luns, 14 de setembro de 2015

O uso pedagóxico da Rede, polo miúdo nun seminario no Campus de Pontevedra

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra anunciou esta semana o desenvolvemento, entre os días 15 e 17, dun seminario sobre o uso pedagóxico da Rede. A actividade, que se basea na premisa de adaptar o ensino ás necesidades e demandas do coñecemento actual e dos propios alumnos (para as novas xeracións, Internet semella ser unha especie de medio natural de comunicación, lecer e até de estudo), vén da man da investigadora Jose Piñeiro. Trátase dun curso de balde que ten aberto, xa, o seu prazo de inscrición. Segundo conta Piñeiro, cumpren accións formativas que nos axuden a extraer as mellores habilidades da interacción alumnado-Rede.
Tal e como comprobou e amosou a investigadora na súa tese de doutoramento pola UVigo, os cativos “teñen maiores destrezas á hora de atopar contidos de ocio que educativos”. Nese senso, achegar a estudantes ou docentes a ferramentas que permitan un mellor aproveitamento dos recursos pedagóxicos existentes na Rede é o obxectivo do seminario Internet Educativo, que promove a Área de Extensión Cultural da Vicerreitoría do Campus e que, como dixemos, desenvolverase entre o 15 e o 17 deste mes na Casa das Campás.
Segundo fai saber a profesora da actividade formativa, “Internet é como a biblioteca de Alexandría, pero ao grande, polo que usalo é case unha necesidade, é bo que a sociedade teña acceso ao coñecemento, e iso esixe adquirir destrezas para saber desenvolverse, que poden comezar a adquirirse desde pequeno”.
O seminario centrarase en primeiro termo en proporcionar aos asistentes “unhas directrices do que está a acontecer, dos factores que inflúen nas diferencias entre o uso educativo de Internet e o uso lúdico”, para, a partires de aí, achegarlles unha serie de ferramentas e recursos que lles permitan orientar aos nenos cara as diferentes plataformas con contidos educativos existentes na Rede, por exemplo, “amosándolles como dirixir as súas buscas cara repositorios concretos”.
Respecto da tese de doutoramento da investigadora Piñeiro, en boa medida orixe do curso, baséase en parte en desvelar con múltiples datos a seguinte realidade: a incorporación das TIC ao ensino levouse a cabo sen que o investimento orzamentario despregado viñese acompañado dun esforzo didáctico que fornecese aos mestres de coñecementos precisos para un axeitado aproveitamento pedagóxico da Rede. A súa investigación (Usos infantís de internet. Perspectivas e prospectivas) foi presentada en 2013 e realizada baixo a dirección dos profesores Daniel Martí e Ángeles Parrilla. A través dela e dos exemplos concretos avaliados, Piñeiro foi quen de ver que en relación coa Sociedade da Información as nenas e nenos teñen sobre todo unha aprendizaxe que se atopa fóra do educativo. Así, a análise realizada permitiu ver que “lles era moito máis difícil atopar un contido didáctico que unha páxina de xogos”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario