martes, 15 de setembro de 2015

O Concello de Ourense organiza un curso de galego para persoas desempregadas

Os cursos, organizados coa colaboración da Consellería de Traballo e Benestar, son gratuítos e están destinados a un total de 30 persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego. Empezarán a mediados de setembro, en horario de mañá, realizaranse nas instalacións que o Concello ten no Campo da Feira.
O curso de comunicación en lingua galega terá unha duración de 38 horas e centrarase en que os participantes comprendan de forma axeitada o contido fundamental dos textos escritos e de producións orais. Tamén se lles ensinará a construír textos sinxelos relacionados coa vida profesional con coherencia textual y corrección gramatical. O obxectivo é que poidan participar en interaccións orais respectando as normas de convivencia.
O de lingua castelá durará 138 horas e tratará de que as persoas comprendan producións orais e escritas, para que se poidan expresar adecuadamente nos diferentes contextos sociais e culturais. Con este curso tamén se procura que os participantes utilicen a linguaxe na construción do coñecemento, na comprensión da realidade e na autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.

Información tirada de La Región.

Ningún comentario:

Publicar un comentario