luns, 24 de novembro de 2014

O Goberno establece un prazo de nove meses para homologar a Bolonia as licenciaturas e enxeñarías

O Consello de Ministros aprobou este venres o "Real Decreto sobre Homologación de Plans de Estudos e Títulos de Carácter Oficial y Validez en Todo o Territorio Nacional" polo que se inicia o procedemento de adaptación e equiparación dos títulos universitarios de diplomatura, licenza e igeniería, anteriores ao Plan Bolonia, aos novos títulos de Técnico, Grao, Máster e Doutorado.
O texto aprobado establece un prazo de seis meses (cunha posibilidade de interrupción de tres) para que as comisións encargadas de realizar as equiparacións completen o catálogo dos 140 títulos universitarios que ofertaba o anterior espazo universitario.
Ademais, o Real Decreto establece un procedemento (dun máximo de nove meses) para establecer as correspondencias de títulos estranxeiros ao marco español, de modo que unha vez realizado o recoñecemento para unha titulación concreta de cada universidade os seguintes que o soliciten obterán o recoñecemento de forma inmediata.
A secretaria de Estado de Educación, Universidades e Formación Profesional, Montserrat Gomendio, explicou que a medida pretende poñer solución a unha "lagoa normativa" que se producira pola falta de homologación, dende que en 2007 se introduciu o novo marco de referencia europeo na universidade española.
"Era unha materia que en España tiñamos pendente --explicou Gomendio-- a nivel internacional tiñamos un problema sen solucionar dende entón, porque non quedaban claras as correspondencias entre as titulacións españolas e estranxeiras. Isto obstaculizaba que os españois puidesen traballar no estranxeiro e que os estranxeiros puidesen estudar ou traballar en España".
Así, durante os sete anos de baleiro normativo, os profesionais españois que participaban en concursos públicos no estranxeiro ou traballaban noutros países, encontraban dificultades para obter o recoñecemento dos seus estudos conforme ao nivel que teñen en España.
Deste modo, espérase que, ademais de solucionar os conflitos pola falta de recoñecemento e correspondencia dos títulos españois no estranxeiro e os de estudantes e traballadores doutros países en España, a tarefa de establecer a correspondencia coas titulacións doutros países sirva tamén para fomentar a mobilidade de estudantes e traballadores, que en España é "particularmente baixa", segundo indicaron fontes do Ministerio.

DISTINTA ADAPTACIÓN A BOLONIA EN ESPAÑA

As mesmas fontes explicaron que a adaptación ao Plan Bolonia en España se realizou de forma distinta á maioría dos países do marco común europeo, de forma que, mentres naqueles os títulos de grao duran tres anos e os masters duran dous, de forma xeral (a excepción dalgunhas titulacións), en España os títulos de grao duran, a excepción dalgunhas titulacións específicas, catro anos e os masters un.
Igualmente, apuntan que procedemento para establecer as correspondencias entre títulos aprobado por Real Decreto non baseará o recoñecemento no número de anos estudados senón en función dos contidos impartidos e as competencias adquiridas.
Isto débese a que, segundo explicaron dende o Ministerio, a adaptación ao Plan Bolonia nalgúns casos se realizou eliminando contidos das licenciaturas de cinco anos para que o grao durase os catro anos regulamentarios e, noutros casos, o que se fixo foi condensar os mesmos contidos da titulación antiga a un tempo menor.
Para iso, o Ministerio creou un total de 58 comisións das distintas áreas das titulacións para empezar a realizar os traballos de estudo dos curriculos de cada titulación, tras os cales realizarán unha declaración vinculante que será aprobada en Consello de Ministros.
De feito, malia que o compromiso do Real Decreto é rematar o procedemento durante o 2015, as correspondencias de cada titulación irán aprobando de forma oficial conforme remate o procedemento de cada unha delas e é posible que en xaneiro estean listas as primeiras, segundo indicaron dende o ministerio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario