mércores, 20 de abril de 2016

A Xunta publica a convocatoria de 1.112 prazas no ensino

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos procedementos selectivos.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 12 prazas no corpo de inspectores de educación, 478 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 122 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 500 prazas no corpo de mestres. En total, 1.112 prazas.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. Nas vindeiras semanas concretaranse as datas e lugares das probas de selección

A distribución de prazas por especialidade é a que segue:

Especialidade
Prazas A2-A1
Libre
Total
Profesores de ensino secundario
Lingua Castelá e Literatura
14
56
70
Xeografía e Historia
11
44
55
Matemáticas
15
60
75
Física y Química
8
32
40
Bioloxía e Xeoloxía
9
36
45
Inglés
9
36
45
Educación física
4
16
20
Orientación educativa
5
20
25
Formación e Orientación Laboral
10
40
50
Hostalaría e Turismo
3
10
13
Informática
4
16
20
Intervención sociocomunitaria
4
16
20
TOTAL
96
382
478
Profesores técnicos de FP
Cociña e pastelería

12
12
Instalacións electrotécnicas

24
24
Mantemento de vehículos

24
24
Mecanizado e mantemento de máquinas

17
17
Servizos á Comunidade

20
20
Sistemas e aplicacións informáticas

25
25
TOTAL

122
122
Mestres
Educación infantil

186
186
Lingua estranxeira: inglés

56
56
Lingua estranxeira: francés

30
30
Educación física

40
40
Música

36
36
Pedagoxía terapéutica

56
56
Audición e linguaxe

56
56
Educación Primaria

40
40
TOTAL

500
500
Inspectores de Educación


12
12
TOTAL


1.112

Ningún comentario:

Publicar un comentario