luns, 20 de xullo de 2015

O uso de novas tecnoloxías crece un 8,2% en Galicia en 10 anos pero aínda non chega á media nacional

A comunidade é a quinta con mellor evolución dos indicadores de innovación - A brecha tecnolóxica entre autonomías redúcese.

En 2005, só cinco comunidades estaban por detrás de Galicia en penetración tecnolóxica, un concepto que ten en conta a innovación tecnolóxica, o uso das novas tecnoloxías por fogares e empresas e a interactuación electrónica destes coa Administración. Unha década despois a comunidade escalou varios postos e agora encóntrase en noveno lugar, xusto no medio da táboa nacional, con oito autonomías detrás, tras incrementar un 8,2% a implantación de novas tecnoloxías.
O ritmo de crecemento sitúaa, ademais, como a quinta con mellor evolución dos indicadores que utiliza o Centro de Predición Económica (Ceprede) para situar a posición tecnolóxica de cada autonomía. O informe deste centro de investigación económica, que augura que o próximo ano se manterá a tendencia a crecer, destaca como nestes anos foron as comunidades con menor penetración tecnolóxica as que máis melloraron o seu posicionamento, dado que tamén teñen, alega, "un maior camiño por percorrer".
Nesa liña, o informe destaca o esforzo" ao "dinamismo" de comunidades como a galega na "continuidade" do seu proceso de converxencia, dado que o seu crecemento é superior ao rexistrado pola media nacional para este período, situado no 7,2%, aínda que as comunidades que máis impulsaron as súas tecnoloxías da información e a comunicación nos últimos anos foron Castela-A Mancha (onde creceron un 9,9%), Andalucía (un 8,5%) e Extremadura (8,3%), o que non evita que se sitúe na cola.
Aínda así, Galicia segue por debaixo do conxunto nacional en canto ao índice elaborado por Ceprede que define a súa posición tecnolóxica, 93,5, a 6,5 puntos da media estatal, fixada en cen. Non obstante, nunha década esa distancia acurtouse, xa que en 2005 era de 14 puntos, o dobre. Tamén se rebaixou a súa diferenza coa comunidade mellor posicionado entón e agora, Madrid: 30 puntos fronte a 52. O mesmo proceso se viviu en xeral, xa que agora 44 puntos separan a última, Extremadura, da primeira, Madrid, cando en 2005 chegaban a 72. Os datos deste indicador permiten afirmar a Ceprede que "a brecha entre as rexións españolas líderes e as máis demoradas estase a reducir".
O documento de Ceprede mostra na súa ficha sobre Galicia como dende 2011 se incrementou o persoal dedicado a I+D, as publicacións científicas en revistas internacionais e as empresas con ordenador, internet, ferramentas sociais, e-learning, páxina web e que recorren ao comercio electrónico.
Ademais, este organismo apunta como cada vez máis fogares teñen ordenador e banda ancha (aínda que en concreto se reducise a porcentaxe de usuarios de ADSL) e como aumenta a poboación que accede a internet ou compra por esta vía. Así mesmo, a análise permite constatar como se elevou tamén o número de compañías (e poboación en xeral) que interactuar coas administracións por vía telemática.

Ningún comentario:

Publicar un comentario