luns, 29 de setembro de 2014

O PSOE leva ao Congreso 5.000 preguntas ao Goberno para "desmontar as mentiras de Wert" sobre bolsas e profesores

Presenta unha moción que formula elevar os investimentos en educación ata alcanzar, en oito anos, o 7% do PIB.

O Grupo Parlamentario Socialista rexistrou este venres no Congreso dos Deputados unha batería de 5.000 preguntas escritas e dirixidas ao Goberno "para desmontar as mentiras do ministro Wert" sobre a baixada das bolsas e a redución do número de profesores.
O encargado desta batería de preguntas é o responsable do PSOE de Educación, Mario Bedera, quen recorda que na pasada sesión de control, o ministro "volveu negar dúas evidencias": a baixada de bolsas e o despedimento de máis de 24.000 mestres e profesores de secundaria e outros 6.000 docentes universitarios.
O obxectivo dos socialistas con estas 5.000 preguntas é solicitar estes datos provincia por provincia, comunidade autónoma por comunidade autónoma e universidade por universidade.
"Queremos saber cantos profesores se despediron, cantas bolsas e de que tipo se foron eliminando en cada unha das provincias e territorios de España, e tamén imos preguntar por todos aqueles programas de cooperación territorial que na época socialista se viñan pechando e acordando coas comunidades autónomas, como eran o 'Educa 3' ou o plan PROA, por exemplo.

"WERT SEGUE MENTINDO"

Así, di querer ter "datos fidedignos" que demostren que o ministro Wert "segue mentindo" en cada comparecencia e en cada ocasión que o PSOE ten a oportunidade de preguntalo sobre bolsas, profesorado e todos os programas de cooperación que facían que España baixase as cifras de abandono escolar.
Outro paquete de preguntas está dedicado ao profesorado. O PSOE quere saber cal é o número de efectivos do persoal docente e non docente contabilizados polo Ministerio de Facenda e Administracións públicas, nos distintos niveis de ensino, dende xaneiro de 2011 ata xuño de 2014.
Finalmente, os deputados socialistas interésanse tamén polos programas de cooperación territorial subscritos polo Ministerio de Educación coas distintas administracións, e a contía destes, dende o curso 2011-2012 ata agora.

MOCIÓN A SEMANA DO 7 DE OUTUBRO

Por outro lado, o Grupo Socialista presentou unha moción que será debatida e votada na semana do 7 de outubro, data do próximo Pleno do Congreso.
Esta iniciativa é consecuencia da interpretación ao ministro de Educación que Bedera lle formulou o pasado mércores, denunciado as "consecuencias no incremento da desigualdade que está a producir a súa nefasta política educativa".
Durante o debate o socialista chamoulle constantemente o "aínda ministro", ao mesmo tempo que lle instou en varias ocasións a marchar, igual que fíxoo o día anterior o seu compañeiro de gabinete ministerial, Alberto Ruiz-Gallardón. " Por que Gallardón e vostede non? ", preguntouno.
Na iniciativa, o PSOE propón elevar os investimentos en educación ata alcanzar, en oito anos, o 7% do PIB; derrogar os requisitos restritivos establecidos polo Goberno nos reais decretos de bolsas e axudas ao estudo, que eliminan a bolsa como un dereito; e eliminar os actuais límites da taxa de reposición do profesorado.
Así mesmo, reclámase recuperar o pacto constitucional e defender a educación como un servizo público de calidade; fortalecer a cooperación institucional entre as administracións públicas; adquirir un compromiso "forte e claro" coa educación pública en todas e cada unha das etapas e niveis educativos, destinando os recursos necesarios para garantir a igualdade de oportunidades para todos; e establecer un modelo de financiamento que garanta un chan común para todas as administracións públicas.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario