venres, 18 de setembro de 2015

CEAPA denuncia a falsidade da información difundida despois do encontro entre o Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades e o presidente de ANELE

É lóxico que o presidente dunha asociación de empresas privadas, cuxas contas de resultados dependen do material de ensino que compramos tanto as Administracións como as familias, “agradeza e felicite” ao Ministerio cando os seus responsables cóntanlle con alegría que meteron nas súas arcas 51 millóns de euros de fondos públicos que saíron do peto de todos os españois. 51 millóns de euros que, unha vez máis, serven para seguir engordando ás empresas privadas na liña das políticas “liberais” que mantivo este Goberno desde o seu primeiro día de mandato. Un Goberno que impuxo unha lei (a LOMCE) en contra de todos os axentes que interveñen no proceso educativo; todos menos, está claro, as empresas privadas que viven á conta do erario público.
Cando en todo o país, Confederacións, Federacións, Asociacións de Pais e Nais, docentes, familias e algunhas Administracións traballamos xuntos para lograr unha educación pública gratuíta, na que non só non gasten diñeiro as familias senón que se racionalice o gasto público reutilizando os libros e utilizando outro tipo de material didáctico máis acorde coa realidade tecnolóxica do século XXI, vemos enfronte o intento das empresas editoriais en seguir cos métodos tradicionais que tantos beneficios xeráronlles.
Como intento dunha empresa privada, é lóxico, pero neste caso son empresas privadas que viven fundamentalmente de baleirar o peto das familias, tanto por medio dos seus impostos cando a que compra é a Administración, como pola compra de libros e material escolar que nos impoñen os centros escolares. Indirectamente, o Goberno, co cambio de lei e currículos, sérvelles de xustificación. Goberno e editoriais apóianse mutuamente porque teñen un obxectivo común: impoñer os seus desexos; uns a venda, outros a LOMCE.
Ata aquí, salvo pola implantación da LOMCE, é unha situación que se repite ano tras ano e que non nos colle de sorpresa ás familias, pero o que CEAPA non pode consentir é que se amenta á opinión pública e déase unha tinguidura “festiva” con declaracións como as que se fixeron nas que se afirma que “o curso comezou con total normalidade en todas as Comunidades Autónomas, xa que en todas as rexións compráronse os libros de texto co novo currículo da LOMCE por parte de todas as familias”. Isto é para eles a normalidade: que todas as familias compren os libros de texto. É “normal”, polo que se ve, tanto para o Goberno como para as editoriais, pero non para as familias que teñen que compralos.
En moitos centros hai docentes nos que concorren cualificación con concienciación e, debido a iso, hai tempo que comezaron a utilizar outros recursos didácticos afastados dos libros de texto convencionais e, por tanto, xa hai moitas familias que non teñen que peregrinar ás librerías para deixar o salario de setembro na compra de libros de texto para os seus fillos e fillas.
Estas declaracións supoñen tamén unha falta de respecto cara a todas as familias solidarias que están a doar os libros de texto e a todas as Asociacións de Pais e Nais que están a organizar e sacando adiante os seus bancos de libros.
Nin se empezou con normalidade “”, nin todas as familias compraron os libros de texto co currículo LOMCE, que non “currículo” como di o Ministerio na súa nota de prensa. A comunidade educativa deste país, ademais, merecémonos que os que nos administran teñan, polo menos, a mesma formación que os administrados e que as notas de prensa relacionadas con educación estean redactadas correctamente. Se se quere falsear a realidade, cando menos, que se faga sen erros tan evidentes nos comunicados.

Ningún comentario:

Publicar un comentario