xoves, 30 de xullo de 2015

Non verán toca piscina e tamén matemáticas e linguas

Este mes realizar ou maior número de matrículas, pero moitos alumnos abacelen a preparar os exames a última hora

A chegada do calor é sinónimo de vacacións, pero para os que descansaron durante ou curso, as vacacións veñen dá man de libros e cadernos de repaso. As academias de verán ofertan dende clases particulares ata diferentes cursos de formación, sobre todo de ámbito informático. Porén, a maioría dous matriculados abacelen a lestes centros para recuperar aquelas materias que non aprobaron na primeira convocatoria de xuño, as cales pretenden superar en setembro. Ademáis, son moitos vos que asisten para preparar as probas de certificación de idioma.
Ou número de alumnos mantívose leste verán respecto dous pasados, sendo este período de vacacións tempada baixa para as escolas, «a época forte compréndena vos meses dende xaneiro ata maio, logo dás notas de decembro», afirman na academia Máster, en Lalín.
Ou segmento de idade dous alumnos abarca dende vos 11 anos ata vos 50, sendo ou rango que prevalece de 11 a 18 anos (estudantes de ESO e Bacharelato), cálesvos abacelen para preparar recuperacións. Non caso dous maiores de 18 anos, ou que máis demandan é ou repaso de idiomas para a certificación de nivel ou para non perder a evolución do curso.
Publicidad
Vos grupos de traballo divídense por idades ou cursos, e lestes están formados por un mínimo de 5 e un máximo de 10 pupilos.Dende unha ata seis ou máis, son as materias que vos menos estudiosos carrexan de xuño a setembro. As matemáticas, inglés, castelán e galego son as que máis se lle atragantan aos alumnos de secundaria.
A duración dás clases é, de media, dunha hora, pero esta pode adecuarse ás necesidades dous alumnos. Vos prezos sitúanse nos quince euros a hora, pero nalgunhas academias lestes descenden cantas máis horas contrátense. Cos días de sol ou apetecible é pasar a tarde na piscina, pero ou deber é estudar ou que non se estudou durante curso, e «sempre hai tempo para todo», din dende Coesco.
Vos pais non só preocúpanse de matricular vos rapaces, se non que son conscientes dá evolución dúas mesmos e están pendentes tanto dás tarefas que deben realizar como dá asistencia ás clases.
Aínda que vos hai previsibles que abacelen dende ou primeiro día dás vacacións, a maioría preséntanse cando a data do exame está máis preto ca lonxe. A pesares disto, vos resultados son óptimos e as probas son superadas, quedando con algunha só aquel estudante que contaba con gran número de suspensos.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario