xoves, 20 de novembro de 2014

Un club de investidores respaldará o emprendemento tecnolóxico galego

Altia, Bahia Software, Clictic, Imatia, Itelsis, JDLV Inversores, Plexus e R son as 8 firmas que veñen de fundar o Club de Investidores do Clúster TIC Galicia, iniciativa que nace da constatación do papel chave que debe xogar o capital privado no financiamento das iniciativas empresariais no sector das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC), e do compromiso co desenvolvemento do tecido empresarial na comunidade autónoma.
Os membros do Club comprométense a realizar, cada un, un investimento de 50.000 euros anuais en start-ups galegas baseadas nas TIC, así como a brindar aos emprendedores asesoramento técnico e de xestión para o desenvolvemento dos seus proxectos de negocio.
O Club de Investidores do Clúster TIC Galicia nace aberto á colaboración con outras entidades, tanto públicas coma privadas, dedicadas ao fomento da emprenduría, así como á incorporación de novos membros. Co obxectivo de que as empresas de pequeno tamaño poidan incorporarse ao Club, ofrécese a posibilidade de que varias PEME se unan para reunir conxuntamente o investimento necesario.
Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia e representante de R, destacou que os membros do Club asumen unha serie de obrigas de transparencia, lealdade e honestidade recollidas nun Código Ético. Del Corral indicou tamén que se contempla tamén a figura do "defensor da start-up".
Pola súa banda, Gerardo García Alvela, director xeral de Itelsis, unha das empresas fundadoras do Club, sinalou que o obxectivo é "investir en proxectos que necesitan apoio na súa fase inicial", e destacou a "vocación colaboradora" e o compromiso coa "mellora do tecido empresarial TIC de Galicia" como os motivos que impulsaron a iniciativa

Ningún comentario:

Publicar un comentario