luns, 20 de xullo de 2015

A Axenda Dixital de Galicia 2020 mobilizará máis de 1.500 millóns de euros

Hoxe tivemos ocasión de coñecer máis detalles sobre a Axenda Dixital Galicia 2020, que é a folla de ruta tecnolóxica do Goberno galego para os vindeiros cinco anos. As súas liñas principais e os detalles máis concretos foron dados a coñecer na Cidade da Cultura (Santiago) polo presidente Alberto Núñez Feijóo, que estivo acompañado de Mar Pereira (directora de AMTEGA) os representantes de boa parte das compañías máis importantes da nosa terra (implicadas tamén, directamente, na construción da folla de ruta). Durante o transcurso da presentación, Feijóo explicou que a Axenda mobilizará máis de 1.500 millóns de euros. A arelada recuperación económica, dixo, terá relación directa co investimento en novas tecnoloxías. Nun plano máis concreto, deu a coñecer que un dos obxectivos é conseguir que o país, agora que xa ten cobertura, teña tamén calidade.
Feijóo comezou a súa intervención definindo a Axenda en si mesma: un impulso á modernización tecnolóxica para que esta sexa “o catalizador dunha fonda renovación nosa economía, da nosa sociedade e das nosas administracións públicas”. A folla de ruta apóiase tamén na necesidade urxente, dixo, de acadar unha situación na que ningún galego fique excluído do progreso tecnolóxico e do medre que se deriva del. Por partes e a un nivel máis específico, o presidente dixo que a iniciativa establece as actuacións para lograr unha eAdministración máis innovadora e consolidada, “favorecer servizos dixitais avanzados no eido do benestar e a sanidade”, e impulsar a dixitalización empresarial en sectores estratéxicos.
O xefe do Executivo galego quixo agradecer tamén a implicación da sociedade galega e dos axentes económicos e sociais no “proceso de reflexión conxunta” que deu pé á Axenda Dixital 2020.

Os piares da actual folla de ruta

Na presentación das estratexias para os vindeiros anos, o presidente lembrou que aquelas son a consecuencia directa das incluídas na Axenda Dixital 2014. “Grazas a ela”, sinalou, “conseguimos iniciar unha senda para o desenvolvemento da Administración Electrónica, loitamos por reducir a fenda dixital, desenvolvemos programas específicos para a modernización de sectores como a agricultura, a pesca ou o turismo e contribuímos a reverter a desigualdade que vivía a Comunidade no acceso aos servizos de telecomunicacións”. Ao fío disto último recordou que se pasou a unha taxa de cobertura do 98% e que antes da posta en marcha das medidas da Axenda 2014 a metade do territorio das provincias interiores non tiñan posibilidade de acceder á Internet e condicións mínimas de calidade.
Tamén subliñou que a estratexia dixital da Xunta permitiu o nacemento do proxecto Abalar, que fixo que Galicia fose “pioneira na implantación do libro dixital” e na “integración plena das novas tecnoloxías na práctica educativa”.
Respecto da nova andaina do Plan de Banda Larga de Galicia, informou que despregará redes ultrarrápidas para que “o 100% da poboación galega teña cobertura de, como mínimo, 30 Mbps”; e que “o 50% dos fogares dispoñan de servizos de banda larga por riba por 100 Mbps”.

Semana Dixital de Galicia

A presentación da Axenda Dixital 2020 dá comezo á Semana Dixital de Galicia, durante a cal AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) levará a cabo catro actos para detallar os eixos do texto marco e facer o seu contido máis accesíbel para tódolos públicos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario