luns, 18 de xullo de 2016

Un premio recoñecerá novos músicos que finalizaran os seus estudios superiores en conservatorios galegos

O Premio Extraordinario Paideia Galicia-Consellería recoñecerá o traballo de artistas galegos cunha traxectoria "excelente" na música e que remataran recentemente os seus estudios profesionais en conservatorios galegos e alcanzasen unha alta cualificación no traballo de fin de estudios.

O Premio Extraordinario Paideia Galicia-Consellería recoñecerá o traballo de artistas galegos cunha traxectoria "excelente" na música e que remataran recentemente os seus estudios profesionais en conservatorios galegos e alcanzasen unha alta cualificación no traballo de fin de estudios.
O galardón permitiralles unha gravación discográfica, mestura, edición e masterización dun CD, segundo indicou nun comunicado a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que organiza, xunto á Fundación Paideia Galiza, estes recoñecementos.
Ademais, concederanse premios a titulados de ensinanzas superiores de música na especialidade de interpretación dos conservatorios galegos. Estes galardóns consistirán en gravacións discográficas ou maquetas como solistas ou en formacións camerísticas, así como a súa posterior distribución e difusión.
Así, a Consellería promoverá a convocatoria entre o alumnado dos conservatorios superiores de Galicia e difundirá a obra premiada. Pola súa banda, a Fundación cederá as súas instalacións e sufragará os gastos que orixine a realización das gravacións.
A estes galardóns poderán concorrer os alumnos dos conservatorios superiores de A Coruña e Vigo que cumpran distintos requisitos, como alcanzar o sobresaínte no traballo de fin de estudios, na especialidade de interpretación e superar o traballo no ano académico anterior ao da convocatoria dos premios, entre outros.

Ningún comentario:

Publicar un comentario