xoves, 27 de novembro de 2014

Catro colexios de enxeñeiros, contra a homologación de títulos

  • Industriais, aeronaúticos, agrónomos e navais creen que o plan de Educación non soluciona os seus problemas para contratar fóra

  • Nove meses para equiparar todos os títulos universitarios

Catro colexios de enxeñeiros (Industriais, Aeronaúticos, Agrónomos e Navais) rexeitan o plan para homologar os vellos títulos universitarios anteriores ao plan Bolonia que aprobou o venres pasado o Consello de Ministros. Critican que o procedemento é "burocratizado", "innecesario" e "lento" e que non soluciona dunha forma definitiva os seus problemas para contratar obras fóra de España.
Tras meses de elaboración e negociación, o Ministerio de Educación pechou a semana pasada un real decreto universitario que permitirá que calquera que estudase unha carreira antes da implantación do Espazo Europeo de Educación Superior ou Plan Bolonia (os licenciados, diplomados e enxeñeiros do sistema anterior) poidan equiparar o seu título ao novo modelo. A secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, recoñeceu que era "unha materia pendente" dende 2007 que dificultou as opcións laborais dos que querían traballar no estranxeiro. O prazo máximo asinado polo ministerio é de nove meses.
Esta falta de equivalencia afecta sobre todo aos enxeñeiros (ademais de sanitarios e arquitectos, segundo o ministerio) e fai que as súas carreiras de cinco anos figuren como graos en lugar de como posgrao e máster, o que lles resta puntuación nos concursos internacionais de obras públicas e privadas. En España hai 201.000 enxeñeiros colexiados -hai moitos titulados que non o están-. O Consello de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Industriais, que encabeza a carta crítica, suma 50.000 colexiados. Outro dos colexios afectados, o de Enxeñeiros de Camiños (23.000 colexiados) aplaudiu a aprobación do decreto e considera que a norma será suficiente.
O escrito denuncia que o ministerio equiparará os vellos títulos cos novos dentro do Marco Español de Cualificaciones (MEXES). Deixa fóra a equivalencia directa co Marco Europeo (EQF), que ten unha gradación diferente. Os colexios defendían "unha solución rápida" na que tivese abondado unha declaración gobernamental que equiparase os títulos anteriores a Bolonia que supoñen cinco ou máis anos co equivalente ao máster actual (nivel 7 no EQF).
Educación fixou máximo de nove meses para que as 58 comisións constituídas para facer as equiparacións completen o catálogo dos 140 títulos universitarios do anterior espazo universitario. O ministerio prevé que os primeiros casos se solucionen antes de que remate o ano. Os colexios de enxeñeiros citados reclaman ao Ministerio de Educación que dea prioridade a aqueles estudos máis vinculados ás empresas que compiten por licitacións no estranxeiro e aos estudos de profesións reguladas, que "son as máis afectadas por esta falta de equiparación".
O ministerio non aclarou por que colectivos empezará co decreto que afecta a un centenar de titulacións previas a Bolonia (diplomaturas, licenciaturas e enxeñarías) e tamén considera a homologación de estudos estranxeiros de educación superior.
O Colexio de enxeñeiros de Caminos, con 3.000 colexiados traballando fóra de España segundo os seus propios datos, aplauda a medida e consideran que o trámite que establece é suficiente para solucionar os problemas de equivalencias á hora de presentarse a concursos estranxeiros. Un voceiro do colexio sinala que están a traballar co ministerio dende antes da aprobación e que se espera que o proceso de homologación da súa titulación estea listo antes de xaneiro. Necesitan os profesionais

Ningún comentario:

Publicar un comentario