mércores, 17 de febreiro de 2016

Aprobado o segundo plan para a igualdade de xénero nas aulas

Un novo sistema rexistrará e seguirá as novas formas de acoso ou abuso sexual.

O Consello de Goberno da Xunta de Andalucía aprobou este martes o segundo Plan de Igualdade de Xénero na Educación 2016-2021, que entre outras novidades inclúe a creación dun rexistro dos casos de violencia de xénero e de abuso sexual nos centros educativos de Andalucía.
Neste sistema de documentación e seguimento dos casos de violencia de xénero incluiranse tanto as novas formas de acoso ou abuso sexual a través das redes sociais como todo tipo de agresións sexistas, homófobas ou contra as persoas transexuais.
O novo plan establece catro liñas de traballo e inclúe once medidas específicas e 69 actuacións, segundo informou en conferencia de prensa o portavoz do Goberno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
As iniciativas recollidas no plan agrúpanse en catro grandes finalidades: establecer as condicións para que os centros desenvolver plans coeducativos a través dunha organización escolar e dun currículo sen rumbos de xénero; desenvolver accións de sensibilización, formación e implicación da comunidade educativa; promover iniciativas de prevención da violencia, e integrar a perspectiva de xénero no funcionamento da xestión educativa.
Entre as novidades concretas destaca tamén a creación da Rede Andaluza de Centros Igualitarios e Coeducativos, que aglutinará aos colexios e institutos que lideren experiencias neste ámbito.
De acordo coa estratexia aprobada, os centros deberán elaborar plans de igualdade específicos e incorporar os seus obxectivos nos de convivencia e os de orientación e acción tutorial, así como nas programacións didácticas.
Pola súa banda, a Inspección Educativa supervisará os contidos curriculares, con especial atención á eliminación dos prexuízos e os estereotipos sexistas e ao uso dunha linguaxe inclusivo.
Así mesmo, a Consellería de Educación trasladará ao profesorado, ás empresas editoriais e aos consellos escolares instrucións sobre os criterios de selección dos materiais curriculares, co fin de garantir o seu carácter igualitario e a visibilización da diversidade sexual e de modelos familiares, segundo explicou o portavoz.
En canto á violencia contra as mulleres, disponse que o Plan de Igualdade de Xénero de cada centro inclúa medidas para reforzar a educación sobre relacións afectivas entre adolescentes en Secundaria, sobre todo no relativo ao uso adecuado das novas tecnoloxías.
Naqueles centros que escolarizan poboación de risco, promoveranse iniciativas de formación e sensibilización para evitar prácticas como os matrimonios concertados ou a mutilación xenital feminina.
Por outra banda, incluirase unha cláusula de igualdade nas convocatorias que impliquen a contratación de servizos externos, co que se reforzarán as medidas que xa se aplican no caso dos postos e órganos directivos, de consulta e de participación na Administración educativa.
Tamén se adoptarán medidas para incentivar unha matriculación máis equilibrada naquelas especialidades de Formación Profesional que actualmente son maioritariamente cursadas por homes ou por mulleres.
Por outra banda, os centros seguirán contando con responsables de coeducación, seleccionados entre o profesorado e cuxa dedicación se considera como mérito para a promoción profesional.
A conselleira de Educación, Adelaida da Rúa, presentou tamén hoxe ao Consello de Goberno o Protocolo Integral contra a Violencia Escolar que poñerá en marcha o seu departamento para agrupar e coordinar as medidas que levan a cabo contra calquera tipo de manifestación deste tipo na escola.
Entre elas destacan as desenvolvidas desde 2011 para casos de acoso escolar ou 'bullying, e outras vinculadas a violencia de xénero, identidade, malos tratos infantís e agresións ao persoal docente e non docente.
En leste mesmo ámbito inclúense tamén os distintos programas de fomento da convivencia escolar, a cargo de gabinetes provinciais de asesoramento e dos profesionais da orientación educativa, e iniciativas como a Rede Andaluza Escola Espazo de Paz, integrada actualmente por 2.241 colexios e institutos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario