luns, 27 de xullo de 2015

Continúa a contratación de traballadores para Alemaña

A situación laboral en España, aínda que parece mostrar unha pequena melloría respecto de anos anteriores, continua sendo o principal problema ao que se enfronta o goberno actual. En 2015 a taxa de desemprego segue situada por encima do 24%, alcanzado case ao 50% dos mozos con idades entre os 25 e 35 anos. 

Nos últimos 4 anos, miles destes mozos e non tan novos, na súa gran maioría altamente cualificados, abandonaron o país en procura dunha oportunidade laboral que o lugar que lles viu nacer, non pode ofrecerlles. O principal destino é o motor económico en Europa e unha das 3 potencias a nivel mundial, Alemaña. No país a taxa de desemprego fíxase por baixo do 5%, con rexións mesmo con emprego pleno, como Baden-Württemberg, comunidade da zona sur do país onde só o 3 % atópase desempregado.
 
A tecnoloxía alemá é coñecida dabondo por todos os cidadáns, principalmente polos enxeñeiros que soñan en traballar algún día en empresas como Mercedes, BMW, Siemens ou moitas outras de procedencia alemá. Segundo o goberno alemán, máis de 50.000 españois desprazáronse a Alemaña nos últimos 4 anos e exercen alí a súa profesión. A diferenza de España, para as empresas de Alemaña é moi complicado atopar persoal cualificado e deben dirixirse ao estranxeiro para poder contratar novos traballadores. No país é coñecida a situación crítica de España, así como o gran interese de moitos dos mozos altamente cualificados en conseguir unha estabilidade laboral. Este feito fai que cada máis empresarios fixar alí os seus obxectivos de contratación de traballadores.
 
Que traballadores busca Alemaña?
 
O goberno alemán anunciou en repetidas ocasións a falta de persoal en practicamente todos os seus sectores, aínda que ao parecer a situación é extrema no caso da enfermaría ou a enxeñaría. Predíse que para o 2030 haberá unha necesidade de máis de 120.000 profesionais no sector da saúde, cifra inalcanzable co persoal autóctono e que está a levar a moitos hospitais á contratación masiva de persoal estranxeiro. 
 
A enxeñaría padece unha situación similar, é imposible atopar un só enxeñeiro en Alemaña que se atope en situación de desemprego, o nivel de esixencia aumenta nas empresas e complícase a contratación de novo persoal. Outro sector a destacar sería o sector do transporte, pódense ver na rede os primeiros proxectos con condutores españois que por grupos foron contratados por empresas de transporte do país.  Na actualidade, máis de 30.000 ofertas de emprego quedan sen cubrir neste sector.
 
Para calquera destes ámbitos, a boa formación académica en España fai posible a inserción de miles de españois en Alemaña, que tras un período de adaptación, ven homologado o seu título e obteñen unha estabilidade e remuneración acorde á súa formación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario