luns, 29 de febreiro de 2016

Santiago convoca o seu concurso de ideas empresariais innovadoras

Estudantes, persoal de administración e servizos e docente e investigador, de calquera área de coñecemento, son os destinatarios dunha nova edición do Concurso de Ideas Empresariais Innovadoras da USC, que en 2016 alcanza a súa décimo quinta convocatoria. O obxectivo é presentar ideas innovadoras susceptibles de converterse en proxectos empresariais a curto e medio prazo.
O xurado, que integrarán representantes da USC e de entidades colaborados e que se farán públicos coa suficiente antelación, valorará o grao de viabilidade da idea, o seu carácter innovador, o grao de madurez, o mercado ou a presenza de políticas de igualdade. O concurso repartirá un total de cinco premios de 500 euros a cada idea. Do total, polo menos dous concederanse a ideas baseadas en traballos de investigación desenvolvido en grupos da USC e, igualmente polo menos outros dous para calquera outro tipo de ideas. De entre estes, ademais, tamén se prestará atención a que sexan ideas promovidas por mulleres.
A inscrisión no concurso realizarase de forma telemática, cumprimentando o formulario que aparece na web de Uniemprende antes das 14.00 horas do 22 de abril de 2016.

Ningún comentario:

Publicar un comentario