do dereito á educación, ademais dunha "regresión sen precedentes" en España, con efectos "desvastadores" no presente e o futuro. Por iso, indicou que "nunca" houbo un "clamor tan grande" contra unha lei.
Carlos López, de FETE UGT, apuntou que a nova lei vai "afondar" os problemas do sistema educativo, entre os que citou o abandono escolar. Ademais, na súa opinión, a futura norma representa o "sálvese quen poida", é dicir, que se non hai diñeiro abondo, serán as propias familias as que terán que custear a educación dos seus fillos. "Van rematar co concepto de servizo público", advertiu.
En similares termos, Francisco García, de FE CCOO, avisou que coa reforma educativa do PP non se resolverán os problemas actuais, senón que se crearán outros novos onde antes non había". Máis concretamente, e a xeito de exemplo, criticou que en España haxa "máis taxas" e "menos bolsas", e comparou que mentres é o terceiro país da Unión Europea coas taxas educativas máis elevadas, é dos que "menos" bolsas conceden, cunha media de 23 alumnos de cada cen.
A isto súmase, como puntualizou o "endurecemento" das condicións para acceder a estas, xa que só poderán beneficiarse das axudas os que obteñan unha media superior ao 6,5. "Sen educación non hai futuro", sentenciou.
Na primeira mesa de debate tamén interviñeron os titulares de Educación de Asturias e Andalucía. A conselleira do Principado, Ana González, indicou que coa LOMCE non pode haber "morneza" ou "pacto" ningún con aqueles partidos ou sectores que a defenden, xa que "cada paso" que se dea con esta norma vai "endurecer" e vai ser "moito peor".
E despois de dicir que é "mentira" que "con menos diñeiro faise máis", apuntou que unha das "claves" do sistema "público" que defenden pasa por que haxa "recursos".
Finalmente, o conselleiro da Xunta, Luciano Alonso, avogou por unha educación "integral" e "integradora" no sistema público. Segundo subliñou, a educación fainos "máis libres, máis emprendedores e máis críticos", ao tempo que supón tamén "máis economía" e emprego "de calidade".

A Xunta recrúa a súa guerra contra o galego ao recorrer o auto do TSXG

A Xunta non vai entrar pola vía do consenso -o retorno ao Plano de Normalización Lingüística, que lle demandan CIG ensino e a Mesa- e pleitea agora contra o TSXG.

O Goberno galego mantén unha atitude de insubmisión frente ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que nun auto recente emprazaba á Consellaría a, nun prazo improrrogábel dun mes, aplicar escrupulosamente as sentenzas sobre o decreto do plurilingüismo.
As resolucións que non está a cumprir o Goberno galego son as que atinxen á anulación da enquisa entre os pais para escolleren a lingua de escolarización dos seus fillos -esa é unha competencia dos poderes públicos, sinala o TSXG- e  a supresión do suposto direito do alunado a empregar na aula a súa lingua de preferencia -os poderes públicos están lexitimados para demandar os alunos que se expresen nun determinado idioma, para demostrar o seu dominio e coñecimento.
CIG ensino e a Mesa, nunha conferencia de imprensa realizada a quinta feira, demandaron onte a Xunta que derrogase o decreto e que se reintegrase á vía do consenso lingüístico que o PP rachou unilateralmente ao chegar Feijóo a Monte Pío en 2009.
Feijóo non está polo labor e, no canto de acatar a sentenza, presenta agora un recurso. Continúa así a guerra xudicial contra resolucións xurídicas que anulan os aspectos chave do coñecido como decreto do plurilingüismo, a primeira norma legal ditada por un Executivo galego que resulta nun retroceso cuantitativo e cualitativo da presenza da lingua galega nas aulas.

venres, 20 de setembro de 2013

Continuidade...


Esta podería ser perfectamente a palabra definitoria do resultado da reunión da asemblea da asociación de nais e pais celebrada onte no colexio de Agolada.
              Ao remate nin renovación nin disolución, senón que seguirá a actual xunta directiva, coa súa mesma composición ate finais deste curso, nun intento de darlle continuidade a un proxecto encetado fai xa dez anos, no que -non sen unha elevada dose de ilusión- nos embarcamos algúns dos compoñentes do colectivo de nais e pais do colexio.
                A pesares de que neste momento, e coa actual tesitura,  as cousas mudaron moito: A falla de recursos cos que poder organizalas actividades extra escolares, a escaseza de apoio a tódolos niveis amosada pol@s nais e pais, o desleixo e a pasividade –ou incluso o ofuscamento e a represión- da administración, non axuda para nada a continuar coa tarefa que nos ven encomendada polos nosos estatutos, aquí seguimos. Pode que máis desalentados, pero, con todo, tentaremos de dar cumprida conta da nosa función, do mellor xeito posible, pese a tódalas carencias e contrariedades antes apuntadas.
                O contido do noso empeño non é outro máis que a procura dunha eficiente educación para @s nos@s fill@s, entendida como a única maneira e o fin último para melloralo percorrido vital de tódalas persoas, xa que dentro da educación e da cultura podemos atopalas respostas para unha convivencia real en sociedade e mailos valores polos que paga a pena anhelar. E isto ven recollido dun xeito definitorio dentro dos estatutos da asociación nos que,  literalmente se  expresa que esta ten como principais obxectivos:
-          Asistir a tódolos pais, nais e titores do CEIP. De Agolada en todo o relativo á educación, instrución e defensa dos seus fillos, participar na elección de representantes dos pais e nais nos órganos colexiados do Centro, así como colaborar na labor educativa do mesmo.
-          Colaborar e intervir na elaboración, desenvolvemento ou modificación do regulamento do réxime interno do centro, fomentar as relacións de cooperación do cetro con outros establecementos escolares e sectores sociais e culturais do entorno.
-          Defender a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do centro, a efectiva igualdade de dereitos dos alumnos, sen ningún tipo de  discriminación; requirir ós poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de educación; desenvolver programas de educación familiar; promover actividades formativas, culturais e estudios; contribuír ó correcto funcionamento dos diversos servizos do centro e promover relacións de colaboración entre os pais e nais e os profesores do mesmo.
Agardando, xa que logo, dar cumprida conta e tomar debida nota de todo canto queda exposto, esperamos a comprensión e a colaboración de todos cantos teñen unha implicación directa como parte interesada nos asuntos do alumnado e de tódolos integrantes da comunidade educativa do colexio de Agolada.