xoves, 19 de febreiro de 2015

Piden en Bruxelas garantir as linguas minoritarias na UE

O documento, que se vai someter a un proceso de participación cidadá, foi elaborado pola Rede Europea para a Promoción da Diversidade Lingüística e propón catro grandes liñas de acción para a subsistencia das linguas minoritarias.
Cabe recordar que a Rede Europea para a Promoción da Diversidade Lingüística engloba institucións de países con linguas rexionais ou minoritarias e que persegue sensibilizar a poboación e institucións europeas sobre a importancia da diversidade lingüística. Nelas están representados, entre outros territorios, Navarra, Bretaña (Francia), Cataluña, Córsega (Francia), Estonia, Finlandia, Frisia (Países Baixos), Gales (Reino Unido), Galicia, Irlanda ou o País Vasco.
Cómpre lembrar que na Unión Europea viven cerca de 500 millóns de habitantes, dos que se cre que o 10% fala algunha lingua rexional ou minoritaria.
Información tirada do Diario de Navarra.

Ningún comentario:

Publicar un comentario