luns, 15 de febreiro de 2016

O mercado laboral galego continúa a se enfraquecer e precarizar

O comezo do ano tróuxonos a publicación dunha serie de estatísticas laborais que, en termos xerais, veñen confirmarnos as grandes tendencias que caracterizan a chamada “recuperación” económica. Continúa a caída da poboación activa nun mercado laboral cada vez máis inestable e desigual.
Na última Enquisa de Poboación Activa do ano 2015, destaca o descenso da taxa de actividade en Galicia, continuando a evolución negativa que experimenta desde 2012. A taxa de actividade mide o número de persoas integradas no mercado de traballo (ocupadas ou demandantes) respecto ao total en idade de traballar. O descenso permanente desta taxa non é, por tanto, algo explicable pola crise demográfica do país (que a fai maior), senón unha problemática máis fonda que ten que ver coas miguadas perspectivas de desenvonver un proxecto vital en Galicia a día de hoxe. O número de persoas activas total, en efecto, tamén experimenta un retroceso tanto en ámbito galego como estatal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario