martes, 28 de xullo de 2015

O Instituto Cervantes mostra o seu compromiso coa promoción do galego na súa reunión anual

O Cervantes debe mirar a Iberoamérica, pero tamén as outras linguas de España. Así o sinalou Víctor García de la Concha, quen fixo fincapé en que a súa institución fixo seu o marco de referencia para as linguas da UE, que supera o concepto de multilingüismo e se propón como obxectivo "a competencia plurilingüe e pluricultural". "Non se trata de acumular en compartimentos estancos a aprendizaxe dunha lingua, senón de lograr que os coñecementos dunha lingua se integren cos da respectiva cultura e dialoguen cos que doutras linguas e culturas se posúen", alegou, para avanzar que "sobre esa base" quere "desenvolver o Instituto a promoción da lingua galega en estreita colaboración coa Xunta".

Máis información en La Opinión de A Coruña.

Ningún comentario:

Publicar un comentario