mércores, 23 de setembro de 2015

Máis de 570 persoas sen fogar se aloxaron en centros de acollida galegos cada día do pasado ano

Os albergues recibiron en España 13.645 persoas sen fogar ao día en 2014, un 2,8% menos que hai dous anos, segundo o INE.

Un total de 573 persoas sen fogar aloxáronse en centros de acollida cada día de 2014 en Galicia, o que supón un ratio de ocupación do 66,9% das 855 prazas totais existentes na Comunidade.

Así se recolle na enquisa que fixo pública este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE), onde se indica que centros dedicados á acollida de persoas sen fogar en España tiveron 13.645 usuarios ao día de media en 2014, un 2,8 por cento menos que dous anos antes.

As comunidades autónomas con maior gasto medio anual por centro en 2014 foron Canarias (con 874.079 euros), Islas Baleares (615.781) e Cataluña (504.252).

Galicia sitúase como a cuarta comunidade con menor gasto medio anual por centro de acollida, con 233.809 euros, solo por enriba de Castilla e León (124.337 euros), Castilla-La Mancha (178.121) e País Vasco (195.373).

Se se ten en conta a titularidad dos centros en España, o 54,2% dos públicos tivo gastos anuais iguais ou inferiores a 100.000 euros; o 26,8% entre 100.001 e 500.000 euros; e o 18,9% superou o medio millón de euros. Entre os privados, o 41,5% contou cun presuposto de ata 100.000 euros; o 45,7% entre 100.001 e 500.000 euros; e o 12,8% tivo gastos superiores ao medio millón de euros.

O 45,2% dos centros tivo un gasto anual igual ou inferior a 100.000 euros durante 2014 (43,1% en 2012) e o 40,1% un gasto entre 100.001 e 500.000 euros (42,5% en 2012). Os centros con presuposto superior ao medio millón de euros representaron o 14,7% do total de centros (14,4% en 2012).

DATOS ESTATAIS

Este estudio levouse a cabo no primeiro semestre de 2015 e é a sexta edición da investigación sobre os centros que prestaron servizos ás persoas sen fogar. Hai dous anos, en 2013, deuse a coñecer outra enquisa realizada tamén polo INE sobre o número de persoas sen fogar en España, que situaba a cifra en case 23.000, baseándose nos datos de 2012.

Segundo o último traballo publicado este luns sobre centros, a súa ocupación media alcanzou o 81,8%, case catro puntos menos que en 2012 (85,9%); e o 72,2% dos centros atenderon indistintamente a homes e mulleres, cifra similar á de hai dous anos. O 13% aceptou só a varóns e o 14% só mulleres.

MÁIS PRAZAS DE OFERTA PRIVADA QUE PÚBLICA

Un total de 619 centros ofreceron aloxamento en 2014 e todos estiveron abertos de luns a venres. Ademais, a capacidade media da rede de aloxamento foi de 16.684 prazas diarias. A oferta pública foi de 7.854 prazas ao día (un 12% máis que en 2012), mentres que a privada foi de 8.830 (un 5,3% menos).

As prestacións máis frecuentes que ofreceron os centros foron información e acollida (79,3%), aloxamento (78%), orientación e/ou derivación (74,2%), atención social (73,3%) e restauración (65,2%).

As prestacións orientadas á inserción social dos usuarios, como os talleres de inserción (16%), ocupacionais (24,2%), asistencia xurídica (27,8%) e atención psicolóxica (33,4%) tiveron unha presenza menor na oferta dos centros, de xeito análogo á situación observada en 2012.

O número de centros que ofreceron servizos de restauración (almorzos, comidas, ceas, bocadillos, bebidas quentes) foi de 518 no ano 2014, un 15,6% menos que en 2012. De media repartíronse ao día 18.998 almorzos, 19.025 comidas e 16.868 ceas, o que supuxo 54.891 servizos de restauración prestados diarios, un 11,7% máis que en 2012.

O 53% dos centros declarou estar orientado prioritariamente cara a algunha situación específica, fronte ao 44,2% en 2012, e, destes centros, a situación máis frecuentemente atendida foi a de inmigración (37,1%, fronte ao 42,2% no ano 2012) e a menos frecuente a de maioría de idade de menores acollidos en centros (7,6%).

A MAIORÍA DO PERSOAL É VOLUNTARIA

O número medio de persoas que traballaron en 2014 nos centros de atención a persoas sen fogar foi de 17.572. O 33,4% eran traballadores a tempo completo (33% en 2012) e o 66,6% a tempo parcial (67,0% en 2012). Atendendo á súa vinculación laboral, o 60,9% dos traballadores era voluntario, o 30,8% asalariado e o 8,2% tiña outro tipo de vinculación -persoal subcontratar, estudante en prácticas ou relixioso-.

O persoal de dirección destes centros supuxo o 4,5% do total en 2014; o persoal técnico titulado con funcións sanitarias ou socioeducativas o 19,7%; e o persoal auxiliar sanitario, socioeducativo, administrativo e de servizos o 75,9%.

O 79,2% dos centros foron financiados única ou maioritariamente polas administracións públicas; o 10,2% dos centros financiouse na súa maior parte con fondos propios; o 4,5% con doazóns particulares; o 4,4% con fondos procedentes de institucións privadas sen fins lucrativos e o 0,1% por empresas. O 1,5% restante non tivo unha fonte de financiamento predominante.

Ningún comentario:

Publicar un comentario