mércores, 18 de febreiro de 2015

Alumnos con dificultades quedan sen clases de apoio en 32 centros

Educación négase a conceder máis profesores solicitados polos colexios.

Menos reforzo académico e menos apoio á diversidade. Alumnos de 32 centros de Primaria e Secundaria de Galicia quedan este curso sen o chamado plan PROA, o programa de reforzo, orientación e apoio que ofrece o ensino público aos estudantes con dificultades. As dúas confederacións de Anpas (Asociacións de Nais e Pais) de Galicia, directores de centros e sindicatos alertan de que a Consellería aplicou un novo recorte que "outra vez, carga contra os máis débiles", as familias, abocadas a pagar por clases particulares ou situar os seus fillos no precipicio do fracaso escolar. A comunidade educativa sostén que a decisión da Consellería de "limitar" o número de contratos de profesores externos para impartir estas clases, propiciou a renuncia deses centros a ofertar grupos de apoio. Educación insiste en que "non" se pode falar de recorte" xa que mantén "exactamente o mesmo número" de docentes externos que o curso pasado, aínda que non conceda os que se lle piden por primeira vez.
Só no colexio de María Pita da Coruña, 45 nenos, distribuídos en tres grupos, quedan sen as clases de reforzo este curso, segundo denuncia o representante de CC OO Verísimo Pazos e confirma a presidenta de Confapa-Galicia, Helena Gómez. Ambos os dous coinciden en que a Consellería "premeu os directores" para que persuadisen os docentes dos seus respectivos centros a que impartan eles esas clases. A gran maioría négase.
Os profesores recoñecen que non lles compensa asumir esa "sobrecarga" e sinalan que non obstante o traballo é demandado polos docentes que integran a lista de laborais (no paro) " pero contratando o profesorado de cada centro Educación aforraría os pagamentos da Seguridade Social, que é unha boa cantidade, a base de sobrecargar a estes de sempre, aos que se quere engadir agora unha responsabilidade da Administración," sostén Pazos.
Educación asegura que están garantidas clases de apoio, co persoal externo contratado, en 350 centros educativos, "o mesmo número que o ano pasado, porque os que tiñan reforzo o manteñen; se non se lles dá é porque non o tiñan", insiste un voceiro da Consellería. Na lista que este gabinete publica na súa páxina web constan seis centros excluídos do programa e 26 que renuncian; a maioría, 14, na provincia de Pontevedra, xunto a nove da Coruña, dous de Ourense e un de Lugo.
As renuncias obedecen na práctica totalidade á "imposibilidade" de poñer en marcha os grupos por falta de profesores. Directores de centros da provincia de Pontevedra que constan como renuncias aseguran que non puideron poñelo en marcha "por falta de medios". Chegaron a propoñer compartir recursos entre os centros afectados. Os que non renunciaron fixeron encaixe de palillos para encontrar docentes dispostos a impartir esas clases. No IES Universidade Laboral de Ourense, a dirección decatouse de que había un profesor doutro instituto da cidade disposto a participar no programa, pero, ao ser dos poucos profesionais en activo que accedían a asumir esa tarefa, resultou que estaba tan solicitado que xa non puido aceptar. O IES acabou encontrando outro docente doutro instituto, aínda que "só está dispoñible por tres horas os xoves", explica Álex Portela, profesor e delegado de CC OO Ensino en Ourense.
Para as familias, este "novo recorte" significa unha mazada no piar básico do ensino público: a igualdade de oportunidades. "Falamos de equidade e na educación defínese como a capacidade de modificar o ámbito socioeconómico nos resultados académicos", sostén o vicepresidente da Confederación de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, nun escrito dirixido ao conselleiro de Educación, no que reproba que se estea a levar a cabo "unha política de feitos" que na práctica resulta ser unha desaparición das posibilidades de integración dos alumnos en situación de desigualdade. "A Xunta prefire que se perda o futuro dun neno antes de gastar na súa educación", sostén

Ningún comentario:

Publicar un comentario