mércores, 26 de novembro de 2014

Turismo e Forestais son as carreiras con peores saídas

A diplomatura en Turismo e a Enxeñaría Técnica Forestal son as dúas carreiras universitarias con menos opcións no mercado de traballo español. Tanto nunha coma noutra, un de cada dous titulados remataron empregados en algo para o que non necesitaban ningún tipo de cualificación: nin a universitaria nin ningún estudo previo máis alá do graduado escolar. O listado coas titulacións con menos saídas laborais é parte do primeiro mapa de empleabilidad que está a elaborar o Ministerio de Educación, a cuxos datos tivo acceso este xornal.
O 45% de titulados españois traballan por debaixo da súa cualificación, segundo as primeiras grandes cifras deste informe, cuxo contido se publicitó parcialmente hai un mes. Esta porcentaxe, que dobra a media europea, denota un desfase entre a oferta e a demanda e reflicte tamén unha realidade moi específica do mercado español, coas taxas máis altas de paro do continente, un 50% de desemprego xuvenil, e a resaca dunha burbulla inmobiliaria que estalou polos aires. Algo menos da metade desa porcentaxe (o 20%) dos titulados encontraron un emprego que require unha formación media e o 24,4% dedícanse a algo que non requiría ningún tipo de estudo previo.

O sociólogo que rematou de pastor

O sociólogo Luis Ángel Alfonso pasou os últimos tres anos cun rabaño de 300 cabras nos montes do cantón suízo de Graübunden. Rematou a carreira na Universidade de Salamanca e abandonou o seu Cáceres natal para buscarse a vida. Tiña un contacto familiar que lle dixo que ser pastor en Suíza era unha opción ben pagada e non llo pensou moito porque non vía saídas. Dáme para vivir moi ben, gaño máis que calquera persoa que traballe en España acorde coa súa cualificación", explica o teléfono. Intercala tempadas de cinco meses ao ano na montaña co rabaño, cun horario diario de 05.00 a 22.00 e sen descanso semanal, con períodos de inactividade en España. Cobraba un soldo mensual bruto de 4.200 franco suizo (case 3.500 euros). Tras estudar un curso intensivo dun mes, ascendeu queixeiro, un posto polo que cobra 5.000 francos (4.158 euros) e que lle permite traballar 10 meses seguidos ao ano. Alfonso non se ve facendo este traballo toda a vida, pero non se puxo prazo de volta. Asegura que se desvinculou "totalmente" da carreira e que pode considerarse ata o máis afortunado da súa promoción: "Os compañeiros cos que teño contacto... ou seguen aínda estudando ou nin traballan nin estudan".
Os datos máis pormenorizados do informe, analizados polo PAÍS, ofrecen unha fotografía fixa das carreiras con máis sobrecualificación, recollidas no gráfico adxunto. Encabezan a lista distintas diplomaturas (Turismo, Xestión e Administración Pública ou Relacións Laborais), enxeñarías (Técnico Forestal, Técnico de Minas) e licenciaturas como Historia da Arte ou Xeografía.
Para elaborar este primeiro mapa de titulacións e saídas profesionais, o ministerio rastrexou os últimos catro anos de vida laboral de máis de 190.000 universitarios de centros públicos e privados de 146 titulacións. Son alumnos que remataron as súas carreiras no curso 2009-2010. Entre eles, os médicos son os mellor situados para encontrar traballo, xunto con outras carreiras científicas (ópticos, farmacéuticos, enxeñeiros electrónicos...). É a primeira gran fotografía fixa do emprego e as universidades, realizado con datos de Educación, a Seguridade Social, o Instituto Nacional de Estatística e a Conferencia dos Consellos Sociais das Universidades Españolas.
Os datos relacionados coa sobrecualificación deste informe non collen por sorpresa os decanos e responsables universitarios consultados. "Nós mesmos decatámonos de que había que elevar o nivel", explica Concepción García, decana da Facultade Comercio e Turismo da Universidade Complutense de Madrid (UCM). O groso dos traballadores analizados no estudo matriculáronse no plan antigo previo ao Espazo Europeo de Educación Superior (licenciaturas, diplomaturas e enxeñarías). A Complutense asumiu o grao de Turismo -que se impartía como diplomatura nun centro adscrito- unha vez implantada a transformación europea, o Plan Bolonia.
"Cando pasamos da diplomatura ao grao formulámonos que era moi pouco ambiciosa porque os titulados remataban de recepcionistas ou guías turísticos", engade a decana, que explica que o novo título inclúe máis ensinanzas relacionadas con dereito ou administración para intentar formar directivos do sector, non empregados. Coas dúas primeiras promocións xa fose da Universidade, esperan os resultados dunha primeira enquisa de inserción laboral para ver se avanzaron no seu obxectivo.
"Non, non me estrañan eses resultados", afirma Germán Glaría, director da Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal da Universidade Politécnica de Madrid. Dúas das especialidades desta titulación -Industrias Forestais e Explotacións Forestais- están á cabeza do listado. Glaría esgrime dous argumentos de peso. Por un lado, a crise inmobiliaria e de obra pública rebaixou "considerablemente" a necesidade dos estudos de impacto ambiental que requirían algunhas construcións. Polo outro, afirma que a demanda real deste tipo de perfís se ve "superada" pola cantidade de universidades que ofertan estes títulos. Empezou a UPM hai 30 anos e xa son 13.
O decano da escola técnica considera responsables deste desfase entre oferta e demanda as comunidades autónomas -que son as que outorgan os permisos para novas universidades- por "abrir un exceso de escolas en lugares sen demanda ao respecto". E aos propios campus: "As universidades deberían ter en conta as demandas e saídas dun título antes de poñelas en marcha".
"O ministerio debería divulgar moito máis as informacións relacionadas co mercado de traballo e as oportunidades laborais, promover e facilitar que a xente coñeza os datos que se teñen pero que se divulgan pouco", engade ao debate José María Peiró, fundador do Observatorio de Inserción e Asesoramento Laboral da Universitat de Valencia. Este experto en saídas laborais reclama que o primeiro mapa estatal se repita en anos posteriores e que se siga a evolución dos primeiros 190.000 titulados analizados para este traballo. A tendencia, engade, é que a traxectoria profesional mellore e se axuste máis ao perfil adecuado "no medio e longo prazo".


Ningún comentario:

Publicar un comentario