xoves, 26 de febreiro de 2015

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto
A presente resolución ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2015/16.
Artigo 2. Requisitos para ser adxudicatario/a
1. Serán requisitos imprescindibles para ser adxudicatario ou adxudicataria de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais:
a) Que o neno ou a nena teña a súa residencia en Galicia e xa nacese no momento de presentación da solicitude.
b) Idade do neno ou da nena:
– Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso.
– Non ter feitos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2015.
DOG Nº 36

Ningún comentario:

Publicar un comentario