mércores, 3 de decembro de 2014

CC.OO. reclama incorporar 44.448 docentes menores de 30 anos para frear o envellecemento do profesorado


A Federación de Ensino de CC.OO. cifra en 44.448 o número de profesores menores de 30 anos que é necesario incorporar o sistema educativo español para frear o envellecemento do profesorado, segundo un informe presentado o sindicato este martes.
O documento sinala que máis alá do "gran valor" que supoñen os docentes de maior idade pola súa "experiencia acumulada", a "sobrecarga de tarefas docentes" e á falta de "formación continuada" no profesorado "aumenta as dúbidas sobre a calidade presente e futura do ensino e da aprendizaxe".
Neste sentido, recorda que, dende o curso 2005-2006 ao curso 2012-2013, o volume de estudantes nos colexios de ensino público se incrementou en 800.000 persoas.
De forma paralela, asegura que, na próxima década, se xubilarán "case o 35 por cento" dos profesionais da educación que se encontran actualmente en activo, un total de 147.000 profesores, polo que a falta de docentes se sumará ás prazas que, segundo o sindicato, se "amortizaron" polos recortes e a falta de reposición de persoal.
En conxunto, sumadas as prazas que desapareceron durante os últimos anos como froito dos recortes (que o sindicato cifra en 46.492 profesores) e as que requirirán ser ocupadas durante a próxima década, o estudo estima que, no prazo de dez anos, será necesario substituír 200.000 docentes.
Neste sentido, o documento recorda que a fórmula recomendada pola OCDE para manter o equilibrio na idade media dos profesores é que o resultado de dividir o número de docentes menores de 30 anos entre os maiores de 50 sexa a cifra de 0,5. En cambio, o índice actual de España é de 0,17, segundo o sindicato.
"Para conseguir o equilibrio desexado faría falta incorporar ao sistema educativo 44.448 novos docentes menores de 30 anos, sen ter en conta os que están actualmente en activo", sinala o informe.

CANARIAS E EXTREMADURA, AS MÁIS ENVELLECIDAS

Os comunidades autónomas onde o envellecemento do profesorado do ensino público é máis acentuado, aplicando a fórmula da OCDE, son Canarias (0,04), Extremadura e Ceuta (ambas as dúas 0,8), Asturias e Galicia (ambas as dúas 0,09) e País Vasco (0,1).
No extremo oposto da lista encóntranse Navarra (0,34), Cataluña (0,26), La Rioja (0,25) e Madrid (0,24), aínda que todas elas se encontran por debaixo do 0,5 recomendado pola organización internacional.
Ademais, as comunidades con máis profesores maiores de 65 anos impartindo clase nas súas aulas son Galicia (387 profesores), Madrid (248) e Andalucía (235).
O sindicato sinalou a falta de reposición dos mestres e profesores e os recortes económicos en materia de educación e equipos de persoal como dúas das causas da "busca de solucións inadecuadas" para dar resposta ás necesidades de persoal dos centros, entre as que sinalou "a ampliaciónde materias alleas ás áreas de competencia do profesorado recollidas no borrador de Real Decreto de Especialidades e a sobrecarga de tarefas administrativas".
"O problema debe paliarse coa creación directa de emprego docente --insistiron os reponsables de ensino de CC.OO.-- e mellorar as condicións laborais como mecanismo para facer máis atractiva a profesión".
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario