venres, 29 de abril de 2016

Un estudo dunha investigadora galega di que a rapazada segue preferindo a televisión sobre os dispositivos

Os tempos mudan, mais as preferencias en canto a lecer dos menores semellan non variar moito co paso dos anos, así o constatou a investigadora de CCSS e da Comunicación Beatriz Feijóo na súa tese de doutoramento A infancia ante as pantallas: Análise do consumo de medios audiovisuais (TV, videoxogos e internet) entre os nenos galegos do último curso de primaria en 2010. No traballo levado a cabo por Feijóo entrevistáronse a máis de 2000 estudantes de 6º de primaria de diferentes localidades galegas concluíndo que, malia que internet e os videoxogos ocupan cada vez un meirande espazo na vida da rapazada, a televisión continúa a ser a predilecta. Outro deito a sinalar froito deste estudo é que os nenos e nenas galegos adican máis de dúas hora ao día ao consumo destes tres medios, segundo constatou a investigadora.
Outro aspecto comprobado é que o tempo adicado a estes dispositivos "increméntase de xeito acusado" nas fins de semana, así como o feito de que o peso crecente que estas teñen na vida e no lecer dos nenos non implica o abandono das actividades sociais, “xa que a maioría sinalaron que tamén lles gusta moito investir o seu tempo libre cos seus amigos ou xogando na rúa”.
O obxectivo final deste ensaio, dirixido polos profesores de CCSS e da Comunicación Aurora García e Jesús Pérez Seoane, era o de coñecer “o nivel de penetración e uso das pantallas” entre a infancia. Para iso, realizou unha enquisa a un total de 2202 estudantes de 77 colexios públicos e privados das catro provincias, que responderon a un cuestionario encamiñado a coñecer o tempo adicado á televisión, internet e os videoxogos, así como as súas “preferencias para o tempo libre”.
“Como consecuencia, os nenos cada vez se distancian máis das maneiras tradicionais de lecer infantil e optan polas novas tecnoloxías que os achegan a modelos de lecer adulto”, engade a investigadora, quen, non obstante, puido comprobar que o tempo que os cativos e cativas adican ás pantallas “non implica que desatendan as actividades sociais”.
En resumo, os nenos e nenas galegos adican máis de dúas horas ao día a estes tres medios, un tempo que “se incrementa de xeito acusado os sábados e domingos” e que tamén é maior no caso dos nenos con respecto ao das nenas, segundo comprobou Feijóo, quen tamén atopou que “as preferencias en canto a contidos” difiren bastante segundo o sexo, “sobre todo en programas de televisión e na selección de videoxogos”.
No tocante á televisión, preto do 65% dos enquisados afirmaron adicarlle “até dúas horas” nos días de colexio, “un consumo que se incrementa de maneira considerábel nas fins de semana”, mentres que no caso de internet, presente no 76% dos fogares dos enquisados, con “grandes diferencias” no grao de penetración entre a contorna urbana e o rural, a maioría declararon permanecer conectados menos dunha hora durante os días de colexio, tempo que de novo se incrementa nas fins de semana. Por último, os cativos aseguraron adicar menos dunha hora ao día aos videoxogos durante os días de colexio, mentres que, en sábados e domingos, “máis do 50% afirmou xogar entre unha e tres horas”.
Outra das conclusións deste estudo é que os nenos e nenas consumen produtos “non recomendados para a súa idade”. Nese senso, Feijóo apunta que, no tocante á televisión citaron programas “non aptos para unha audiencia menor de 12 ou 16 anos”, ao igual que aludiron a videoxogos para maiores de 18. De feito, a investigadora sinala que mentres que na televisión os nenos e nenas “en xeral si adoitan ver as series e debuxos animados” dirixidos a esta franxa de idade, no tocante aos videoxogos as súas preferencias pasan por aqueles “de uso xeneralizado en todas as idades”. Do mesmo xeito, en internet ademais de “visitar portais e servizos restrinxidos por lei a usuarios maiores de 14 anos, como as redes sociais”, optan por empregar tamén ”servizos, aplicacións ou portais pensados para un público adulto”, explica Feijóo, que incide na súa tese no papel que deben xogar pais e nais, como “responsábeis da alfabetización dixital dos nenos”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario