martes, 29 de setembro de 2015

A Xunta débelle 92 millóns aos seus funcionarios

É o que ten que pagarlles en concepto do 50% da paga extra retida desde 2012. Esta retención teríalle servido ao Goberno galego para pedir un préstamo de 215 millóns de euros sen pagar xuros e comisións.

O famoso proxecto de lei polo que a Xunta vai devolver un 26,23% da paga extra retida aos funcionarios desde 2012 chegou xa ao Parlamento galego e este martes someterase a debate e votación do Pleno. Con todo, a Xunta aínda lles adebeda aos seus traballadores 92 millóns de euros.
 
Unha cantidade que sae do 50% da paga retida desde 2012 e que aínda non pagou. Esta cifra ascendería a 107 millóns se se teñen en conta as transferencias correntes de crédito a entidades instrumentais, universidades e concertos educativos para pagar o seu persoal propio. 
 
A paga extra do 2012 non pagada serviulle como balón de osíxeno ao Goberno galego estes anos, segundo indica CIG-Autonómica. A dita retención deulle a Xunta un préstamo a 4 anos de 215 millóns de euros e iso sen ter que pagar un só euro en xuros ou comisións.
 
Coa devolución dese 26,23% anunciado  terá que desembulsar en breve uns 56 millóns de euros. Con todo, aínda adebeda ao redor de 107 millóns de euros só polo concepto da paga extra de 2012. Nestes cálculos contémplanse non só as nóminas do persoal de Xunta, Organismos Autónomos (incluído Sergas) e Axencias, senón tamén as transferencias a entidades instrumentais, universidades e concertos educativos para pagar o seu persoal.
 
“Aínda así, o verdadeiro préstamo a fondo perdido está sendo o 4% das retribucións brutas anuais que perdemos desde o 2013 en concepto de complemento específico (ou equivalente) nas pagas extras”, critica este sindicato. Algunhas fontes calculan en 600 millóns de euros esta cantidade ata o 2016, último ano e ano electoral en Galicia, no que, segundo Feijóo, habería este recorte. 
 
“En fin, para qué emitir débeda pública e aumentar o déficit, cando poden reter indefinidamente parte da nómina anual do persoal sen que lle custe un euro e aínda por riba sacando rédito electoral. A base de recortar e tomar prestado máis que as demais Administracións das nóminas do persoal é fácil cadrar os números macroeconómicos”, critica este sindicato.
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario