luns, 27 de xullo de 2015

A Mesa impulsará medidas para concretar o asinado na Declaración de unidade a prol da normalización da lingua galega

Maceira, o presidente da Mesa, lembrou que no 15 X se situou o acordo nos termos mínimos establecidos polo Plan xeral de normalización da lingua galega (PXNLG), que os asinantes asumiron como punto de partida. Así, as principais liñas da declaración son o recoñecemento da lingua galega como grande obra colectiva do pobo galego e garantía de futuro e de existencia digna e próspera. Recoñécese o preocupante retroceso social da lingua nos últimos anos e a necesidade de abrir unha nova etapa de normalidade, coa implicación de todos os sectores, e que é necesaria unha nova política lingüística que garanta o dereito a vivir en galego, e conseguir verdadeira igualdade e oficialidade real. Para iso os asinantes asumiron o compromiso de retomar e iniciar todas as medidas sinaladas no PXNLG para a reposición, rehabilitación e plena normalidade, así como a reactivación e promoción en todas as áreas e institucións.
O presidente da Mesa anunciou que de cara ao próximo trimestre a Mesa impulsará as seguintes iniciativas:
• Solicitar a todos os concellos e deputacións de Galicia que asuman nos plenos de setembro a Declaración de unidade, corresponsabilizándose e comprometéndose co que sinala.
• Implicar a todas as institucións de Galicia e a todos os grupos políticos contando coas achegas das entidades sociais de todo tipo.
• Establecer un calendario de común acordo cos partidos asinantes para adoptar as medidas concretas ás que fai mención a Declaración, comezando polas contempladas no PXNLG.
Neste sentido, Marcos Maceira sinalou que a Declaración foi un primeiro paso para sentar as bases da nova política lingüística a partir do establecido na Lei de normalización lingüística, no PXNLG e na lexislación internacional. E manifestou que A Mesa como promotora deste acordo asumirá a súa responsabilidade de contribuír a que a declaración cristalice nunha nova política lingüística estable e duradeira, mais tamén exixirá ao resto de asinantes que cumpran coa súa responsabilidade.

Pode ampliar esta información en A Mesa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario