mércores, 18 de novembro de 2015

Tres de cada cinco fogares galegos revisan as visitas a Internet dos seus fillos

A terceira parte dos pais e nais controlan tamén os seus grupos de whatsapp e os seus contidos en redes sociais.

Os fogares galegos amosan preocupación polos contidos ós que acceden os menores en Internet. Un informe presentado polo Observatorio da Sociedade da Información de Galicia (Osimga) reflicte que tres de cada cinco familias (62%) controlan as páxinas web que ven os seus fillos e que un terzo dos pais e nais supervisan os seus grupos de whatsapp e doutras canles de mensaxería instantánea. Tamén revisan os contidos que comparten e visualizan en redes sociais.
logo_osimga
O informe revela que no eido das familias con nenos en idade escolar é onde máis presenza ten Internet en Galicia. Nove de cada dez fogares con nenos contan con Internet contratado a través de banda larga. A presenza de nenos de entre 3 e 16 anos segue a ser determinante en canto a contratación de banda larga, superando a media galega en 17,2 puntos porcentuais e en 22,6 puntos aos fogares que non contan coa presenza de nenos.
Os datos están recollidos na nova edición do estudo temático “A mocidade e as TIC”, do Osimga, organismo adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). O estudo avalía a incidencia da presenza de nenos e mozos no fogar en relación ao equipamento e uso das TIC, a partir de datos propios do Observatorio e expón os hábitos dos “nativos dixitais” en base a fontes complementarias.
Os fogares con fillos contratan 22,6% máis Internet con banda larga
A presenza de nenos e estudantes fomenta a existencia de ordenadores nos fogares. O 89% de vivendas con nenos en idade escolar dispón dalgún ordenador, fronte ao 65,9% dos fogares onde non residen nenos (23,1 puntos de diferenza).
En termos evolutivos, o uso de Internet nos fogares con nenos medrou 6,1 puntos máis que o ano anterior e supera o ritmo de crecemento que rexistran as vivendas sen presenza dos máis novos, que experimentaron un incremento de 3,8 puntos no último ano.
As principais razóns para non ter Internet nos fogares con nenos son os altos custos tanto de conexión de Internet (70,9%), como dos equipos (54,3%), mentres que nos fogares sen presenza de nenos non contratan Internet principalmente porque non lles resulta nin útil nin interesante (59,3%).
O estudo constata unha diferenza xeracional considerable no que se refire aos trámites coa Administración a través de Internet. Os internautas galegos de 16 a 34 anos optan, en maior medida, polo uso de Internet para relacionarse coas Administracións Públicas, superando amplamente as porcentaxes que rexistran o resto de internautas.
O estudo do OSIMGA analiza tamén os hábitos dos chamados “nativos dixitais”, en base aos datos da “Enquisa sobre hábitos de uso e seguridade de Internet de menores e mozos en España”, publicada polo Ministerio de Interior. Segundo este informe, preto do 62% dos pais e nais supervisan as web que visitan os seus fillos e máis do 30% dos proxenitores comproba á composición dos seus grupos de whatsapp, perfís nas redes sociais e mensaxería instantánea
O informe apunta que máis da metade dos pais permiten aos seus fillos usar mensaxería instantánea, ver videoclips por Internet e navegar pola Rede en calquera momento. Non obstante, os pais prefiren supervisar as seguintes actividades: os perfís nas redes sociais, a descarga de músicas ou películas, subir fotos ou proporcionar información persoal en Internet. Ademais, o 76,5% dos mozos conéctanse a Internet dende unha habitación común do seu fogar.
O 76,5% dos mozos acceden a Internet nunha habitación común do fogar
Cómpre salientar que o 58,8% destes mozos conéctanse á Rede todos os días, maioritariamente, entre unha e tres horas ao día. A realización de traballos escolares a través de Internet é a actividade mais común entre os mozos (95,5%), seguido da busca de información (94,9%) e a visualización de vídeo clips (94,5%).
As redes sociais están plenamente integradas na vida dos mozos. Dous de cada tres mozos dispoñen de, cando menos, un perfil nas redes sociais. Deles un 31,3% teñen creado máis dun perfil.
Outras das conclusións que se extraen deste estudo é a recomendación de reforzar iniciativas no ámbito da seguridade xa que un 12,9% de mozos sentíronse feridos a través de Internet no último ano.
O estudo tamén destaca os primeiros indicios dun posible risco de dependencia que experimentan algúns adolescentes: O 38,8% dos mozos navegaron pola rede algunha vez “porque non tiñan outra cousa que facer”. Un de cada tres afirmou sentirse desgustado cando non se puido conectar a Internet e un 20,4% admite que descoidou as súas relacións persoais e escolares a causa da Rede.
Os datos deste informe poden consultarse na seguinte ligazón: www.osimga.org

Ningún comentario:

Publicar un comentario