mércores, 22 de xullo de 2015

A Plataforma Estatal pola Escola Pública esixe ao Ministerio de Educación que paralice a LOMCE

A Plataforma Estatal pola Escola Pública esixe ao Ministerio de Educación que sexa consecuente coa posición maioritaria dos Gobernos Autonómicos e paralice a LOMCE ata que a derrogue o novo Goberno que xurda das próximas eleccións xerais.
 
A Plataforma Estatal pola Escola Pública reiterou en numerosas ocasións que a LOMCE é unha Lei nefasta que debe ser derrogada de forma inmediata. O Goberno do Estado, apoiado unicamente na súa maioría absoluta, impuxo a contrarreforma e intenta poñela en marcha de forma acelerada para intentar concluír a súa implantación antes de que outro Goberno poida derrogala, sinal inequívoco que actúa deliberadamente en solitario e contra todos os demais.
Dende a súa aprobación, o Ministerio de Educación, co señor Wert e o seu equipo á fronte, realizaron todos os pasos necesarios para concluír o antes posible a implantación da LOMCE, apoiándose en que a maioría dos Gobernos Autonómicos tiñan a mesma cor política que o Goberno do Estado e que estes seguirían as instrucións que dera o Partido Popular, que é o partido que sustenta todo este enxame de imposición lexislativa.
Non obstante, as pasadas eleccións autonómicas e municipais modificaron a realidade política e a maioría dos Gobernos Autonómicos cambiaron de mans e, con el, de orientación política. O resultado demostra que a cidadanía rexeita maioritariamente as políticas que se practicaron nos últimos anos, os recortes que sufrimos e a LOMCE.
Neste momento, só dúas das Comunidades Autónomas que aprobaron os Decretos de currículo que deben implantarse no próximo curso escolar, é seguro que o farán: Madrid e Castela e León. Mesmo esta última o fai mantendo serias discrepancias coa LOMCE.
Ante este panorama, a Plataforma Estatal pola Escola Pública volve demandar a derrogación da LOMCE e esixe ao Ministerio de Educación que paralice unha Lei que nunca debeu ser aprobada, paralización que debe estenderse ata que esta sexa derrogada polo novo Goberno de xurda das urnas nas próximas eleccións xerais.

Ningún comentario:

Publicar un comentario