venres, 22 de abril de 2016

Vitae e a UVigo formarán aos nosos estudantes e profesionais no potencial de Microsoft Excel en análise de datos

Vitae Consultores e A Universidade de Vigo van organizar os días vindeiros unha actividade sobre as posibilidades que ofrecen as follas de cálculo de Microsoft en materia de analítica de datos. Falamos do Curso Análise Avanzada da Información con Microsoft Excel, do que xa podemos extraer información útil dende a web de Vitae e en formato PDF. Celebrarase do 27 de maio ao 1 de xullo, na Escola de Enxeñaría Industrial do Campus, e terá unha duración de 40 horas. Segundo sinalan dende Vitae acerca da temática do curso, Microsoft Excel 2013 é unha ferramenta informática amplamente empregada no mundo empresarial, tanto pola facilidade do seu uso como polas prestacións que ofrece. “Esta actividade”, explica a academia TIC, “permite obter os coñecementos avanzados para analizar e tratar a información coa dita folla de cálculo de Microsoft, versión 2013”.
Ademais, entre os obxectivos da actividade formativa figuran os seguintes: achegar coñecementos avanzados para o tratamento de listaxes de formación (con fórmulas e funcións e simulacións avanzadas de listaxes ou táboas de datos), fornecer información avanzada para crear e modificar macros en Excel para a automatización de tarefas con todos os programas de Office, e tamén subministrar os recursos precisos para interpretar e entender a funcionalidade VBA, Visual Basic for Aplicattions.
O curso vai dirixido, en palabras de Vitae, a “calquera profesional ou estudante que busque coñecer as técnicas e ferramentas para a análise de datos coa folla de cálculo líder indiscutíbel durante os últimos 20 anos”.
O encargado de impartir os contidos será Carlos González Jardón, PMP polo Project Management Institute dende febreiro de 2005, enxeñeiro técnico en Informática de Xestión pola Universidade de Vigo, colexiado do CPETIG e arestora membro da compañía Tecnocom como coordinador de Proxectos de Banca e Servizos PMO. Nos últimos anos impartiu con Vitae Consultores máis de 30 accións formativas relacionadas coa xestión de proxectos en diferentes empresas e institucións académicas (Universidade de Vigo, Centro Tecnolóxico Gradiant, Inditex, Centro de Investigación TIC-CITIC, Tecnocom, Abanca, etc).

Ningún comentario:

Publicar un comentario