xoves, 4 de decembro de 2014

A CIG-Ensino denuncia que a Consellaría de Educación non está a realizar as substitucións de orientación

A CIG-Ensino denuncia que a Consellaría de Educación non está a realizar as substitucións de orientación.

A CIG-Ensino puido comprobar que a Consellaría está eliminando da páxina web as peticións de substitución realizadas polos centros en que o profesorado de orientación está de baixa ou permiso. Faino para aforrar unha contratación, escusándose en que o persoal de orientación non ten docencia directa.
Deste xeito a Consellaría impide a realización do traballo de orientación e seguimento do alumnado e deixa en evidencia cal é o seu pensamento sobre este labor, fundamental nos centros e necesario para reducir o fracaso escolar, algo que xa vén quedando patente cando a Consellaría incrementa o número de unidades e centros que dependen de cada departamento de orientación e recorta tanto o número de orientadores e orientadoras como de profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.
A non cobertura das substitucións de orientación implica que se vai deixar de realizar un importante labor durante as avaliacións que se están a realizar neste mes e nas que o departamento de orientación ten o cometido de facer o seguimento do alumnado e propor as medidas de reforzo necesarias. Ademais,  implica que non se poderá facer o seguimento que precisa o alumnado con máis necesidades de atención educativa.
Por outro lado a decisión da Consellaría impide que o profesorado substituto demandante de emprego poida acceder a un posto de traballo temporalmente vacante.
A CIG-Ensino denuncia esta actitude da Consellaría e esixe que se cubran todas as baixas desde o primeiro día e en todos os casos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario