xoves, 19 de febreiro de 2015

Os sindicatos acusan Educación de "substituír" profesores por bolseiros

O ministerio aproba un programa para que 2.000 titulados universitarios dean clases de apoio tras o recorte de 25.000 docentes en dous anos.

Cinco sindicatos de ensino (CC OO, ANPE, CSIF, STES-i e UGT) acusan o Ministerio de Educación de intentar "cubrir con bolseiros as prazas de profesores que se perderon nos centros durante a crise". A protesta responde ao último anuncio de Educación, que prevé destinar 22 millóns de euros para que 2.000 titulados universitarios con bos expedientes realicen prácticas como persoal de apoio en centros de primaria con alumnos con necesidades especiais. Todas as centrais piden a "retirada inmediata" da medida, "que se empezaría a aplicar "o curso "que vén "mentres o ministerio sinala "que os bolseiros "non" son ningunha ameaza para o emprego público".

Medir resultados

A posta en marcha do plan do Ministerio de Educación para levar bolseiros con bos expedientes ás aulas depende das comunidades autónomas. Educación presentará este xoves ás autonomías o proxecto e pediralles un "mapa de centros" susceptibles de ter este tipo de reforzo, explica o director xeral de Avaliación, José Ignacio Sánchez. Unha vez seleccionados, sacarase a convocatoria que, segundo o director, primará aos titulados de Maxisterio.
A intención do ministerio é medir os resultados deste programa. "Estableceremos indicadores obxectivos para coñecer a porcentaxe de mellora que achegan os egresados", segundo Sánchez. Entre outros, o número de alumnos con suspenso que ten o centro antes e despois de que cheguen os universitarios ou "enquisas de satisfacción do centro e das familias co programa".
As centrais critican que esta medida chega despois de que as aulas públicas perdesen case 25.000 docentes en dous anos ata 2014, segundo os datos oficiais do Ministerio de Facenda, o que supón un 4,75% menos de equipo. Segundo Educación, o groso deste descenso corresponde á etapa de secundaria e débese principalmente ao aumento de dúas horas da xornada lectiva dos docentes.
A educación compensatoria, destinada a garantir a equidade e atender aos alumnos máis demorados aos que Educación quere agora destinar a este persoal de apoio, perdeu case o 90% dos seus fondos nos últimos presupostos. O recorte supera os 48 millóns de euros. Os 22 millóns do programa proveñen da partida presupostaria de accións de calidade, segundo o ministerio.
A secretaria de Estado de Educación, Monsterrat Gomendio, explicou o luns que os futuros bolseiros acudirán a centros especializados en alumnos con necesidades especiais ou que teñan unha alta proporción de alumnos repetidores. Cobrarán 1.000 euros ao mes durante os sete meses que dure a bolsa "que irá acompañada dun período formativo previo e a alta na seguridade social".
Os requisitos para acceder ás devanditas bolsas serán, ou ben o grao de Maestro ou equivalente (cunha media igual ou superior a 8,5), ou un título de grao en áreas relacionadas coas materias de lingua castelá e literatura, lingua estranxeira, matemáticas, ciencias naturais e ciencias sociais, cunha nota media de, polo menos, un 8. Tamén se lles esixirá ter un nivel B2 en lingua estranxeira. "Queremos que os egresados con expediente brillante poidan devolver á sociedade parte do seu talento", sinala O PAÍS o director xeral de Avaliación do Ministerio de Educación, José Ignacio Sánchez.
CC OO considérao unha "substitución de profesorado" por traballadores" a baixo custo e con fins electoralistas" e reclama que esa partida "se empregue na recuperación dos profesionais dos que se prescindiu nos últimos anos". "Moitos interinos foron despedidos polos recortes e, con este proxecto do ministerio, ven frustradas as súas opcións de reingresar na función pública docente", engade ANPE. "Queren introducir subvencionados (contratos en precario) que non teñen a formación necesaria para atender ao alumnado con especiais dificultades", engade a Federación de Traballadores do Ensino de UGT.
STES-i critica que "a política de recortes" en educación se aplica "máis con criterios economicistas e mercantís a calidade do sistema educativo". E CSIF engade que esta medida se tomou "sen analizala previamente coas organizacións sindicais" e "polo tanto saltándose a negociación das condicións laborais". Un voceiro do ministerio rexeita que se trate de "unha contratación encuberta nin a substitución de profesores" e engade que servirán de apoio aos docentes".
O director xeral de Avaliación acusa ás centrais de facer "demagoxia" e asegura que os bolseiros "non" suplirán o labor de ningún docente e estarán sempre acompañados de docentes no desenvolvemento de programas novos".
Os sindicatos esixen a "convocatoria urxente" dunha Mesa Sectorial de Negociación, na que os sindicatos do sector do ensino "poidan analizar este procedemento, establecer as bases de contratación, o tipo de contrato e as condicións de traballo, para que non se cubran postos de traballo con empregos precarios,".

Ningún comentario:

Publicar un comentario