martes, 24 de setembro de 2013

CC.OO. recorre ante o Supremo o decreto de bolsas por vulnerar a igualdade e por abritrariedade

Dáo a coñecer en Zaragoza, onde este luns o ministro Wert ía inaugurar oficialmente o curso universitario 2013-2014.

A Federación de Ensino de Comisións Obreiras (CC.OO.) interpuxo este luns, 23 de setembro, un recurso contra o Real Decreto de bolsas do Ministerio de Educación ante a Sala Terceira do Contencioso-administrativo do Tribunal Supremo (TS) por considerar que vulnera o principio de igualdade e non discriminación e o dereito á educación que recolle a Constitución española, ao limitar o acceso ao estudo a aqueles que carecen de rendas abondo, así como por entender que existe arbitrariedade.
Así quíxoo dar a coñecer esta organización nunha rolda de prensa na capital aragonesa, onde este luns o ministro de Educación, Cultura e Deporte, José Ignacio Wert, ía participar na inauguración oficial do curso universitario 2013-2014, acto que foi suspendido a semana pasada pola Universidade de Zaragoza ante a posibilidade de que se producisen incidentes.
A responsable do gabinete xurídico da Federación de Ensino de CC.OO., Carmen Perona, informou de que tamén pediron a suspensión preventiva do real decreto para evitar o dano "irremediable" que supoñería a aplicación desta normativa para os estudantes que deixasen de acceder aos seus estudos por non ter unha bolsa no tempo que tarde en pronunciarse o TS sobre o fondo da cuestión. Estimou que a decisión sobre a suspensión preventiva se producirá nun ou dous meses.
Pola súa banda, o secretario xeral da Federación Estatal de Ensino de CC.OO., Francisco García, ten subliñado que o real decreto "endurece" os requisitos que afectan ao 80 por cento do gasto en bolsas --as axudas por desprazamento e para residencia--, elevando do 5 a entre un 6 e 6,5 a nota esixida para acceder a elas no caso da universidade, algo "inxusto, arbitrario, que rompe o principio de igualdade" e que pretende "unha universidade clasista".
A responsable do gabinete xurídico da Federación de Ensino de CC.OO. argumentou que este incremento da nota media "limita a quen non ten medios económicos" porque quen si contan con eles poderá acceder aos estudos cun 5. A organización apuntou que se ben é difícil obter unha cifra de alumnos prexudicados de aplicarse o real decreto, polo menos 30.000 universitarios quedarían sen bolsa este curso respecto ao pasado.
Perona aconsellou aos estudantes presentar a súa solicitude de bolsa, aínda que cos criterios actuais lles vaia ser denegada, para ter despois a posibilidade de recorrer. "É un xeito de protexerse, se se declara nulo o real decreto," apuntou.

ARGUMENTACIÓN XURÍDICA

A Federación de Ensino de CC.OO. argumenta no seu recurso contra o Real Decreto 609/2013, do 2 de agosto, de bolsas, que se vulnera o principio de igualdade e non discriminación do artigo 14 da Constitución española por negar a posibilidade igualitaria de alcanzar unha educación e estudos a quen non chegue ao albor académico establecido no real decreto, beneficiando a aqueles que sen alcanzar esta nota teñan medios económicos para poder seguir os seus estudos.
Ademais, o recurso considera que se vulnera o dereito á educación, segundo o recollido nos artigos 27 e 103.3 da Carta Magna, ao esixir unha nota excesiva para o acceso á axuda ou bolsa e limitar o acceso ao estudo a aqueles que carecen de rendas abondo para pagar a universidade. Para CC.OO., isto dá lugar a situacións "inxustas e desproporcionadas" xa que se valora "sobremanera o expediente académico".
Igualmente, esta organización refírese ao "impacto social" para as familias que non alcanzan os albores de renda establecidos da norma, que ao seu entender, "non" foi valorado "axeitadamente", vulnerando o artigo 103 da Constitución, segundo o cal "as Administracións públicas ten que actuar de acordo co ordenamento xurídico e o dereito", explicou Carmen Perona.

ARBITRARIEDADE

O recurso de CC.OO. tamén sinala que se vulnera o principio de interdición da arbitrariedade que supón, segundo a sentenza do Tribunal Supremo do 16 de xuño de 2003 (RC 647/2000), a necesidade de que o contido da norma non apareza carente de fundamentación obxectiva, non resulte incongruente ou contraditorio coa realidade que se pretende regular, nin coa natureza das cousas ou a esencia das institucións.
Ao respecto, a responsable do gabinete xurídico da Federación de Ensino de CC.OO. evidenciou que se ben a exposición de motivos do real decreto xustifica o cambio para favorecer a igualdade de oportunidades, esta última non se alcanza cos requisitos que se marcan, unha "incongruencia" e "arbitrariedade do poder público" que pode declarar nula" esta normativa, ademais da cal supón que o ministro "está enganando".
Igualmente, o responsable de Universidade da Federación de Ensino de CC.OO., Julio Serrano, sostivo que o real decreto "non" incentivará o rendemento académico", como, segundo a súa exposición de motivos pretende, senón que xerará "un efecto contrario" xa que a algúns alumnos pode resultarlles máis beneficioso non se presentar ou suspender determinadas materias que aprobalas cunha nota baixa xa que isto último implicaría non alcanzar a media esixida.
Por outra parte, Serrano explicou que, ademais da diminución de bolsas para "reducir o gasto", na universidade española se perderon 5.976 empregos entre xaneiro de 2012 e de 2013 - -4.321 de docentes e investigadores e 1.655 de persoal de administración e servizos--, mentres que a non convocatoria de prazas novas fai que os profesores axudantes doutores que finalizan o seu contrato se vaian ao estranxeiro.

VOLVER AO SÉCULO PASADO

O secretario xeral da Federación Estatal de Ensino de CC.OO., Francisco García, opinou que o ministro de Educación quere "retrotraer este país á situación dos anos 60 do século pasado", condicionando o acceso á universidade "en función da renda das familias".
Así mesmo, comentou que se lle preparara o ministro este luns, en Zaragoza, con motivo da súa asistencia á inauguración do curso universitario, "unha festa de aniversario das que lle gustan a el", para considerar que Wert "xa non pode saír do despacho" posto que "cada vez que o fai é increpado porque os cidadáns entenderon que non fai outra cousa que socavar a educación a través dos recortes".
Igualmente, criticou que o ministro "se xactou de empezar o curso escolar no ensino non universitario con 80.000 alumnos máis e 19.000 docentes menos", cifra que segundo o anuario estatístico do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas é de 24.957 profesores menos, agregou.
Ademais, García manifestou que as reformas educativas impulsadas por el "non" van resolver o problema", senón que vai haber "máis repetidores, máis abandono temperán" polo que "nos vai deixar sen futuro", tanto en termos de cohesión social, como económicos "porque se non se aposta polo capital humano," se pode ser competitivo.
Por todo isto, considerou que Wert "non" merece seguir sendo ministro" porque tirou a educación pola pendente dos recortes" e a "deteriorou".
Finalmente, recalcou que a súa organización, xunto co resto de integrantes da Plataforma Estatal en defensa da Escola Pública, vai seguir "pelexando" contra a política educativa do Goberno e recordou a campaña iniciada de recollida de firmas neste sentido e a folga xeral no sector convocada o próximo 24 de outubro en toda España.

Ningún comentario:

Publicar un comentario