venres, 28 de novembro de 2014

3ª Edición do Concurso de Proxectos de Educación Vial

1.- Convocatoria.- A Dirección General de Tráfico convoca o presente Concurso co obxectivo de potenciar a Educación Vial nos "Proxectos Educativos dos Centros Escolares" en Educación Infantil,Primaria, Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional e Educación Especial, así como unha modalidade de "Teatro para Persoas con Minusvalidez", dentro do ámbito estatal, para o Curso Escolar 2014-2015, establecendo para o seu desenvolvemento e participación os seguintes apartados e bases. 1.1. Obxectivos do Concurso. Conforme á normativa establecida na Lexislación Educativa actual, os obxectivos fíxanse en: 1.- Incorporar e potenciar, de forma real e eficaz, a Educación Vial dentro dos Proxectos Educativos dos Centros e das actividades do currículo escolar. 2.- Innovar e integrar recursos e materiais de Educación Vial, conforme ás TIC, na práctica educativa. 3.- Fomentar a innovación educativa e o tratamento da Educación Vial en ámbitos curriculares, metodolóxicos, didácticos e a elaboración e uso de recursos multimedia interactivos, nos diferentes niveis, etapas e ciclos do sistema educativo. En relación coa modalidade de Teatro para Persoas con Minusvalidez, os obxectivos son: 1.- Presentar, a través do guión, a descrición e a formulación de situacións vialesoriginales e representativas que afecten de xeito directo ás persoas con mobilidade reducida e/ou minusvalidez. 2.- Resaltar as capacidades e os valores das persoas afectadas, e que á súa vez, se poidan traducir nun modelo de sensibilización cara ao resto da usuarios, en relacióncon a Seguridade Vial. 3.- Integrar a Educación Vial como unha habilidade social no currículo e nos diferentesaprendizajes a desenvolver cos usuarios dos centros, asociacións ou entidades.
 Máis información

Ningún comentario:

Publicar un comentario