xoves, 12 de febreiro de 2015

O CPEIG valora positivamente unha proposición non de lei a prol da Enxeñaría Informática

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), integrado no Consello Xeral de Colexios de Enxeñaría en Informática (CCII), valora dun xeito moi positivo a recente aprobación, por unanimidade, dunha proposición non de lei presentada polo Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Deputados para que a Enxeñería Informática e a Enxeñería Técnica Informática acaden o mesmo nivel de definición académico có resto das enxeñerías.
A aprobación da iniciativa parlamentaria esta mesma tarde representa, en palabras do propio presidente do CPEIG, Fernando Suárez, un “paso firme e decidido na regulación da profesión” que ofrece “maior claridade e seguridade no panorama normativo das titulacións e dos profesionais da Informática”.
No texto da iniciativa parlamentaría indícase que o Congreso dos Deputados insta ao Goberno a que:
1. Adopte as medidas necesarias para que, con respecto á normativa e competencias regulatorias no ámbito profesional, a enxeñería informática acade o mesmo nivel de definición académica có resto das enxeñerías.
2. Promova a participación das entidades legais responsables, tanto do ámbito informático académico como profesional, naqueles foros e organismos cuxa responsabilidade implique o desenvolvemento e implantación das tecnoloxías da información e os servizos dixitais.
O CPEIG considera moi acertada a iniciativa por parte do grupo parlamentario propoñente e polo conxunto dos grupos que a apoiaron. A partir deste momento, traballará, como parte integrante do Consello Xeral de Colexios de Enxeñaría en Informática, para que os puntos aprobados da proposición non de lei se trasladen ás accións concretas do Goberno e así mellore a situación regulatoria da Enxeñaría Informática.

Ningún comentario:

Publicar un comentario