mércores, 16 de setembro de 2015

O computador só non educa

Un novo informe Pisa coloca a España por baixo da medida da OCDE en utilización das ferramentas dixitais.

Non por ter máis ordenadores en clase melloran os resultados académicos. Para logralo é preciso que se faga un uso apropiado deses recursos, algo que non sempre se produce. Así se puido constatar no último informe PISA sobre habilidades dixitais dos alumnos. Como ocorre nas probas de coñecementos específicos, cunha cualificación de 466 puntos, os estudantes españois de 15 anos sitúanse por baixo da media dos 31 países da OCDE analizados, que é de 497 puntos, e moi lonxe dos que ocupan os primeiros postos: Singapura (567), Corea do Norte (555), Hong Kong (550), Xapón (545).
No momento de realizarse esta proba, o 85% dos centros de secundaria tiñan computadores de mesa e o 41%, portátiles. A comparativa entre resultados escolares e investimento en tecnoloxías mostra, con todo, que non hai unha correlación directa entre tecnoloxías dispoñibles e habilidades para manexarse nelas. O investimento é necesaria, porque a escola non pode renunciar a unhas ferramentas que hoxe xa son imprescindibles para desenvolverse na vida profesional e privada. Pero dáse a circunstancia de que os países que obteñen mellores resultados académicos nos informes PISA (Finlandia, Corea ou Xapón) non son os que máis invisten en tecnoloxías. E ao revés.
As tecnoloxías facilitan a aprendizaxe, pero non o garanten. Deben adecuarse ás necesidades pedagóxicas. O papanatismo tecnolóxico pode ser tan nocivo como a carencia; o abuso pode inducir distracción e dispersión. Por iso é importante que ademais de incorporar computadores, tabletas e outras ferramentas, exista unha planificación das súas aplicacións e —fundamental— a preparación dos docentes. Posto que son tecnoloxías que evolucionan a gran velocidade, é conveniente tamén que os centros incorporen expertos que se ocupen de actualizalas e garantan un uso eficiente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario