luns, 12 de decembro de 2016

Proxecto de orde ministerial para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade


Para o seu debate no Consejo Escolar do Estado 

Accede no interior ao Proxecto de orde ministerial polo que se determinan as características, o deseño, o contido, o marco xeral da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificación obtidas para o curso 2016-2017.

http://www.cig-ensino.gal/descargas/Enmienda%20al%20Proyecto%20de%20las%20evaluacions%20finales%202016%202017.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario