luns, 16 de febreiro de 2015

O 35% dos mozos españois carece da formación mínima para traballar

Máis dun terzo dos españois de entre 25 e 34 anos enfróntase ao mercado laboral sen unha cualificación mínima suficiente, pois conseguiron graduarse como máximo na Secundaria Obrigatoria (ESO), e non sempre, segundo apunta a OCDE.
Os datos do Informe Intermedio Panorama da Educación 2015 "confirman que o sistema educativo español ten un grave problema de formación educativa" destas persoas, constata á súa vez o Instituto Nacional de Avaliación Educativa (INAE) nunha análise desta cuestión.
España, cun 35 %, dobra o índice medio da OCDE de persoas dese tramo de idade na mesmas circunstancias (empezan a vida laboral sen un nivel mínimo de cualificación), que é do 15 % na UE, segundo datos de 2013.
Cando se estuda toda a poboación adulta (25-64 anos), compróbase que o 44 % dos españois tan só chegou a cursar a Secundaria Obrigatoria, o dobre que na UE e a OCDE. "Os países teñen moitas boas razóns para evitar que a xente nova caia na trampa de entrar ao mercado laboral e na etapa adulta sen unha boa cualificación", explica o director do Departamento de Innovación e Indicadores de Progreso da OCDE, Dirk Van Damme, nun artigo recollido polo INAE.
Isto débese a que os datos do informe mostran que o risco relativo de desemprego continúa sendo moi alto entre os adultos dun nivel educativo baixo. "De feito, moitos países identificaron o problema do abandono temperán da educación e a formación como un dos maiores retos educativos", agrega este responsable da OCDE.
España conseguiu reducir o abandono en nove puntos nos cinco anos últimos, ata situarse no 21,9 % (2014), pero segue afastada da media da UE (12 % en 2013).
Como media, practicamente o 14 % das persoas que teñen unicamente formación básica están paradas na OCDE, o 8 % dos bachareis e titulados de FP media e o 5 % dos graduados superiores.
En España, a taxa de desemprego das persoas con formación de ESO como máximo é do 33 %. Pero ademais, a inserción laboral dos titulados en Secundaria postobligatoria é inferior ás medidas internacionais. Así, traballan o 64,5 % dos españois de entre 25 e 64 anos con estudos de FP media (75 % na OCDE e 75,6 % na UE). Se son bachareis, están empregados o 64,4 % dos españois, mentres que son o 69,4 % na OCDE e o 70,1 % na UE.
O informe tamén chama a atención sobre que o 9 % da poboación española adulta ten un título FP media, catro veces menos que a media comunitaria (39 %). E en Alemaña chega ao 60 %.
Outro problema da mocidade española é o dos ninis (non estudan e están desempregados), que son o 24,5 % entre os 20 e 24 anos (11,3 % na UE-21) e o 27,1 % entre os 25 e 29 anos (10,9 % na UE-21).
En España dáse o paradoxo, ademais, de que o 41 % dos mozos (25-34 anos) terminou ensinos superiores, cando máis dun terzo nin sequera completou FP media ou Bacharelato.
"A mensaxe é clara, se o países queren mellorar de forma sostible e inclusiva o crecemento económico e o progreso social deberían, non só expandir os seus sistemas de educación terciaria (superior), senón, ademais, traballar na redución da taxa de xente nova con niveis educativos baixos", recomenda Van Damme.

Ningún comentario:

Publicar un comentario