mércores, 18 de febreiro de 2015

Novo visor xeográfico web con información sobre os espazos naturais e a biodiversidade de Galicia

A Consellería de Medio Ambiente vén de poñer en marcha un novo visor xeográfico con información completa e detallada sobre a Rede de espazos naturais e da biodiversidade de Galicia que permitirá achegar uns completos contidos sobre estes enclaves de xeito sinxelo.
A información que proporciona este visor xeográfico é descargable en calquera formato e representa unha aposta da Xunta pola transparencia, ao por á disposición dos cidadáns, de maneira gratuíta, facilmente accesible e intuitiva, información completa sobre os principais espazos naturais de Galicia.
Dese xeito, calquera persoa poderá ter acceso aos datos relativos á superficie dos espazos naturais, ás súas zonificacións concretas, toponimia, coordenadas, referencia catastral, así como aos elementos de flora e fauna que caracterizan eses lugares.
A información organízase por capas, que son combinables entre si, de tal maneira que un usuario pode adaptar a consulta ás súas necesidades e obter, por exemplo, os límites dun parque natural coa información topográfica e sobre a rede viaria que lle dá servizo.
Dentro da información relativa aos Espazos Naturais, os usuarios poden obter información sobre a Rede Natura 2000 que contén as Zonas Especiais de Protección para as Aves (ZEPA), Zonas Especiais de Conservación (ZEC), e a zonificación do Plan Director da Rede Natura 2000.
No apartado da Rede Galega de Espazos Protexidos inclúense os Parques Nacionais e Naturais, os Humidais Protexidos, as Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, os Monumentos Naturais e as Paisaxes Protexidas.
O visor mantén a tecnoloxía desenvolvida polo Instituto de Estudos do Territorio e a AMTEGA para as diferentes aplicacións de visualización de información xeográfica, dentro do proxecto do Sistema de Información Xeográfica Corporativa de Galicia como é o caso do visor de urbanismo da Xunta e incorpora novas funcionalidades como a descarga de ficheiros, buscas a partir de diferentes referencias xeográficas (toponimia, coordenadas, referencia catastral) e a posibilidade de cargar o servizo WMS do Catastro.
A través das ferramentas de visualización e navegación do visor os cidadáns poderán tamén acceder á cartografía dos espazos naturais de Galicia e buscar elementos de acordo con determinados criterios xeográficos ou temáticos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario