venres, 26 de setembro de 2014

Os profesores de Baleares ateranse á anulación xudicial do trilingüísmo

O Goberno de Baleares (PP) quere esquivar os vetos á súa política educativa das tres sentenzas e catro autos unánimes do Tribunal Superior de Xustiza que anulan a vixencia e suspenden a aplicación do polémico modelo trilingüe de ensino. Mentres os profesores, directores de centros e inspectores manteñen o contrario que o Executivo, pretenden aterse ao veto xudicial, deixar de implantar o modelo e substituílo por outro onde está en desenvolvemento.
"O TIL (Tratamento Integrado de Linguas) morreu". "Cumpriremos as resolucións xudiciais, a legalidade,". Así se resume a posición dos representantes do sector maioritario da Asemblea de Docentes de Mallorca. En sintonía posiciónanse os tres sindicatos do sector educativo (STEI, CC.OO e UGT) e as corporacións de directores de instituto e inspectores.
En Baleares o conflito do trilingüismo vive outro punto álxido tras un ano de pugna social dende as escolas, o Parlamento e a rúa. A polémica co PP abriuse en setembro de 2013 cunha folga de tres semanas nas escolas e unha manifestación de 100.000 persoas nas rúas o 29 de setembro. O eixe do rexeitamento é a aplicación sen consenso co sector do ensino en inglés, castelán e catalán.
A oito meses das eleccións autonómicas, o Goberno de José Ramón Bauzá do PP mantén vivo un asunto de grande impacto social e público nas illas. Os xuíces consideran firmes e sen posibilidade de esquivar con meros recursos o cumprimento de tres sentenzas e catro autos que desactivan o decreto e a norma do TIL (Tratamento Integrado de Linguas) no seu segundo curso de implantación.
A maioría de docentes entende que o TIL "non" se ha de aplicar máis nos centros, se estes non teñen un proxecto lingüístico". E hanse de cambiar os proxectos nos das escolas que conten cun aprobado de acordo ao marco legal desautorizado polo Tribunal.
O presidente do Goberno de Baleares, José Ramón Bauzá, cala, evita opinar sobre a cuestión central da súa política. Tampouco fala a controvertida conselleira de Educación Juana María Camps. Dende o Goberno sostense que o fondo do TIL non foi cuestionado polo Tribunal polo que o marco legal e a súa normativa están 'vivos'. En medios xurídicos sostense que o TIL está claramente anulado e bloqueado polas decisións dos xuíces, sen probabilidade de que un recurso suspenda os autos no ámbito contencioso administrativo.
Uns 300 profesores reunidos este xoves en asemblea en Petra e en paralelo catro decenas de directores na súa asociación e da asociación de inspectores celebran que o Tribunal lles dá a razón. Ven amparada polos xuíces a súa intención de obxectar ou cambiar a aplicación da actual normativa TIL de ensino en inglés, castelán e catalán.
O Goberno balear do PP, pola contra, quere desactivar as sete sentenzas e autos do Tribunal Superior de Xustiza das Illas Baleares, que se coñeceron esta semana. O tribunal é máxima instancia xudicial en cuestións autonómicas. Unha réplica en casación ante o Tribunal Supremo, segundo distintos letrados, só é posible se debaten aspectos de leis estatais ou europeas, que non é o caso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario