mércores, 15 de xullo de 2015

Galicia achegou o ano pasado 579 lanzamentos editoriais en novos formatos

O Consello da Cultura Galega amosou esta semana un novo documento de traballo no que se avalían as cifras recentes do libro e da edición en Galicia, uns números que segundo se fai saber na investigación salientan “unha situación positiva para o sector”. Así, a edición de libros en Galicia presentou indicadores á alza en diferentes ámbitos: en 2014 editáronse 383 libros máis có ano anterior e medrou o número de editores. Asemade, aumenta o número de títulos en galego, tanto en formato tradicional como (a cuestión que nos ocupa) con feitura de edición dixital.
No informe, malia todo, tamén hai unha vertente negativa, sobre todo no referente á tradución do galego e para o galego, onde se rexistran “notorias baixadas”. Estas e outras informacións figuran no último Documento de Traballo do Observatorio da Cultura Galega (DT-OCG) que, co título O libro e a edición en Galicia, recolle datos estatísticos sobre esta realidade así como do sector empresarial e do mercado laboral.
Como dixemos, no informe faise saber que en 2014 Galicia editou 2.877 libros, 383 libros máis ca en 2013, o que supón un aumento dun 15,4%. Esta cifra, indica o CCG, confirma o ano pasado como o ano da recuperación, “xa que foi a primeira vez que aumentou o número de publicacións inscritas no ISBN na nosa Comunidade dende 2010”.
En papel, editáronse 2.298 libros (64 máis que o ano anterior). Por outra banda, a edición en soportes tecnolóxicos achegou unha cifra de 579 lanzamentos. Este tipo de edicións, polo tanto, aumentou en 2014 en case 10 puntos porcentuais con respecto a 2013, mentres que no conxunto de España diminuíu en 2,2 puntos. “O incremento da actividade editorial electrónica e doutros soportes explica en gran medida o crecemento en termos absolutos”, apúntase na investigación, onde tamén se reflicte que os galegos achegámonos moito ás cifras estatais en porcentaxe de libros inscritos en formatos dixitais, cunha diferenza de 4,1 puntos en 2014, fronte aos 15,6 puntos de diferenza en 2013.
Polo que respecta á edición en galego, dos 2.877 libros finalmente publicados en 2014, 1.763 foron lanzados na nosa lingua. Deles, 1.298 en papel e 465 en formatos electrónicos.
A cifra total de libros publicados en galego supón un 61,3% do total de libros con ISBN publicados en Galicia en 2014. A porcentaxe de edición en galego respecto do total de edición en Galicia sitúase entre o 52% e o 67% nos últimos anos. Segundo se di no estudo, “é moi salientábel que en 2014 o número de títulos en galego medrou en 337 unidades, o cal supón un aumento do 23%”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario