xoves, 23 de xullo de 2015

CEAPA valora de forma positiva a disposición do novo Ministro de Educación Cultura e Deporte a realizar actuacións destinadas a mellorar o actual panorama educativo

A intervención do Ministro de Educación na súa primeira comparecencia no Congreso dos Deputados marca diferenzas no modo de proceder do MECD. CEAPA espera que non só sexan declaracións de boas intencións encamiñadas a mellorar a imaxe do MECD e do Goberno de cara ás próximas eleccións xerais e velas convertidas en propostas concretas.
CEAPA esixe a gratuidade total do ensino na etapa obrigatoria, e coincide co Ministro sobre a necesidade de aumentar as bolsas para libros de texto, xa que é un dos problemas aos que se enfrontan as familias cada inicio de curso. Non obstante, CEAPA cre que esta medida está destinada a facilitar a implantación da LOMCE naqueles centros que se cuestionan o cambio de libros e materiais para o novo curso, o que supón destinar diñeiro público de forma innecesaria para único beneficio das editoriais que manifestaron a súa intención de denunciar ás consellarías de educación daquelas comunidades autónomas que decidan paralizar a LOMCE, polo prexuízo económico que lles supón ao non vender os libros que tiñan previsto.
CEAPA bota en falta que o Ministro na súa intervención non nomease a necesidade de aumentar os presupostos para bolsas de comedor así como a apertura dos comedores escolares durante os días non lectivos para combater a pobreza infantil cuxas cifras non deixan de aumentar ano tras ano.
CEAPA coincide co Ministro na necesidade de aumentar a contía do presuposto para axudas ao estudo, para que ninguén deixe de estudar por motivos económicos. Por esta mesma razón CEAPA pide ao actual Ministro que realice unha Amnistía Educativa para aquelas familias ás que se lles está a esixir a devolución da bolsa concedida en cursos anteriores por non superar o 50% das materias, xa que o MECD modificou as bases da convocatoria, considerando como criterio de devolución a non superación da metade das materias dando á bolsa a consideración de subvención finalista ao contemplar que "non" se destinou o diñeiro á finalidade para a que foi concedido", cando a realidade é que eses estudantes destinaron o diñeiro á compra de libros e materiais e algúns mesmo o destinaron ao transporte por vivir no medio rural.
CEAPA valora de forma positiva que o Ministro de Educación abordase o acoso escolar nun escenario como o Congreso dos Deputados trasladando a necesidade de traballar na convivencia escolar así como na mellora de protocolos de actuación e a posta en común de boas prácticas en convivencia. Non obstante, CEAPA non comparte que o Ministro utilizase o termo "violencia escolar" na súa intervención xa que resulta totalmente inadecuado para o ámbito educativo, e lle pide que convoque o Observatorio Estatal pola Convivencia tal como se lle recomenda por parte do Consello Escolar do Estado na Resolución aprobada a súa Comisión Permanente o pasado mes de xuño.
CEAPA dúbida da efectividade que pode ter a convocatoria da Conferencia Sectorial 15 días antes do inicio de curso, e esperaba que o Ministro a tivese convocado de urxencia como a súa primeira actuación tras a súa toma de posesión, para conseguir un inicio de curso o máis consensuado posible, visto o resultado das eleccións autonómicas e os anuncios realizados pola maioría delas de paralizar a LOMCE.

Ningún comentario:

Publicar un comentario