mércores, 25 de novembro de 2015

A OCDE reprocha a España a falta de avaliacións aos profesores

A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) reprochou a España a falta de avaliacións aos docentes. O organismo incide en que o único control establécese nos exames de acceso á profesión en centros públicos, e destaca que "outras formas de avaliación do profesorado non están lexisladas", entre as que cita os exames regulares, probas para promocionar e incentivos asociados a resultados.
No informe presentado este mércores baixo o título Panorama da Educación, a OCDE detalla que en tres cuartas partes dos 34 países obxecto de estudo a avaliación do profesorado está lexislada ou é un requisito, en case a metade deles os profesores que obteñen malos resultados nas probas deben volver examinarse, en 11 afecta o seu salario, e nunha decena de países obrígaselles a mellorar a súa formación. "En España, a única consecuencia dun mal resultado nunha avaliación é non conseguir a certificación para o posto como docente", di o documento en alusión á falta de novas probas unha vez obtida a praza.
O filósofo e pedagogo José Antonio Mariña, ao que o Goberno encargou o Libro branco da función docente abriu o debate sobre a necesidade de avaliar aos profesores que exercen en España a comezos deste mes, cando propuxo que unha parte da súa retribución estivese "relacionada coa avaliación do centro enteiro, de maneira que se fomente a implicación de todos os profesores nun proxecto educativo". A idea xa ten partidarios e detractores: os sindicatos de ensino opóñense, o Goberno di que a estudará e o PSOE xa incluíu no seu programa electoral medidas similares. Para a OCDE, os sistemas de incentivos están concibidos "para seleccionar un grupo de profesores con resultados excelentes e recoñecer o seu traballo".
Publicidad
Por encima en estudos superiores, e en desemprego
O estudo recolle, así mesmo, diversas variables que tratan de esbozar un mapa da situación educativa dos países membros e asociados. En España, a proporción de adultos entre 25 e 64 anos con estudos de FP superior e universitarios (35%) é lixeiramente superior á media dos países da OCDE (34%), aínda que se mostra unha brecha maior cos que teñen menos estudos: gran parte da poboación desta franxa de idade, o 43%, só cursou o ensino obrigatorio, fronte ao 23% de media da OCDE por baixo dese limiar.
A pesar de que a cifra de mozas de entre 15 e 29 anos que estudan supera en España os niveis de 2005 e 2010, e xa son o 45,5%, o fenómeno nini segue latente. O 25,8% das persoas desta idade non estudan nin traballan, 10 puntos por encima da media da OCDE, con datos moi similares entre homes (26%) e mulleres (25,7%). De entre os países da UE, só Grecia (28,3%) e Italia (27,6) teñen cifras superiores, con Turquía liderando a estatística na OCDE cun 31,6% de inactivos na devandita franxa de idade.
Os elevados datos de paro seguen sendo os que máis afastan a España de países de tamaño e nivel de desenvolvemento similar. Con datos de 2014, o informe sitúa a España como o segundo país da OCDE con máis desemprego en adultos de entre 25 e 64 anos independentemente dos estudos realizados. Entre os que non foron máis aló do ensino obrigatorio, só Eslovaquia ten maior porcentaxe de parados (39,2%) que España (31,4%), ambas moi por encima do 12,8% de media da OCDE. España retrocedeu respecto de 2010, cando a proporción era do 24,5%, e está lonxe do 9,3% de 2005, antes da chegada da crise económica.

Ningún comentario:

Publicar un comentario