venres, 19 de febreiro de 2016

A UE advirte a Galicia de debilidades en vivenda, educación e confianza institucional

A Comisión Europea sitúa á comunidade na segunda metade da táboa segundo o seu índice de progreso social n En coidado médico básico despunta ata o posto 14.

A Comisión Europea ha desvelado as fortalezas e debilidades de Galicia, en comparación con outras rexións europeas cun PIB similar. Entre as materias nas que os datos da UE destapan carencias na comunidade atópanse desde o acceso á educación e á vivenda ata a confianza nas institucións, pasando pola cobertura de banda ancha nos fogares ou o que se denomina liberdade persoal ou de elección, que abarcaría aspectos tan dispares como a percepción da corrupción e mesmo a cifra de ninis. Para compensalo, Galicia pode presumir de moi cumpridora en nutrición e asistencia médica básica, aspecto no que se merece máis de 90 puntos, o que a situaría no posto 14 de 272 rexións europeas analizadas.
A asistencia sanitaria estúdase dentro das apartado "necesidades humanas básicas", un dos tres grandes parámetros, xunto a "fundamentos do benestar" e "oportunidades", que analiza a Unión Europea para elaborar o seu propio índice de progreso social. Ata agora a UE medía o progreso das rexións que a integraban en función de criterios económicos. Con todo, tras constatar as diferenzas "radicais" existentes entre as rexións que a integran en termos, por exemplo, de acceso ao coidado sanitario, a calidade e a accesibilidade da vivenda, a seguridade persoal, o acceso a unha educación superior ou ás tecnoloxías da información e a comunicación ou a polución ambiental, considera que non basta con mirar só ao produto interior bruto. Para complementalo, explican desde a Comisión Europea, elaboraron o que denominan "índice de progreso social europeo". Inspiraríase no que xa existe a nivel mundial e outorgaría unha puntuación nunha escala de 0 a 100 a 272 rexións europeas, tendo en conta medio centenar de indicadores. Con 64,4 puntos nese índice, Galicia situaríase no posto 157 da táboa, é dicir, na segunda metade.
Con todo, co afán de ser máis xustos, a UE compara a Galicia, como a outras áreas, con outras 15 rexións cun desenvolvemento económico semellante. Nese contexto é onde a pesar da súa elevada puntuación en asistencia médica básica, Galicia quedaría na zona de cola do grupo por lograr uns resultados por baixo da media en temas como vivenda, educación, internet ou confianza nas institucións.


No caso da vivenda, as principais carencias detectadas serían un custo oneroso para os cidadáns ou o carecer dunha calefacción "adecuada". En educación influiría o abandono escolar temperán ou a baixa taxa de alumnos que finalizan estudos secundarios. Ademais, a comunidade merece 49 puntos en acceso a ensino superior e aprendizaxe ao longo da vida, aspectos estes en os que está na media do seu grupo.
A puntuación tamén cuestiona as conexións da internet en casa ou os accesos a banda ancha no fogar en Galicia e pon peros así mesmo en indicadores como a mocidade que non estuda nin traballa, o nivel de corrupción percibido ou o nivel de satisfacción sobre a liberdade para elixir que facer na vida. Con todo, o apartado que alcanza puntuacións máis baixas Galicia, uns escuálidos 23,8 puntos, é o de "dereitos persoais", dentro das "oportunidades". Aí a UE englobaría a confianza no sistema político, no legal e na policía, e a calidade e a transparencia dos servizos gobernamentais.
Galicia estaría por baixo da media das súas homólogas rexionais en cinco ámbitos, pero á vez en seis parámetros. A rexión que a acompaña na análise que sae mellor parada en progreso social é Sjaelland, en Dinamarca, e a que queda en peor posición é Córsega, en Francia.
A Comisión pon o novo índice a disposición dos seus membros para axudar ás rexións para identificar a áreas "pares", en calquera nivel de desenvolvemento económico, das cales "poderían aprender" e, no caso de que fose "aplicable", priorizar. Con todo, a UE subliña que o informe non vincula á Comisión nin foi creado para decidir sobre a asignación de financiamento.
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario